Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów podczas uaktualniania i instalowania systemu Windows 10

Na tej stronie opisano najczęstsze błędy występujące podczas uaktualniania i instalowania oraz czynności, które można wykonać w celu rozwiązania tych problemów. Jeśli nadal występują problemy z uaktualnieniem lub zainstalowaniem systemu Windows 10, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

BłądZnaczenie i sposób naprawy
0x80073712 Prawdopodobnie plik wymagany przez usługę Windows Update jest uszkodzony lub nie ma tego pliku.
0x800F0923Ten błąd może sygnalizować, że sterownik lub inne oprogramowanie na danym komputerze nie jest zgodne z uaktualnieniem do systemu Windows 10. Aby uzyskać informacje o sposobie rozwiązania tego problemu, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
0x80200056 Ten błąd może oznaczać, że proces uaktualniania został przerwany, ponieważ przypadkowo wylogowano się z komputera lub ponownie go uruchomiono. Spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie i upewnij się, że komputer jest podłączony i włączony.
0x800F0922
Ten błąd może oznaczać, że komputer nie może połączyć się z serwerami usługi Windows Update. Jeśli łączysz się z siecią w pracy za pomocą połączenia VPN, zakończ połączenie z siecią i wyłącz oprogramowanie VPN (jeśli jest włączone), a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnienie.

Ten błąd może także sygnalizować, że na partycji zarezerwowanej przez system jest za mało miejsca. Można spróbować rozwiązać ten problem, zwiększając rozmiar zastrzeżonej partycji systemowej za pomocą oprogramowania innej firmy.
Błąd: Nie można ukończyć instalacji aktualizacji. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komputera.

Błąd: Niepowodzenie konfigurowania aktualizacji systemu Windows. Wycofywanie zmian.
To ogólne błędy, które mogą wystąpić w przypadku niepomyślnej aktualizacji systemu Windows. Aby znaleźć najlepszy sposób rozwiązania danego problemu, należy sprawdzić, jaki jest jego kod błędu.

Kod błędu aktualizacji zakończonej niepowodzeniem można wyświetlić, przeglądając historię aktualizacji. Poszukaj aktualizacji, która nie została zainstalowana, zanotuj kod błędu, a następnie skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.


Aby wyświetlić historię aktualizacji w systemie Windows 8.1, wykonaj następujące czynności:

  • Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę) i wybierając pozycję Ustawienia  > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacje i odzyskiwanieWyświetl historię aktualizacji.
Aby wyświetlić historię aktualizacji w systemie Windows 7, wykonaj następujące czynności:
  • Wybierz przycisk Start
    Start button icon
    . W polu wyszukiwania wpisz ciąg Update, a następnie na liście wyników wybierz pozycję Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji.

Błąd: Ta aktualizacja nie ma zastosowania do tego komputera.Ten błąd może oznaczać, że na danym komputerze nie ma zainstalowanych wymaganych aktualizacji. Przed próbą przeprowadzenia uaktualniania sprawdź, czy masz zainstalowane na komputerze wszystkie ważne aktualizacje.
0xC1900208 – 0x4000CTen błąd może sygnalizować, że zakończenie procesu uaktualniania jest blokowane przez niezgodną aplikację zainstalowaną na komputerze. Upewnij się, że wszystkie niezgodne aplikacje zostały odinstalowane, a następnie spróbuj ponownie przeprowadzić uaktualnianie.
0xC1900200 – 0x20008
0xC1900202 – 0x20008
Ten błąd może oznaczać, że komputer nie spełnia minimalnych wymagań do pobrania lub zainstalowania uaktualnienia do systemu Windows 10.
0x80070070 – 0x50011
0x80070070 – 0x50012
0x80070070 – 0x60000
Ten błąd najprawdopodobniej oznacza, że na komputerze nie ma wystarczająco dużo dostępnego miejsca, aby zainstalować uaktualnienie. Zwolnij miejsce na dysku i spróbuj ponownie.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 10587 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 3

Opinia