Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Pojawienie się komunikatu o tym, że na komputerze zaczyna brakować miejsca, to nic przyjemnego, a gdy pojawia się on podczas pracy nad czymś ważnym, to prawdziwy problem. Na szczęście zwykle można szybko zwolnić sporo miejsca na komputerze z systemem Windows, korzystając z poniższych porad. Jeśli jednak komunikaty o małej ilości miejsca na dysku pojawiają się często, warto rozważyć inne opcje (np. dodanie nośników wymiennych).


Aby maksymalnie wykorzystać te porady i uzyskać optymalny efekt, zastosuj je w podanej kolejności (od góry do dołu). 


 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Wybierz pozycję Komputer i urządzenia, a następnie wybierz pozycję Miejsce na dysku.

 3. W obszarze Zwolnij miejsce na tym komputerze sprawdź, jaka jest ilość wolnego miejsca i całkowita ilość miejsca.

Porady: 

 • Naciskając lub klikając pozycję Pokaż rozmiary aplikacji, możesz wyświetlić ilość miejsca zajmowaną przez aplikacje ze Sklepu Windows i zdecydować się na ich ewentualne odinstalowanie.

 • Jeśli jakieś pliki znajdują się w Koszu, możesz odzyskać nieco miejsca, naciskając lub klikając pozycję Opróżnij Kosz.

Uwagi: 

 • Jeśli nie widać pozycji Miejsce na dysku, to znaczy, że nie masz najnowszej aktualizacji systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Instalowanie Windows 8.1 Update (KB 2919355).

 • Ilość miejsca dostępnego na komputerze można także sprawdzić w Eksploratorze plików, wyszukując hasło Ten komputer.Regularne oczyszczanie komputera zwalnia miejsce na dysku, dzięki czemu komputer działa sprawniej. Jedną z najłatwiejszych metod oczyszczania niepotrzebnych plików jest korzystanie z narzędzia Oczyszczanie dysku.


 1. Otwórz narzędzie Oczyszczanie dysku — w tym celu kliknij przycisk Start. W polu wyszukiwania wpisz nazwę Oczyszczanie dysku, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Oczyszczanie dysku.

 2. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz dysk, który chcesz oczyścić, a następnie wybierz przycisk OK.

 3. W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku w sekcji Opis wybierz pozycję Oczyść pliki systemowe.

 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz dysk, który chcesz oczyścić, a następnie wybierz przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Oczyszczanie dysku na karcie Oczyszczanie dysku zaznacz pola wyboru odpowiadające typom plików, które mają zostać usunięte, a następnie kliknij przycisk OK. Aby usunąć dane z poprzedniej instalacji systemu Windows, zaznacz pole wyboru Poprzednie instalacje systemu Windows.

 6. W wyświetlonym komunikacie wybierz pozycję Usuń pliki.

 7. Wróć do okna Komputer w Eksploratorze plików, wybierz oczyszczony dysk, a następnie wybierz pozycję Odśwież. Jeśli trzeba zwolnić więcej miejsca (dysk jest nadal oznaczony na czerwono), przejdź do następnej porady.Odinstaluj już niepotrzebne aplikacje klasyczne w aplecie Programy i funkcje.


Aby odinstalować lub zmienić program

 1. Otwórz menu Programy i funkcje, klikając przycisk Start, pozycję Panel sterowania , a następnie pozycję Programyi funkcje.

 2. Wybierz program, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj. Niektóre programy obejmują możliwość zmiany lub naprawy (oprócz opcji odinstalowania programu), ale wiele programów udostępnia tylko opcję odinstalowania. Aby zmienić program, kliknij pozycję Zmień lub napraw. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Uwaga: Jeśli na liście nie ma programu, który chcesz odinstalować, być może nie jest on przeznaczony dla danej wersji systemu Windows. Aby odinstalować program, zapoznaj się z informacjami dostarczonymi z programem.Możesz także odinstalować aplikacje ze Sklepu, których już nie potrzebujesz.


 1. Szybko przesuń palcem do ikony od prawej krawędzi ekranu, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń w dół, kliknij pozycję Ustawienia, a następnie kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera).

 2. Wybierz pozycję Wyszukiwanie i aplikacje, a następnie wybierz pozycję Rozmiary aplikacji, aby zobaczyć, ile miejsca na dysku lokalnym zajmują poszczególne aplikacje.

 3. Gdy znajdziesz aplikację, którą chcesz odinstalować, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Uwaga: To spowoduje odinstalowanie aplikacji ze Sklepu tylko z danego konta użytkownika.Jeśli masz zdjęcia, pliki muzyczne, filmy lub inne pliki, które chcesz zachować, ale niekoniecznie na komputerze, rozważ zapisanie ich na nośnikach wymiennych, na przykład na dysku zewnętrznym, dysku USB lub DVD albo w przestrzeni dyskowej w chmurze. Nadal będziesz mieć dostęp do tych plików, gdy komputer będzie połączony z danym nośnikiem wymiennym lub z chmurą, ale nie będą one zajmować miejsca na komputerze.


 1. Otwórz pozycję Ten komputer, szybko przesuwając do dołu od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukaj (lub, jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuwając wskaźnik myszy w dół, a następnie klikając pozycję Wyszukaj),wprowadzając pozycję Ten komputer w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Ten komputer.

 2. W polu Wyszukaj ten komputer w prawym górnym rogu wprowadź rozmiar:ogromny.

 3. Wybierz menu Widok, wybierz pozycję Sortuj według, a następnie wybierz pozycję Rozmiar. Największe pliki zostaną wyświetlone na początku.

 4. Odszukaj plik do usunięcia, naciśnij go i przytrzymaj lub kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Usuń.

Ostrzeżenie: Usunięcie plików z folderu WinSxS lub usunięcie całego folderu WinSxS może spowodować poważne uszkodzenie systemu i uniemożliwić ponowne uruchomienie lub aktualizację komputera.

Folder WinSxS znajduje się w folderze Windows na komputerze (na przykład C:\Windows\WinSxS). Są w nim przechowywane pliki składników Sklepu Windows, które są używane na potrzeby obsługi funkcji potrzebnych do dostosowywania i aktualizacji systemu Windows. Rozmiar tego folderu można także zmniejszyć za pomocą Harmonogramu zadań.


 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, a następnie kliknij pozycję Wyszukiwanie).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź tekst Panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania.

 3. Wybierz pozycję System i zabezpieczenia, a następnie wybierz pozycję Zaplanuj zadania w obszarze Narzędzia administracyjne.

 4. Wybierz strzałkę obok pozycji Biblioteka harmonogramu zadań, wybierz Microsoft, wybierz Windows, a następnie wybierz Pozycję Obsługa.

 5. Wybierz pozycję Uruchom oczyszczanie składników (StartComponentCleanup), a następnie wybierz pozycję Uruchom w obszarze Zaznaczony element.

Pliki dostępne offline zużywają więcej miejsca na dysku komputera. Oprócz tego usługa OneDrive do synchronizowania plików potrzebuje 200 MB wolnego miejsca na dysku komputera. Aby zwolnić miejsce, możesz udostępnić niektóre pliki lub foldery tylko w trybie online.

Uwagi: 

 • Jeśli opcja Uzyskaj dostęp do wszystkich plików w trybie offline jest włączona, należy najpierw wyłączyć to ustawienie, a dopiero potem udostępnić pliki tylko w trybie online.

 • Zanim udostępnisz pliki tylko w trybie online, poczekaj na ukończenie przekazywania wszelkich plików oczekujących jeszcze na przekazanie do usługi OneDrive. 1. Na ekranie startowym wybierz kafelek OneDrive, aby otworzyć aplikację OneDrive.

 2. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz udostępnić tylko w trybie online.

 3. Szybko przesuń w dół lub kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, aby go zaznaczyć.

 4. Wybierz pozycję Udostępnij tylko w trybie online. Aby wszystkie zasoby w usłudze OneDrive były dostępne tylko w trybie online, szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka (jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu i przenieś wskaźnik myszy do góry), wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Opcje, a następnie wybierz pozycję Ustaw wszystkie pliki jako dostępne tylko w trybie online.

 1. Otwórz Eksploratora plików, szybko przesuwając od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukaj (lub, jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuwając wskaźnik myszy w dół, a następnie klikając pozycję Wyszukaj ),wprowadzając Eksploratora plików w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Eksplorator plików.

 2. Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz udostępnić tylko w trybie online.

 3. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiedni plik lub folder, a następnie wybierz polecenie Ustaw jako dostępne tylko w trybie online. Aby udostępnić wszystkie zasoby usługi OneDrive tylko w trybie online, naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive, a następnie wybierz pozycję Ustaw jako dostępne tylko w trybie online.

Dysk wymienny musi być sformatowany za pomocą systemu plików NTFS.


Aby sprawdzić ilość wolnego miejsca

Zanim przeniesiesz pliki usługi OneDrive, sprawdź, czy na dysku wymiennym jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Wykonaj następujące czynności:


 1. Otwórz Eksploratora plików, szybko przesuwając od prawej krawędzi ekranu, naciskając pozycję Wyszukaj (lub, jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuwając wskaźnik myszy w dół, a następnie klikając pozycję Wyszukaj ),wprowadzając Eksploratora plików w polu wyszukiwania, a następnie naciskając lub klikając pozycję Eksplorator plików.

 2. Naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive.

 3. Wybierz pozycjęWłaściwości , a następnie sprawdź wartość obok przycisku Rozmiar na dysku.

 4. W Eksploratorze plików wybierz pozycję Ten komputer, a następnie sprawdź, ile jest wolnego miejsca na dysku wymiennym.


Aby przenieść pliki usługi OneDrive

Najpierw trzeba utworzyć na dysku wymiennym folder przeznaczony do przechowywania plików usługi OneDrive. Po utworzeniu folderu przenieś do niego pliki, wykonując następującą procedurę:

Ostrzeżenie: Przeniesienie plików usługi OneDrive spowoduje anulowanie ewentualnych oczekujących operacji przekazywania plików.

 1. W Eksploratorze plików naciśnij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję OneDrive.

 2. Wybierz pozycję Właściwości, a następnie wybierz kartę Lokalizacja.

 3. Wybierz pozycję Przenieś.

 4. Przejdź do dysku wymiennym, a następnie wybierz pozycję Wybierz folder.

 5. W oknie dialogowym Właściwości usługi OneDrive wybierz przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Przenoszenie folderu wybierz pozycję Tak. Pliki usługi OneDrive zostały przeniesione na nowy dysk. Teraz możesz usunąć starą lokalizację usługi OneDrive.

Uwaga: Aby uzyskać więcej pomocy dotyczącej przenoszenia plików w usłudze OneDrive, skontaktuj się z działem obsługi klienta.Na dłuższą metę warto rozszerzyć przestrzeń dyskową komputera, dodając nośniki wymienne, takie jak karty SD, dyski flash USB, DVD lub CD, albo korzystając z chmury lub dysków sieciowych. Opcje pamięci wymiennych:


 • Karty Secure Digital (SD). Dostępnych jest kilka typów kart, między innymi: SD (32 x 24 mm), miniSD (21,5 x 20 mm) i microSD (15 x 11 mm). Pamiętaj, aby sprawdzić u producenta komputera, jakie typy kart SD komputer obsługuje.

Porada: W przypadku komputera Surface można dodać do 64 GB przestrzeni dyskowej za pomocą karty microSD. W komputerze Surface RT czytnik kart microSD znajduje się pod podpórką (z prawej strony). W komputerze Surface Pro czytnik kart znajduje się przy prawej krawędzi (powyżej złącza zasilania).


 • Dyski USB i dyski zewnętrzne. Większość komputerów ma co najmniej jeden port USB, do którego można podłączyć dysk flash USB lub dysk zewnętrzny. Niektóre nowsze komputery mają porty USB 3.0, które zapewniają szybszy transfer — nawet 10 razy szybszy niż porty USB 2.0. Dysku flash USB 2.0 można używać z portem USB 3.0 (ze zwykłą szybkością transferu USB), ale dysku flash USB 3.0 nie można używać z portem USB 2.0. Sprawdź u producenta komputera, jakie porty USB obsługuje dany komputer.

 • Dyski DVD i CD. Jeśli komputer wyposażono w stację dysków CD, DVD lub Blu‑ray, która umożliwia odczyt i zapis pustego dysku, możesz zapisywać dane na takich dyskach, podobnie jak na kartach SD i dyskach flash USB. Oto jak to zrobić: Włóż pusty dysk do komputera i wybierz z listy opcji pozycję Jak dysk flash USB.

 • Przestrzeń dyskowa w chmurze w usłudze OneDrive. System Windows jest dostarczany z aplikacją OneDrive zapewniającą dostęp do bezpłatnej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive w chmurze (przestrzeni dyskowej online). Pliki można zapisywać w usłudze OneDrive i pracować z nimi na kilka sposobów: w witrynie internetowej (OneDrive.com),w aplikacji dla systemów Windows 8.1 i Windows RT 8.1, w aplikacjach klasycznych na komputer PC lub Mac oraz w aplikacjach dla urządzeń przenośnych.

 • Aby sprawdzić, ile jest dostępnego miejsca, i dodać więcej przestrzeni dyskowej, szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu (jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu), wybierz pozycję Ustawienia, wybierz pozycję Zmień ustawienia komputera, a następnie wybierz pozycję OneDrive. Możesz również przejść do tematu Zarządzanie przestrzenią dyskową w witrynie internetowej usługi OneDrive.
Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×