Grupa domowa — od początku do końca

Dotyczy: Windows 10Windows 8.1Windows RT 8.1

Windows 10


 

Co to jest grupa domowa?

Grupa domowa to grupa komputerów w sieci domowej, które mogą udostępniać pliki i drukarki. Korzystanie z grupy domowej ułatwia udostępnianie. Użytkownikom grupy domowej można udostępniać obrazy, muzykę, filmy, dokumenty i drukarki.

Grupa domowa może być chroniona hasłem, które można zmienić w dowolnym momencie. Inne osoby nie mogą zmieniać plików udostępnianych przez użytkowników, o ile nie otrzymają odpowiednich uprawnień.

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej należy wybrać biblioteki (na przykład Moje obrazy lub Moje dokumenty), które chce się udostępnić. Można również uniemożliwić udostępnianie określonych plików lub folderów albo udostępnić dodatkowe biblioteki później.

Aplet Grupa domowa jest dostępna w systemach Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 i Windows 7. Na komputerze z systemem Windows RT 8.1 można dołączyć do grupy domowej, ale nie można utworzyć takiej grupy ani udostępnić jej zawartości. W systemach Windows 7 Starter i Windows 7 Home Basic można dołączyć do grupy domowej, ale nie można jej utworzyć.

Tworzenie grupy domowej

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Utwórz grupę domową > Dalej.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 4. Zostanie wyświetlone hasło — wydrukuj je lub zanotuj. Hasło to będzie potrzebne do dodania innych komputerów do grupy domowej
 5. Wybierz przycisk Zakończ.

Po utworzeniu grupy domowej mogą się do niej przyłączyć inne znajdujące się w Twojej sieci komputery z systemem Windows 7, Windows 8.1, Windows RT 8.1 lub Windows 7.

Dodawanie innych komputerów do grupy domowej

Można przyłączyć się do grupy domowej utworzonej wcześniej przez innego użytkownika w sieci. W tym celu trzeba znać hasło grupy domowej, które można uzyskać od dowolnego jej członka. Wszystkie konta użytkownika (z wyjątkiem konta Gość) będą należeć do grupy domowej. Każda osoba kontroluje dostęp do swoich własnych bibliotek.

Aby przyłączyć się do grupy domowej, na przyłączanym komputerze wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Przyłącz się teraz > Dalej.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 4. W polu wpisz hasło grupy domowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Znajdowanie plików grupy domowej

Komputery znajdujące się w grupie domowej są wyświetlane w Eksploratorze plików.

Aby uzyskać dostęp do bibliotek udostępnionych na innych komputerach w grupie domowej

 1. Otwórz Eksploratora plików, wpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Eksplorator plików.
 2. W obszarze Grupa domowa wybierz nazwę konta użytkownika osoby, do której bibliotek chcesz uzyskać dostęp.
 3. Na wyświetlonej liście plików naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie bibliotekę, do której chcesz uzyskać dostęp, a następnie naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie odpowiedni plik lub folder.
 

Udostępnianie bibliotek i urządzeń lub zatrzymywanie ich udostępniania

Po utworzeniu grupy domowej lub dołączeniu do niej określasz, które biblioteki i urządzenia mają być udostępniane innym użytkownikom w grupie. Udostępnione biblioteki mają wstępnie przypisany poziom dostępu Odczyt, co oznacza, że inne osoby mogą przeglądać i odsłuchiwać zawartość biblioteki, ale nie mogą wprowadzać zmian w tych plikach. Możliwa jest późniejsza zmiana poziomu dostępu oraz wyłączenie udostępniania określonych plików i folderów.

Udostępniane biblioteki i urządzenia są widoczne wyłącznie dla użytkowników należących do danej grupy domowej. Można zdecydować, czy biblioteki, urządzenia oraz poszczególne pliki i foldery mają być udostępniane określonym osobom w grupie domowej, czy też wszystkim.

Aby udostępniać urządzenia i całe biblioteki

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Zmień elementy udostępniane w grupie domowej.
 3. Wybierz biblioteki i urządzenia, które chcesz udostępnić grupie domowej, a następnie wybierz pozycję Dalej > Zakończ.

Aby udostępniać poszczególne pliki lub foldery

 1. Otwórz Eksploratora plików, wpisując ciąg Eksplorator plików w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Eksplorator plików.
 2. Wybierz element, a następnie wybierz kartę Udostępnianie.
 3. Wybierz opcję z grupy Udostępnianie. W zależności od tego, czy komputer jest połączony z siecią, oraz od rodzaju tej sieci, w grupie Udostępnianie znajdują się różne opcje.
  • Aby udostępnić elementy określonej osobie, wybierz konto tej osoby.
  • Aby udostępnić elementy wszystkim członkom grupy domowej, wybierz jedną z opcji w obszarze Grupa domowa. (Wybierz biblioteki do udostępnienia wszystkim członkom grupy domowej, otwierając aplet Grupa domowa).
  • Aby uniemożliwić udostępnianie komukolwiek danego pliku lub folderu, wybierz kartę Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.
  • Aby zmienić poziom dostępu przypisany do pliku lub folderu, wybierz kartę Udostępnianie, a następnie wybierz pozycję Grupa domowa (wyświetlanie) lub pozycję Grupa domowa (wyświetlanie i edycja).
  • Jeśli chcesz udostępnić lokalizację, na przykład dysk lub folder systemowy, wybierz opcję Udostępnianie zaawansowane.

Udostępnianie drukarki

W grupie domowej można udostępniać drukarki podłączone za pomocą kabla USB. Po udostępnieniu drukarki można uzyskać do niej dostęp z dowolnego programu za pośrednictwem okna dialogowego Drukowanie — podobnie jak w przypadku drukarki podłączonej bezpośrednio do komputera.

Aby udostępnić drukarkę w grupie domowej lub zatrzymać jej udostępnianie

 1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
 2. Wybierz pozycję Zmień elementy udostępniane w grupie domowej.
 3. Obok pozycji Drukarki i urządzenia wybierz pozycję Udostępnione lub Nieudostępnione (dla tej opcji jest domyślnie wybrane ustawienie Udostępnione).
 4. Wybierz pozycję Dalej > Zakończ.

Aby drukować na drukarce w grupie domowej

  Otwórz menu Drukuj w aplikacji, z której chcesz drukować (np. w programie Microsoft Word), wybierz drukarkę w grupie domowej, a następnie wybierz polecenie Drukuj.

  Zmienianie ustawień grupy domowej w razie potrzeby

  Po skonfigurowaniu grupy domowej możesz w dowolnym momencie zmienić ustawienia, wykonując następujące kroki:

  1. Otwórz aplet Grupa domowa, wpisując ciąg grupa domowa w polu wyszukiwania na pasku zadań, a następnie wybierając pozycję Grupa domowa.
  2. Wybierz odpowiednie ustawienia.

  Możesz zmienić następujące ustawienia:

  Ustawienie Opis
  Zmień elementy udostępniane w grupie domowej Umożliwia wybranie bibliotek, drukarek i urządzeń, które chcesz udostępnić grupie domowej.
  Zezwalaj wszystkim urządzeniom w tej sieci, np. telewizorom czy konsolom do gier, na odtwarzanie udostępnionej zawartości

  To ustawienie umożliwia udostępnianie zawartości wszystkim urządzeniom w sieci. Możesz na przykład udostępnić obrazy, aby były widoczne w elektronicznej ramce na zdjęcia, lub pliki muzyczne, aby korzystać z nich w sieciowym odtwarzaczu multimedialnym.

  Wyświetl lub wydrukuj hasło grupy domowej Pozwala wyświetlić hasło grupy domowej. Jeśli inna osoba będzie chciała przyłączyć się do grupy domowej, przekaż jej to hasło.
  Zmień hasło Pozwala zmienić hasło grupy domowej. Na wszystkich innych komputerach w grupie domowej konieczne będzie wpisanie nowego hasła, które wygenerujesz.
  Opuść grupę domową Pozwala opuścić grupę domową. Wprawdzie grupy domowej nie można usunąć, ale jeśli wszyscy ją opuszczą, nie będzie już dostępna. Jeśli chcesz, możesz wówczas skonfigurować nową grupę domową.
  Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania Pozwala zmienić opcje odnajdowania sieci, udostępniania plików i drukarek i połączenia z grupą domową, a także zaawansowane opcje zabezpieczeń.
  Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów w grupie domowej Pozwala rozwiązać problemy z grupą domową.