Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Notities: 

 • Thuisgroep is verwijderd uit Windows 10 (versie 1803). Zie Thuisgroep verwijderd uit Windows 10 (versie 1803) voor meer informatie.

 • Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, is het niet meer mogelijk om bestanden en printers te delen via Thuisgroep. U kunt deze dingen echter nog steeds doen met behulp van functies die zijn ingebouwd in Windows 10.

Wat is een thuisgroep?

Een thuisgroep is een groep pc’s in een thuisnetwerk die bestanden en printers delen. In een thuisgroep is delen eenvoudiger. U kunt afbeeldingen, muziek, video's, documenten en printers delen met anderen in de thuisgroep.

U kunt de beveiliging van uw thuisgroep versterken door een wachtwoord in te stellen. U kunt dit wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. Anderen kunnen de bestanden die u deelt niet wijzigen, tenzij zij daarvoor van u toestemming krijgen.

Nadat u een thuisgroep hebt gemaakt of er lid van bent geworden, kiest u de bibliotheken die u wilt delen (bijvoorbeeld Mijn Afbeeldingen of Mijn Documenten). Voor specifieke bestanden of mappen kunt u opgeven dat deze niet mogen worden gedeeld. U kunt ook altijd later meer bibliotheken delen.

HomeGroup is beschikbaar in Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8,1 en Windows 7. U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT 8.1, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud delen met de thuisgroep. In Windows 7 starter en Windows 7 basisversie, kunt u deelnemen aan een thuisgroep, maar u kunt er geen maken.

Een thuisgroep maken

 1. Open Thuisgroep door in het zoekvak op de taakbalk thuisgroep te typen en vervolgens Thuisgroep te selecteren.

 2. Selecteer Een thuisgroep maken > Volgende.

 3. Selecteer de bibliotheken en apparaten die u met de thuisgroep wilt delen en selecteer vervolgens Volgende.

 4. Er wordt een wachtwoord weergegeven. Druk het af of noteer het. U hebt dit wachtwoord nodig om andere pc's aan uw thuisgroep toe te voegen.

 5. Selecteer Voltooien.

Notities: 

 • Als er op uw netwerk al een thuisgroep bestaat, wordt u gevraagd om er lid van te worden in plaats van een nieuwe thuisgroep te maken.

 • Als uw pc tot een domein behoort, kunt u lid worden van een thuisgroep, maar u kunt geen thuisgroep maken. U hebt toegang tot bibliotheken en apparaten op andere thuisgroep-pc's, maar u kunt uw eigen bibliotheken en apparaten niet delen met de thuisgroep.

 • U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT 8.1, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud delen met de thuisgroep.

Wanneer u een thuisgroep hebt gemaakt, kunnen andere Pc's waarop Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8,1 of Windows 7 in uw netwerk worden uitgevoerd, hieraan deelnemen.

Uw andere pc's aan de thuisgroep toevoegen

Als iemand in uw netwerk een thuisgroep heeft gemaakt, bestaat de volgende stap eruit lid te worden. U hebt het wachtwoord van de thuisgroep nodig. Dit kunt u navragen bij een lid van de thuisgroep. Alle gebruikersaccounts met uitzondering van het gastaccount behoren tot de thuisgroep. Elke persoon beheert de toegang tot zijn of haar eigen bibliotheken.

Ga als volgt te werk om lid te worden van een thuisgroep op de pc die u aan de thuisgroep wilt toevoegen:

Opmerking: Als u geen ruimte ziet voor het invoeren van een wachtwoord, is er mogelijk geen thuisgroep beschikbaar. Controleer of iemand een thuisgroep heeft gemaakt. AIs dat niet het geval is, kunt u zelf een thuisgroep maken.

 1. Open Thuisgroep door in het zoekvak op de taakbalk thuisgroep te typen en vervolgens Thuisgroep te selecteren.

 2. Selecteer Nu lid worden > Volgende.

 3. Selecteer de bibliotheken en apparaten die u met de thuisgroep wilt delen en selecteer vervolgens Volgende.

 4. Typ het thuisgroepwachtwoord in het vak en selecteer vervolgens Volgende.

 5. Selecteer Voltooien.

Thuisgroepbestanden zoeken

Pc's die tot uw thuisgroep behoren, worden in Verkenner weergegeven.

Naar gedeelde bibliotheken op andere thuisgroep-pc's gaan

 1. Open Verkenner door in het zoekvak op de taakbalk Verkenner te typen en vervolgens Verkenner te selecteren.

 2. Selecteer onder Thuisgroep de gebruikersaccountnaam van de eigenaar van de bibliotheken waar u naartoe wilt gaan.

 3. Dubbeltik of dubbelklik in de lijst met bestanden op de bibliotheek waar u naartoe wilt gaan. Dubbeltik of dubbelklik vervolgens op het gewenste bestand of de gewenste map.

Notities: 

 • Pc's die zijn uitgeschakeld of in de slaap- of sluimerstand staan, worden niet als beschikbare onderdelen van de thuisgroep weergegeven.

 • Als u thuisgroepbestanden of -mappen offline beschikbaar hebt gemaakt en vervolgens de verbinding met het netwerk verbreekt, zijn de bestanden of mappen niet meer zichtbaar in het venster Bibliotheken. Open de map Netwerk om deze bestanden of mappen te vinden.

Bibliotheken en apparaten delen of het delen hiervan stoppen

Wanneer u een thuisgroep maakt of er lid van wordt, geeft u aan welke bibliotheken en apparaten u met andere personen in de thuisgroep wilt delen. Bibliotheken worden in eerste instantie gedeeld met leestoegang, wat betekent dat anderen alles in de bibliotheek kunnen bekijken en beluisteren maar de bestanden van de bibliotheek niet kunnen wijzigen. U kunt het toegangsniveau op elk gewenst moment aanpassen, en specifieke bestanden en mappen uitsluiten van delen.

Alleen de personen die tot de thuisgroep behoren, kunnen gedeelde bibliotheken en apparaten zien. U kunt ook bibliotheken, apparaten of afzonderlijke bestanden en mappen delen met specifieke personen in uw thuisgroep of met iedereen.

Opmerking: Houd er rekening mee dat kinderen die de thuisgroep-pc's gebruiken, toegang hebben tot alle gedeelde bibliotheken en apparaten.

Apparaten en volledige bibliotheken delen

 1. Open Thuisgroep door in het zoekvak op de taakbalk thuisgroep te typen en vervolgens Thuisgroep te selecteren.

 2. Selecteer Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt.

 3. Selecteer de bibliotheken en apparaten die u met de thuisgroep wilt delen en selecteer vervolgens Volgende > Voltooien.

Afzonderlijke bestanden of mappen delen

 1. Open Verkenner door in het zoekvak op de taakbalk Verkenner te typen en vervolgens Verkenner te selecteren.

 2. Selecteer het item en vervolgens het tabblad Delen.

 3. Kies een optie in de groep Delen met. De opties van Delen met zijn afhankelijk van het feit of uw pc is verbonden met een netwerk en het type netwerk.

  • Als u items een bepaalde persoon wilt delen, kiest u het account van die persoon.

  • Als u items wilt delen met alle leden van de thuisgroep, kiest u een van de opties van Thuisgroep. (Selecteer bibliotheken die u met alle leden van uw thuisgroep wilt delen door Thuisgroep te openen.)

  • Als u wilt voorkomen dat een bestand of map met anderen wordt gedeeld, selecteert u het tabblad Delen en vervolgens Delen beëindigen.

  • Als u het niveau van de toegang tot een bestand of map wilt wijzigen, selecteert u het tabblad Delen en vervolgens Thuisgroep (openen) of Thuisgroep (openen en bewerken).

  • Als u een locatie wilt delen, zoals een station of systeemmap, selecteert u de optie Geavanceerd delen.

Een printer delen

Printers die met een USB-kabel zijn aangesloten, kunnen met een thuisgroep worden gedeeld. Als de printer is gedeeld, is deze in elk willekeurig programma toegankelijk via het dialoogvenster Afdrukken, net als bij een printer die rechtstreeks op uw pc is aangesloten.

Uw printer delen met de thuisgroep of het delen ervan beëindigen

 1. Open Thuisgroep door in het zoekvak op de taakbalk thuisgroep te typen en vervolgens Thuisgroep te selecteren.

 2. Selecteer Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt.

 3. Selecteer naast Printers en apparaten de optie Gedeeld of Niet gedeeld (dit is standaard ingesteld op Gedeeld).

 4. Selecteer Volgende > Voltooien.

Afdrukken op een thuisgroepprinter

Open het menu Afdrukken van de toepassing waaruit u wilt afdrukken (bijvoorbeeld Microsoft Word), selecteer de thuisgroepprinter en vervolgens Afdrukken.

Opmerking: De pc waarop de printer is aangesloten, moet worden ingeschakeld om de printer te kunnen gebruiken.

De thuisgroepinstellingen wijzigen als dat nodig is

Nadat u een thuisgroep hebt ingesteld, kunt u de instellingen wijzigen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open Thuisgroep door in het zoekvak op de taakbalk thuisgroep te typen en vervolgens Thuisgroep te selecteren.

 2. Selecteer de gewenste instellingen.

Dit zijn de instellingen die u kunt wijzigen:

Instelling

Beschrijving

Wijzigen wat u met de thuisgroep deelt

Selecteer de bibliotheken, printers en apparaten die u met de thuisgroep wilt delen.

Alle apparaten in dit netwerk, zoals tv's en spelconsoles, toestemming geven om mijn gedeelde inhoud af te spelen

Met deze instelling kunt u media delen met alle apparaten in uw netwerk. U kunt bijvoorbeeld foto's met een digitale fotolijst delen of muziek delen met een netwerkmediaspeler.

Opmerking: Gedeelde inhoud is niet beveiligd. Iedereen die met uw netwerk is verbonden, kan uw gedeelde inhoud ontvangen.

Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken

Hiermee kunt u het wachtwoord voor uw thuisgroep weergeven. Als iemand anders lid wilt worden van de thuisgroep, geeft u deze persoon het wachtwoord.

Het wachtwoord wijzigen

Hiermee kunt u het wachtwoord voor de thuisgroep wijzigen. Alle andere pc's in uw thuisgroep moeten het nieuwe wachtwoord dat u genereert invoeren.

De computer uit de thuisgroep verwijderen

Hiermee kunt u een thuisgroep verlaten. U kunt een thuisgroep niet verwijderen, maar als iedereen de thuisgroep verlaat, verdwijnt deze. Vervolgens kunt u eventueel een nieuwe thuisgroep instellen.

Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen

Hiermee kunt u de netwerkdetectie, het delen van bestanden en printers, de verbinding met Thuisgroep en opties voor geavanceerde beveiliging wijzigen.

De probleemoplosser Thuisgroep starten

Hiermee kunt u problemen met Thuisgroep oplossen.

Wat is een thuisgroep?

Een thuisgroep is een groep pc’s in een thuisnetwerk die bestanden en printers delen. In een thuisgroep is delen eenvoudiger. U kunt afbeeldingen, muziek, video's, documenten en printers delen met anderen in de thuisgroep.

U kunt de beveiliging van uw thuisgroep versterken door een wachtwoord in te stellen. U kunt dit wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. Anderen kunnen de bestanden die u deelt niet wijzigen, tenzij zij daarvoor van u toestemming krijgen.

Nadat u een thuisgroep hebt gemaakt of er lid van bent geworden, kiest u de bibliotheken die u wilt delen (bijvoorbeeld Mijn Afbeeldingen of Mijn Documenten). Voor specifieke bestanden of mappen kunt u opgeven dat deze niet mogen worden gedeeld. U kunt ook altijd later meer bibliotheken delen.

Thuisgroep is beschikbaar in Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 en Windows 7. U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT 8.1, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud delen met de thuisgroep. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u wel lid worden van een thuisgroep, maar geen thuisgroep maken.

Een thuisgroep maken

Als u een pc met Windows 8.1 of Windows RT 8.1 configureert, wordt er automatisch een thuisgroep gemaakt. Als er al op uw thuisnetwerk een thuisgroep bestaat, kunt u er lid van worden.

Een thuisgroep maken

 1. Open Thuisgroep als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Netwerk en tik of klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Tik of klik op Maken.

 3. Selecteer de bibliotheken en apparaten die u wilt delen met de thuisgroep.

Notities: 

 • Als er op uw netwerk al een thuisgroep bestaat, wordt u gevraagd om er lid van te worden in plaats van een nieuwe thuisgroep te maken.

 • Als uw pc tot een domein behoort, kunt u lid worden van een thuisgroep, maar u kunt geen thuisgroep maken. U hebt toegang tot bibliotheken en apparaten op andere thuisgroep-pc's, maar u kunt uw eigen bibliotheken en apparaten niet delen met de thuisgroep.

 • U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT 8.1, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud delen met de thuisgroep.

 • Voor het gebruik van Thuisgroep moet Apparaten en inhoud zoeken zijn ingeschakeld.

Nadat u een thuisgroep hebt gemaakt, kunnen de andere pc's met Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 of Windows 7 op uw netwerk er lid van worden.

Uw andere pc's aan de thuisgroep toevoegen

Als iemand in uw netwerk een thuisgroep heeft gemaakt, bestaat de volgende stap eruit lid te worden. U hebt het wachtwoord van de thuisgroep nodig. Dit kunt u navragen bij een lid van de thuisgroep. Alle gebruikersaccounts met uitzondering van het gastaccount behoren tot de thuisgroep. Elke persoon beheert de toegang tot zijn of haar eigen bibliotheken.

Ga als volgt te werk om lid te worden van een thuisgroep op de pc die u aan de thuisgroep wilt toevoegen:

 1. Open Thuisgroep als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Netwerk en tik of klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Typ het wachtwoord van de thuisgroep en tik of klik vervolgens op Lid worden.

  Opmerking: Als u geen ruimte ziet voor het invoeren van een wachtwoord, is er mogelijk geen thuisgroep beschikbaar. Controleer of iemand een thuisgroep heeft gemaakt. AIs dat niet het geval is, kunt u zelf een thuisgroep maken.

 3. Selecteer de bibliotheken en apparaten die u wilt delen met de thuisgroep.

 4. Tik of klik op het besturingselement onder Media-apparaten als u wilt toestaan dat uw gedeelde inhoud wordt afgespeeld op netwerkapparaten zoals tv's en spelconsoles.

Thuisgroepbestanden zoeken

Pc's die tot uw thuisgroep behoren, worden in Verkenner weergegeven.

Naar gedeelde bibliotheken op andere thuisgroep-pc's gaan

 1. Open Verkenner als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.) Typ in het zoekvak Verkenner en tik of klik op Verkenner.

 2. Tik of klik onder Thuisgroep op de gebruikersaccountnaam van de eigenaar van de bibliotheken waar u naartoe wilt gaan.

 3. Dubbeltik of dubbelklik in de lijst met bestanden op de bibliotheek waar u naartoe wilt gaan. Dubbeltik of dubbelklik vervolgens op het gewenste bestand of de gewenste map.

Notities: 

 • Pc's die zijn uitgeschakeld of in de slaap- of sluimerstand staan, worden niet als onderdeel van de thuisgroep weergegeven.

 • Als u thuisgroepbestanden of -mappen offline beschikbaar hebt gemaakt en vervolgens de verbinding met het netwerk verbreekt, zijn de bestanden of mappen niet meer zichtbaar in het venster Bibliotheken. Open de map Netwerk om deze bestanden of mappen te vinden.

Bibliotheken en apparaten delen of het delen hiervan stoppen

Wanneer u een thuisgroep maakt of er lid van wordt, geeft u aan welke bibliotheken en apparaten u met andere personen in de thuisgroep wilt delen. Bibliotheken worden in eerste instantie gedeeld met leestoegang, wat betekent dat anderen alles in de bibliotheek kunnen bekijken en beluisteren, maar de bestanden van de bibliotheek niet kunnen wijzigen. U kunt het toegangsniveau op elk gewenst moment aanpassen, en specifieke bestanden en mappen uitsluiten van delen.

Alleen de personen die tot de thuisgroep behoren, kunnen gedeelde bibliotheken en apparaten zien. U kunt ook bibliotheken, apparaten of afzonderlijke bestanden en mappen delen met specifieke personen in uw thuisgroep of met iedereen.

Opmerking: Houd er rekening mee dat kinderen die de thuisgroep-pc's gebruiken, toegang hebben tot alle gedeelde bibliotheken en apparaten.

Apparaten en volledige bibliotheken delen

 1. Open Thuisgroep als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Netwerk en tik of klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Selecteer de bibliotheken en apparaten die u wilt delen met de thuisgroep.

Afzonderlijke bestanden of mappen delen

 1. Open Verkenner als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Zoeken. (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbovenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar beneden en klikt u op Zoeken.) Typ in het zoekvak Verkenner en tik of klik op Verkenner.

 2. Selecteer het item en tik of klik vervolgens op het tabblad Delen.

 3. Kies een optie in de groep Delen met. De opties van Delen met zijn afhankelijk van het feit of uw pc is verbonden met een netwerk en het type netwerk.

  • Als u items een bepaalde persoon wilt delen, kiest u het account van die persoon.

  • Als u items wilt delen met alle leden van de thuisgroep, kiest u een van de opties van Thuisgroep. Als u bibliotheken wilt selecteren die u met alle leden van de thuisgroep wilt delen, swipet u vanaf de rechterrand van het scherm en tikt u achtereenvolgens op Instellingen en Pc-instellingen wijzigen. (Wijs, als u een muis gebruikt, de rechterbovenkant van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar beneden, klik op Instellingen en daarna op Pc-instellingen wijzigen.) Tik of klik op Thuisgroep.

  • Als u wilt voorkomen dat een bestand of map met anderen wordt gedeeld, tikt of klikt u op het tabblad Delen en tikt of klikt u vervolgens op Delen beëindigen.

  • Als u het niveau van toegang tot een bestand of map wilt wijzigen, tikt of klikt u op het tabblad Delen en selecteert u Thuisgroep (openen) of Thuisgroep (openen en bewerken).

  • Als u een locatie wilt delen, zoals een station of systeemmap, gebruikt u de optie Geavanceerd delen.

Een printer delen

Printers die met een USB-kabel zijn aangesloten, kunnen met een thuisgroep worden gedeeld. Als de printer is gedeeld, is deze in elk willekeurig programma toegankelijk via het dialoogvenster Afdrukken, net als bij een printer die rechtstreeks op uw pc is aangesloten.

Uw printer met de thuisgroep delen

 1. Open Thuisgroep als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Netwerk en tik of klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Tik of klik op het besturingselement voor het delen van printers en apparaten.

Afdrukken op een thuisgroepprinter

Open het menu Afdrukken van de toepassing waaruit u wilt afdrukken, selecteer de thuisgroepprinter en tik of klik op Afdrukken.

Opmerking: De pc waarop de printer is aangesloten, moet worden ingeschakeld om de printer te kunnen gebruiken.

De thuisgroepinstellingen wijzigen als dat nodig is

Nadat u een thuisgroep hebt ingesteld, kunt u de instellingen wijzigen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open Thuisgroep als volgt: swipe vanaf de rechterrand van het scherm over het scherm, tik op Instellingen (of wijs met de muis de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweeg de muisaanwijzer naar boven en klik op Instellingen), tik of klik op Pc-instellingen wijzigen, tik of klik op Netwerk en tik of klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Selecteer de gewenste instellingen.

Dit zijn de instellingen die u kunt wijzigen:

Instelling

Beschrijving

Bibliotheken en apparaten delen

Selecteer de bibliotheken, printers en apparaten die u met de thuisgroep wilt delen.

Media delen

Met deze instelling kunt u media delen met alle apparaten op uw netwerk. U kunt bijvoorbeeld foto's met een digitale fotolijst delen of muziek delen met een netwerkmediaspeler.

Opmerking: Gedeelde media zijn niet beveiligd. Iedereen die met uw netwerk is verbonden, kan uw gedeelde media ontvangen.

Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven

Hiermee kunt u het wachtwoord voor uw thuisgroep weergeven. Als iemand anders lid wilt worden van de thuisgroep, geeft u deze persoon het wachtwoord.

De computer uit de thuisgroep verwijderen

Hiermee kunt u een thuisgroep verlaten. U kunt een thuisgroep niet verwijderen, maar als iedereen de thuisgroep verlaat, verdwijnt deze. Vervolgens kunt u eventueel een nieuwe thuisgroep instellen.

Het thuisgroepwachtwoord wijzigen

Als u het wachtwoord van uw thuisgroep wilt wijzigen, voert u de volgende stappen uit:

 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken.
  (Als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, verplaatst u de muisaanwijzer omhoog en klikt u op zoeken.)

 2. Typ in het zoekvak thuisgroep en klik vervolgens op Instellingen.

 3. Tik of klik in de lijst met resultaten op Wachtwoord voor thuisgroep wijzigen.

 4. Tik of klik op Het wachtwoord wijzigen en volg de instructies. Mogelijk wordt u gevraagd om een beheerderswachtwoord of om uw keuze te bevestigen.

Wat is een thuisgroep?

Een thuisgroep is een groep pc’s in een thuisnetwerk die bestanden en printers delen. In een thuisgroep is delen eenvoudiger. U kunt afbeeldingen, muziek, video's, documenten en printers delen met anderen in de thuisgroep.

U kunt de beveiliging van uw thuisgroep versterken door een wachtwoord in te stellen. U kunt dit wachtwoord op elk gewenst moment wijzigen. Anderen kunnen de bestanden die u deelt niet wijzigen, tenzij zij daarvoor van u toestemming krijgen.

Nadat u een thuisgroep hebt gemaakt of er lid van bent geworden, kiest u de bibliotheken die u wilt delen (bijvoorbeeld Mijn Afbeeldingen of Mijn Documenten). Voor specifieke bestanden of mappen kunt u opgeven dat deze niet mogen worden gedeeld. U kunt ook altijd later meer bibliotheken delen.

Thuisgroep is beschikbaar in Windows 10, Windows 8.1, Windows RT 8.1 en Windows 7. U kunt lid worden van een thuisgroep op een pc met Windows RT 8.1, maar u kunt geen thuisgroep maken of inhoud delen met de thuisgroep. In Windows 7 Starter en Windows 7 Home Basic kunt u wel lid worden van een thuisgroep, maar geen thuisgroep maken.

Een thuisgroep maken

Als u een pc configureert met Windows 7 wordt er automatisch een thuisgroep gemaakt. Als er al op uw thuisnetwerk een thuisgroep bestaat, kunt u er lid van worden.

 1. Open Thuisgroep als volgt: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik op Thuisgroep.

 2. Klik op de pagina Bestanden en printers met andere Windows 7-computers delen op Een thuisgroep maken en volg de instructies.

Notities: 

 • Als er op uw netwerk al een thuisgroep bestaat, wordt u gevraagd om er lid van te worden in plaats van een nieuwe thuisgroep te maken.

 • Als uw pc tot een domein behoort, kunt u lid worden van een thuisgroep, maar u kunt geen thuisgroep maken. U kunt toegang krijgen tot bestanden en bronnen op andere thuisgroep-pc's, maar u kunt uw eigen bestanden en bronnen niet met de thuisgroep delen.

Wanneer u een thuisgroep hebt gemaakt, kunnen de andere pc's met Windows 7 op uw netwerk lid worden van de thuisgroep.

Uw andere pc's aan de thuisgroep toevoegen

Als iemand in uw netwerk een thuisgroep heeft gemaakt, bestaat de volgende stap eruit lid te worden. Daarvoor hebt u het wachtwoord van de thuisgroep nodig. Dit kunt u krijgen van de persoon die de thuisgroep heeft gemaakt.

Ga als volgt te werk om lid te worden van een thuisgroep op de pc die u aan de thuisgroep wilt toevoegen:

 1. Open Thuisgroep als volgt: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik op Thuisgroep.

 2. Klik op Nu lid worden en voer de stappen op het scherm uit.

Opmerking: Als u de knop Nu lid worden niet ziet, is er mogelijk geen thuisgroep beschikbaar. Controleer of iemand een thuisgroep heeft gemaakt. AIs dat niet het geval is, kunt u zelf een thuisgroep maken.

Toegang tot thuisgroepbestanden

Pc's die tot uw thuisgroep behoren, worden in Windows Verkenner weergegeven.

Toegang tot bestanden of mappen op andere thuisgroep-pc's

 1. Klik op de knop Start en vervolgens op uw gebruikersnaam.

 2. Klik in het navigatievenster (het linkerdeelvenster) onder Thuisgroep op de gebruikersaccountnaam van de persoon van wie u bestanden wilt openen.

 3. Dubbelklik in de lijst met bestanden op de bibliotheek waartoe u toegang wilt. Dubbelklik vervolgens op het gewenste bestand of de gewenste map.

Notities: 

 • Pc's die zijn uitgeschakeld of in de slaap- of sluimerstand staan, worden niet in het navigatievenster weergegeven.

 • Als u thuisgroepbestanden of -mappen offline beschikbaar hebt gemaakt en vervolgens de verbinding met het netwerk verbreekt, zijn de bestanden of mappen niet meer zichtbaar in het venster Bibliotheken. Open de map Netwerk om deze bestanden of mappen te vinden.

Bepalen welke bestanden of mappen u met uw thuisgroep deelt

Wanneer u een thuisgroep maakt of er lid van wordt, kiest u welke bibliotheken u met de andere leden van de thuisgroep wilt delen. U deelt bibliotheken eerst met leestoegang. Dat betekent dat anderen alles in de bibliotheek kunnen bekijken en beluisteren, maar de bestanden in de bibliotheek niet kunnen veranderen. U kunt het toegangsniveau later aanpassen. U kunt ook uitsluiten dat bepaalde bestanden en mappen worden gedeeld.

Voorkomen dat een bibliotheek wordt gedeeld

 1. Open Thuisgroep als volgt: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik op Thuisgroep.

 2. Schakel het selectievakje uit voor elke bibliotheek die u niet wilt delen en klik op Wijzigingen opslaan.

Voorkomen dat bepaalde bestanden of mappen worden gedeeld

 1. Klik op de knop Start en vervolgens op uw gebruikersnaam.

 2. Zoek het bestand of de map op die u niet wilt delen en selecteer dat bestand of die map.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u wilt voorkomen dat het bestand of de map met anderen wordt gedeeld, klikt u op de werkbalk op Delen met en vervolgens op Niemand.

  • Als u bepaalde mensen toegang wilt geven tot het bestand of de map en andere niet, klikt u op de werkbalk op Delen met, klikt u op Specifieke personen, selecteert u iedereen die u toegang wilt geven en klikt u op Toevoegen. Klik op Opslaan als u klaar bent.

  • Als u het toegangsniveau tot een bestand of map wilt veranderen, klikt u op de werkbalk op Delen met en kiest u Thuisgroep (Lezen) of Thuisgroep (Lezen/schrijven).

Printers delen

Printers die met een USB-kabel zijn aangesloten, kunnen met een thuisgroep worden gedeeld. Nadat de printer is gedeeld, is deze in elk programma toegankelijk via het dialoogvenster Afdrukken, net als bij een printer die rechtstreeks op uw pc is aangesloten.

Uw printer met de thuisgroep delen

 1. Open Thuisgroep als volgt: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik op Thuisgroep.

 2. Klik op Printer installeren.

 3. Schakel het selectievakje Printers in en klik op Wijzigingen opslaan.

Automatisch verbinding maken met een thuisgroepprinter

Klik op het bericht Er is een thuisgroepprinter gevonden dat verschijnt.

Handmatig verbinding maken met een thuisgroepprinter

 1. Klik op de pc waarop de printer fysiek is aangesloten op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik vervolgens op Thuisgroep.

 2. Zorg ervoor dat het selectievakje Printers is ingeschakeld.

 3. Ga naar de pc die u wilt gebruiken om af te drukken.

 4. Open Thuisgroep als volgt: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik op Thuisgroep.

 5. Klik op Printer installeren.

 6. Als u nog geen stuurprogramma voor de printer hebt geïnstalleerd, klikt u in het dialoogvenster dat verschijnt op de knop Stuurprogramma installeren.

Opmerking: De pc waarop de printer is aangesloten, moet worden ingeschakeld om de printer te kunnen gebruiken.

De thuisgroepinstellingen wijzigen als dat nodig is

Nadat u een thuisgroep hebt ingesteld, kunt u de instellingen wijzigen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Open Thuisgroep als volgt: klik op de knop Start, klik op Configuratiescherm, typ thuisgroep in het zoekvak en klik op Thuisgroep.

 2. Selecteer de gewenste instellingen en klik vervolgens op Wijzigingen opslaan.

Dit zijn de instellingen op de pagina Thuisgroepinstellingen:

Instelling

Beschrijving

Bibliotheken en printers delen

Selecteer de bibliotheken en printers die u in hun geheel wilt delen met uw thuisgroep.

Media delen met andere apparaten

Met deze instelling kunt u media delen met alle apparaten op uw netwerk. U kunt bijvoorbeeld foto's met een digitale fotolijst delen of muziek delen met een netwerkmediaspeler.

Opmerking: Gedeelde media zijn niet beveiligd. Iedereen die met uw netwerk is verbonden, kan uw gedeelde media ontvangen.

Het wachtwoord voor de thuisgroep weergeven en afdrukken

Hiermee kunt u het wachtwoord voor uw thuisgroep weergeven of afdrukken.

Het wachtwoord wijzigen

Hiermee kunt u het wachtwoord voor uw thuisgroep wijzigen.

De computer uit de thuisgroep verwijderen

Hiermee kunt u een thuisgroep verlaten.

Geavanceerde instellingen voor delen wijzigen

Hiermee wijzigt u instellingen voor netwerkdetectie, het delen van bestanden, het delen van openbare mappen, het met wachtwoord beveiligd delen, verbindingen met een thuisgroep en verbindingen voor het delen van bestanden.

De probleemoplosser Thuisgroep starten

Hiermee kunt u problemen met Thuisgroep oplossen.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×