Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Nazwy plików systemu Windows mają dwie części oddzielone kropką: pierwsza część to nazwa pliku, a druga to trzy- lub czteroznakowe rozszerzenie, które określa typ pliku. Na przykład w pliku wydatki.xlsx pierwszą częścią nazwy pliku jest wydatkii, a drugą rozszerzenie xlsx.

Rozszerzenia informują komputer, która aplikacja utworzyła plik lub potrafi go otworzyć oraz której ikony należy używać dla pliku. Na przykład rozszerzenie docx informuje komputer, że program Microsoft Word potrafi otworzyć plik oraz że ma być wyświetlana ikona programu Word podczas wyświetlania piku w Eksploratorze plików.

Większość rozszerzeń nazw plików jest zgodnych z więcej niż jednym programem zainstalowanym na urządzeniu. Rozszerzenie nazwy pliku można zmienić, ale nie spowoduje to przekonwertowania pliku na inny format, a poza nazwą pliku nic się nie zmieni. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak zmienić program otwierający plik, zobacz Zmienianie aplikacji domyślnych w systemie Windows 10.

Jeśli nie widać rozszerzeń nazw plików podczas przeglądania plików w Eksploratorze plików:

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg eksplorator plików, a następnie w wynikach wyszukiwania zaznacz pozycję Eksplorator plików.

  2. W Eksploratorze plików w oknie Widok w grupie Pokazywanie/ukrywanie zaznacz pole wyboru Rozszerzenia nazw plików.

    Jak włączyć wyświetlanie rozszerzeń nazw plików w systemie Windows

Poniżej znajduje się lista rozszerzeń nazw plików i formatów najczęściej używanych w systemie Windows.

Rozszerzenie

Format

aac, adt, adts

Plik audio systemu Windows

accdb

Plik bazy danych programu Microsoft Access

accde

Plik wykonywalny programu Microsoft Access

accdr

Baza danych czasu wykonywania programu Microsoft Access

accdt

Szablon bazy danych programu Microsoft Access

aif, aifc, aiff

Plik w formacie Audio Interchange File Format

aspx

Strona serwera Active Server platformy ASP.NET

avi

Plik filmowy lub dźwiękowy w formacie Audio Video Interleave

bat

Komputerowy plik wsadowy

bin

Skompresowany plik binarny

bmp

Plik mapy bitowej

cab

Plik Cabinet systemu Windows

cda

Ścieżka CD audio

csv

Plik wartości rozdzielany przecinkami

dif

Plik arkusza kalkulacyjnego w formacie wymiany danych

dll

Plik biblioteki dołączanej dynamicznie

doc

Dokument programu Microsoft Word w wersji przed Word 2007

docm

Dokument programu Microsoft Word z obsługą makr

docx

Dokument programu Microsoft Word

dot

Szablon programu Microsoft Word w wersji przed Word 2007

dotx

Szablon programu Microsoft Word

eml

Plik wiadomości e-mail utworzony w programie Outlook Express, Poczta usługi Windows Live lub innym programie pocztowym

eps

Plik Encapsulated PostScript

exe

Plik wykonywalny programu

flv

Plik wideo zgodny z technologią Flash

gif

Plik w formacie Graphics Interchange Format

htm, html

Strona napisana w hipertekstowym języku znaczników

ini

Plik konfiguracyjny inicjowania systemu Windows

iso

Obraz dysku zgodny ze standardem ISO-9660

jar

Plik architektury Java

jpg, jpeg

Plik zdjęcia w formacie Joint Photographic Experts Group

m4a

Plik dźwiękowy w formacie MPEG-4

mdb

Baza danych programu Microsoft Access w wersji przed Access 2007

mid, midi

Plik w formacie Musical Instrument Digital Interface

mov

Plik filmowy w formacie Apple QuickTime

mp3

Plik dźwiękowy w formacie MPEG Layer 3

mp4

Film w formacie MPEG 4

mp4

Film w formacie MPEG 4

mpeg

Plik filmowy w formacie Moving Picture Experts Group

mpg

Strumień systemowy w formacie MPEG 1

msi

Plik instalatora Microsoft

mui

Plik wielojęzycznego interfejsu użytkownika

pdf

Plik w formacie Portable Document Format

png

Plik w formacie Portable Network Graphics

pot

Szablon programu Microsoft PowerPoint w wersji przed PowerPoint 2007

potm

Szablon programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr

potx

Szablon programu Microsoft PowerPoint

ppam

Dodatek programu Microsoft PowerPoint

pps

Pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint w wersji przed PowerPoint 2007

ppsm

Pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr

ppsx

Pokaz slajdów programu Microsoft PowerPoint

ppt

Format programu Microsoft PowerPoint w wersji przed PowerPoint 2007

pptm

Prezentacja programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr

pptx

Prezentacja programu Microsoft PowerPoint

psd

Plik programu Adobe Photoshop

pst

Magazyn danych programu Outlook

pub

Plik programu Microsoft Publisher

rar

Skompresowany plik w formacie Roshal Archive

rtf

Plik tekstu sformatowanego RTF

sldm

Slajd programu Microsoft PowerPoint z obsługą makr

sldx

Slajd programu Microsoft PowerPoint

swf

Plik w formacie Shockwave Flash

sys

Pliki zmiennych i ustawień systemów Microsoft DOS oraz Windows

tif, tiff

Plik w formacie Tagged Image Format

tmp

Plik danych tymczasowych

txt

Niesformatowany plik tekstowy

vob

Plik obiektu wideo

vsd

Rysunek programu Microsoft Visio w wersji przed Visio 2013

vsdm

Rysunek programu Microsoft Visio z obsługą makr

vsdx

Plik rysunku programu Microsoft Visio

vss

Wzornik programu Microsoft Visio w wersji przed Visio 2013

vssm

Wzornik programu Microsoft Visio z obsługą makr

vst

Szablon programu Microsoft Visio w wersji przed Visio 2013

vstm

Szablon programu Microsoft Visio z obsługą makr

vstx

Szablon programu Microsoft Visio

wav

Plik dźwiękowy Wave

wbk

Dokument kopii zapasowej programu Microsoft Word

wks

Plik programu Microsoft Word

wma

Plik w formacie Windows Media Audio

wmd

Plik w formacie Windows Media Download

wmv

Pliki w formacie Windows Media Video

wmz, wms

Plik skórek pakietu Windows Media

wpd, wp5

Dokument programu WordPerfect

xla

Plik dodatku lub makra programu Microsoft Excel

xlam

Dodatek programu Microsoft Excel w wersji po Excel 2007

xll

Dodatek programu Microsoft Excel oparty na bibliotekach DLL

xlm

Makro programu Microsoft Excel w wersji przed Excel 2007

xls

Skoroszyt programu Microsoft Excel w wersji przed Excel 2007

xlsm

Skoroszyt programu Microsoft Excel z obsługą makr w wersji po Excel 2007

xlsx

Skoroszyt programu Microsoft Excel w wersji po Excel 2007

xlt

Szablon programu Microsoft Excel w wersji przed Excel 2007

xltm

Szablon programu Microsoft Excel z obsługą makr w wersji po Excel 2007

xltx

Szablon programu Microsoft Excel w wersji po Excel 2007

xps

Dokument oparty na języku XML

zip

Plik skompresowany

Powiązane linki

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×