Zarządzanie aliasami konta Microsoft

Dzięki dodaniu aliasu do konta Microsoft możesz zmienić sposób logowania się i informacje o Tobie wyświetlane innym. Alias to dodatkowa nazwa konta, która może być adresem e-mai, numerem telefonu lub nazwą Skype. Alias jest skojarzony z tą samą skrzynką odbiorczą, listą kontaktów i ustawieniami konta co alias podstawowy Możesz zalogować się na koncie, używając dowolnego aliasu, ponieważ dla wszystkich aliasów jest używane jedno hasło.

Oto niektóre sytuacje, w których warto korzystać z aliasów:

  • Potrzebujesz nowego adresu e-mail, ale nie chcesz utracić wszystkich danych i ustawień.  
  • Chcesz wygodnie korzystać z kilku aliasów, które mają wspólne subskrypcje i korzystają z tej samej skrzynki odbiorczej.
  • Chcesz utworzyć alias, za pomocą którego nie da się zalogować do Twojego konta, aby można było dać go zewnętrznej firmie bez obaw o nieuprawniony dostęp do Twoich danych.Domyślnym aliasem podstawowym jest adres e-mail bądź numer telefonu, za pomocą którego logujesz się na konto Microsoft. Alias podstawowy wyświetlany jest jako główna nazwa konta w obszarze informacji profilowych. Alias ten można zmienić w dowolnym momencie.

Pozostałe aliasy stanowią aliasy pomocnicze. Możesz określić, których adresów pomocniczych można używać do logowania się na konto Microsoft.

W danej chwili możesz mieć na koncie Microsoft maksymalnie 10 aliasów.


Dodawanie aliasu do konta
Zmienianie aliasu podstawowego
Usuwanie aliasu z konta
Zarządzanie aliasami używanymi do logowania

Przejdź do artykułu Dodawanie i usuwanie aliasu e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web, aby dowiedzieć się, jak skrzynka odbiorcza obsługuje wiele aliasów. Aby uzyskać dodatkową pomoc związaną z edytowaniem własnych informacji, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 12407 — ostatni przegląd: 04.01.2017 — zmiana: 4

Opinia