Muistoetsen gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen

Met Muistoetsen kunt u de muisaanwijzer besturen met het numerieke toetsenblok op uw toetsenbord in plaats van met de muis.

Muistoetsen inschakelen

  1. Open het Toegankelijkheidscentrum door achtereenvolgens te klikken op de knop Start, Alle programma's, Toegankelijkheid en Toegankelijkheidscentrum.

  2. Klik op De muis eenvoudiger in het gebruik maken

  3. Schakel het selectievakje Muistoetsen inschakelen in onder De muis met het toetsenbord besturen .

De aanwijzer verplaatsen met behulp van Muistoetsen

Nadat u Muistoetsen hebt ingeschakeld, kunt u het numerieke toetsenblok gebruiken om de muisaanwijzer te verplaatsen.

De muisaanwijzer verplaatsen

Druk op

Omhoog en naar links

7

Omhoog

8

Omhoog en naar rechts

9

Links

4

Rechts

6

Omlaag en naar links

1

Omlaag

2

Omlaag en naar rechts

3


Een muisknop selecteren

Voordat u de Muistoetsen gebruikt om op items op het scherm te klikken, moet u selecteren welke muisknop de actieve knop is: de linkermuisknop, de rechtermuisknop of beide.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Linkermuisknop selecteren

Slash (/)

Beide muisknoppen selecteren

Sterretje (*)

Rechtermuisknop selecteren

Minteken (-)

Opmerking

Als u de linkermuisknop de actieve knop maakt, blijft dit de actieve knop totdat u een andere knop kiest. Nadat u een muisknop hebt geselecteerd, hoeft u pas weer een muisknop te selecteren als u de knoppen wilt wijzigen.


Op items klikken met muistoetsen

Nadat u een knop hebt gekozen, kunt u op items op het scherm klikken.

Als u dit wilt doen

Doet u dit

Klikken op een item

Wijs het item aan (met de linkerknop als actieve knop) en druk op 5.

Met de rechtermuisknop klikken op een item

Wijs het item aan (met de rechterknop als actieve knop) en druk op 5.

Dubbelklikken op een item

Wijs het item aan (met de linkerknop als actieve knop) en druk op het plusteken (+).

Items slepen met muistoetsen

U kunt de actieve muisknop op het numerieke toetsenblok ingedrukt houden en weer loslaten. Daarmee kunt u een item slepen.

Als u dit wilt doen

Doet u dit

Een item slepen

Wijs het item aan en druk op nul (0)

Een item neerzetten

Wijs de locatie aan waarnaar u het item wilt verplaatsen en druk op de toets met de punt (.).


Opmerking

U kunt de actieve muisknop op het numerieke toetsenblok ingedrukt houden en weer loslaten. Daarmee kunt u een item slepen.

Als u opties wilt wijzigen, zoals de snelheid waarmee de muisaanwijzer beweegt en of de computer een geluid laat horen wanneer u de muistoetsen inschakelt, klikt u in het Toegankelijkheidscentrum onder De muis met het toetsenbord besturen op Muistoetsen instellen.


Need more help?

Expand your skills
Explore Training
Get new features first
Join Microsoft Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×