Dodawanie osób do grupy rodzinnej

Możesz dodać kogoś do grupy rodzinnej na komputerze osobistym, na konsoli Xbox lub w aplikacji Microsoft Family Safety. Aby dowiedzieć się więcej o zaletach grupy rodzinnej i sposobie jej konfiguracji, zobacz Co to jest grupa rodzinna Microsoft?

Uwaga: Grupa rodzinna jest sposobem zarządzania korzystaniem z kont Microsoft przez członków rodziny. Jeśli tylko próbujesz dodać konto na własnym komputerze osobistym, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.

Dodawanie osoby w aplikacji Microsoft Family Safety

Jeśli masz już grupę rodziny, zostanie ona automatycznie wyświetlona po zalogowaniu do aplikacji Microsoft Family Safety. Aby dodać więcej członków rodziny lub dodać ich po utworzeniu rodziny:

 1. Zaloguj się do aplikacji Microsoft Family Safety za pomocą konta Microsoft.

 2. Naciśnij pozycję Dodaj osobę u dołu ekranu głównego.

 3. Wprowadź numer telefonu lub adres e-mail osoby, którą zapraszasz, lub utwórz dla niej nowy adres e-mail (na przykład, jeśli tą osobą jest dziecko).

 4. Zdecyduj, czy chcesz, by ta osoba była Organizatorem czy Członkiem, a następnie wyślij zaproszenie.

Dodawanie osoby w sieci web

Wyślemy zaproszenie w wiadomości e-mail lub SMS do każdej osoby, którą chcesz dodać. Zaproszona osoba musi zaakceptować zaproszenie, aby dołączyć do grupy rodzinnej. Jeśli dodajesz konto małego dziecka, możesz skonfigurować adres e-mail i go monitorować.

Aby zaprosić kogoś do grupy rodzinnej:

 1. Przejdź do strony family.microsoft.com

 2. Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft, a następnie wybierz pozycję Dodaj członka rodziny.

 3. Wybierz pozycję Członek lub Organizator.

 4. Wpisz adres e-mail lub numer telefonu osoby, którą chcesz dodać, a następnie wybierz pozycję Wyślij zaproszenie.

  Uwaga: Jeśli osoba, którą dodajesz, należy już do innej grupy rodzinnej, musi ona wcześniej zostać z tej grupy rodzinnej usunięta. W przeciwnym razie będzie potrzebować nowego konta Microsoft na potrzeby Twojej grupy rodzinnej.

 5. Osoba zaproszona musi zaakceptować zaproszenie z otrzymanej wiadomości e-mail lub SMS. Możesz też w sekcji Powiadomienia wybrać pozycję Zaakceptuj teraz obok elementu Oczekujący członek rodziny. Nastąpi wylogowanie. Dzięki temu osoba, którą chcesz dodać, będzie mogła się zalogować do swojego konta i zaakceptować zaproszenie.

Dodawanie osoby na konsoli Xbox

Sposób dodawania osób do grupy rodzinnej na konsoli Xbox zależy od tego, czy dopiero zaczynają one korzystać z usługi Xbox Live, czy też mają już konta Xbox Live. W przypadku dzieci będących nowymi użytkownikami usługi Xbox Live dodaj je do grupy rodzinnej na konsoli, a następnie skonfiguruj dla nich ustawienia filtra rodzinnego na stronie family.microsoft.com. W przeciwnym razie osoby te mogą nie być wyświetlane na liście członków rodziny na konsoli.

Jeśli członek rodziny nie ma konta usługi Xbox Live

 1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.

 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno Profil i system > Ustawienia  > Konto > Ustawienia filtra rodzinnego > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny > Dodaj nową osobę.

 3. Kiedy osoba, którą chcesz dodać, zobaczy monit o zalogowanie przy użyciu jej adresu e-mail konta Microsoft, naciśnij przycisk B na kontrolerze, a następnie przesuń lewy drążek w dół, aby wybrać opcję Uzyskaj nowe konto, i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby utworzyć konto Microsoft.

 4. Gdy pojawi się monit, wybierz pozycję Dodaj do rodziny.

Jeśli członek rodziny ma konto usługi Xbox Live na konsoli

 1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.

 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno Profil i system > Ustawienia  > Konto > Ustawienia filtra rodzinnego > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny.

 3. Zaznacz profil osoby, którą chcesz dodać, i naciśnij przycisk A na kontrolerze.


Jeśli członek rodziny ma konto Xbox Live na innym urządzeniu

 1. Naciśnij przycisk Xbox, aby otworzyć przewodnik, a następnie wybierz opcję Zaloguj się i zaloguj się przy użyciu swojego konta.

 2. Naciśnij przycisk Xbox  ponownie i wybierz kolejno Profil i system > Ustawienia  > Konto > Ustawienia filtra rodzinnego > Zarządzaj członkami rodzinyDodaj do rodziny > Dodaj nową osobę.

 3. Poproś osobę, którą chcesz dodać, aby zalogowała się przy użyciu adresu e-mail i hasła swojego konta Microsoft, a następnie po wyświetleniu monitu wybierz pozycję Dodaj do rodziny.

Inne

Zarządzanie kontami dzieci

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania kontem członka będącego dzieckiem, zobacz:

Powiązane tematy

Jeśli chcesz udostępnić subskrypcję oprogramowania lub funkcje konsoli Xbox, zobacz: 

Możesz otrzymywać cotygodniowe raporty w formie wiadomości e-mail, dotyczące aktywności dziecka w Internecie na urządzeniach z systemem Windows 10, konsoli Xbox oraz urządzeniach z systemem Android z zainstalowaną aplikacją Microsoft Family Safety. Możesz również w każdej chwili przejrzeć aktywność dziecka na stronie family.microsoft.com. Zobaczysz witryny odwiedzane przez dziecko, jego historię przeglądania, używane aplikacje i gry oraz ilość czasu spędzonego przy komputerze. Raporty dotyczące aktywności pomogą Ci trzymać rękę na pulsie i odpowiednio dostosować ustawienia filtru rodzinnego.

Włącz raportowanie aktywności

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

×