Windows 10 opnieuw installeren

Als je problemen hebt met Windows 10 op je pc of je een nieuwe versie van Windows 10 wilt, zonder de rommel van oude bestanden of apps, kun je Windows 10 opnieuw installeren om de problemen op te lossen en je pc te herstellen naar een schonere situatie.

Je schijfruimte controleren

Als je pc niet presteert zoals verwacht of als je problemen hebt met Windows 10, kan dit komen door onvoldoende schijfruimte. Probeer eerst schijfruimte vrij te maken voordat je de stappen uitvoert om Windows 10 opnieuw te installeren. Mogelijk lost dit je problemen op. Voor meer informatie raadpleegt u Schijfruimte vrijmaken in Windows 10.

Voordat u begint

Als je persoonlijke gegevens en bestanden hebt die je wilt behouden, maak er dan een back-up van op een externe harde schijf, USB-stick, SD-geheugenkaart of locatie in de cloud (bijvoorbeeld OneDrive) voordat je Windows 10 opnieuw installeert.

Windows 10 moet worden geactiveerd nadat het opnieuw is geïnstalleerd. Gewoonlijk gebeurt dat automatisch nadat je online bent gegaan. Voor meer informatie raadpleeg je "Activeren na het opnieuw installeren van Windows 10" in Activering in Windows 10.

Opmerking: Als Windows 10 op je apparaat is geactiveerd na de upgrade vanaf Windows 7 of Windows 8.1, heb je een digitale licentie voor Windows 10 waarmee Windows 10 automatisch kan worden geactiveerd nadat je het besturingssysteem opnieuw hebt geïnstalleerd. Voor meer informatie raadpleeg je "Activeren na het opnieuw installeren van Windows 10" in Activering in Windows 10.

In Windows 10 (versie 1607 of hoger) moet je je Microsoft-account koppelen aan de digitale licentie voor Windows 10 op je apparaat om Windows opnieuw te kunnen activeren. Zie voor meer informatie hierover "Je Windows 10-licentie koppelen aan je Microsoft-account" in Windows 10 opnieuw activeren na een hardwarewijziging.

Als je Windows 10 opnieuw installeert nadat je een belangrijke hardwarewijziging hebt doorgevoerd (zoals vervanging van het moederbord), kan Windows 10 mogelijk niet meer worden geactiveerd. Als Windows 10 (versie 1607) werd uitgevoerd voordat de hardwarewijziging plaatsvond, gebruik dan de probleemoplosser voor activeringen om Windows opnieuw te activeren. Zie De probleemoplosser voor activeringen gebruiken voor meer informatie.

Opmerking:  Neem contact op met de ondersteuningals u Windows 10 niet uitvoert voordat u de hardware wijzigt of als de probleemoplosser Windows niet opnieuw kan activeren.

Wanneer je Windows 10 opnieuw installeert, moet je de editie van Windows selecteren die overeenkomt met je digitale licentie. Als je bijvoorbeeld Windows 10 Home gebruikt, moet je Windows 10 Home opnieuw installeren.

Opties voor opnieuw installeren van Windows 10

In de volgende grafiek vindt u informatie over de verschillende opties die u kunt kiezen voor elk type opnieuw installeren, waaronder wat er gebeurt met uw apps, bestanden, persoonlijke gegevens en hoeveel schijfruimte is vereist voor de installatie opnieuw. Gebruik deze grafiek om te bepalen welke optie u moet gebruiken om Windows 10 opnieuw te installeren.

We raden u aan omWindows 10 opnieuwin te stellen, vervolgens, indien nodig,Windows 10 opnieuw te installerenmet behulp van installatiemedia, en vervolgens, als dat nodig is, een 'schone installatie van Windows 10 met behulp van de installatiemedia'.

Notities: 

 • Vanaf de update van Windows 10 mei 2019 (versie 1903), opnieuw installeren van Windows 10 met behulp van installatiemedia wanneer u ' niets behouden ' (een schone installatie) selecteert, wordt automatisch gereserveerde opslag ingeschakeld als de partitie waarop u Windows opnieuw installeert, groter is dan 20 GB of groter. Bij gereserveerde opslag wordt schijfruimte gereserveerd voor gebruik door updates, apps, tijdelijke bestanden en systeemcaches, waardoor de dagelijkse werking van je pc wordt verbeterd doordat essentiële besturingssysteemfuncties altijd toegang hebben tot schijfruimte.

 • Voor apparaten met gereserveerde opslag wordt bij opnieuw instellen of opnieuw installeren eerst gebruikgemaakt van de gereserveerde opslagruimte voordat andere schijfruimte wordt gebruikt. Zie voor meer informatie Hoe gereserveerde opslag werkt in Windows 10.

Optie voor opnieuw installeren

Opties voor opnieuw installeren die je kunt kiezen

Wat gebeurt er met je apps

Wat gebeurt er met je persoonlijke gegevens onder  \Gebruikers

Wat gebeurt er met gegevens die zijn opgeslagen in andere mappen of stations

Benodigde schijfruimte

Windows 10 opnieuw instellen

Mijn bestanden behouden 

Apps die niet met je pc zijn meegeleverd, worden verwijderd.

Behouden

Behouden

Gemiddeld

Windows 10 opnieuw instellen

Alles verwijderen 

Apps die niet met je pc zijn meegeleverd, worden verwijderd.

Verwijderd

Verwijderd

Laag

Windows 10 opnieuw installeren met installatiemedia

Alles behouden (standaard)

Alle apps en instellingen blijven behouden.

Behouden

Behouden

Hoog

Windows 10 opnieuw installeren met installatiemedia

Persoonlijke gegevens behouden

Alle apps worden verwijderd.

Behouden

Behouden

Gemiddeld

Windows 10 opnieuw installeren met installatiemedia

Niets behouden

Alle apps worden verwijderd.

Verwijderd

Verwijderd

Laag

Schone installatie van Windows 10 met installatiemedia

N.v.t.

(Bij deze optie voor opnieuw installeren worden alle partities op de schijf verwijderd en opnieuw aangemaakt.)

Verwijderd

Verwijderd

Verwijderd

Zeer laag

Windows 10 opnieuw instellen

Met deze optie zet je je apparaat terug naar een status die vergelijkbaar is met toen je het voor de eerste keer inschakelde. Programma's en persoonlijke bestanden die je hebt geïnstalleerd worden verwijderd, afhankelijk van welke optie je selecteert. Windows handelt alles automatisch af en je hebt geen extern opslagapparaat nodig. Je apparaat opnieuw instellen heeft minder impact dan de optie voor schone installatie, alhoewel je wel moet zien dat je voldoende schijfruimte hebt.

Je kunt je pc opnieuw instellen vanuit Instellingen of de Windows Herstelomgeving (WinRE), die toegankelijk is via het aanmeldingsscherm. De stappen voor het opnieuw instellen van Windows 10 vind je in Windows 10 opnieuw instellen of opnieuw installeren.

Als je pc niet voldoende schijfruimte heeft om Windows 10 opnieuw in te stellen, krijg je daarover een melding. In dit scenario maak je extra ruimte vrij of gebruik je de stappen in de volgende sectie om Windows 10 opnieuw te installeren.

Windows 10 opnieuw installeren met installatiemedia

Bij deze optie maak je een installatiemedium door middel van een hulpprogramma. Hiermee wis je de harde schijf compleet en installeer je Windows 10 geheel opnieuw. Voor deze optie moet je een extern opslagapparaat, zoals een USB-station, gebruiken en krijg je een optie om te kiezen wat je tijdens de installatie wilt bewaren.  

Zorg voordat je begint dat je beschikt over de volgende zaken:

 • Een internetverbinding

 • Een extern opslagapparaat, zoals een USB-station, SD-kaart of een externe harde schijf met minimaal 8 GB beschikbare ruimte.

Het installatiemedium maken

Maak eerst het installatiemedium waarmee je Windows 10 opnieuw gaat installeren. 

 1. Zorg ervoor dat je van alle bestanden op je apparaat die je wilt bewaren een back-up hebt gemaakt op een extern opslagapparaat zoals een USB-station, SD-kaart of externe harde schijf, of upload je bestanden naar OneDrive.

  Opmerking: Als je de back-up maakt op een extern opslagapparaat, let er dan op dat dit een ander apparaat is dan het apparaat waarop je de installatiebestanden van Windows 10 gaat downloaden.

 2. Download de installatiebestanden voor Windows 10 op een apart extern opslagapparaat met een capaciteit van minimaal 8 GB. Voor de download wordt alles op dit station verwijderd, dus zorg ervoor dat het leeg is voordat je doorgaat. U doet dit als volgt:

  1. Ga op een werkende PC naar de Downloadwebsite van Microsoft-software en selecteer nu downloaden.

  2. Start na de download het hulpprogramma vanaf je bureaublad en selecteer Ja wanneer je wordt gevraagd of je wilt toestaan dat de app wijzigingen aanbrengt aan je apparaat.

  3. Wanneer de aanwijzingen voor het instellen van Windows 10 worden weergegeven, accepteer je de licentievoorwaarden en overeenkomsten.

  4. Selecteer installatiemedia maken (USB-flashstation, DVD of ISO-bestand) voor een andere PCen selecteer volgende.

  5. Kies een taal, versie en architectuur (64 bits of 32 bits) en selecteer daarna Volgende.

  6. Selecteer USB-flashstation en selecteer daarna Volgende.

  7. Volg de stappen voor het maken van het installatiemedium en selecteer vervolgens Voltooien.

Windows 10 opnieuw installeren met het installatiemedium

Sluit het installatiemedium dat je hebt gemaakt aan op je pc en installeer Windows 10 opnieuw. 

 1. Open Verkenner en selecteer het station met de installatiemedia.

 2. Dubbelklik in de hoofdmap van het station op setup.exe en selecteer vervolgens Ja wanneer wordt gevraagd of je de app wilt toestaan om wijzigingen aan je apparaat aan te brengen.

 3. Select Wijzigen wat je wilt bewaren.

 4. Selecteer een van de volgende opties en selecteer daarna Volgende:

  • Persoonlijke bestanden en apps behouden – Hiermee worden je persoonlijke gegevens, apps en instellingen bewaard.

  • Alleen persoonlijke bestanden behouden – Hiermee worden je persoonlijke gegevens en instellingen bewaard, maar worden alle apps verwijderd.

  • Niets behouden – Hiermee worden alle persoonlijke gegevens, instellingen en apps verwijderd.

  Waarschuwing: Je kunt een herinstallatie van Windows 10 niet ongedaan maken. Maak eerst een back-up van je bestanden als je de optie Niets behouden kiest. 

 5. Als je wilt voltooien, selecteer je Installeren om Windows 10 opnieuw te installeren op je pc.

Je pc wordt een paar keer opnieuw opgestart tijdens het opnieuw installeren.

Schone installatie van Windows 10 met installatiemedia

Waarschuwing: 

 • Een schone installatie is een geavanceerde optie waarmee je geheel opnieuw begint op je apparaat. Het wordt aangeraden om de volgende stappen alleen uit te voeren als je zeker weet dat je deze wijzigingen wilt uitvoeren. Neem contact op met de ondersteuningvoor meer hulp.

 • Hierbij worden al je persoonlijke bestanden, apps en de stuurprogramma's die je hebt geïnstalleerd, verwijderd, evenals de apps en aanpassingen van je pc-fabrikant en de wijzigingen die je hebt aangebracht in Instellingen.

Bij deze optie maak je een installatiemedium door middel van een hulpprogramma. Hiermee wis je de harde schijf compleet en installeer je Windows 10 geheel opnieuw. Voor deze optie moet u beschikken over een extern opslagapparaat zoals een USB-station. U moet hierbij mogelijk een paar stappen meer uitvoeren, ook al wordt alles gewist voor de schoonst mogelijke installatie. Dit type opschoon installatie verwijdert en maakt de systeempartities opnieuw. Alle persoonlijke bestanden op je apparaat en de partitie op je harde schijf die momenteel wordt gebruikt voor het herstelstation, worden verwijderd.

Zorg voordat je begint dat je beschikt over de volgende zaken:

 • Een internetverbinding

 • Een extern opslagapparaat zoals een USB-station, SD-kaart of externe harde schijf met minimaal 8 GB vrije ruimte

Het installatiemedium maken

Maak eerst het installatiemedium waarmee je de schone installatie van Windows 10 wilt uitvoeren. 

 1. Zorg ervoor dat je van alle bestanden op je apparaat die je wilt bewaren een back-up hebt gemaakt op een extern opslagapparaat zoals een USB-station, SD-kaart of externe harde schijf, of upload je bestanden naar OneDrive.

  Opmerking: Als je de back-up maakt op een extern opslagapparaat, let er dan op dat dit een ander apparaat is dan het apparaat waarop je de installatiebestanden van Windows 10 gaat downloaden.

 2. Download de installatiebestanden voor Windows 10 op een apart extern opslagapparaat met een capaciteit van 8 GB. Voor de download wordt alles op dit station verwijderd, dus zorg ervoor dat het leeg is voordat je doorgaat. U doet dit als volgt:

  1. Ga op een werkende PC naar de Downloadwebsite van Microsoft-software en selecteer nu downloaden.

  2. Start na de download het hulpprogramma vanaf je bureaublad en selecteer Ja wanneer je wordt gevraagd of je wilt toestaan dat het hulpprogramma wijzigingen aanbrengt aan je apparaat.

  3. Wanneer de aanwijzingen voor het instellen van Windows 10 worden weergegeven, accepteer je de licentievoorwaarden en overeenkomsten.

  4. Selecteer installatiemedia maken (USB-flashstation, DVD of ISO-bestand) op een andere PCen selecteer volgende.

  5. Kies een taal, versie en architectuur (64 bits of 32 bits).

  6. Volg de stappen voor het maken van het installatiemedium en selecteer vervolgens Voltooien.

Een schone installatie uitvoeren met het installatiemedium

Sluit het installatiemedium dat je hebt gemaakt aan op je pc en voer de schone installatie van Windows 10 uit.  

 1. Selecteer de knop Start en selecteer vervolgens instellingen > & beveiliging bijwerken > herstellen .

  Instellingen voor herstel openen

 2. Selecteer onder Geavanceerd opstarten de optie Nu opnieuw opstarten.

 3. Selecteer Een apparaat gebruiken en kies vervolgens het apparaat dat overeenkomt met de externe opslagapparaat dat je gebruikt.

  Opmerking: Als de optie Een apparaat gebruiken niet beschikbaar is, zoek dan op de website van de fabrikant van je apparaat voor meer informatie over het opstarten vanaf een USB-flashstation.

 4. Wanneer het eerste Windows-scherm wordt weergegeven, kies je de opties die het best aansluit op je behoeften. Selecteer vervolgens Volgende.

 5. Selecteer Nu installeren en schakel vervolgens het selectievakje Ik ga akkoord in. Selecteer volgendeen selecteer vervolgens aangepast: alleen Windows installeren (Geavanceerd). Op uw apparaat wordt nu een lijst met stations en partities weergegeven. Als er meerdere schijven worden weergegeven, moet u alle partities verwijderen van de schijf waarop u Windows wilt installeren.

 6. Markeer alle schijfpartities in de lijst en selecteer Verwijderen. Wanneer de Windows Setup-melding wordt weergegeven, selecteer je OK.

 7. Voer stap 5 uit voor elk station in de lijst, behalve het station waarbij Niet-toegewezen ruimte staat. Wanneer je klaar bent, zou alleen nog Station 0 Niet-toegewezen ruimte moeten blijven staan.

 8. Klik op Volgende.

 9. Op het scherm van Windows Setup wordt nu weergegeven Windows installeren. Wanneer de installatie is voltooid, wordt je apparaat opnieuw opgestart. Als dit gebeurt, kan het zijn dat wordt geprobeerd op te starten vanaf het externe opslagapparaat. Als je in het eerste scherm van Windows Setup wordt verzocht om de taal en toetsenbordindeling te kiezen, koppel je het externe opslagstation los van je apparaat en selecteer je OK. Je apparaat wordt dan opnieuw opgestart.

 10. Nadat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is opgestart, selecteer je de voorkeuren en instellingen die je voor je apparaat wilt gebruiken.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×