Odzyskiwanie utraconych lub usuniętych plików

Dotyczy: Windows 7

Jeśli nie możesz znaleźć pliku na komputerze bądź został on przypadkowo zmodyfikowany lub usunięty, możesz go przywrócić z kopii zapasowej (jeśli korzystasz z kopii zapasowej systemu Windows) lub spróbować go przywrócić z poprzedniej wersji. Poprzednie wersje to kopie plików i folderów, które system Windows zapisuje automatycznie w ramach punktu przywracania. Poprzednie wersje są czasem nazywane kopiami w tle.