Windows Update: Często zadawane pytania

Uwaga: Jeśli szukasz informacji o aktualizacji pakietu Microsoft Office, zobacz Instalowanie aktualizacji pakietu Office.

W systemie Windows 10 decydujesz, kiedy i jak uzyskiwać najnowsze aktualizacje, aby zapewnić sprawne i bezpieczne działanie urządzenia. Podczas aktualizacji otrzymasz najnowsze poprawki zabezpieczeń, które pomogą urządzeniu działać wydajnie i zachować ochronę. W większości przypadków ponowne uruchomienie urządzenia powoduje zakończenie aktualizacji. Gdy wiesz, że aktualizacje będą instalowane, upewnij się, że urządzenie jest podłączone.

Jeśli masz inne pytania dotyczące aktualizacji systemu Windows 10, tutaj znajdziesz tematy, które mogą Cię zainteresować:

Jeśli potrzebujesz tylko informacji na temat aktualizowania systemu Windows 10, odpowiedzi na wiele pytań znajdziesz w tym miejscu:

Po przygotowaniu Windows 10 z maja 2021 r. będzie ona dostępna do pobrania i zainstalowania ze strony aktualizacji pakietu Windows w programie Ustawienia. Wybierz najodpowiedniejszy dla siebie czas pobrania aktualizacji. Następnie konieczne będzie ponowne uruchomienie urządzenia i dokończenie instalacji. Następnie na urządzeniu będzie działać Windows 10 wersji 21H1.

Aby ręcznie sprawdzić dostępność najnowszych zalecanych aktualizacji, naciśnij kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update > Windows Update.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Aby uzyskać pomoc na temat aktualizowania do najnowszej wersji systemu Windows 10, przejdź do strony pobierania oprogramowania firmy Microsoft i pobierz aplikację Asystent aktualizacji.

Niektóre aktualizacje mogą nie być dostępne na wszystkich urządzeniach w tym samym czasie — dbamy, aby aktualizacje były gotowe i zgodne.

Aby zawsze mieć najnowsze aktualizacje, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update > Windows Update a następnie wybierz pozycję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Jeśli dla urządzenia będzie dostępna aktualizacja funkcji, zostanie ona wyświetlona osobno na stronie Windows Update. Aby ją zainstalować, wybierz pozycję Pobierz i zainstaluj teraz.

Oto kilka czynności, które można wypróbować, jeśli występują problemy z instalowaniem aktualizacji:

 • Upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem. Pobieranie aktualizacji wymaga połączenia internetowego.

 • Jeśli jest dostępne połączenie z Internetem, spróbuj zainstalować aktualizacje ręcznie. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update > Windows Update, a następnie zapoznaj się z dostępnymi aktualizacjami.
  Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

 • Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update. Wybierz opcję Start  > Ustawienia >Aktualizacje i zabezpieczenia > Rozwiązywanie problemów . W obszarze Przywróć działanie wybierz pozycjęWindows Update.

 • Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie okaże się pomocne, zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows 10 lub Naprawianie błędów usługi Windows Update.

Czas wymagany do pobrania aktualizacji zależy przede wszystkim od szybkości połączenia internetowego, ustawień sieci i rozmiaru aktualizacji. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do źródła zasilania i połączone z Internetem, aby pobrać aktualizacje szybciej.

Nie można całkowicie wyłączyć aktualizowania. Aktualizacje pomagają zapewnić sprawne działanie i bezpieczeństwo urządzenia, dlatego ostatecznie będą musiały zostać pobrane i zainstalowane, niezależnie od ustawień aktualizacji. Poniżej opisano, jak można tymczasowo wstrzymać pobieranie i instalowanie aktualizacji. Uwaga: po osiągnięciu limitu wstrzymania konieczne będzie zainstalowanie najnowszych aktualizacji, aby móc ponownie wstrzymać aktualizacje.

W aktualizacji systemu Windows 10 z listopada 2019 r. (wersji 1909) lub nowszej albo w systemie Windows w wersji 1809 Pro lub Enterprise wybierz pozycję Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. Następnie wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wybierz opcję Wstrzymaj aktualizacje na 7 dni.

 • Wybierz pozycję Opcje zaawansowane. Następnie w sekcji Wstrzymaj aktualizacje wybierz menu rozwijane i określ datę, kiedy aktualizacje mają zostać wznowione.

Aby dokończyć instalowanie aktualizacji, Twoje urządzenie musi uruchomić się ponownie. System Windows spróbuje ponownie uruchomić urządzenie, gdy nie jest używane. Jeśli nie będzie w stanie tego zrobić, zostanie wyświetlony monit o zaplanowanie ponownego uruchomienia w bardziej dogodnym momencie. Można też w dowolnym momencie określić harmonogram, wykonując następujące kroki:

 1. Wybierz pozycję Start  > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update > Windows Update.

 2. Wybierz opcję Zaplanuj ponowne uruchomienie i wybierz czas, który Ci odpowiada.

Możesz ustawić godziny aktywnego użytkowania, aby upewnić się, że urządzenie jest automatycznie ponownie uruchamianie w celu aktualizacji wtedy, gdy go nie używasz. Dowiedz się o godzinach aktywnego użytkowania w systemie Windows 10.

Spróbuj usunąć pliki, których nie potrzebujesz, odinstalować aplikacje, których nie używasz, lub przenieść pliki do innego dysku, takiego jak zewnętrzny dysk USB lub usługa OneDrive. Aby uzyskać więcej wskazówek na temat zwalniania miejsca na dysku, zobacz Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10.

Zalecamy, aby urządzenia takie jak laptopy i tablety zostawiać podłączone do zasilania, gdy nie są używane. W ten sposób jeśli aktualizacje są instalowane poza godzinami aktywnego użytkowania, urządzenia będą miały dość energii na cały proces instalacji. Aktualizacje systemu Windows nie obciążają baterii mocniej niż inne typowe procesy systemowe.

Dostępna jest historia aktualizacji, dzięki której możesz sprawdzić, jakie aktualizacje zostały zainstalowane i kiedy przeprowadzono ich instalację. Przy użyciu tej listy można także usunąć określone aktualizacje, jednak nie zalecamy tego robić, o ile nie jest to konieczne.

Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update > Windows Update> Wyświetl historię aktualizacji .

Wyświetl historię aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji o zawartości aktualizacji do wersji systemu Windows 10, zobacz Historia aktualizacji systemu Windows 10.

Nie zalecamy usuwania jakichkolwiek zainstalowanych aktualizacji. Jeśli jednak musisz usunąć aktualizację, możesz to zrobić w historii aktualizacji.

 1. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update   >Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.

 2. Wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Aktualizacje funkcji są zwykle udostępniane dwa razy w roku i obejmują nowe funkcje i możliwości, a także potencjalne poprawki i aktualizacje zabezpieczeń. Aktualizacje dotyczące jakości są częstsze i głównie obejmują małe poprawki i aktualizacje zabezpieczeń. System Windows dostarcza oba typy aktualizacji za pośrednictwem usługi Windows Update.

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest aktualne, otwórz kolejno pozycje Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update   i sprawdź stan aktualizacji oraz dostępność nowych aktualizacji.

Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje

Aby uzyskać informacje, której wersji systemu używasz, zobacz Której wersji systemu operacyjnego Windows używam?

Magazyn rezerwowy nie jest automatycznie włączany przez system Windows w żadnej aktualizacji. Jest włączany wyłącznie dla nowych urządzeń z preinstalowanym systemem Windows z aktualizacją z 10 maja 2019 r. (wersja 1903) lub późniejszą, a także dla urządzeń, na których wykonano czystą instalację.

Uwaga: Jeśli szukasz informacji o aktualizacji pakietu Microsoft Office, zobacz Instalowanie aktualizacji pakietu Office.

Najlepszym sposobem na zapewnienie aktualności systemu Windows 8.1 jest włączenie aktualizacji automatycznych. Dzięki aktualizacjom automatycznym nie musisz wyszukiwać aktualizacji w Internecie ani obawiać się o przegapienia krytycznych poprawek lub sterowników urządzeń dla Twojego komputera. Zamiast tego Usługa Windows Update automatycznie instaluje ważne aktualizacje, jak tylko stają się one dostępne. 

Aby włączyć aktualizacje automatyczne: 

 1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), a następnie wybierając kolejno pozycje Ustawienia  > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie > Windows Update. Jeśli chcesz ręcznie wyszukać aktualizacje, wybierz pozycję Sprawdź teraz

 1. Wybierz pozycję Zmień sposób instalowania aktualizacji, a następnie w obszarze Aktualizacje ważne wybierz pozycję Zainstaluj aktualizacje automatycznie (zalecane)

 1. W obszarze Aktualizacje zalecane zaznacz pole wyboru Udostępnij zalecane aktualizacje tak samo, jak otrzymuję ważne aktualizacje

 1. W obszarze Microsoft Update zaznacz pole wyboru Znajdź aktualizacje innych produktów firmy Microsoft, gdy aktualizuję system Windows, a następnie wybierz przycisk Zastosuj

Kliknij pytania poniżej, aby zobaczyć wyjaśnienia dotyczące aktualizowania urządzenia za pomocą usługi Windows Update.

Uwaga: Jeśli komputer jest połączony z siecią, w której aktualizacje są zarządzane przez zasady grupy, możesz nie móc zmienić ustawień dotyczących usługi Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w swojej organizacji. 

Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), a następnie wybierając kolejno pozycje Ustawienia  > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie > Windows Update. Aby ręcznie wyszukać aktualizacje, wybierz pozycję Sprawdź teraz.

Dostępna jest historia aktualizacji, dzięki której możesz sprawdzić, jakie aktualizacje zostały zainstalowane i kiedy przeprowadzono ich instalację. Przy użyciu tej listy można także usunąć określone aktualizacje, jednak nie zalecamy tego robić, o ile nie jest to konieczne.

Aby zobaczyć historię aktualizacji swojego urządzenia, otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę), a następnie wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie >Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji.

Nie zalecamy usuwania jakichkolwiek zainstalowanych aktualizacji. Jeśli jednak musisz usunąć aktualizację, możesz to zrobić w historii aktualizacji.

 1. Otwórz usługę Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przesuń wskaźnik myszy w górę) i wybierając kolejno pozycje Ustawienia > Zmień ustawienia komputera > Aktualizacja i odzyskiwanie > Windows Update > Wyświetl historię aktualizacji.

 2. Wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Oto kilka czynności, które należy wypróbować, jeśli występują problemy z instalowaniem aktualizacji:

 • Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Niektórych aktualizacji nie można zainstalować, jeśli jest używane taryfowe połączenie internetowe.

 • Jeśli masz aktywne połączenie internetowe i aktualizacje nie są instalowane automatycznie, poczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ręcznie zainstalować aktualizacje.

 • Zajrzyj do przewodnika krok po kroku Naprawianie błędów w usłudze Windows Update, aby spróbować rozwiązać problem.

Pomoc techniczna dla Windows 7 zakończyła się 14 stycznia 2020 r.

Zalecamy migrację do systemu Windows 10, aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń od firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej

Kliknij pytania poniżej, aby zobaczyć wyjaśnienia dotyczące aktualizowania urządzenia za pomocą usługi Windows Update.

Aby wyświetlić historię aktualizacji komputera, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Panel sterowania > Programy. W obszarze Programy i funkcje wybierz pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje

Nie zalecamy usuwania jakichkolwiek zainstalowanych aktualizacji. Jeśli jednak musisz usunąć aktualizację, możesz to zrobić w historii aktualizacji.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz kolejno pozycje Panel sterowania > Programy. W obszarze Programy i funkcje wybierz pozycję Wyświetl zainstalowane aktualizacje.

 2. Wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Oto kilka czynności, które można wypróbować, jeśli występują problemy z instalowaniem aktualizacji: 

 • Upewnij się, że komputer jest połączony z Internetem. Niektórych aktualizacji nie można zainstalować, jeśli jest używane taryfowe połączenie internetowe.

 • Jeśli masz aktywne połączenie internetowe i aktualizacje nie są instalowane automatycznie, poczekaj kilka minut, a następnie spróbuj ręcznie zainstalować aktualizacje.

 • Zajrzyj do przewodnika krok po kroku Naprawianie błędów w usłudze Windows Update, aby spróbować rozwiązać problem.

Uwaga: Jeśli komputer jest połączony z siecią, w której aktualizacje są zarządzane przez zasady grupy, możesz nie móc zmienić ustawień dotyczących usługi Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji. 

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×