Konfigurowanie funkcji rodzinnych w systemie Windows 10

Jeśli skonfigurowano już funkcje rodzinne dla konta dziecka, a następnie przeprowadzono uaktualnienie do systemu Windows 10, trzeba wykonać kilka czynności, aby ponownie włączyć ustawienia rodzinne. Dziecko powinno zalogować się do systemu Windows 10 za pomocą konta Microsoft. Następnie musisz dodać to konto do rodziny na stronie account.microsoft.com/family.

Dodając członków do rodziny, zwiększasz ochronę swoich dzieci w Internecie i budujesz zaufanie oraz porozumienie w zakresie odpowiednich witryn internetowych, granic czasowych, aplikacji oraz gier. Wszystkich członków rodziny możesz wyświetlić na stronie account.microsoft.com/family. Możesz na niej też edytować ustawienia dotyczące dzieci.

Sprawdzanie konta dziecka na komputerze używanym przez dziecko

  1. Poproś dziecko o zalogowanie się na komputerze.

  2. Otwórz aplet Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Konta.

  3. Wybierz pozycję Twoje konto.

    • Jeśli dziecko obecnie nie loguje się za pomocą konta Microsoft, wybierz zamiast tego pozycję Zaloguj się za pomocą konta Microsoft i wprowadź adres e-mail dziecka.

    • Jeśli z kontem dziecka jest już skojarzony adres e-mail, zanotuj go. Użyjesz go, aby dodać konto Microsoft dziecka do rodziny na stronie account.microsoft.com/family.

Dodawanie konta Microsoft dziecka do rodziny

  1. Zaloguj się na stronie account.microsoft.com/family.

  2. Przejdź do pozycji Wybierz dziecko, aby wyświetlić lub edytować jego ustawienia i wybierz pozycję Dodaj.

  3. Wprowadź adres e-mail, za pomocą którego dziecko loguje się do systemu Windows 10, a następnie wybierz pozycję Wyślij zaproszenie.

Dziecko musi zaakceptować zaproszenie z poziomu swojego konta poczty e-mail.

Gdy dziecko zostanie dodane do rodziny przy użyciu konta Microsoft, możesz ustawić ograniczenia dotyczące witryn internetowych, aplikacji oraz gier odpowiednie dla wieku dziecka, wyznaczyć limit czasu spędzanego przy komputerze oraz przeglądać ostatnią aktywność dziecka. Ustawienia dotyczące dziecka będą stosowane do wszystkich urządzeń z systemem Windows 10, do których będzie się ono logować.

Jeśli dziecko jest małe, możesz ustawić dla niego hasło obrazkowe. Wówczas dziecko loguje się, rysując kształty na ulubionym zdjęciu, a nie wpisując hasło.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 10551 — ostatni przegląd: 22.06.2016 — zmiana: 1

Opinia