Naprawianie uszkodzonego profilu użytkownika w systemie Windows 7

Mój komputer należy do domeny

 1. Otwórz program Microsoft Management Console, klikając przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , wpisując w polu wyszukiwania ciąg mmc, a następnie naciskając klawisz Enter.
  Wymagane uprawnienia administratora
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. W lewym okienku programu Microsoft Management Console kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne.

  Jeśli nie widzisz pozycji Użytkownicy i grupy lokalne, prawdopodobnie ta przystawka nie została dodana do programu Microsoft Management Console. Aby ją zainstalować, wykonaj następujące czynności:
  1. W programie Microsoft Management Console kliknij menu Plik, a następnie kliknij pozycję Dodaj/Usuń przystawkę.
  2. Kliknij pozycję Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
  3. Kliknij pozycję Komputer lokalny, kliknij pozycję Zakończ, a następnie kliknij pozycję OK.
 3. Kliknij folder Użytkownicy.
 4. Kliknij menu Akcja, a następnie kliknij pozycję Nowy użytkownik.
 5. Wpisz odpowiednie informacje w oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
 6. Po ukończeniu tworzenia kont użytkowników kliknij przycisk Zamknij.
 7. Uruchom ponownie komputer.

Mój komputer należy do grupy roboczej

 1. Otwórz okno Konta użytkowników. W tym celu kliknij przycisk Start
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , a następnie kliknij kolejno pozycje Panel sterowania, Konta i Bezpieczeństwo rodzinne i Konta użytkowników.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj innym kontem.
  Wymagane uprawnienia administratora
  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. Kliknij pozycję Utwórz nowe konto.
 4. Wpisz nazwę, którą chcesz nadać kontu użytkownika, kliknij typ konta, a następnie kliknij pozycję Utwórz konto.
 5. Uruchom ponownie komputer.

Kopiowanie plików do nowego profilu użytkownika

Po utworzeniu nowego profilu możesz skopiować pliki z poprzedniego profilu. Aby móc wykonać tę procedurę, musisz mieć na komputerze co najmniej trzy konta użytkownika (w tym nowo utworzone konto).

 1. Zaloguj się na koncie użytkownika innym niż właśnie utworzone lub na koncie, z którego chcesz skopiować pliki.
 2. Otwórz folder Moje dokumenty, klikając przycisk Start 
  Obraz przedstawiający przycisk Start
  , a następnie klikając pozycję Komputer. Kliknij dwukrotnie dysk twardy, na którym jest zainstalowany system Windows (zwykle jest to dysk C:), kliknij dwukrotnie pozycję Użytkownicy, kliknij dwukrotnie folder o nazwie Twojego konta, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Moje dokumenty.
 3. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje folderów.

  Jeśli nie widzisz menu Narzędzia, naciśnij klawisz Alt.
 4. Kliknij kartę Widok, a następnie kliknij pozycję Pokaż ukryte pliki, foldery i dyski.
 5. Wyczyść pole wyboru Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Znajdź folder C:\Użytkownicy\Stara_nazwa_użytkownika, gdzie C oznacza dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, a Stara_nazwa_użytkownika to nazwa profilu, z którego chcesz skopiować pliki.
 7. Zaznacz wszystkie pliki i foldery w tym folderze oprócz następujących plików:
  • Ntuser.dat
  • Ntuser.dat.log
  • Ntuser.ini
 8. Kliknij menu Edycja, a następnie kliknij pozycję Kopiuj.

  Jeśli nie widzisz menu Edycja, naciśnij klawisz Alt.
 9. Znajdź folder C:\Użytkownicy\Nowa_nazwa_użytkownika, gdzie C oznacza dysk, na którym jest zainstalowany system Windows, a Nowa_nazwa_użytkownika to nazwa nowo utworzonego profilu użytkownika.
 10. Kliknij menu Edycja, a następnie kliknij pozycję Wklej.

  Jeśli nie widzisz menu Edycja, naciśnij klawisz Alt.
 11. Wyloguj się, a następnie zaloguj ponownie jako nowy użytkownik.

  Jeśli masz wiadomości e-mail w programie pocztowym, musisz zaimportować te wiadomości i adresy e-mail do nowego profilu użytkownika, zanim usuniesz stary profil. Jeśli wszystko działa poprawnie, możesz usunąć stary profil.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 14039 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia