Odzyskiwanie utraconych lub usuniętych plików

Jeśli nie możesz znaleźć pliku na komputerze bądź został on przypadkowo zmodyfikowany lub usunięty, możesz go przywrócić z kopii zapasowej (jeśli korzystasz z kopii zapasowej systemu Windows) lub spróbować go przywrócić z poprzedniej wersji. Poprzednie wersje to kopie plików i folderów, które system Windows zapisuje automatycznie w ramach punktu przywracania. Poprzednie wersje są czasem nazywane kopiami w tle.
 
Przywracanie plików z kopii zapasowej
Przywracanie plików z poprzednich wersji
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17119 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

Opinia