Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Toetsenbordsneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u taken kunt uitvoeren die u doorgaans met de muis doet. Als u probeert een schermopname of schermafdruk te nemen, raadpleegt u Schermopnamen maken en van aantekeningen voorzien.

Klik op een optie hieronder. Deze wordt dan geopend om een tabel met verwante snelkoppelingen weer te geven:

Druk op deze toets

Om dit te doen

Ctrl + X

Knip het geselecteerde item.

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

Kopieer het geselecteerde item.

Ctrl + V (of Shift + Insert)

Plak het geselecteerde item.

Ctrl + Z

Een actie ongedaan maken.

Alt + Tab

Schakelen tussen geopende apps.

Alt + F4

Sluit het actieve item of sluit de actieve app af.

Windows-logotoets  + L

Uw pc vergrendelen.

Windows-logotoets  + D

Het bureaublad weergeven en verbergen.

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen.

F3

Een bestand of map zoeken in de Verkenner.

F4

De lijst van de adresbalk weergegeven in de Verkenner.

F5

Het actieve venster vernieuwen.

F6

Door schermelementen bladeren in een venster of op het bureaublad.

F10

De menubalk activeren in de actieve app.

Alt + F8

Uw wachtwoord weergeven op het aanmeldingsscherm.

Alt + Esc

Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend.

Alt + onderstreepte letter

De opdracht voor deze letter uitvoeren.

Alt + Enter

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven.

Alt + spatiebalk

Het snelmenu voor het actieve venster openen.

Alt + pijl-links

Ga terug.

Alt + pijl-rechts

Vooruit.

Alt + Page Up

Eén scherm naar boven gaan.

Alt + Page Down

Eén scherm naar beneden gaan.

Ctrl + F4

Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm en waarin u meerdere documenten tegelijk geopend kunt hebben).

Ctrl + A

Alle items in een document of venster selecteren.

Ctrl + D (of Delete)

Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak.

Ctrl + E

Zoeken openen (in de meeste apps).

Ctrl + R (of F5)

Het actieve venster vernieuwen.

Ctrl + Y

Een actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl + Pijl-rechts

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen.

Ctrl + Pijl-links

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen.

Ctrl + Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen.

Ctrl + Pijl-omhoog

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen.

Ctrl + Alt + Tab

Schakelen tussen alle geopende apps met de pijltoetsen.

Alt + Shift + pijltoetsen

Wanneer een groep of tegel in het Startmenu is gemarkeerd, deze in de richting van de pijl verplaatsen.

Ctrl + Shift + pijltoetsen

Wanneer een tegel is gemarkeerd in het Startmenu, verplaatst u deze naar een andere tegel om een map te maken.

Ctrl + pijltoetsen

Formaat van het Startmenu wijzigen wanneer het is geopend.

Ctrl + pijltoets (om naar een item te gaan) + spatiebalk

Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren.

Ctrl + Shift met een pijltoets

Een tekstblok selecteren.

Ctrl + Esc

Startscherm openen.

Ctrl + Shift + Esc

Taakbeheer openen.

Ctrl + Shift

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn.

Ctrl + spatiebalk

De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen.

Shift + F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.

Shift met een pijltoets

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren.

Shift + Delete

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen.

Pijl-rechts

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen.

Pijl-links

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten.

Esc

De huidige taak stoppen of afsluiten.

PrtScn

Hiermee maakt u een schermopname van het hele scherm en kopieert u dit naar het Klembord. 

Opmerking

  • U kunt deze snelkoppeling zo wijzigen dat hiermee ook schermknipsels worden geopend waarmee u uw schermafbeelding kunt bewerken. Selecteer Start  > Instellingen > Toegankelijkheid  > Toetsenbord en schakel de wisseltoets in onder Sneltoets voor schermafdruk.

De toets PrtScn gebruiken om schermknipsels te openen

Druk op deze toets

Actie

Windows-logotoets

Startscherm openen of sluiten.

Windows-logotoets +A

Snelle instellingen openen Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets  + B

Stel de focus in op het eerste pictogram in de taakbalkhoek.

Windows-logotoets‌  + C

Chat openen vanuit Microsoft Teams. Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets + Shift + C

Het menu Charms openen.

Windows-logotoets  + Ctrl + C

Kleurfilters inschakelen (schakel deze snelkoppeling eerst in in instellingen voor kleurenfilter).

Windows-logotoets  + D

Het bureaublad weergeven en verbergen.

Windows-logotoets  + E

Open de Verkenner.

Windows-logotoets  + F

Feedback-hub openen en een schermafbeelding maken.

Windows-logotoets + G

Xbox Game Bar openen wanneer een game is geopend.

Windows-logotoets  +Alt+B

HDR in- of uitschakelen.

Opmerking: Is van toepassing op de Xbox Game Bar-app versie 5.721.7292.0 of hoger. Als u uw Xbox Game Bar wilt bijwerken, gaat u naar de Microsoft Store-app en controleert u op updates.

Windows-logotoets  + H

Beginnen met spraakgestuurd typen. Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets  + I

Instellingen openen.

Windows-logotoets + J

Focus instellen op een Windows-tip wanneer deze beschikbaar is.

Als een Windows-tip wordt weergegeven, krijgt de tip de focus.  Druk opnieuw op de sneltoetsen om de focus te verplaatsen naar het element op het scherm waaraan de Windows-tip is verankerd.

Windows-logotoets  + K

Cast openen vanuit snelle instellingen. Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets  + L

Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen.

Windows-logotoets  + M

Alle vensters minimaliseren.

Windows-logotoets  + Shift + M

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen.

Windows-logotoets  + N

Meldingscentrum en agenda openen. Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets  + O

Apparaatoriëntatie vergrendelen.

Windows-logotoets  + P

Een weergavemodus voor een presentatie kiezen.

Windows-logotoets + Ctrl + Q

Quick Assist openen.

Windows-logotoets  + R

Het dialoogvenster Uitvoeren openen.

Windows-logotoets +Alt+R

Video opnemen van het gamevenster in focus (met behulp van Xbox Game Bar).

Windows-logotoets + S

Zoeken openen.

Windows-logotoets + Shift + S

Een schermopname maken van een deel van het scherm.

Windows-logotoets  + T

Bladeren door de apps op de taakbalk.

Windows-logotoets  + U

Toegankelijkheidsinstellingen openen

Windows-logotoets  + V

De klembordgeschiedenis openen. 

Opmerking

  • Klembordgeschiedenis is niet standaard ingeschakeld. Als u deze functie wilt inschakelen, gebruikt u deze sneltoets en selecteert u de prompt om geschiedenis in te schakelen. Of u selecteert Start  > Instellingen > Systeem > Klembord en schakelt u de wisselknop in onder Klembordgeschiedenis.

Windows-logotoets  + Shift + V

Focus op een melding instellen.

Windows-logotoets  + W

Open Widgets. Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets  + X

Het menu Snelkoppeling openen.

Windows-logotoets + Y

Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen.

Windows-logotoets  + Z

De uitlijnindelingen openen. Bijgewerkt in Windows 11.

Windows-logotoets  + punt (.) of puntkomma (;)

Emojivenster openen.

Windows-logotoets + komma (,)

Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven.

Windows-logotoets  + Pause

Opent Instellingen > Systeem   > Info.

Windows-logotoets  + Ctrl + F

Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk).

Windows-logotoets  +cijfer

Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app.

Windows-logotoets  + Shift + cijfer

Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets  + Ctrl + cijfer

Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets  + Alt + cijfer

Het bureaublad openen en de Jumplist openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets  + Ctrl + Shift + cijfer

Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets + Tab

Taakweergave openen.

Windows-logotoets  + pijl-omhoog

Het venster maximaliseren.

Windows-logotoets  + Alt + pijl-omhoog

Het venster met focus uitlijnen op de bovenste helft van het scherm. Nieuw met Windows 11.

Windows-logotoets  + pijl-omlaag

Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren.

Windows-logotoets  + Alt + pijl-omlaag

Het venster met focus uitlijnen op de onderste helft van het scherm. Nieuw met Windows 11.

Windows-logotoets  + pijl-links

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm.

Windows-logotoets  + pijl-rechts

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm.

Windows-logotoets  + Home

Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld).

Windows-logotoets  + Shift + pijl-omhoog

Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm.

Windows-logotoets  + Shift + pijl-omlaag

Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft.

Windows-logotoets  + Shift + pijl-links of pijl-rechts

Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen.

Windows-logotoets  + Shift + spatiebalk

Achteruit bladeren door de taal- en toetsenbordindeling.

Windows-logotoets  + spatiebalk

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen.

Windows-logotoets + Ctrl + spatiebalk

Naar eerder geselecteerde invoer schakelen.

Windows-logotoets + Ctrl + Enter

Verteller inschakelen.

Windows-logotoets + plusteken (+)

Vergrootglas openen en inzoomen.

Windows-logotoets  + minteken (-)

Uitzoomen met vergrootglas.

Windows-logotoets  + Esc

Vergrootglas afsluiten.

Windows-logotoets + schuine streep (/)

IME-reconversie starten.

Windows-logotoets + Ctrl + Shift + B

De pc activeren vanuit een zwart of leeg scherm.

Windows-logotoets  + PrtScn

Schermopname van volledig scherm opslaan in bestand.

Windows-logotoets  + Alt + PrtScn

Schermafbeelding van het gamevenster in focus opslaan in bestand (met Xbox Game Bar).

Druk op deze toets

Om dit te doen

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl + V (of Shift + Insert)

De geselecteerde tekst plakken.

Ctrl + M

De modus Markeren inschakelen.

Alt + selectietoets

Selectie in blokmodus starten.

Pijltoetsen

De cursor verplaatsen in de opgegeven richting.

Page Up

De cursor één pagina omhoog verplaatsen.

Page Down

De cursor één pagina omlaag verplaatsen.

Ctrl + Home (modus Markeren)

De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen.

Ctrl + End (modus Markeren)

De cursor naar het einde van de buffer verplaatsen.

Ctrl + Pijl-omhoog

Eén regel omhooggaan in de uitvoergeschiedenis.

Ctrl + Pijl-omlaag

Eén regel omlaaggaan in de uitvoergeschiedenis.

Ctrl + Home (navigatie in geschiedenis)

Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

Ctrl + End (navigatie in geschiedenis)

Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

Druk op deze toets

Om dit te doen

F4

De items in de actieve lijst weergeven.

Ctrl + Tab

Naar het volgende tabblad gaan.

Ctrl + Shift + Tab

Naar het vorige tabblad gaan.

Ctrl + cijfer (cijfer 1-9)

Naar het n-e tabblad gaan.

Tab

Naar de volgende optie gaan.

Shift + Tab

Naar de vorige optie gaan.

Alt + onderstreepte letter

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die met die letter wordt gebruikt.

Spatiebalk

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is.

Backspace

Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen.

Pijltoetsen

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Alt + D

De adresbalk selecteren.

Ctrl + E

Het zoekvak selecteren.

Ctrl + F

Het zoekvak selecteren.

Ctrl + N

Een nieuw venster openen.

Ctrl + W

Het actieve venster sluiten.

Ctrl + muiswiel

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen.

Ctrl + Shift + E

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven.

Ctrl + Shift + N

Nieuwe map maken.

Num Lock + sterretje (*)

Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven.

Num Lock + plusteken (+)

De inhoud van de geselecteerde map weergeven.

Num Lock + minteken (-)

De geselecteerde map samenvouwen.

Alt + P

Het voorbeeldvenster weergeven.

Alt + Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen.

Alt + pijl-rechts

De volgende map weergeven.

Alt + pijl-omhoog

De map bekijken waarin de map zich bevond.

Alt + pijl-links

De vorige map weergeven.

Backspace

De vorige map weergeven.

Pijl-rechts

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren.

Pijl-links

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond.

End

De onderkant van het actieve venster weergeven.

Startpagina

De bovenkant van het actieve venster weergeven.

F11

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets + Tab

Taakweergave openen.

Windows-logotoets + Ctrl + D

Een virtueel bureaublad toevoegen.

Windows-logotoets + Ctrl + pijl-rechts

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt.

Windows-logotoets + Ctrl + pijl-links

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt.

Windows-logotoets + Ctrl + F4

Het virtuele bureaublad dat u gebruikt, sluiten.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Shift + klikken op een taakbalkknop

Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen.

Ctrl + Shift + klikken op een taakbalkknop

Een app openen als administrator.

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Het menu Venster voor de app weergeven.

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Het menu Venster voor de groep weergeven.

Ctrl + klikken op een gegroepeerde taakbalkknop

Door de vensters van een groep bladeren.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets + I

Instellingen openen.

Backspace

Teruggaan naar de startpagina van de instellingen.

Op een pagina met zoekvak typen

Instellingen voor zoeken.

Aanvullende toetsenbordsneltoetsen

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u taken kunt uitvoeren die u doorgaans met de muis doet. Klik op een optie hieronder. Deze wordt dan geopend om een tabel met verwante snelkoppelingen weer te geven:

Druk op deze toets

Om dit te doen

Ctrl + X

Knip het geselecteerde item.

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

Kopieer het geselecteerde item.

Ctrl + V (of Shift + Insert)

Plak het geselecteerde item.

Ctrl + Z

Een actie ongedaan maken.

Alt + Tab

Schakelen tussen geopende apps.

Alt + F4

Sluit het actieve item of sluit de actieve app af.

Windows-logotoets  + L

Uw pc vergrendelen.

Windows-logotoets  + D

Het bureaublad weergeven en verbergen.

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen.

F3

Een bestand of map zoeken in de Verkenner.

F4

De lijst van de adresbalk weergegeven in de Verkenner.

F5

Het actieve venster vernieuwen.

F6

Door schermelementen bladeren in een venster of op het bureaublad.

F10

De menubalk activeren in de actieve app.

Alt + F8

Uw wachtwoord weergeven op het aanmeldingsscherm.

Alt + Esc

Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend.

Alt + onderstreepte letter

De opdracht voor deze letter uitvoeren.

Alt + Enter

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven.

Alt + spatiebalk

Het snelmenu voor het actieve venster openen.

Alt + pijl-links

Ga terug.

Alt + pijl-rechts

Vooruit.

Alt + Page Up

Eén scherm naar boven gaan.

Alt + Page Down

Eén scherm naar beneden gaan.

Ctrl + F4

Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm en waarin u meerdere documenten tegelijk geopend kunt hebben).

Ctrl + A

Alle items in een document of venster selecteren.

Ctrl + D (of Delete)

Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak.

Ctrl + R (of F5)

Het actieve venster vernieuwen.

Ctrl + Y

Een actie opnieuw uitvoeren.

Ctrl + Pijl-rechts

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen.

Ctrl + Pijl-links

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen.

Ctrl + Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen.

Ctrl + Pijl-omhoog

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen.

Ctrl + Alt + Tab

Schakelen tussen alle geopende apps met de pijltoetsen.

Alt + Shift + pijltoetsen

Wanneer een groep of tegel in het Startmenu is gemarkeerd, deze in de richting van de pijl verplaatsen.

Ctrl + Shift + pijltoetsen

Wanneer een tegel is gemarkeerd in het Startmenu, verplaatst u deze naar een andere tegel om een map te maken.

Ctrl + pijltoetsen

Formaat van het Startmenu wijzigen wanneer het is geopend.

Ctrl + pijltoets (om naar een item te gaan) + spatiebalk

Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren.

Ctrl + Shift met een pijltoets

Een tekstblok selecteren.

Ctrl + Esc

Startscherm openen.

Ctrl + Shift + Esc

Taakbeheer openen.

Ctrl + Shift

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn.

Ctrl + spatiebalk

De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen.

Shift + F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven.

Shift met een pijltoets

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren.

Shift + Delete

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen.

Pijl-rechts

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen.

Pijl-links

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten.

Esc

De huidige taak stoppen of afsluiten.

PrtScn

Hiermee maakt u een schermopname van het hele scherm en kopieert u dit naar het Klembord. 

Opmerking

  • U kunt deze snelkoppeling zo wijzigen dat hiermee ook schermknipsels worden geopend waarmee u uw schermafbeelding kunt bewerken. Selecteer Start  > Instellingen > Toegankelijkheid > Toetsenbord en schakel de wisseltoets in onder Sneltoets voor schermafdruk.

De toets PrtScn gebruiken om schermknipsels te openen

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets

Startscherm openen of sluiten.

Windows-logotoets + A

Actiecentrum openen.

Windows-logotoets  + B

De focus instellen op het systeemvak.

Windows-logotoets + C

Cortana openen in luistermodus.

Opmerkingen

  • Deze sneltoets is standaard uitgeschakeld. Als u de sneltoets wilt inschakelen, selecteert u Start > Instellingen > Cortana en schakelt u de wisselknop in onder Laat Cortana luisteren naar mijn opdrachten wanneer ik op de Windows-logotoets + C druk.

  • Cortana is alleen in bepaalde landen/regio's beschikbaar, en mogelijk zijn bepaalde Cortana-functies niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u de zoekfunctie gebruiken.

Windows-logotoets + Shift + C

Het menu Charms openen.

Windows-logotoets + D

Het bureaublad weergeven en verbergen.

Windows-logotoets + Alt + D

De datum en tijd op het bureaublad weergeven en verbergen.

Windows-logotoets  + E

Open de Verkenner.

Windows-logotoets + F

Feedback-hub openen en een schermafbeelding maken.

Windows-logotoets + G

Gamebalk openen wanneer een game is geopend.

Windows-logotoets + H

Dicteerfunctie starten.

Windows-logotoets  + I

Instellingen openen.

Windows-logotoets + J

Focus instellen op een Windows-tip wanneer deze beschikbaar is.

Als een Windows-tip wordt weergegeven, krijgt de tip de focus.  Druk opnieuw op de sneltoetsen om de focus te verplaatsen naar het element op het scherm waaraan de Windows-tip is verankerd.

Windows-logotoets + K

De snelle actie Verbinden openen.

Windows-logotoets  + L

Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen.

Windows-logotoets + M

Alle vensters minimaliseren.

Windows-logotoets + O

Apparaatoriëntatie vergrendelen.

Windows-logotoets  + P

Een weergavemodus voor een presentatie kiezen.

Windows-logotoets + Ctrl + Q

Quick Assist openen.

Windows-logotoets  + R

Het dialoogvenster Uitvoeren openen.

Windows-logotoets + S

Zoeken openen.

Windows-logotoets + Shift + S

Een schermopname van een deel van het scherm maken.

Windows-logotoets + T

Bladeren door de apps op de taakbalk.

Windows-logotoets + U

Toegankelijkheidscentrum openen.

Windows-logotoets + V

Het klembord openen. 

Opmerking

  • Om deze snelkoppeling in te schakelen, selecteert u Start  > Instellingen > Systeem > Klembord en schakelt u de wisselknop in onder Klembordgeschiedenis.

Windows-logotoets + Shift + V

Bladeren door meldingen.

Windows-logotoets + X

Het menu Snelkoppeling openen.

Windows-logotoets + Y

Invoer tussen Windows Mixed Reality en uw bureaublad wijzigen.

Windows-logotoets + Z

De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven.

Windows-logotoets  + punt (.) of puntkomma (;)

Emojivenster openen.

Windows-logotoets + komma (,)

Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven.

Windows-logotoets + Pause

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven.

Windows-logotoets + Ctrl + F

Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk).

Windows-logotoets + Shift + M

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen.

Windows-logotoets + cijfer

Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app.

Windows-logotoets + Shift + cijfer

Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets + Ctrl + cijfer

Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets + Alt + cijfer

Het bureaublad openen en de Jumplist openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets + Ctrl + Shift + cijfer

Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets + Tab

Taakweergave openen.

Windows-logotoets + pijl-omhoog

Het venster maximaliseren.

Windows-logotoets + pijl-omlaag

Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren.

Windows-logotoets + pijl-links

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm.

Windows-logotoets + pijl-rechts

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm.

Windows-logotoets + Home

Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld).

Windows-logotoets + Shift + pijl-omhoog

Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm.

Windows-logotoets + Shift + pijl-omlaag

Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft.

Windows-logotoets + Shift + pijl-links of pijl-rechts

Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen.

Windows-logotoets + spatiebalk

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen.

Windows-logotoets + Ctrl + spatiebalk

Naar eerder geselecteerde invoer schakelen.

Windows-logotoets + Ctrl + Enter

Verteller inschakelen.

Windows-logotoets + plusteken (+)

Vergrootglas openen.

Windows-logotoets + schuine streep (/)

IME-reconversie starten.

Windows-logotoets  + Ctrl + V

Schoudertikken openen.

Windows-logotoets + Ctrl + Shift + B

De pc activeren vanuit een zwart of leeg scherm.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl + V (of Shift + Insert)

De geselecteerde tekst plakken.

Ctrl + M

De modus Markeren inschakelen.

Alt + selectietoets

Selectie in blokmodus starten.

Pijltoetsen

De cursor verplaatsen in de opgegeven richting.

Page Up

De cursor één pagina omhoog verplaatsen.

Page Down

De cursor één pagina omlaag verplaatsen.

Ctrl + Home (modus Markeren)

De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen.

Ctrl + End (modus Markeren)

De cursor naar het einde van de buffer verplaatsen.

Ctrl + Pijl-omhoog

Eén regel omhooggaan in de uitvoergeschiedenis.

Ctrl + Pijl-omlaag

Eén regel omlaaggaan in de uitvoergeschiedenis.

Ctrl + Home (navigatie in geschiedenis)

Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

Ctrl + End (navigatie in geschiedenis)

Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

Druk op deze toets

Om dit te doen

F4

De items in de actieve lijst weergeven.

Ctrl + Tab

Naar het volgende tabblad gaan.

Ctrl + Shift + Tab

Naar het vorige tabblad gaan.

Ctrl + cijfer (cijfer 1-9)

Naar het n-e tabblad gaan.

Tab

Naar de volgende optie gaan.

Shift + Tab

Naar de vorige optie gaan.

Alt + onderstreepte letter

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die met die letter wordt gebruikt.

Spatiebalk

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is.

Backspace

Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen.

Pijltoetsen

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Alt + D

De adresbalk selecteren.

Ctrl + E

Het zoekvak selecteren.

Ctrl + F

Het zoekvak selecteren.

Ctrl + N

Een nieuw venster openen.

Ctrl + W

Het actieve venster sluiten.

Ctrl + muiswiel

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen.

Ctrl + Shift + E

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven.

Ctrl + Shift + N

Nieuwe map maken.

Num Lock + sterretje (*)

Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven.

Num Lock + plusteken (+)

De inhoud van de geselecteerde map weergeven.

Num Lock + minteken (-)

De geselecteerde map samenvouwen.

Alt + P

Het voorbeeldvenster weergeven.

Alt + Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen.

Alt + pijl-rechts

De volgende map weergeven.

Alt + pijl-omhoog

De map bekijken waarin de map zich bevond.

Alt + pijl-links

De vorige map weergeven.

Backspace

De vorige map weergeven.

Pijl-rechts

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren.

Pijl-links

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond.

End

De onderkant van het actieve venster weergeven.

Startpagina

De bovenkant van het actieve venster weergeven.

F11

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets + Tab

Taakweergave openen.

Windows-logotoets + Ctrl + D

Een virtueel bureaublad toevoegen.

Windows-logotoets + Ctrl + pijl-rechts

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt.

Windows-logotoets + Ctrl + pijl-links

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt.

Windows-logotoets + Ctrl + F4

Het virtuele bureaublad dat u gebruikt, sluiten.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Shift + klikken op een taakbalkknop

Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen.

Ctrl + Shift + klikken op een taakbalkknop

Een app openen als administrator.

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Het menu Venster voor de app weergeven.

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Het menu Venster voor de groep weergeven.

Ctrl + klikken op een gegroepeerde taakbalkknop

Door de vensters van een groep bladeren.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets + I

Instellingen openen.

Backspace

Teruggaan naar de startpagina van de instellingen.

Op een pagina met zoekvak typen

Instellingen voor zoeken.

Aanvullende toetsenbordsneltoetsen

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u taken kunt uitvoeren die u doorgaans met de muis doet. Klik op een optie hieronder. Deze wordt dan geopend om een tabel met verwante snelkoppelingen weer te geven:

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl + X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl + V (of Shift + Insert)

Het geselecteerde item plakken

Ctrl + Z

Een actie ongedaan maken

Alt + Tab

Schakelen tussen geopende apps

Alt + F4

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten

Windows-logotoets  + L

Uw pc vergrendelen of tussen accounts schakelen

Windows-logotoets  + D

Het bureaublad weergeven en verbergen

De volgende tabel bevat nieuwe sneltoetsen die u kunt gebruiken in Windows.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets  +begin te typen

Uw pc doorzoeken

Ctrl + plusteken (+) of Ctrl + minteken (-)

In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het Startscherm zijn vastgemaakt

Ctrl + muiswiel

In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het Startscherm zijn vastgemaakt

Windows-logotoets‌  + C

De charms openen

Open de opdrachten voor de app in een app

Windows-logotoets  + F

De charm Zoeken openen om bestanden te zoeken

Windows-logotoets  + H

De charm Delen openen

Windows-logotoets + I

De charm Instellingen openen

Windows-logotoets  + K

De charm Apparaten openen

Windows-logotoets‌  + O

De schermstand (staand of liggend) vergrendelen

Windows-logotoets‌  + Q

De charm Zoeken openen om in alle locaties of alleen in een geopende app te zoeken (als zoeken in de app wordt ondersteund door de app)

Windows-logotoets + S

De charm Zoeken openen om in Windows en op internet te zoeken

Windows-logotoets‌  + W

De charm Zoeken openen om instellingen te zoeken

Windows-logotoets  + Z

De opdrachten weergeven die beschikbaar zijn in de app

Opmerking: U kunt ook bepaalde instellingen en opties weergeven door naar de charm Instellingen te gaan wanneer de app is geopend.

Windows-logotoets‌  + spatiebalk

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen

Windows-logotoets  + Ctrl + spatiebalk

Naar eerder geselecteerde invoer schakelen

Windows-logotoets‌  + Tab

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Windows-logotoets‌  + Ctrl + Tab

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Windows-logotoets‌  + Shift + Tab

In tegengestelde richting door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Windows-logotoets  + Shift + punt (.)

Een app aan de linkerkant vastmaken

Windows-logotoets  + punt (.)

Door geopende apps bladeren

Esc

De huidige taak stoppen of afsluiten

Windows-logotoets  + Ctrl + Shift + B

De pc activeren vanuit een zwart of leeg scherm.

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen in Windows.

Druk op deze toets

Actie

F1

Help-informatie weergeven

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen

F3

Een bestand of map zoeken

F4

De lijst van de adresbalk weergegeven in Verkenner

F5

Het actieve venster vernieuwen

F6

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

F10

De menubalk activeren in de actieve app

Alt + F4

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten

Alt + Esc

Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend

Alt + onderstreepte letter

De opdracht voor deze letter uitvoeren

Alt + Enter

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven

Alt + spatiebalk

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Alt + pijl-links

Terug

Alt + pijl-rechts

Volgende

Alt + Page Up

Eén scherm naar boven gaan

Alt + Page Down

Eén scherm naar beneden gaan

Alt + Tab

Schakelen tussen geopende apps (met uitzondering van bureaublad-apps)

Ctrl + F4

Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm en waarin u meerdere documenten tegelijk geopend kunt hebben)

Ctrl + A

Alle items in een document of venster selecteren

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl + D (of Delete)

Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak

Ctrl + R (of F5)

Het actieve venster vernieuwen

Ctrl + V (of Shift + Insert)

Het geselecteerde item plakken

Ctrl + X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl + Y

Een actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Z

Een actie ongedaan maken

Ctrl + plusteken (+) of Ctrl + minteken (-)

In- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het Startscherm zijn vastgemaakt

Ctrl + muiswiel

De grootte van bureaubladpictogrammen wijzigen of in- of uitzoomen van een groot aantal items, zoals apps die op het Startscherm zijn vastgemaakt

Ctrl + Pijl-rechts

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Ctrl + Pijl-links

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Ctrl + Pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Ctrl + Pijl-omhoog

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Ctrl + Alt + Tab

Schakelen tussen alle geopende apps met de pijltoetsen

Ctrl + pijltoets (om naar een item te gaan) + spatiebalk

Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren

Ctrl + Shift met een pijltoets

Een tekstblok selecteren

Ctrl + Esc

Startscherm openen

Ctrl + Shift + Esc

Taakbeheer openen

Ctrl + Shift

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn

Ctrl + spatiebalk

De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen

Shift + F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Shift met een pijltoets

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Shift + Delete

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen

Pijl-rechts

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen

Pijl-links

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten

Esc

De huidige taak stoppen of afsluiten

De volgende tabel bevat sneltoetsen die worden gebruikt in combinatie met de Windows-logotoets .

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets + F1

Windows Help en ondersteuning openen

Windows-logotoets

Het Startscherm weergeven of verbergen

Windows-logotoets  + B

De focus op het systeemvak zetten

Windows-logotoets‌  + C

De charms openen

Windows-logotoets  + D

Het bureaublad weergeven en verbergen

Windows-logotoets  + E

Open Bestandenverkenner

Windows-logotoets  + F

De charm Zoeken openen en bestanden zoeken

Windows-logotoets  + H

De charm Delen openen

Windows-logotoets + I

De charm Instellingen openen

Windows-logotoets  + K

De charm Apparaten openen

Windows-logotoets  + L

Uw pc vergrendelen of naar andere personen overschakelen

Windows-logotoets  + M

Alle vensters minimaliseren

Windows-logotoets  + O

Apparaatoriëntatie vergrendelen

Windows-logotoets  + P

Een weergavemodus voor een presentatie kiezen

Windows-logotoets  + Q

De charm Zoeken openen om in alle locaties of alleen in een geopende app te zoeken (als zoeken in de app wordt ondersteund door de app)

Windows-logotoets  + R

Het dialoogvenster Uitvoeren openen.

Windows-logotoets + S

De charm Zoeken openen om in Windows en op internet te zoeken

Windows-logotoets  + T

Bladeren door de apps op de taakbalk

Windows-logotoets  + U

Toegankelijkheidscentrum openen

Windows-logotoets  + V

Bladeren door meldingen

Windows-logotoets  + Shift + V

Bladeren door meldingen in tegengestelde richting

Windows-logotoets  + X

Het menu Snelkoppeling openen.

Windows-logotoets  + Z

De beschikbare opdrachten in een app weergeven

Opmerking: U kunt ook bepaalde instellingen en opties weergeven door naar de charm Instellingen te gaan wanneer de app is geopend.

Windows-logotoets  + ,

Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven

Windows-logotoets  + Pause

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven.

Windows-logotoets  + Ctrl + F

Pc's zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)

Windows-logotoets  + Shift + M

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen

Windows-logotoets  +cijfer

Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u over naar deze app.

Windows-logotoets  + Shift + cijfer

Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets  + Ctrl + cijfer

Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie

Windows-logotoets  + Alt + cijfer

Het bureaublad openen en de Jump List openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie

Windows-logotoets  + Ctrl + Shift + cijfer

Het bureaublad openen als administrator en een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie

Windows-logotoets + Tab

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Windows-logotoets  + Ctrl + Tab

Door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Windows-logotoets  + Shift + Tab

In tegengestelde richting door recent gebruikte apps (met uitzondering van bureaublad-apps) bladeren

Windows-logotoets  + Ctrl + B

Naar de app overschakelen die een bericht heeft weergegeven in het systeemvak

Windows-logotoets  + pijl-omhoog

Het venster maximaliseren

Windows-logotoets  + pijl-omlaag

Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaubladvenster minimaliseren

Windows-logotoets  + pijl-links

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm

Windows-logotoets  + pijl-rechts

De app of het bureaubladvenster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm

Windows-logotoets  + Home

Alle vensters minimaliseren behalve het bureaubladvenster (als de toetscombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters hersteld)

Windows-logotoets  + Shift + pijl-omhoog

Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm

Windows-logotoets  + Shift + pijl-omlaag

Actieve bureaubladvensters verticaal herstellen/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft

Windows-logotoets  + Shift + pijl-links of pijl-rechts

Een app of het venster op het bureaublad van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen

Windows-logotoets  + spatiebalk

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen

Windows-logotoets  + Ctrl + spatiebalk

Naar eerder geselecteerde invoer schakelen

Windows-logotoets + Enter

Verteller openen

Windows-logotoets  +Shift+punt (.)

Door geopende apps bladeren

Windows-logotoets  + punt (.)

Door geopende apps bladeren

Windows-logotoets  + /

IME-reconversie starten

Windows-logotoets   + Alt + Enter

Windows Media Center openen

Windows-logotoets   + plus- (+) of minteken (-)

In- of uitzoomen met Vergrootglas

Windows-logotoets  + Esc

Vergrootglas afsluiten

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken in dialoogvensters.

Druk op deze toets

Actie

F1

Help-informatie weergeven

F4

De items in de actieve lijst weergeven

Ctrl + Tab

Naar het volgende tabblad gaan

Ctrl + Shift + Tab

Naar het vorige tabblad gaan

Ctrl + cijfer (cijfer 1-9)

Naar het n-e tabblad gaan.

Tab

Naar de volgende optie gaan

Shift + Tab

Naar de vorige optie gaan

Alt + onderstreepte letter

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat

Spatiebalk

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is

Backspace

Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen.

Pijltoetsen

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is

Druk op deze toets

Om dit te doen

Alt + D

De adresbalk selecteren

Ctrl + E

Het zoekvak selecteren

Ctrl + F

Het zoekvak selecteren

Ctrl + N

Een nieuw venster openen

Ctrl + W

Het huidige venster sluiten

Ctrl + muiswiel

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen

Ctrl + Shift + E

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven

Ctrl + Shift + N

Een nieuwe map maken

Num Lock + sterretje (*)

Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven

Num Lock + plusteken (+)

De inhoud van de geselecteerde map weergeven

Num Lock + minteken (-)

De geselecteerde map samenvouwen

Alt + P

Het voorbeeldvenster weergeven

Alt + Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen.

Alt + pijl-rechts

De volgende map weergeven

Alt + pijl-omhoog

De map bekijken waarin de map zich bevond

Alt + pijl-links

De vorige map weergeven

Backspace

De vorige map weergeven

Pijl-rechts

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren

Pijl-links

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond

End

De onderkant van het actieve venster weergeven

Startpagina

De bovenkant van het actieve venster weergeven

F11

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u voor het werken met items op de taakbalk op het bureaublad kunt gebruiken.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Shift + klikken op een taakbalkknop

Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen

Ctrl + Shift + klikken op een taakbalkknop

Een app openen als beheerder

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Het menu Venster voor de app weergeven

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Het menu Venster voor de groep weergeven

Ctrl + klikken op een gegroepeerde taakbalkknop

Door de vensters van een groep bladeren

Druk op deze toets

Om dit te doen

Alt + Page Up

Apps doorlopen van links naar rechts

Alt + Page Down

Apps doorlopen van rechts naar links

Alt + Insert

Apps doorlopen in de volgorde waarin deze zijn gestart

Alt + Startpagina

Het Startscherm weergeven

Ctrl + Alt + Break

Schakelen tussen een venster en volledig scherm

Ctrl + Alt + End

Het dialoogvenster Windows-beveiliging weergeven

Ctrl + Alt + Home

De verbindingsbalk activeren in de modus Volledig scherm

Alt + Delete

Het systeemmenu weergeven

Ctrl + Alt + minteken (-) op het numerieke toetsenblok

Een kopie van het actieve venster in de client op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Alt+Print Screen op een lokale pc)

Ctrl + Alt + plusteken (+) op het numerieke toetsenblok

Een kopie van het hele clientvenstergebied op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Print Screen op een lokale pc)

Ctrl + Alt + Pijl-rechts

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in de host-app (bijvoorbeeld een knop of een tekstvak). Dit is handig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een andere (host-)app.

Ctrl + Alt + Pijl-links

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in de host-app (bijvoorbeeld een knop of een tekstvak). Dit is handig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een andere (host-)app.

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de Help-viewer kunt gebruiken.

Druk op deze toets

Actie

F3

De cursor in het zoekvak plaatsen

F10

Het menu Opties weergeven

Startpagina

Naar het begin van een onderwerp gaan

End

Naar het einde van een onderwerp gaan

Alt + pijl-links

Teruggaan naar het vorige weergegeven onderwerp

Alt + pijl-rechts

Naar het volgende (eerder weergegeven) onderwerp gaan

Alt + Startpagina

De startpagina van Help en ondersteuning weergeven

Alt + A

De pagina voor klantondersteuning weergeven

Alt + C

De inhoudsopgave weergeven

Alt + N

Het menu Verbindingsinstellingen weergeven

Ctrl + F

Zoeken in het huidige onderwerp

Ctrl + P

Een onderwerp afdrukken

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor het herschikken van moderne apps.

Opmerking: Houd de Windows-logotoets continu ingedrukt, terwijl u de apps herschikt, vanaf het moment waarop u de herschikkingsmodus hebt geopend totdat alle herschikkingsopdrachten zijn voltooid. Zodra u klaar bent met het herschikken van de apps, haalt u de vinger van de Windows-logotoets om de huidige schikking te selecteren.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets  + . (punt)

Herschikkingsmodus openen en apps of scheidingslijnen in beeldschermen selecteren

Windows-logotoets  + pijl-links

Scheidingslijn voor apps naar links verplaatsen

Windows-logotoets  + pijl-rechts

Scheidingslijn voor apps naar rechts verplaatsen

Windows-logotoets  + pijl-omhoog

App maximaliseren

Windows-logotoets  + pijl-omlaag

App sluiten

Windows-logotoets  + Esc

Herschikkingsmodus afsluiten

Aanvullende toetsenbordsneltoetsen

Ondersteuning voor Windows 7 is gestopt op 14 januari 2020

U wordt aangeraden over te stappen op een Windows 11-pc als u beveiligingsupdates van Microsoft wilt blijven ontvangen.

Meer informatie

Sneltoetsen zijn toetsen of combinaties van toetsen waarmee u taken kunt uitvoeren die u doorgaans met de muis doet. Klik op een optie hieronder. Deze wordt dan geopend om een tabel met verwante snelkoppelingen weer te geven:

Druk op deze toets

Actie

F1

Help-informatie weergeven

Ctrl + C (of Ctrl + Insert)

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl + X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl + V (of Shift + Insert)

Het geselecteerde item plakken

Ctrl + Z

Een actie ongedaan maken

Ctrl + Y

Een actie opnieuw uitvoeren

Delete (of Ctrl + D)

Het geselecteerde item verwijderen en verplaatsen naar de Prullenbak

Shift + Delete

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen

Ctrl + pijl-rechts

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Ctrl + pijl-links

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Ctrl + pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Ctrl + pijl-omhoog

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Ctrl + Shift met een pijltoets

Een tekstblok selecteren

Shift met een pijltoets

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Ctrl met een pijltoets + spatiebalk

Meerdere afzonderlijke items in een venster of op het bureaublad selecteren

Ctrl + A

Alle items in een document of venster selecteren

F3

Een bestand of map zoeken

Alt + Enter

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven

Alt + F4

Het actieve item sluiten of het actieve programma afsluiten

Alt + spatiebalk

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Ctrl + F4

Het actieve document sluiten (in programma's waarin meerdere documenten tegelijk kunnen zijn geopend)

Alt + Tab

Schakelen tussen geopende items

Ctrl + Alt + Tab

Schakelen tussen geopende items met de pijltoetsen

Ctrl + muiswiel

De grootte van pictogrammen op het bureaublad wijzigen

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Tab

Door programma's op de taakbalk bladeren met behulp van Aero Flip 3D

Ctrl + Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Tab

Met de pijltoetsen door programma's op de taakbalk bladeren met behulp van Aero Flip 3D

Alt + Esc

Bladeren door items in de volgorde waarin deze zijn geopend

F6

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

F4

De lijst van de adresbalk weergegeven in Windows Verkenner

Shift + F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Ctrl + Esc

Het menu Start openen

Alt + onderstreepte letter

Het bijbehorende menu weergeven

Alt + onderstreepte letter

De menuopdracht (of andere onderstreepte opdracht) uitvoeren

F10

De menubalk activeren in het actieve programma

Pijl-rechts

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen

Pijl-links

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten

F5 (of Ctrl + R)

Het actieve venster vernieuwen

Alt + pijl-omhoog

De map op het bovenliggende niveau weergeven in Windows Verkenner

Esc

Actieve taak annuleren

Ctrl + Shift + Esc

Taakbeheer openen

Shift bij het plaatsen van een cd

Voorkomen dat de cd automatisch wordt afgespeeld

Alt-links + Shift

De invoertaal wijzigen wanneer er meerdere invoertalen zijn ingeschakeld

Ctrl + Shift

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen zijn ingeschakeld

Ctrl-rechts + Shift of Ctrl-links + Shift

De leesrichting van tekst wijzigen voor talen die van rechts naar links worden gelezen

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor gebruik in dialoogvensters.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Ctrl + Tab

Naar het volgende tabblad gaan

Ctrl + Shift + Tab

Naar het vorige tabblad gaan

Tab

Naar de volgende optie gaan

Shift + Tab

Naar de vorige optie gaan

Alt + onderstreepte letter

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat

Enter

Een alternatief voor het klikken met de muis voor een groot aantal geselecteerde opdrachten

Spatiebalk

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is

Pijltoetsen

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie een groep keuzerondjes is

F1

Help-informatie weergeven

F4

De items in de actieve lijst weergeven

Backspace

Een map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen

De volgende tabel bevat sneltoetsen die worden gebruikt in combinatie met de Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets..

Druk op deze toets

Om dit te doen

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets.

Het Startmenu openen of sluiten.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Pause

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + D

Het bureaublad weergeven.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + M

Alle vensters minimaliseren.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Shift + M

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + E

Computer openen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. +F

Computers zoeken (als u bent verbonden met een netwerk).

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + L

Uw computer vergrendelen of naar een andere gebruiker overschakelen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + R

Het dialoogvenster Uitvoeren openen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. +T

Door de programma's op de taakbalk bladeren.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. +cijfer

Het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie. Als het programma al wordt uitgevoerd, schakelt u hiernaar over.

Shift + Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + cijfer

Een nieuw exemplaar van het programma starten dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Ctrl + Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + cijfer

Naar het laatste actieve venster van het programma overschakelen dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Alt + Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + cijfer

De Jump List openen voor het programma dat is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het cijfer aangegeven positie.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Tab

Door programma's op de taakbalk bladeren met behulp van Aero Flip 3D.

Ctrl + Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Tab

Met de pijltoetsen door programma's op de taakbalk bladeren met behulp van Aero Flip 3D.

Ctrl + Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + B

Naar het programma overschakelen dat een bericht heeft weergegeven in het systeemvak.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + spatiebalk

Een voorbeeld van het bureaublad weergeven.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + pijl-omhoog

Het venster maximaliseren.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + pijl-links

Het venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + pijl-rechts

Het venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + pijl-omlaag

Het venster minimaliseren.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Home

Alle vensters minimaliseren behalve het actieve venster.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Shift + pijl-omhoog

Het bureaubladvenster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + Shift + pijl-links of pijl-rechts

Een venster van het ene naar het andere beeldscherm verplaatsen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + P

Een weergavemodus voor een presentatie kiezen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + G

Door gadgets bladeren.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. + U

Toegankelijkheidscentrum openen.

Windows-logotoets Afbeelding van de Windows-logotoets. +X

Windows Mobiliteitscentrum openen.

Druk op deze toets

Actie

Ctrl + N

Een nieuw venster openen

Ctrl + W

Het huidige venster sluiten

Ctrl + Shift + N

Een nieuwe map maken

End

De onderkant van het actieve venster weergeven

Startpagina

De bovenkant van het actieve venster weergeven

F11

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

Ctrl + punt (.)

Een afbeelding rechtsom draaien

Ctrl + komma (,)

Een afbeelding linksom draaien

Num Lock + sterretje (*) op het numerieke toetsenblok

Alle submappen onder de geselecteerde map weergeven

Num Lock + plusteken (+) op het numerieke toetsenblok

De inhoud van de geselecteerde map weergeven

Num Lock + minteken (-) op het numerieke toetsenblok

De geselecteerde map samenvouwen

Pijl-links

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de bovenliggende map selecteren

Alt + Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen

Alt + P

Het voorbeeldvenster weergeven

Alt + pijl-links

De vorige map weergeven

Backspace

De vorige map weergeven

Pijl-rechts

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren

Alt + pijl-rechts

De volgende map weergeven

Alt + pijl-omhoog

De bovenliggende map weergeven

Ctrl + Shift + E

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven

Ctrl + muiswiel

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen

Alt + D

De adresbalk selecteren

Ctrl + E

Het zoekvak selecteren

Ctrl + F

Het zoekvak selecteren

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u voor het werken met items op de taakbalk op het bureaublad kunt gebruiken.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Shift + klikken op een taakbalkknop

Een programma openen of snel nog een exemplaar van een programma openen

Ctrl + Shift + klikken op een taakbalkknop

Een programma als administrator openen

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Het menu Venster voor het programma weergeven

Shift + klikken met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Het menu Venster voor de groep weergeven

Ctrl + klikken op een gegroepeerde taakbalkknop

Door de vensters van een groep bladeren

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Verbinding met extern bureaublad kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Om dit te doen

Alt + Page Up

Apps doorlopen van links naar rechts

Alt + Page Down

Apps doorlopen van rechts naar links

Alt + Insert

Programma's doorlopen in de volgorde waarin deze zijn gestart.

Alt + Startpagina

Het Startmenu weergeven.

Ctrl + Alt + Break

Schakelen tussen een venster en volledig scherm

Ctrl + Alt + End

Het dialoogvenster Windows-beveiliging weergeven

Alt + Delete

Het systeemmenu weergeven.

Ctrl + Alt + minteken (-) op het numerieke toetsenblok

Een kopie van het actieve venster in de client op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Alt+Print Screen op een lokale computer)

Ctrl + Alt + plusteken (+) op het numerieke toetsenblok

Een kopie van het hele clientvenstergebied op het Klembord van de Terminal-server plaatsen (dit is vergelijkbaar met het drukken op Print Screen op een lokale computer)

Ctrl + Alt + pijl-rechts

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (bijvoorbeeld een knop of een tekstvak). Dit is handig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host-)programma.

Ctrl + Alt + pijl-links

Tabsgewijs vanuit de besturingselementen voor Extern bureaublad verspringen naar een besturingselement in het hostprogramma (bijvoorbeeld een knop of een tekstvak). Dit is handig wanneer de besturingselementen voor Extern bureaublad zijn ingesloten in een ander (host-)programma.

Opmerking: Ctrl + Alt + Break en Ctrl + Alt + End zijn beschikbaar in alle extern-bureaubladsessies, zelfs wanneer u de externe computer zo hebt ingesteld dat Windows-sneltoetsen worden herkend.

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met Paint kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Actie

Ctrl + N

Een nieuwe afbeelding maken

Ctrl+O

Een bestaande afbeelding openen

Ctrl + S

Wijzigingen in een afbeelding opslaan

F12

De afbeelding als een nieuw bestand opslaan

Ctrl + P

Een afbeelding afdrukken

Alt + F4

Een afbeelding en het bijbehorende Paint-venster sluiten

Ctrl + Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl + Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl + A

De hele afbeelding selecteren

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Pijl-rechts

De selectie of de actieve vorm één pixel naar rechts verplaatsen

Pijl-links

De selectie of de actieve vorm één pixel naar links verplaatsen

Pijl-omlaag

De selectie of de actieve vorm één pixel naar beneden verplaatsen

Pijl-omhoog

De selectie of de actieve vorm één pixel naar boven verplaatsen

Esc

Een selectie annuleren

Verwijderen

Een selectie verwijderen

Ctrl + B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + +

De kwast, lijn of vormomtrek breder maken met één pixel

Ctrl + -

De kwast, lijn of vormomtrek smaller maken met één pixel

Ctrl + U

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl + E

Het dialoogvenster Eigenschappen openen

Ctrl + W

Het dialoogvenster Formaat wijzigen en hellen openen

Ctrl + Page Up

Inzoomen

Ctrl+Page Down

Uitzoomen

F11

Een afbeelding op het volledige scherm weergeven

Ctrl + R

De liniaal weergeven of verbergen

Ctrl + G

Rasterlijnen weergeven of verbergen

F10 of Alt

Sneltoetsen weergeven

Shift + F10

Het huidige snelmenu weergeven

F1

Help-informatie van Paint openen

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je met WordPad kunt gebruiken.

Toetscombinatie

Actie

Ctrl + N

Een nieuw document maken

Ctrl+O

Een bestaand document openen

Ctrl + S

Wijzigingen in een document opslaan

F12

Het document als een nieuw bestand opslaan

Ctrl + P

Een document afdrukken

Alt + F4

WordPad afsluiten

Ctrl + Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl + Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl + A

Het hele document selecteren

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Ctrl + B

Geselecteerde tekst vet opmaken

Ctrl + I

Geselecteerde tekst cursief opmaken

Ctrl + U

De geselecteerde tekst onderstrepen

Ctrl + =

Geselecteerde tekst subscript maken

Ctrl+Shift+=

Geselecteerde tekst superscript maken

Ctrl + L

Tekst links uitlijnen

Ctrl + E

Tekst centreren

Ctrl + R

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl + J

Tekst uitvullen

Ctrl + 1

Enkele regelafstand instellen

Ctrl+2

Dubbele regelafstand instellen

Ctrl+5

Regelafstand instellen op 1,5

Ctrl + Shift + >

De tekengrootte vergroten

Ctrl+Shift+<

De tekengrootte verkleinen

Ctrl+Shift+A

Alle tekens wijzigen in hoofdletters

Ctrl+Shift+L

Het opsommingsteken wijzigen

Ctrl + D

Een Microsoft Paint-tekening invoegen

Ctrl + F

Tekst in een document zoeken

F3

Het volgende exemplaar van de tekst zoeken in het dialoogvenster Zoeken

Ctrl + H

Tekst in een document vervangen

Ctrl + pijl-links

De cursor één woord naar links verplaatsen

Ctrl + pijl-rechts

De cursor één woord naar rechts verplaatsen

Ctrl + pijl-omhoog

De cursor naar de regel erboven verplaatsen

Ctrl + pijl-omlaag

De cursor naar de regel eronder verplaatsen

Ctrl + Home

Naar het begin van het document gaan

Ctrl + End

Naar het einde van het document gaan

Ctrl+Page Up

Eén pagina naar boven gaan

Ctrl+Page Down

Eén pagina naar beneden gaan

Ctrl+Delete

Het volgende woord verwijderen

F10

Sneltoetsen weergeven

Shift + F10

Het huidige snelmenu weergeven

F1

Help-informatie van WordPad openen

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je kunt gebruiken met Rekenmachine.

Toetscombinatie

Actie

Alt+1

De standaardmodus activeren

Alt + 2

De wetenschappelijke modus activeren

Alt + 3

De programmeermodus activeren

Alt+4

De statistische modus activeren

Ctrl + E

Datumberekeningen openen

Ctrl+H

De rekengeschiedenis in- of uitschakelen

Ctrl + U

Eenheidsomrekening openen

Alt + C

Datumberekeningen en werkbladen berekenen of oplossen

F1

Help-informatie van Rekenmachine openen

Ctrl + Q

Op de knop M- drukken

Ctrl + P

Op de knop M+ drukken

Ctrl + M

Op de knop MS drukken

Ctrl + R

Op de knop MR drukken

Ctrl + L

Op de knop MC drukken

%

Op de knop % drukken

F9

Op de knop +/– drukken

/

Op de knop / drukken

*

Op de knop * drukken

+

Op de knop + drukken

-

Op de knop drukken

R

Op de knop 1/× drukken

@

Op de vierkantswortelknop drukken

0-9

Op de cijferknoppen (0-9) drukken

=

Op de knop = drukken

.

Op de knop . (decimaalteken) drukken

Backspace

Op de knop Backspace drukken

Esc

Op de knop C drukken

Del

Op de knop CE drukken

Ctrl + Shift + D

De rekengeschiedenis wissen

F2

De rekengeschiedenis bewerken

Toets pijl-omhoog

Omhoog gaan in de rekengeschiedenis

Toets pijl-omlaag

Omlaag gaan in de rekengeschiedenis

Esc

Het bewerken van de rekengeschiedenis annuleren

Enter

De rekengeschiedenis na het bewerken opnieuw berekenen

F3

Graden selecteren in de wetenschappelijke modus

F4

Radialen selecteren in de wetenschappelijke modus

F5

Gradiëntenselecteren in de wetenschappelijke modus

I

Op de knop Inv drukken in de wetenschappelijke modus

D

Op de knop Mod drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl + S

Op de knop sinh drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl + O

Op de knop cosh drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl + T

Op de knop tanh drukken in de wetenschappelijke modus

(

Op de knop ( drukken in de wetenschappelijke modus

)

Op de knop ) drukken in de wetenschappelijke modus

N

Op de knop In drukken in de wetenschappelijke modus

;

Op de knop Int drukken in de wetenschappelijke modus

S

Op de knop sin drukken in de wetenschappelijke modus

O

Op de knop cos drukken in de wetenschappelijke modus

T

Op de knop tan drukken in de wetenschappelijke modus

M

Op de knop dms drukken in de wetenschappelijke modus

P

Op de knop pi drukken in de wetenschappelijke modus

V

Op de knop F-E drukken in de wetenschappelijke modus

X

Op de knop Exp drukken in de wetenschappelijke modus

Q

Op de knop x^2 drukken in de wetenschappelijke modus

Y

Op de knop x^y drukken in de wetenschappelijke modus

#

Op de knop x^3 drukken in de wetenschappelijke modus

L

Op de knop log drukken in de wetenschappelijke modus

!

Op de knop n! drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl + Y

Op de knop y√x drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl + B

Op de knop 3√x drukken in de wetenschappelijke modus

Ctrl + G

Op de knop 10x drukken in de wetenschappelijke modus

F5

Hex selecteren in de programmeermodus

F6

Dec selecteren in de programmeermodus

F7

Oct selecteren in de programmeermodus

F8

Bin selecteren in de programmeermodus

F12

Qword selecteren in de programmeermodus

F2

Dword selecteren in de programmeermodus

F3

Word selecteren in de programmeermodus

F4

Byte selecteren in de programmeermodus

K

Op de knop RoR drukken in de programmeermodus

J

Op de knop RoL drukken in de programmeermodus

<

Op de knop Lsh drukken in de programmeermodus

>

Op de knop Rsh drukken in de programmeermodus

%

Op de knop Mod drukken in de programmeermodus

(

Op de knop ( drukken in de programmeermodus

)

Op de knop ) drukken in de programmeermodus

|

Op de knop Or drukken in de programmeermodus

^

Op de knop Xor drukken in de programmeermodus

~

Op de knop Not drukken in de programmeermodus

&

Op de knop And drukken in de programmeermodus

A-F

Op de knoppen A-F drukken in de programmeermodus

Spatiebalk

De bitwaarde in- of uitschakelen in de programmeermodus

A

Op de knop Gem drukken in de statistische modus

Ctrl + A

Op de knop Gem kw drukken in de statistische modus

S

Op de knop Som drukken in de statistische modus

Ctrl + S

Op de knop Som kw drukken in de statistische modus

T

Op de knop S.D. drukken in de statistische modus

Ctrl + T

Op de knop Inv S.D. drukken in de statistische modus

D

Op de knop CAD drukken in de statistische modus

De volgende tabel bevat sneltoetsen die je kunt gebruiken met Windows Journal.

Toetscombinatie

Actie

Ctrl + N

Een nieuwe notitie starten

Ctrl+O

Een recent gebruikte notitie openen

Ctrl + S

Wijzigingen in een notitie opslaan

Ctrl + Shift + V

Een notitie naar een specifieke map verplaatsen

Ctrl + P

Een notitie afdrukken

Alt + F4

Een notitie en het bijbehorende Journal-venster sluiten

Ctrl + Z

Een wijziging ongedaan maken

Ctrl + Y

Een wijziging opnieuw aanbrengen

Ctrl + A

Alle items op een pagina selecteren

Ctrl + X

Een selectie knippen

Ctrl + C

Een selectie naar het Klembord kopiëren

Ctrl + V

Een selectie vanaf het Klembord plakken

Esc

Een selectie annuleren

Verwijderen

Een selectie verwijderen

Ctrl + F

Een eenvoudige zoekopdracht starten

Ctrl + G

Naar een pagina gaan

F5

Zoekresultaten vernieuwen

F5

De notitielijst vernieuwen

F6

Schakelen tussen een notitielijst en een notitie

Ctrl + Shift + C

Een snelmenu weergeven voor kolomkoppen in een notitielijst

F11

Een notitie in de modus voor volledig scherm weergeven

F1

Help-informatie van Journal openen

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met de Help-viewer kunt gebruiken.

Druk op deze toets

Om dit te doen

Alt + C

De inhoudsopgave weergeven

Alt + N

Het menu Verbindingsinstellingen weergeven

F10

Het menu Opties weergeven

Alt + pijl-links

Teruggaan naar het vorige weergegeven onderwerp

Alt + pijl-rechts

Naar het volgende (eerder weergegeven) onderwerp gaan

Alt + A

De pagina voor klantondersteuning weergeven

Alt + Startpagina

De startpagina van Help en ondersteuning weergeven

Startpagina

Naar het begin van een onderwerp gaan

End

Naar het einde van een onderwerp gaan

Ctrl + F

Zoeken in het huidige onderwerp

Ctrl + P

Een onderwerp afdrukken

F3

De cursor in het zoekvak plaatsen

Aanvullende toetsenbordsneltoetsen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×