Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów podczas uaktualniania i instalowania systemu Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Istnieje wiele przyczyn mogących powodować otrzymywanie komunikatu o błędzie podczas uaktualniania lub instalowania systemu Windows 10, ale najczęściej występujące problemy można rozwiązać za pomocą kilku samodzielnie wykonanych czynności. Uwaga: Uaktualnienie powoduje zmianę na urządzeniu wcześniejszej wersji systemu Windows — np. Windows 7 lub Windows 8.1 — na Windows 10.

Przed wyszukaniem konkretnego kodu błędu wypróbuj porady wymienione w sekcji Ogólne poprawki. Jeśli nie rozwiążą one problemu z uaktualnieniem lub instalacją, zajrzyj do tabeli kodów błędów w dolnej części tego artykułu.

Ogólne poprawki


Poniżej przedstawiono niektóre czynności, które można wypróbować w celu usunięcia błędów zaistniałych podczas uaktualniania i instalacji: 

Błędy 0xC1900101


Błąd, który zaczyna się od 0xC1900101, zazwyczaj jest błędem sterownika. Jeśli zostanie wyświetlony którykolwiek z tych kodów błędów, spróbuj wykonać następujące czynności, aby rozwiązać ten problem. Jeśli to nie pomoże, zobacz Rozwiązywanie błędów uaktualnienia systemu Windows 10, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje techniczne.

 • 0xC1900101–0x2000c
 • 0xC1900101–0x20017
 • 0xC1900101–0x30018
 • 0xC1900101–0x3000D
 • 0xC1900101–0x4000D
 • 0xC1900101–0x40017
 1. Upewnij się, że w urządzeniu jest wystarczająca ilość miejsca. Urządzenie wymaga co najmniej 16 GB wolnego miejsca do uaktualnienia 32-bitowego systemu operacyjnego lub 20 GB w przypadku 64-bitowego systemu operacyjnego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz see Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10
 2. Uruchom usługę Windows Update kilka razy. Pobierz i zainstaluj aktualizacje dostępne w usłudze Windows Update, w tym aktualizacje oprogramowania, aktualizacje sprzętu i niektóre sterowniki innych firm. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów w systemie Windows 10, aby naprawić błędy usługi Windows Update.
 3. Sprawdź sterowniki innych firm i pobierz aktualizacje. Sterowniki innych firm i instrukcje dotyczące instalacji dowolnego sprzętu dodanego do posiadanego urządzenia można znaleźć w witrynie internetowej odpowiedniego producenta. 
 4. Odłącz dodatkowy sprzęt. Usuń wszystkie zewnętrzne urządzenia pamięci masowej oraz dyski, stacje dokujące i inne urządzenia, które mogą być podłączone do urządzenia, a nie są konieczne do wykonywania podstawowych funkcji.
 5. Sprawdź w Menedżerze urządzeń, czy nie ma żadnych błędów. Wybierz przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń. Wybierz Menedżera urządzeń z wyników. W wyświetlonym oknie poszukaj dowolnego urządzenia z żółtym wykrzyknikiem obok (może być konieczne wybranie każdej kategorii, aby przełączyć się do listy urządzeń). Naciśnij i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) nazwę urządzenia, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj oprogramowanie sterownika lub Odinstaluj, aby poprawić błędy.
 6. Usuń oprogramowanie zabezpieczające innych firm. Upewnij się, że wiesz, jak ponownie zainstalować programy, i że wszystkie niezbędne klucze produktów są dostępne. Usługa Windows Defender umożliwi zabezpieczenie Twojego urządzenia w tym czasie. 
 7. Naprawa błędów dysku twardego. Wybierz przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia. Wybierz Wiersz polecenia z listy wyników. W oknie, które zostanie wyświetlone, wpisz chkdsk/f C: i naciśnij klawisz Enter. Naprawy zostaną automatycznie uruchomione na dysku twardym i zostanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie urządzenia.
 8. Wykonaj czyste ponowne uruchomienie systemu Windows. Dowiedz się, jak to zrobić
 9. Przywróć i napraw pliki systemowe. Wybierz przycisk Start , a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz wiersz polecenia. Wybierz Wiersz polecenia z listy wyników. W wyświetlonym oknie wpisz DISM.exe /Online /Cleanup-image restorehealth i naciśnij klawisz Enter. (Dowiedz się, jak naprawić obrazu systemu Windows) 

Inne typowe błędy


W poniższej tabeli opisano najczęstsze błędy występujące podczas uaktualniania i instalowania oraz czynności, które można wykonać w celu rozwiązania tych problemów. Jeśli nadal występują problemy z uaktualnieniem lub zainstalowaniem systemu Windows 10, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Błąd Znaczenie i sposób naprawy
0xc1900223 Oznacza, że wystąpił problem podczas pobierania i instalowania wybranej aktualizacji. Usługa Windows Update ponowi próbę później. W tym momencie nie trzeba nic robić.
0xC1900208–0x4000C Ten błąd może sygnalizować, że ukończenie procesu uaktualniania jest blokowane przez niezgodną aplikację zainstalowaną na komputerze. Upewnij się, że wszystkie niezgodne aplikacje zostały odinstalowane, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnianie.
0xC1900107 Operacja oczyszczania po poprzedniej próbie instalacji nadal oczekuje na wykonanie i w celu kontynuowania uaktualnienia wymagane jest ponowne uruchomienie systemu. Uruchom ponownie urządzenie i Instalatora. Jeśli ponowne uruchomienie urządzenia nie rozwiąże problemu, użyj narzędzia Oczyszczanie dysku i wyczyść pliki tymczasowe oraz pliki systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Oczyszczanie dysku w systemie Windows 10.
0x80073712  Prawdopodobnie plik wymagany przez usługę Windows Update jest uszkodzony lub nie ma tego pliku. Spróbuj naprawić pliki systemowe: wybierz przycisk Start  i wpisz ciąg wiersza polecenia w polu wyszukiwania na pasku zadań. Z listy wyników wybierz pozycję Wiersz polecenia. W wyświetlonym oknie wpisz DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth i naciśnij klawisz Enter.
 
0xC1900200–0x20008
0xC1900202–0x20008
Ten błąd może oznaczać, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań do pobrania lub zainstalowania uaktualnienia do systemu Windows 10. Dowiedz się więcej o minimalnych wymaganiach systemu Windows 10
0x800F0923 Może to oznaczać, że sterownik lub inne oprogramowanie na danym komputerze nie jest zgodne z uaktualnieniem do systemu Windows 10. Aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania tego problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
0x80200056  Ten błąd może oznaczać, że proces uaktualniania został przerwany, ponieważ przypadkowo wylogowano się z komputera lub ponownie go uruchomiono. Spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie i upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony.
0x800F0922
Ten błąd może oznaczać, że komputer nie może połączyć się z serwerami usługi Windows Update. Jeśli łączysz się z siecią w pracy za pomocą połączenia VPN, zakończ połączenie z siecią i wyłącz oprogramowanie VPN (jeśli jest włączone), a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie.
 
Ten błąd może także sygnalizować, że na partycji zarezerwowanej przez system jest za mało miejsca. Można spróbować rozwiązać ten problem, zwiększając rozmiar zastrzeżonej partycji systemowej za pomocą oprogramowania innej firmy.
Błąd: Nie można ukończyć instalacji aktualizacji. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komputera.
 
Błąd: Niepowodzenie konfigurowania aktualizacji systemu Windows. Wycofywanie zmian.
To ogólne błędy, które mogą wystąpić w przypadku niepomyślnej aktualizacji systemu Windows. Aby znaleźć najlepszy sposób rozwiązania danego problemu, należy sprawdzić, jaki jest jego kod błędu.
 
Kod błędu aktualizacji zakończonej niepowodzeniem można wyświetlić, przeglądając historię aktualizacji. Poszukaj aktualizacji, która nie została zainstalowana, zanotuj kod błędu, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

 

Aby wyświetlić historię aktualizacji w systemie Windows 8.1, wykonaj następujące czynności:

 • Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę) i wybierając pozycję Ustawienia  > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacje i odzyskiwanie Wyświetl historię aktualizacji.
Aby wyświetlić historię aktualizacji w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:
 • Wybierz przycisk Start 
  Start button icon
  . W polu wyszukiwania wpisz ciąg Update, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji.
Błąd: Ta aktualizacja nie ma zastosowania do tego komputera.

Ten błąd może oznaczać, że na danym komputerze nie ma zainstalowanych wymaganych aktualizacji.

Przed próbą przeprowadzenia uaktualniania sprawdź, czy masz zainstalowane na komputerze wszystkie ważne aktualizacje.

0x80070070–0x50011
0x80070070–0x50012
0x80070070–0x60000

Ten błąd najprawdopodobniej oznacza, że na komputerze nie ma wystarczająco dużo dostępnego miejsca, aby zainstalować uaktualnienie.

Zwolnij miejsce na dysku i spróbuj ponownie. Uzyskaj porady dotyczące zwalniania miejsca na dysku

0x80300024

Docelowy dysk, partycja lub wolumin nie obsługuje określonej operacji dyskowej. 

Upewnić się, że spełnia komputer spełnia minimalne wymagania dotyczące instalacji systemu Windows 10.

0x80070002 0x20009

System nie może odnaleźć określonego pliku. 

Jeśli masz dysk lub dyski, na których nie jest instalowany system Windows 10 na, usuń je. 

0xC1900101 0x20017

0xC1900101 0x30017

Problem ze sterownikiem urządzenia.

Wyłącz lub usuń z systemu wszelkie oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie innych firm. Odłącz wszystkie urządzenia peryferyjne, które są podłączone do systemu, z wyjątkiem myszy, klawiatury i ekranu.

Skontaktuj się z dostawcą sprzętu w celu uzyskania zaktualizowanych sterowników urządzeń.

0x8007042B 0x4000D
Instalator systemu Windows niespodziewanie zakończył pracę z powodu innego procesu działającego w tle.
 
W przypadku normalnego uruchomienia systemu Windows wiele aplikacji i usług uruchamia się automatycznie i działają w tle. Te programy obejmują podstawowe procesy systemowe, oprogramowanie antywirusowe, aplikacje narzędzi systemowych i inne programy, które zostały wcześniej zainstalowane. Te aplikacje i usługi mogą stanowić przeszkodę podczas próby uaktualnienia do najnowszej wersji systemu Windows 10.
 
Aby określić, czy proces aktualizowania nie jest blokowany przez program działający w tle, może być wymagane przeprowadzenie „czystego rozruchu”. Zobacz Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows.​
 
0x800700B7 0x2000a

Instalator systemu Windows niespodziewanie zakończył pracę z powodu innego procesu działającego w tle.

Odinstaluj wszelkie oprogramowanie antywirusowe lub antyszpiegowskie i ponownie przeprowadź aktualizację.