Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Jeśli na komputerze zaczyna brakować miejsca, możesz nie być w stanie zainstalować ważnych aktualizacji systemu Windows lub komputer może działać wolniej. Oto kilka sposobów na zwolnienie miejsca, tak aby komputer był na bieżąco aktualizowany i działał płynnie. Wskazówki są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

Aby sprawdzić łączną ilość miejsca na dysku dostępną na urządzeniu z systemem Windows 10, wybierz pozycję Eksplorator plików na pasku zadań i opcję Ten komputer po lewej stronie. Dostępne miejsce na dysku będzie widoczne w obszarze Urządzenia i dyski.

Poniższe pytania są związane z małą ilością miejsca na dysku oraz usługą Windows Update. Dowiedz się więcej o usłudze Windows Update.