Als u Werkmappen gebruikt om uw werkbestanden op te slaan, hebt u toegang tot deze bestanden vanaf al uw pc's en apparaten, zelfs als u offline bent. Hier vindt u antwoorden op enkele veelgestelde vragen over Werkmappen in Windows 10 en de app Work Folders voor iOS en Android.

De IT-beheerder van uw organisatie stelt uw Werkmappen-account voor u in. Als dat is gebeurd, voert u een van de volgende handelingen uit:

 • Als u Windows 10 hebt, selecteert u de Start knop, selecteert u werkmappen > werk mappen instellenen volgt u de instructies.  Als u problemen ondervindt bij het instellen van Werkmappen of het werken met uw bestanden, neemt u contact op met de beheerder.

 • Als u een iPad of iPhone hebt, installeert u de app werk mappen in de map AP p. Als u een Android-apparaat hebt, installeert u de app werk mappen in de Google Play Store. Controleer of er verbinding is met internet, open de app en volg de installatie-instructies.

Knop

Beschrijving

Instellingen Werkmappen

 Hiermee opent u de instellingen van de app. Hier kunt u het volgende doen:

 • Uw wachtwoord bijwerken.

 • De wachtwoordcode van de app wijzigen (de pincode van vier cijfers waarmee u de app ontgrendelt).

 • Kijken hoeveel opslagruimte er wordt gebruikt door de app.

 • Informatie bekijken over eventuele problemen met de app.

Knop voor sorteren Werkmappen

Hiermee past u de sortering van de bestanden aan. U kunt sorteren op naam, type, grootte of datum van laatste wijziging.

Knop voor selecteren Werkmappen

Hiermee selecteert u de bestanden die u wilt vastmaken of losmaken.

Knop voor vastmaken Werkmappen

Hiermee maakt u bestanden vast, zodat ze offline zichtbaar zijn.

Bestanden die u opslaat in Werkmappen worden hier opgeslagen:

 • Op uw pc of ander apparaat. Tenzij u de locatie hebt gewijzigd bij het instellen van Werkmappen, worden de bestanden hier opgeslagen: C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Work Folders (waarbij gebruikersnaam uw Windows-gebruikersnaam) is.

 • Op de server van uw organisatie.

 • Op andere pc's of apparaten waarop u Werkmappen hebt ingesteld.

In de meeste gevallen is het raadzaam om de standaardlocatie te gebruiken voor Werkmappen (C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Work Folders, waarbij gebruikersnaam uw Windows-gebruikersnaam is). Ga als volgt te werk om de locatie te wijzigen:

 1. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens werkmappen

 2. Selecteer gebruik werkmappen niet.

 3. Selecteer werk mappen instellen.

 4. Selecteer in het scherm Introductie van Werkmappen de optie Wijzigen en kies vervolgens een nieuwe locatie voor de bestanden van Werkmappen.

Opmerking: U kunt een locatie kiezen op een ander station met meer ruimte, op voorwaarde dat het station is geformatteerd met het bestandssysteem NTFS en verbonden blijft met uw pc.

Bepaalde locaties op uw pc kunt u niet gebruiken omdat deze zijn gereserveerd door Windows of zijn versleuteld. Als u een van deze locaties kiest voor de bestanden van Werkmappen, ziet u een bericht dat de locatie niet werkt.

De volgende locaties zijn gereserveerd door Windows:

 • De map Windows en de bijbehorende submappen.

 • De map Program Files, de map Program Files (x86) en submappen van beide locaties.

 • De map op het hoogste niveau in uw gebruikersprofiel (meestal C:\gebruikers\gebruikersnaam, waarbij gebruikers naam uw Windows-gebruikersnaam is).

 • De map op het hoogste niveau van een station.

 • De map documenten of een andere map die wordt omgeleid naar een andere locatie.

 • Mappen die al zijn versleuteld met EFS (Encrypting File System).

Als een locatie die u wilt gebruiken voor bestanden van Werkmappen is versleuteld, kunt u een andere locatie kiezen of de locatie ontsleutelen en het opnieuw proberen. U kunt een locatie als volgt ontsleutelen:

 1. Typ Verkenner in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Verkenner.

 2. Zoek de versleutelde locatie.

 3. Houd de bestandsnaam ingedrukt (of klik er met de rechtermuisknop op) en selecteer Eigenschappen.

 4. Selecteer Geavanceerd op het tabblad Algemeen.

 5. Schakel bij Compressie- en versleutelingskenmerken het selectievakje Inhoud versleutelen om gegevens te beveiligen uit, selecteer OK en selecteer nogmaals OK.

Ja, als u bestanden 'vastmaakt' in de app Werkmappen, worden deze naar uw telefoon of tablet gedownload zodat u ze ook offline kunt bekijken.

Als u wilt vastmaken, tikt u op bestanden selecterenen vervolgens oppincode.

Opmerking: Vastgemaakte bestanden worden automatisch bijgewerkt als ze op andere apparaten worden gewijzigd. De app kan echter alleen controleren op updates wanneer de app is geopend en uw telefoon of tablet is verbonden met internet.

Op dit moment kunt u de app gebruiken om bestanden uit Werkmappen te bekijken, maar is het niet mogelijk om wijzigingen te uploaden.

Tik op het bestand om dit te zien en tik vervolgens op openen.

Opmerking: Omdat sommige apps geen ondersteuning bieden voor bestandsversleuteling, is het mogelijk dat uw organisatie het niet toestaat om bestanden uit Werkmappen in andere apps te openen. Of u mag alleen bestanden openen in bepaalde apps, zoals apps die RMS-versleuteling (Rights Management Service) ondersteunen.

Selecteer in de Office-app Bestand > Openen > Deze pc. Zoek vervolgens de map Werkmappen op uw pc (de standaardlocatie is C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Work Folders, waarbij gebruikersnaam uw Windows-gebruikersnaam is).

U kunt nog gemakkelijker bij deze bestanden komen door Werkmappen toe te voegen aan de lijst met bestandslocaties in de menu's Openen en Opslaan als. Open een Office-app en selecteer Bestand > Openen > Locatie toevoegen > Werkmappen.

Bestanden in Werkmappen worden automatisch gesynchroniseerd als uw pc of apparaat is verbonden met internet. U kunt uw bestanden ook handmatig synchroniseren om er zeker van te zijn dat u de meest recente versie hebt. Als u dit wilt doen, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens werkmappen > Nu synchroniseren

Groen betekent dat de bestanden en mappen zijn versleuteld. Dankzij versleuteling blijven uw werkbestanden beveiligd als uw pc wordt gestolen of wanneer iemand anders uw pc gebruikt. Uw organisatie bepaalt of bestanden moeten worden versleuteld.

U kunt een versleuteld bestand in Werkmappen niet ontsleutelen omdat uw organisatie bepaalt of bestanden moeten worden versleuteld. Zelfs als u een persoonlijk bestand opslaat in Werkmappen en het bestand later verplaatst naar een nieuwe locatie, is het beveiligingsbeleid van uw organisatie nog steeds van toepassing op het bestand. U kunt versleutelde bestanden herkennen aan de groene kleur.

Het beveiligingsbeleid van uw organisatie verwijderen uit uw persoonlijke bestanden:

 1. Typ Verkenner in het zoekvak op de taakbalk en selecteer vervolgens Verkenner.

 2. Zoek de locatie van Werkmappen (meestal C:\Gebruikers\gebruikersnaam\Work Folders, waarbij gebruikersnaam uw Windows-gebruikersnaam is).

 3. Verplaats uw persoonlijke bestanden vanuit Werkmappen naar een andere map op uw pc.

 4. Houd de naam ingedrukt van de bestanden die u wilt ontsleutelen (of klik er met de rechtermuisknop op) en selecteer vervolgens Besturing door ondernemingsadministrator verwijderen. Als u de ontsleutelde bestanden weer terugplaatst in Werkmappen, worden de bestanden opnieuw versleuteld.

Uw organisatie bepaalt het beleid voor het hergebruik van opgeslagen wachtwoorden. Het is dus mogelijk dat u af en toe het wachtwoord voor Werkmappen opnieuw moet invoeren.

Door lid te worden van uw werkplek wordt u echter minder vaak gevraagd om uw wachtwoord. Als u verbinding wilt maken met uw werk, selecteert u de knop Start en selecteert u vervolgens instellingen > accounts > werk toegang > verbinding maken

Uw bestanden worden in de app Werkmappen beveiligd met:

 • Versleuteling

 • Een wachtwoordcode van vier cijfers

Opmerking: Sommige apps bieden geen ondersteuning voor bestandsversleuteling. Als u een bestand uit Werkmappen in een andere app opent, gaat de versleuteling mogelijk verloren. Zie voor meer informatie de sectie Hoe open ik bestanden uit Werkmappen in andere apps?


Als u vijf keer achter elkaar een verkeerde code invoert, wordt de app opnieuw ingesteld ter bescherming van uw werkbestanden. Uw bestanden worden niet gewist wanneer de app opnieuw wordt ingesteld, maar u moet uw accountgegevens opnieuw invoeren en een nieuwe wachtwoordcode maken.

Als bestanden niet goed worden gesynchroniseerd, worden deze vermeld in Werkmappen samen met de reden waarom de synchronisatie is mislukt. Hier volgen enkele manieren om synchronisatieproblemen op te lossen:

 • Sluit de bestanden die problemen veroorzaken. Soms is dit voldoende om het probleem te verhelpen.

 • Start uw pc opnieuw op.

 • Open Verkenner en verplaats de bestanden die een probleem veroorzaken naar een andere map. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens werkmappen > Nu synchroniseren.  Verplaats de bestanden terug naar de map van Werkmappen.

Verplaats eerst uw persoonlijke bestanden naar een andere locatie. Als uw bestanden zijn versleuteld, houdt u de naam ingedrukt van de bestanden (of klikt u met de rechtermuisknop op de bestanden) en selecteert u Besturing door ondernemingsadministrator verwijderen om de bestanden te ontsleutelen. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens werkmappen > stoppen met het gebruik van de werk mappen.  Als uw pc wordt beheerd door uw organisatie, is deze optie mogelijk niet beschikbaar.

Als u hulp wilt vragen aan de IT-beheerder van uw organisatie, klikt u in Windows 10 op de knopStart en selecteert u vervolgens mappen > e-mail ondersteuning voor technische ondersteuning.  In uw e-mail-app wordt een nieuw bericht geopend met details over uw account van Werkmappen.

Ga naar de website van Microsoft-Communityvoor meer informatie.

Als u een beheerder bent die op zoek bent naar meer informatie, raadpleegt u het onderwerp overzicht van werk mappen op TechNet.


Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×