Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

De melding dat uw pc gebrek aan schijfruimte heeft, kan voor stress zorgen of zelfs tot een noodsituatie leiden als u aan een belangrijk project werkt. Het goede nieuws is dat u aan de hand van de hier gegeven tips waarschijnlijk veel schijfruimte kunt vrijmaken op een pc met Windows. Maar als u meldingen over te weinig schijfruimte blijft krijgen, dient u misschien andere opties te overwegen, zoals het toevoegen van aanvullende verwisselbare opslag.


U kunt deze tips het beste volgen door ze van boven naar beneden uit te voeren.


 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm naar het midden, tik op Instellingen en tik op Pc-instellingen wijzigen. (Als u een muis gebruikt, gaat u met de muisaanwijzer naar de rechterbenedenhoek van het scherm, beweegt u de muisaanwijzer omhoog, klikt u op Instellingen en klikt u vervolgens op Pc-instellingen wijzigen.)

 2. Selecteer pc en apparatenen selecteer vervolgens Schijfruimte.

 3. Bekijk onder Ruimte vrijmaken op deze pc de hoeveelheid vrije ruimte en totale grootte.

Tips: 

 • Door op De grootte van mijn apps te tikken of te klikken, kunt u de grootte van uw Windows Store-apps bekijken en bepalen of u deze wilt verwijderen.

 • U kunt ook ruimte vrijmaken door op Prullenbak leegmaken te tikken of te klikken als hier bestanden staan.

Notities: 

 • Als u Schijfruimte niet ziet, beschikt u niet over de nieuwste update voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1. Zie De app Installeren voor meer informatie. Windows 8.1 Update (KB 2919355).

 • U kunt ook in Verkenner de huidige ruimte op uw pc controleren via Deze pc.



Door uw pc regelmatig op te schonen, maakt u schijfruimte vrij. Bovendien wordt uw pc sneller. Een van de gemakkelijkste manieren om bestanden op te ruimen die u niet meer nodig hebt, is met behulp van Schijfopruiming.


 1. Open Schijfopruiming door op de knop Startte klikken. Typ schijfopruiming in het zoekvak enselecteer vervolgens schijfopruimingin de lijst met resultaten.

 2. Als u daarom wordt gevraagd, selecteert u het station dat u wilt ops schonen en selecteert u OK.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Schijfopruiming in de sectie Beschrijving de optie Systeembestanden opschonen.

 4. Als u daarom wordt gevraagd, selecteert u het station dat u wilt ops schonen en selecteert u OK.

 5. Schakel op het tabblad Schijfopruiming in het dialoogvenster Schijfopruiming de selectievakjes in voor de bestandstypen die u wilt verwijderen, en selecteer OK. Als u gegevens wilt verwijderen vanaf een eerdere versie van Windows, selecteert u het selectievakje Vorige Windows-installatie(s).

 6. Selecteer bestanden verwijderen in het bericht dat wordt weergegeven.

 7. Ga terug naar Computer in Verkenner, selecteer het station dat u hebt opgeschoond en selecteer Vernieuwen. Als u meer ruimte moet vrijmaken (het station is nog steeds rood gemarkeerd), gaat u naar de volgende tip.



Verwijder de bureaublad-apps die u niet meer gebruikt in Programma's en onderdelen.


Een programma verwijderen of wijzigen

 1. Open Programma's en onderdelen door op de knop Start te klikken, op Configuratiescherm te klikken, op Programma's te klikken en vervolgens op Programma's en onderdelen te klikken.

 2. Selecteer een programma en klik op Verwijderen. Sommige programma's beschikken naast de optie de installatie te verwijderen, over de optie het programma te wijzigen of herstellen, maar vele beschikken alleen over de optie het te verwijderen. Klik op Wijzigen of herstellen als u een programma wilt wijzigen. Als je om het beheerderswachtwoord of om een bevestiging wordt gevraagd, typ je het wachtwoord of geef je de bevestiging.

Opmerking: Als het programma dat u wilt verwijderen niet wordt weergegeven, is het mogelijk niet geschreven voor deze versie van Windows. Als u het programma wilt verwijderen, raadpleegt u de informatie die met het programma werd meegeleverd.



U kunt ook Store-apps verwijderen die u niet meer nodig hebt.


 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm, tik op Instellingen en tik vervolgens op Pc-instellingen wijzigen. (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan, beweegt u de muisaanwijzer naar boven, klikt u op Instellingen en daarna op Pc-instellingen wijzigen.)

 2. Selecteer Zoeken en apps en vervolgens Grootte van apps om te zien hoeveel ruimte elke app inneemt op het lokale station.

 3. Wanneer u een app hebt gevonden die u wilt verwijderen, selecteert u de app en selecteert u Verwijderen.

Opmerking: Hiermee worden alleen Store-apps uit uw gebruikersaccount verwijderd.



Misschien staan er foto's, muziek, video's of andere bestanden op uw pc die u wel wilt bewaren maar niet noodzakelijkerwijs op uw pc. In dat geval kunt u deze opslaan op een verwisselbaar medium, zoals een extern station, een USB-station of een dvd, of in de cloud. Zolang uw pc verbonden is met het verwisselbare medium of de cloud, kunt u die bestanden nog steeds bekijken, maar ze nemen geen ruimte meer in op uw pc.


 1. Open Deze pc door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te swipen, te tikken op Zoeken (of als u een muis gebruikt, de rechterbovenhoek van het scherm aanwijst, de muisaanwijzer omlaag beweegt en vervolgens op Zoeken klikt),deze pc in het zoekvak in en tikt of klikt op Deze pc.

 2. Typ in het vak Zoeken op deze pc in de rechterbovenhoek grootte:enorm.

 3. Selecteer het menu Weergave, selecteer Sorteren op en vervolgens Grootte. De grootste bestanden worden bovenaan weergegeven.

 4. Zodra u de app die u wilt verwijderen hebt gevonden, houdt u uw vinger op het bestand of klikt u er met de rechtermuisknop op. Vervolgens selecteert u Verwijderen.

Waarschuwing: Het verwijderen van bestanden uit de map WinSxS of het verwijderen van de volledige map WinSxS kan ernstige schade toebrengen aan uw systeem, waardoor het zelfs onmogelijk wordt de pc opnieuw op te starten of bij te werken.

De map WinSxS bevindt zich in de Windows-map op de pc (bijvoorbeeld in C:\Windows\WinSxS). Hier zijn de bestanden van Windows Component Store opgeslagen. Deze worden gebruikt om functies te ondersteunen die nodig zijn voor het aanpassen en bijwerken van Windows. U kunt Taakplanner gebruiken om de grootte van deze map te verkleinen.


 1. Swipe vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken. (Als u met een muis werkt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan. Beweeg de muisaanwijzer daarna naar boven en klik op Zoeken.)

 2. Typ Configuratiescherm in het zoekvak en selecteer vervolgens Configuratiescherm.

 3. Selecteer Systeem en beveiligingen selecteer vervolgens Taken plannen onder Beheerhulpmiddelen.

 4. Selecteer de pijl naast Taakplanningsbibliotheek,selecteer Microsoft,selecteer Windowsen selecteer vervolgens Onderhoud.

 5. Selecteer StartComponentCleanup en selecteer vervolgens, onder Geselecteerde item, Uitvoeren.

Bestanden die offline beschikbaar zijn, nemen meer ruimte in op de pc. Er is voor OneDrive ook 200 MB beschikbare ruimte nodig op de pc om bestanden te synchroniseren. U kunt ruimte vrijmaken door een aantal bestanden of mappen alleen online beschikbaar te maken.

Notities: 

 • Als Offline toegang tot alle bestanden is ingeschakeld, moet u deze instelling eerst uitschakelen voordat u bestanden alleen online beschikbaar kunt maken.

 • Als er uploads naar OneDrive in behandeling zijn, dient u te wachten tot deze zijn voltooid voordat u bestanden alleen online beschikbaar maakt.



 1. Selecteer OneDrive op het startscherm om de OneDrive-app te openen.

 2. Ga naar het bestand dat of de map die u alleen online beschikbaar wilt maken.

 3. Swipe omlaag of klik met de rechtermuisknop op het bestand of de map om dit/deze te selecteren.

 4. Selecteer Alleen online maken. Als u OneDrive helemaal alleen online beschikbaar wilt maken, swipet u vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen (of, als u een muis gebruikt, wijst u de rechterbenedenhoek van het scherm aan en verplaatst u de muisaanwijzer omhoog), selecteert u achtereenvolgens Instellingen, Opties en Alle bestanden alleen online beschikbaar maken.

 1. Open Verkenner door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te swipen, te tikken op Zoeken (of als u een muis gebruikt, naar de rechterbovenhoek van het scherm te wijzen, de muisaanwijzer omlaag te verplaatsen en vervolgens op Zoeken te klikken),Verkenner in het zoekvak in te geven en vervolgens op Verkenner tetikken of te klikken.

 2. Ga naar het bestand dat of de map die u alleen online beschikbaar wilt maken.

 3. Houd het bestand of de map ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop en kies Alleen online beschikbaar maken. Als u OneDrive helemaal alleen online beschikbaar wilt maken, houdt u OneDrive ingedrukt en kiest u Alleen online beschikbaar maken.

Het verwisselbare station moet zijn geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem.


De beschikbare ruimte controleren

Voordat u de OneDrive-bestanden verplaatst, dient u te controleren of het verwisselbare station voldoende ruimte heeft voor het opslaan van de bestanden. Voer de volgende stappen uit:


 1. Open Verkenner door vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen te swipen, te tikken op Zoeken (of als u een muis gebruikt, naar de rechterbovenhoek van het scherm te wijzen, de muisaanwijzer omlaag te verplaatsen en vervolgens op Zoeken te klikken),Verkenner in het zoekvak in te geven en vervolgens op Verkenner tetikken of te klikken.

 2. Druk op OneDrive en houd het ingedrukt (of klik erop met de rechtermuisknop).

 3. Selecteer Eigenschappenen bekijk het bedrag naast Grootte op schijf.

 4. Selecteer Deze pc in Verkenner en bekijk de hoeveelheid beschikbare ruimte op het verwisselbare station.


OneDrive-bestanden verplaatsen

U dient eerst een map voor uw OneDrive-bestanden te maken op het verwisselbare station. Wanneer u de map hebt gemaakt, voert u de volgende stappen uit om de bestanden te verplaatsen:

Waarschuwing: Als u de OneDrive-bestanden verplaatst, worden de uploads in behandeling geannuleerd.

 1. Houd in Verkenner OneDrive ingedrukt of klik hierop met de rechtermuisknop.

 2. Selecteer Eigenschappen en vervolgens het tabblad Locatie.

 3. Selecteer Verplaatsen.

 4. Blader naar het verwisselbare station en selecteer map selecteren.

 5. Selecteer OK in het dialoogvenster OneDrive-eigenschappen.

 6. Selecteer in het dialoogvenster Map verplaatsen de optie Ja. De OneDrive-bestanden zijn verplaatst naar het nieuwe station. U kunt nu de oude OneDrive-locatie verwijderen.

Opmerking: Neem contact op met de klantondersteuningvoor meer hulp bij het verplaatsen van bestanden in OneDrive.



Een strategie voor de langere termijn voor het uitbreiden van de opslagcapaciteit van uw pc bestaat uit het toevoegen van verwisselbare opslagapparaten, zoals SD-kaarten, USB-flashstations, dvd's of cd's, of het gebruik van opslagruimte in de cloud of netwerkstations. Verwisselbare opslagopties:


 • Secure Digital (SD)-kaarten Er zijn verschillende typen kaarten, waaronder SD (32,0 x 24 mm), miniSD (21,5 x 20 mm) en microSD (15,0 x 11 mm). U kunt de fabrikant van uw pc raadplegen als u wilt weten welke SD-kaartopties beschikbaar zijn op uw pc.

Tip: Als u de Surface gebruikt, kunt u maximaal 64 GB aan opslagcapaciteit toevoegen met een microSD-kaart. Op de Surface RT bevindt de microSD-kaartlezer zich onder de standaard aan de rechterkant. Op de Surface Pro bevindt de kaartlezer zich aan de rechterzijkant, boven de netaansluiting.


 • USB-stations en externe stations. De meeste pc's hebben een of meer USB-poorten waarop u een USB-flashstation of een extern station kunt aansluiten. Sommige nieuwere pc's hebben een USB 3.0-poort, waarmee u bestanden tot tien keer zo snel kunt overdragen als met USB 2.0. U kunt een USB 2.0-flashstation aansluiten op een USB 3.0-port (met standaard-USB-overdrachtssnelheden), maar u kunt een USB 3.0-flashstation niet aansluiten op een USB 2.0-poort. Raadpleeg de fabrikant van uw pc als u wilt weten welke USB-poorten uw pc ondersteunt.

 • Dvd's en cd's. Als uw pc een cd-, dvd- of Blu‑ray-schijfstation heeft dat kan lezen van en schrijven naar een lege schijf, kunt u dit station gebruiken om gegevens op te slaan, net zoals een SD- of een USB-flashstation. Dit doet u als volgt: Plaats een lege schijf in het station en kies Zoals een USB-flashstation uit de lijst met opties.

 • Cloudopslag met behulp van OneDrive. Windows wordt geleverd met de OneDrive-app, waarmee u toegang hebt tot gratis OneDrive-opslag in de cloud. Dit wordt ook wel onlineopslag genoemd. U kunt bestanden opslaan in OneDrive en er op verschillende manieren mee werken: op de website(OneDrive.com),met de app voor Windows 8.1 en Windows RT 8.1, met de bureaublad-apps voor een pc of Mac en met apps voor uw mobiele apparaten.

 • Als u de beschikbare opslagruimte wilt bekijken en meer opslagruimte wilt toevoegen, swipet u vanaf de rechterrand van het scherm naar binnen (of, als u een muis gebruikt, wijst u naar de rechterbenedenhoek van het scherm) en selecteert u achtereenvolgens Instellingen, Pc-instellingen wijzigen en OneDrive. U kunt ook naar Opslag beheren op de OneDrive-website gaan.




Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Zoek oplossingen voor veelvoorkomende problemen of krijg hulp van een ondersteuningsagent.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×