Snelkoppelingen in apps

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee je taken kunt uitvoeren die je doorgaans met de muis doet.

De volgende sneltoetsen zijn algemene sneltoetsen in veel Microsoft-apps die zijn ingebouwd in Windows 10. Dit zijn sneltoetsen voor onder meer:

In veel van deze apps worden sneltoetsen ook weergegeven in de knopinfo als je de muisaanwijzer boven een knop houdt. In andere apps kun je de beschikbare sneltoetsen weergeven door op de Alt-toets of F10 te drukken. Als een letter in een menu onderstreept is, betekent dit meestal dat je de Alt-toets en de onderstreepte toets samen kunt indrukken in plaats van de betreffende menuopdracht te selecteren. Als je bijvoorbeeld in Paint een nieuwe afbeelding wilt maken, druk je op Ctrl+N.  

Opmerking: Op een schermtoetsenbord druk je op de Ctrl-toets om een aantal snelkoppelingen weer te geven.

Sneltoetsen voor Rekenmachine

Toetscombinatie

Om dit te doen

Alt+1

De standaardmodus activeren

Alt + 2

De wetenschappelijke modus activeren

Alt + 3

De grafiekmodus activeren

Alt+4

De programmeermodus activeren

Alt + 5

Overschakelen naar de modus voor het berekenen van de datum

Ctrl+M

Opslaan in geheugen in de standaardmodus, wetenschappelijke modus en programmeermodus

Ctrl+P

Optellen bij geheugen in de standaardmodus, wetenschappelijke modus en programmeermodus

Ctrl+Q

Aftrekken van geheugen in de standaardmodus, wetenschappelijke modus en programmeermodus

Ctrl+R

Ophalen uit geheugen in de standaardmodus, wetenschappelijke modus en programmeermodus

Ctrl+L

Geheugen wissen

Verwijderen:

Huidige invoer wissen (CE selecteren)

Esc

Invoer volledig wissen (C selecteren)

Tab

Navigeren naar het volgende interface-item en dat focus geven

Spatiebalk

Interface-item met focus selecteren

Enter

= selecteren in de standaardmodus, wetenschappelijke modus en programmeermodus

F9

+/- selecteren in de standaardmodus, wetenschappelijke modus en programmeermodus

R

1/x selecteren in de standaardmodus en wetenschappelijke modus

@

Selecteer 2√ x in de standaardmodus en de wetenschappelijke modus

%

% selecteren in de standaardmodus en programmeermodus

Ctrl+H

Wanneer de knop Geschiedenis zichtbaar is, selecteer de knop Geschiedenis in de standaardmodus en de wetenschappelijke modus

Pijl-omhoog

Omhoog in de geschiedenislijst, geheugenlijst en menu-items

Pijl-omlaag

Omlaag in de geschiedenislijst, geheugenlijst en menu-items

Ctrl+Shift+D

Geschiedenis wissen

F3

DEG selecteren in de wetenschappelijke modus

F4

RAD selecteren in de wetenschappelijke modus

F5

GRAD selecteren in de wetenschappelijke modus

G

Selecteer 2xin de wetenschappelijke modus

Ctrl+G

10xin de wetenschappelijke modus selecteren

S

10xselecteren in de wetenschappelijke modus

Shift+S

De optie Sin-1 in de wetenschappelijke modus selecteren

Ctrl+S

sinh selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Shift+S

De bewerkingsmodus -1 selecteren in de wetenschappelijke modus

T

tan selecteren in de wetenschappelijke modus

Shift + T

Tan-1 selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+T

tanh selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Shift+T

De optie TANH-1 selecteren in de wetenschappelijke modus

O

cos selecteren in de wetenschappelijke modus

Shift+O

Co's-1 selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+O

cosh selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Shift+O

Selecteer cosh-1 in de wetenschappelijke modus

U

sec selecteren in de wetenschappelijke modus

Shift + U

SEC-1 selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+U

sech selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Shift+U

Selecteer sech-1 in de wetenschappelijke modus

I

csc selecteren in de wetenschappelijke modus

Shift + I

Selecteer CSC-1 in de wetenschappelijke modus

Ctrl+I

csch selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl + Shift + I

Selecteer cosech-1 in de wetenschappelijke modus

J

cot selecteren in de wetenschappelijke modus

Shift + J

Selecteer Cot-1 in de wetenschappelijke modus

Ctrl+J

coth selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Shift+J

Selecteer coth-1 in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Y

Selecteery√ x in de wetenschappelijke modus

Shift + \

|x| selecteren in de wetenschappelijke modus

[

Selecteer ⌊ x⌋  in de wetenschappelijke modus

]

Selecteer ⌈ x⌉ in de wetenschappelijke modus

L

log selecteren in de wetenschappelijke modus

Shift + L

Logboek selecterenpx in de wetenschappelijke modus

M

dms selecteren in de wetenschappelijke modus

N

ln selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+N

Selecteer ex in de wetenschappelijke modus

P

Pi selecteren in de wetenschappelijke modus

Q

Selecteer x2 in de standaardmodus en de wetenschappelijke modus

V

Knop F-E in-/uitschakelen in de wetenschappelijke modus

X

Exp selecteren in de wetenschappelijke modus

Y, ^

Selecteer xy in de wetenschappelijke modus

#

X3 in de wetenschappelijke modus selecteren

!

Selecteer n.in de wetenschappelijke modus

%

mod selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl ++ op toetsenblok

Grafiek inzoomen in grafiekmodus

Ctrl +- op toetsenblok

Grafiek uitzoomen in grafiekmodus

F2

DWORD selecteren in de programmeermodus

F3

WORD selecteren in de programmeermodus

F4

BYTE selecteren in de programmeermodus

F5

HEX selecteren in de programmeermodus

F6

DEC selecteren in de programmeermodus

F7

OCT selecteren in de programmeermodus

F8

BIN selecteren in de programmeermodus

F12

QWORD selecteren in de programmeermodus

A-F

Letters A-F selecteren in de programmeermodus terwijl HEX is geselecteerd

Shift + ,

RoL selecteren in de programmeermodus wanneer Bit Shift is ingesteld op een van de twee circulaire verschuivingen

Shift + .

RoR selecteren in de programmeermodus wanneer Bit Shift is ingesteld op een van de twee circulaire verschuivingen

Shift + ,

Lsh selecteren in de programmeermodus wanneer Bit Shift is ingesteld op wiskundige of logische verschuiving

Shift + .

Rsh selecteren in de programmeermodus wanneer Bit Shift is ingesteld op wiskundige of logische verschuiving

%

% selecteren in de programmeermodus

|

OR selecteren in de programmeermodus

^

XOR selecteren in de programmeermodus

\

NOR selecteren in de programmeermodus

~

NOT selecteren in de programmeermodus

&

AND selecteren in de programmeermodus

.

NAND selecteren in de programmeermodus

Sneltoetsen voor Gamebalk

Toetscombinatie

Om dit te doen

Windows-logotoets  + G

Gamebalk openen wanneer een game is geopend

Windows-logotoets  + Alt + G

De laatste 30 seconden opnemen

Windows-logotoets  + ALT + R

Opname starten of stoppen

Windows-logotoets  + ALT + Print Screen

Een schermopname van je game maken

Windows-logotoets  + ALT + T

Opnametimer weergeven of verbergen

Windows-logotoets  + Alt + M

De microfoon in- of uitschakelen

Windows-logotoets  + ALT + B

Uitzenden starten of stoppen

Windows-logotoets  + ALT + W

Camera weergeven tijdens uitzenden

Sneltoetsen voor Groove

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl+P

Afspelen of onderbreken

Ctrl+F

Naar het volgende nummer gaan

Ctrl+B

Het huidige nummer opnieuw starten of naar vorig nummer gaan

F9

Volume hoger

F8

Volume lager

F7

Volume dempen

Ctrl+Enter

Een item selecteren en de selectiemodus openen

Ctrl + A

Alles selecteren

Verwijderen:

Geselecteerde items verwijderen

Ctrl+Shift+P

Geselecteerde items afspelen

Ctrl+T

Herhalen in- of uitschakelen

Ctrl+H

Willekeurige volgorde in- of uitschakelen

Ctrl+Q

Zoeken

Sneltoetsen voor Kaarten

Toetscombinatie

Om dit te doen

Pijltoetsen

De kaart in een willekeurige richting pannen

Ctrl+plus- of minteken (+ of -)

In- of uitzoomen

Ctrl+pijl-links of pijl-rechts

Draaien

Ctrl+pijl-omhoog of pijl-omlaag

Kantelen

+ of - toets

In- of uitzoomen in weergave 3D-steden

Page Up of Page Down

Uit- of inzoomen in weergave 3D-steden

Ctrl+Y

Kaartweergaven schakelen tussen satelliet- en kaartweergave

Ctrl + Home

Map centreren op je huidige locatie

Ctrl+D

Routebeschrijving opvragen

Ctrl+F

Zoeken

Ctrl+M

Het actieve tabblad minimaliseren

Ctrl+P

Afdrukken

Ctrl+T

Verkeer weergeven of verbergen

Backspace

Teruggaan

Ctrl+H

Delen

Ctrl+L

Focus naar kaart verplaatsen

Ctrl+W

Het actieve tabblad sluiten

Ctrl+Tab

Ga naar het volgende tabblad gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar het vorige tabblad gaan

Ctrl+S

Streetside weergeven of verbergen

Ctrl + C

Naar het Klembord kopiëren

Sneltoetsen voor Films en tv

Toetscombinatie

Om dit te doen

Alt+Enter

Volledig scherm

Esc

Volledig scherm afsluiten

Enter

Iets selecteren waarop de focus staat

Spatiebalk

of

Ctrl+P

Afspelen of onderbreken (als de focus op een video staat)

Alt+pijl-links

of

Windows-logotoets  + Backspace 

Teruggaan

Ctrl+T

Herhalen in- of uitschakelen

F7

Het geluid dempen

F8

Volume lager

F9

Volume hoger

Sneltoetsen voor Paint

Toetscombinatie

Om dit te doen

F11

Een afbeelding op het volledige scherm weergeven

F12

De afbeelding als een nieuw bestand opslaan

Ctrl + A

De hele afbeelding selecteren

Ctrl+B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl+E

Het dialoogvenster Eigenschappen openen

Ctrl+G

Rasterlijnen weergeven of verbergen

Ctrl+I

Geselecteerde tekst cursief opmaken

Ctrl+N

Een nieuwe afbeelding maken

Ctrl+O

Een bestaande afbeelding openen

Ctrl+P

Een afbeelding afdrukken

Ctrl+R

De liniaal weergeven of verbergen

Ctrl+S

Wijzigingen in een afbeelding opslaan

Ctrl+U

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Ctrl+W

Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl+Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl+Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl+plusteken (+)

De kwast, lijn of vormomtrek breder maken met één pixel

Ctrl+minteken (-)

De kwast, lijn of vormomtrek smaller maken met één pixel

Ctrl+Page Up

Inzoomen

Ctrl+Page Down

Uitzoomen

Alt+F4

Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten

Pijl-rechts

De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen

Pijl-links

De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen

Pijl-omlaag

De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen

Pijl-omhoog

De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen

Shift+F10

Het contextmenu weergeven

Sneltoetsen voor Paint 3D

Toetscombinatie

Om dit te doen

CTRL+0 of numeriek_toetsenblok0

Zoompercentage opnieuw instellen

Ctrl+3

Overschakelen naar andere weergave

Ctrl + A

Alle 3D-items in de werkruimte selecteren; herhaal de opdracht om te wisselen en alle 2D-items te selecteren

Ctrl+B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + C

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+Insert

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+Shift+C

Een schermopname vastleggen

Ctrl+E

Canvaseigenschappen weergeven

Ctrl+Shift+E

3D-perspectief verbergen of weergeven

Ctrl+G

Objecten groeperen

Ctrl+Shift+G

Groepering van objecten opheffen

I

Pipet inschakelen

Ctrl+I

Geselecteerde tekst cursief opmaken

M

Het zijmenu minimaliseren of uitvouwen

Ctrl+N

Een nieuwe afbeelding of een nieuw bestand maken

Ctrl+O

Een bestaande afbeelding of een bestaand bestand openen

Ctrl+P

Afdrukken in 2D

Ctrl+S

Opslaan

Ctrl+Shift+S

Opslaan als

Ctrl+U

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl + V

Geselecteerd item plakken

Shift+Insert

Geselecteerd item plakken

Ctrl+W

Canvas selecteren

Ctrl+Shift+W

Canvas weergeven of verbergen

Ctrl + X

Geselecteerd item knippen

Shift+Delete

Geselecteerd item knippen

Ctrl+Shift+X

2D bijsnijden

Ctrl+Y

Een actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Z

Een actie ongedaan maken

Escape

De huidige taak stoppen of afsluiten

Startpagina

Weergave opnieuw instellen

PgUp

Inzoomen

Ctrl+PgUp

Inzoomen

PgDn

Uitzoomen

Ctrl+PgDn

Uitzoomen

Ctrl+muiswiel

In- of uitzoomen

Ctrl+Links

Links draaien

Ctrl+Rechts

Rechts draaien

Ctrl+Up

Omhoog draaien

Ctrl+Down

Omlaag draaien

Alt+Links

Naar links schuiven

Alt+Rechts

Naar rechts schuiven

Alt+Up

Omhoog schuiven

Alt+Down 

Omlaag schuiven

Ctrl+minteken (-) of [

Penseelformaat verkleinen

Ctrl+plusteken (+) of ]

Penseelformaat vergroten

Pijl-rechts

Selectie of actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen

Pijl-links

Selectie of actieve vorm één pixel naar links verplaatsen

Pijl-omlaag

Selectie of actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen

Pijl-omhoog

Selectie of actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen

Alt+F4

Programma afsluiten

F6

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

F10

De menubalk activeren in de app

Shift+F10

Het contextmenu weergeven

F11

Afbeelding op volledige scherm weergeven

F12

Afbeelding als nieuw bestand opslaan

Sneltoetsen voor Foto’s

Toetscombinatie

Om dit te doen

Spatiebalk (in Collectie)

Een item selecteren en Selectiemodus openen

Enter (in Selectiemodus)

Een item selecteren in Selectiemodus

Spatiebalk (tijdens weergeven van een foto)

Opdrachten weergeven of verbergen

Spatiebalk (tijdens weergeven van een video)

De video afspelen of onderbreken

Pijltoetsen (in Verzameling)

Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts schuiven

De pijltoetsen-links of rechts (op één item of diavoorstelling)

Volgende of vorige item weergeven

Pijltoetsen (op een ingezoomde foto)

Verplaatsen binnen de foto

Ctrl+plus of min (+ of -)

In- of uitzoomen tijdens weergeven van foto

Ctrl+0

Zoompercentage voor een foto opnieuw instellen

Esc

Terug naar het vorige scherm

Ctrl+S

Opslaan

Ctrl+P

Afdrukken

Ctrl + C

Kopiëren

Ctrl+R (tijdens weergeven of bewerken)

Een foto draaien

E (tijdens weergeven van een foto)

Een foto verbeteren

Ctrl+Z (tijdens bewerken)

Wijzigingen ongedaan maken

Ctrl+Y (tijdens bewerken)

Wijzigingen opnieuw aanbrengen

Ctrl + / (bewerken)

Origineel weergeven

Shift+pijltoetsen

Formaat van uitsnijding of selectief scherpstellingsgebied wijzigen

Ctrl+pijltoetsen

Uitsnijding of selectief scherpstellingsgebied verplaatsen

F5 (tijdens weergeven van een item)

Een diavoorstelling starten

Alt+Enter

Bestandsinformatie weergeven

Ctrl+L

Als vergrendelingsscherm instellen

Ctrl+N (in weergave Albums)

Een nieuw album maken

Ctrl+R (in weergave Albums)

Album verwijderen

Ctrl+D

Geselecteerde items toevoegen aan album

Ctrl+U

Geselecteerde items verwijderen uit album

Sneltoetsen voor Voicerecorder

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl+R

Een nieuw opname starten

Ctrl+M

Een nieuwe markering toevoegen aan de opname

Verwijderen:

De geselecteerde opname verwijderen.

Spatiebalk

Afspelen of onderbreken

Backspace

Teruggaan

F2

De naam van een opname wijzigen

Pijl-rechts of pijl-links

Vooruit of achteruit gaan tijdens het afspelen van een opname

Shift+pijl-links of pijl-rechts

Verder vooruit of achteruit gaan

Startpagina

Naar het begin van de opname springen

End

Naar het einde van de opname springen

Sneltoetsen voor WordPad

Toetscombinatie

Om dit te doen

F3

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvensterZoeken

F12

Het document als een nieuw bestand opslaan

Ctrl+1

Enkele regelafstand instellen

Ctrl+2

Dubbele regelafstand instellen

Ctrl+5

Regelafstand instellen op 1,5

Ctrl + A

Alles selecteren

Ctrl+B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl+D

Een Microsoft Paint-tekening invoegen

Ctrl+E

Tekst centreren

Ctrl+F

Tekst in een document zoeken

Ctrl+H

Tekst in een document vervangen

Ctrl+I

Geselecteerde tekst cursief opmaken

Ctrl+J

Tekst uitvullen

Ctrl+L

Tekst links uitlijnen

Ctrl+N

Een nieuw document maken

Ctrl+O

Een bestaand document openen

Ctrl+P

Een document afdrukken

Ctrl+R

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+S

Wijzigingen in een document opslaan

Ctrl+U

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl+Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl+Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl+gelijkteken (=)

Geselecteerde tekst subscript maken

Ctrl+Shift+gelijkteken (=)

Geselecteerde tekst superscript maken

Ctrl+Shift+groter-dan-teken (>)

De tekengrootte vergroten

Ctrl+Shift+kleiner-dan-teken (>)

De tekengrootte verkleinen

Ctrl+Shift+A

Alle tekens wijzigen in hoofdletters

Ctrl+Shift+L

Het opsommingsteken wijzigen

Ctrl + Pijl-links

De cursor één woord naar links verplaatsen

Ctrl + Pijl-rechts

De cursor één woord naar rechts verplaatsen

Ctr l+ Pijl-omhoog

De cursor naar de vorige regel verplaatsen

Ctrl+pijl-omlaag

De cursor naar de volgende regel verplaatsen

Ctrl + Home

Naar het begin van het document gaan

Ctrl + End

Naar het einde van het document gaan

Ctrl+Page Up

Eén pagina naar boven gaan

Ctrl+Page Down

Eén pagina naar beneden gaan

Ctrl+Delete

Het volgende woord verwijderen

Alt+F4

WordPad afsluiten

Shift+F10

Het contextmenu weergeven

Aanvullende toetsenbordsneltoetsen

De volgende sneltoetsen zijn beschikbaar in Windows 8.1.

Sneltoetsen voor Rekenmachine

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je kunt gebruiken met Rekenmachine.

Toetscombinatie

Om dit te doen

F1

Help-informatie van Rekenmachine openen

F2

De rekengeschiedenis bewerken

Alt+1

De standaardmodus activeren

Alt + 2

De wetenschappelijke modus activeren

Alt + 3

De programmeermodus activeren

Alt+4

De statistische modus activeren

Alt+C

Datumberekeningen openen

Ctrl+E

Datumberekeningen openen

Ctrl+H

De rekengeschiedenis in- of uitschakelen

Ctrl+L

Op de knop MC drukken

Ctrl+M

Op de knop MS drukken

Ctrl+P

Op de knop M+ drukken

Ctrl+Q

Op de knop M- drukken

Ctrl+R

Op de knop MR drukken

Ctrl+U

Eenheidsomrekening openen

Ctrl+Shift+D

De rekengeschiedenis wissen

F9

Op de knop +/– drukken

R

Op de knop 1/x drukken

@

Op de vierkantswortelknop drukken

Del

Op de knop CE drukken

Pijl-omhoog

Omhoog gaan in de rekengeschiedenis

Pijl-omlaag

Omlaag gaan in de rekengeschiedenis

Esc

Op de knop C drukken of stoppen met het bewerken van de rekengeschiedenis

Enter

De rekengeschiedenis na het bewerken opnieuw berekenen

F3

Graden selecteren in de wetenschappelijke modus

F4

Radialen selecteren in de wetenschappelijke modus

F5

Gradiënten selecteren in de wetenschappelijke modus

Ctrl+B

Op de knop 3√x drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl+G

Op de knop 10x drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl+O

Op de knop cosh drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl+S

Op de knop sinh drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl+T

Op de knop tanh drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl+Y

Op de knop y√x drukken in de wetenschappelijke modus

D

Op de knop Mod drukken in de wetenschappelijke modus

I

Op de knop Inv drukken in de wetenschappelijke modus

L

Op de knop log drukken in de wetenschappelijke modus

M

Op de knop dms drukken in de wetenschappelijke modus

N

Op de knop In drukken in de wetenschappelijke modus

O

Op de knop cos drukken in de wetenschappelijke modus

P

Op de knop pi drukken in de wetenschappelijke modus

Q

Op de knop x^2 drukken in de wetenschappelijke modus

S

Op de knop sin drukken in de wetenschappelijke modus

T

Op de knop tan drukken in de wetenschappelijke modus

V

Op de knop F-E drukken in de wetenschappelijke modus

X

Op de knop Exp drukken in de wetenschappelijke modus

Y

Op de knop x^y drukken in de wetenschappelijke modus

#

Op de knop x^3 drukken in de wetenschappelijke modus

;

Op de knop Int drukken in de wetenschappelijke modus

!

Druk op n. knop in de wetenschappelijke modus

F2

Dword selecteren in de programmeermodus

F3

Word selecteren in de programmeermodus

F4

Byte selecteren in de programmeermodus

F5

Hex selecteren in de programmeermodus

F6

Dec selecteren in de programmeermodus

F7

Oct selecteren in de programmeermodus

F8

Bin selecteren in de programmeermodus

F12

Qword selecteren in de programmeermodus

A-F

Op de knoppen A-F drukken in de programmeermodus

J

Op de knop RoL drukken in de programmeermodus

K

Op de knop RoR drukken in de programmeermodus

<

Op de knop Lsh drukken in de programmeermodus

>

Op de knop Rsh drukken in de programmeermodus

%

Op de knop Mod drukken in de programmeermodus

|

Op de knop Or drukken in de programmeermodus

&

Op de knop And drukken in de programmeermodus

Spatiebalk

De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus

A

Op de knop Gem drukken in de statistische modus

Ctrl + A

Op de knop Gem kw drukken in de statistische modus

S

Op de knop Som drukken in de statistische modus

Ctrl+S

Op de knop Som kw drukken in de statistische modus

T

Op de knop S.D. drukken in de statistische modus

Ctrl+T

Op de knop Inv S.D. drukken in de statistische modus

D

Op de knop CAD drukken in de statistische modus

Sneltoetsen voor Agenda

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met de app Agenda kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl+1 of Ctrl+D

Dag weergeven

Ctrl+2 of Ctrl+O

Werkweek weergeven

Ctrl+3 of Ctrl+W

Week weergeven

Ctrl+4 of Ctrl+M

Maand weergeven

CTRL+T of Home

Naar vandaag gaan

Page Up

Naar de maandweergave gaan, naar de vorige maand

gaan Naar de vorige week

gaan in de weekweergave Naar de vorige twee dagen gaan in de weergave dag    

Ctrl+H

Naar de maandweergave gaan, naar de vorige maand

gaan Naar de vorige week

gaan in de weekweergave Naar de vorige twee dagen gaan in de weergave dag    

Page Down

Naar de maandweergave gaan, naar de vorige maand

gaan Naar de vorige week

gaan in de weekweergave Naar de vorige twee dagen gaan in de weergave dag    

Ctrl+J

Naar de maandweergave gaan, naar de vorige maand

gaan Naar de vorige week

gaan in de weekweergave Naar de vorige twee dagen gaan in de weergave dag    

Pijl-rechts

Naar de volgende dag gaan in een weergave

Pijl-links

Naar de vorige dag gaan in een weergave

Pijl-omlaag

Naar het volgende uur gaan in een weergave

Pijl-omhoog

Naar het vorige uur gaan in een weergave

Esc

Teruggaan

Ctrl+S

De gebeurtenis opslaan of verzenden

Ctrl+P, pijl-omhoog en pijl-omlaag gebruiken om te selecteren

Reageren op een gebeurtenis

Ctrl+D

Een gebeurtenis verwijderen

Sneltoetsen voor Mail

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met de app Mail kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl+R

Beantwoorden

Ctrl+Shift+R

Allen beantwoorden

Ctrl+F

Volgende

Ctrl+M

Item naar een andere map verplaatsen

Ctrl+J

Schakelen tussen een bericht markeren als ongewenst of niet-ongewenst

Ctrl+Shift+U

Alleen ongelezen berichten weergeven

Ctrl+Shift+A

Alle berichten weergeven

Ctrl+Shift+E

Mapopties weergeven

Ctrl+U

Markeren als ongelezen

Ctrl+Q

Markeren als gelezen

Ctrl + A

Alle berichten selecteren

Insert

Schakelen tussen vlag toevoegen en vlag verwijderen voor berichten

Ctrl+N

Nieuw bericht

F5

Synchroniseren

Alt+B

Focus op de knop BCC instellen

Alt+C

De focus verplaatsen naar de knop

CC Toegestaan

Alt+D

Afwijzen

Alt+T

Plaats de focus op de knop

aan Voorlopige

Alt+V

De uitnodiging in Agenda openen

Alt+S

E-mail verzenden

Alt+i

Bijlage invoegen

Ctrl+Shift+F

Een lettertype selecteren

Ctrl+spatiebalk

Opmaak wissen

Ctrl+Y

Opnieuw

F4

Opnieuw

Ctrl+[

Tekengrootte met één punt vergroten

Ctrl+]

Tekengrootte met één punt verkleinen

Ctrl+Shift+,

Tekengrootte vergroten

Ctrl+K

Een koppeling toevoegen

Ctrl+E

Center

Ctrl+L

Links

Ctrl+R

Rechts

Ctrl+Shift+L

Opsommingstekens

Ctrl+M

Inspringing wanneer tekst is geselecteerd

Ctrl+Shift+M

Inspringing verkleinen

Tab of Shift+Tab

Inspringing/inspringing verkleinen wanneer de tekst is geselecteerd of wanneer de focus op een lijst is ingesteld

Ctrl+'

Accent aigu

Ctrl+,

Cedille

Ctrl+Shift+6

Accent circonflexe

Ctrl+Shift+;

Trema

Ctrl+`

Accent grave

Ctrl+Shift+7

Ligatuur

Ctrl+Shift+2

Corona

Ctrl+/

Slash-accent

Ctrl+Shift+`

Tilde

Alt+Ctrl+Shift+1

Omgekeerd uitroepteken

Alt+Ctrl+Shift+/

Omgekeerd vraagteken

Sneltoetsen voor Personen

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor de app Personen.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl+N

Een contactpersoon toevoegen

Ctrl+S

Wijzigingen opslaan

Verwijderen:

Een contactpersoon verwijderen

Ctrl+F

Een contactpersoon als favoriet instellen

Ctrl+Shift+1

Een contactpersoon vastmaken aan het startscherm

Esc

Teruggaan

Startpagina

Naar het begin van de lijst met contactpersonen gaan

Page Down

Vooruitgaan in de lijst met contactpersonen

Page Up

Teruggaan in de lijst met contactpersonen

End

Naar het einde van de lijst met contactpersonen gaan

Sneltoetsen voor Berichten

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met de app Berichten kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl+N

Een nieuw gesprek starten

Ctrl+N

Personen selecteren

Ctrl+E

Een emoticon selecteren

Ctrl+>

Volgend gesprek

Ctrl+<

Vorig gesprek

Sneltoetsen voor Paint

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met Paint kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

F1

Help-informatie van Paint openen

F11

Een afbeelding op het volledige scherm weergeven

F12

De afbeelding als een nieuw bestand opslaan

Ctrl + A

De hele afbeelding selecteren

Ctrl+B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl+E

Het dialoogvenster Eigenschappen openen

Ctrl+G

Rasterlijnen weergeven of verbergen

Ctrl+I

Geselecteerde tekst cursief opmaken

Ctrl+N

Een nieuwe afbeelding maken

Ctrl+O

Een bestaande afbeelding openen

Ctrl+P

Een afbeelding afdrukken

Ctrl+R

De liniaal weergeven of verbergen

Ctrl+S

Wijzigingen in een afbeelding opslaan

Ctrl+U

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Ctrl+W

Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl+Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl+Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl+plusteken (+)

De kwast, lijn of vormomtrek breder maken met één pixel

Ctrl+minteken (-)

De kwast, lijn of vormomtrek smaller maken met één pixel

Ctrl+Page Up

Inzoomen

Ctrl+Page Down

Uitzoomen

Alt (of F10)

Sneltoetsen weergeven

Alt+F4

Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten

Pijl-rechts

De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen

Pijl-links

De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen

Pijl-omlaag

De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen

Pijl-omhoog

De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen

Shift+F10

Het huidige snelmenu weergeven

Sneltoetsen voor Lezer

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met de app Lezer kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

F8

De indeling met twee pagina's gebruiken

Ctrl+R

Het bestand 90 graden rechtsom draaien

Ctrl+F

Tekst in een bestand zoeken

F7

De selectiemodus van het toetsenbord gebruiken

Ctrl+P

Een bestand afdrukken

Ctrl+O

Een bestand openen

Ctrl+W

Een bestand sluiten

Ctrl+M

Het startscherm van de app Lezer

Sneltoetsen voor Verbinding met extern bureaublad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met Verbinding met extern bureaublad kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl + Alt + Home

App-balken tussen de externe pc en de pc voor je in-/uitschakelen

Ctrl + Alt + Pijl-links

Naar de weergave van de vorige sessie gaan (wanneer je een sessie bekijkt)

Ctrl + Alt + Pijl-rechts

Naar de weergave van de volgende sessie gaan (wanneer je een sessie bekijkt)

Ctrl + Alt + Pijl-omhoog

Naar de weergave van de eerste sessie gaan (wanneer je een sessie bekijkt)

Ctrl + Alt + Pijl-omlaag

Naar de weergave van de laatste sessie gaan (wanneer je een sessie bekijkt)

Sneltoetsen voor OneDrive

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met OneDrive kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Ctrl + A

Alles selecteren

Ctrl+Alt+1

Weergave wijzigen (details/miniaturen)

Ctrl+U

Uploaden

Ctrl+Shift+N

Nieuwe map

Esc

Selectie wissen

Ctrl+O

Openen met

Ctrl+Alt+O

Map weergeven

Ctrl+Shift+V

Kopiëren

Ctrl+Shift+Y

Verplaatsen

Ctrl+S

Downloaden

Alt+pijl-omhoog

Omhoog

F2

Naam wijzigen

F5

Vernieuwen

Sneltoetsen voor Windows Journal

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je kunt gebruiken met Windows Journal.

Toetscombinatie

Om dit te doen

F1

Help-informatie van Journal openen

F5

De notitielijst vernieuwen

F6

Schakelen tussen een notitielijst en een notitie

F11

Een notitie in de modus voor volledig scherm weergeven

Ctrl + A

Alle items op een pagina selecteren

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl+F

Tekst in een bestand zoeken

Ctrl+G

Naar een pagina gaan

Ctrl+N

Een nieuwe notitie starten

Ctrl+O

Een recent gebruikte notitie openen

Ctrl+P

Een notitie afdrukken

Ctrl+S

Wijzigingen in een notitie opslaan

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl+Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl+Z

Een wijziging ongedaan maken

Alt+F4

Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten

Ctrl+Shift+C

Een snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst

Ctrl+Shift+V

Een notitie naar een specifieke map verplaatsen

Sneltoetsen voor WordPad

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met WordPad kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

F1

Help-informatie van WordPad openen

F3

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken

F10

Sneltoetsen weergeven

F12

Het document als een nieuw bestand opslaan

Ctrl+1

Enkele regelafstand instellen

Ctrl+2

Dubbele regelafstand instellen

Ctrl+5

Regelafstand instellen op 1,5

Ctrl + A

Het hele document selecteren

Ctrl+B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl+D

Een Microsoft Paint-tekening invoegen

Ctrl+E

Tekst centreren

Ctrl+F

Tekst in een document zoeken

Ctrl+H

Tekst in een document vervangen

Ctrl+I

Geselecteerde tekst cursief opmaken

Ctrl+J

Tekst uitvullen

Ctrl+L

Tekst links uitlijnen

Ctrl+N

Een nieuw document maken

Ctrl+O

Een bestaand document openen

Ctrl+P

Een document afdrukken

Ctrl+R

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+S

Wijzigingen in een document opslaan

Ctrl+U

Wijzigingen in een document opslaan

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl+Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl+Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl+=

Geselecteerde tekst subscript maken

Ctrl+Shift+=

Geselecteerde tekst superscript maken

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte vergroten

Ctrl+Shift+<

De tekengrootte verkleinen

Ctrl+Shift+A

Alle tekens wijzigen in hoofdletters

Ctrl+Shift+L

Het opsommingsteken wijzigen

Ctrl + Pijl-links

De cursor één woord naar links verplaatsen

Ctrl + Pijl-rechts

De cursor één woord naar rechts verplaatsen

Ctr l+ Pijl-omhoog

De cursor naar de vorige regel verplaatsen

Ctrl+pijl-omlaag

De cursor naar de volgende regel verplaatsen

Ctrl + Home

Naar het begin van het document gaan

Ctrl + End

Naar het einde van het document gaan

Ctrl+Page Up

Eén pagina naar boven gaan

Ctrl+Page Down

Eén pagina naar beneden gaan

Ctrl+Delete

Het volgende woord verwijderen

Alt+F4

WordPad afsluiten

Shift+F10

Het huidige snelmenu weergeven

Aanvullende toetsenbordsneltoetsen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×