Łączenie się z urządzeniami Bluetooth

Dzięki technologii Bluetooth z komputerem z systemem Windows możesz łączyć wszelkiego rodzaju urządzenia bezprzewodowe — słuchawki, głośniki, telefony, opaski monitorujące aktywność i wiele innych. Zacznij od sparowania urządzenia Bluetooth z komputerem. Sposób, w jaki należy to zrobić, zależy od rodzaju używanego urządzenia Bluetooth.

Aby podłączyć zestaw słuchawkowy, głośnik lub inne urządzenie dźwiękowe Bluetooth

 1. Włącz swoje urządzenie dźwiękowe Bluetooth i ustaw je jako wykrywalne.

  Sposób ustawiania urządzenia jako wykrywalnego zależy od konkretnego urządzenia. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejrzyj instrukcję obsługi urządzenia lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 2. Jeśli obsługa komunikacji Bluetooth na komputerze nie jest jeszcze włączona, włącz ją. W tym celu na pasku zadań wybierz pozycję Centrum akcji > Bluetooth.

 3. W Centrum akcji wybierz polecenie Połącz , a następnie wybierz nazwę urządzenia.

  Procedura nawiązywania połączeń z urządzeniami Bluetooth z poziomu paska zadań

 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek dodatkowe instrukcje, wykonaj je. Jeśli nie, to znaczy, że urządzenie zostało połączone i można go używać.

  Urządzenie Bluetooth przeważnie będzie się łączyć z komputerem automatycznie za każdym razem, gdy oba urządzenia znajdą się w swoim zasięgu i będą miały włączoną komunikację Bluetooth.

Aby podłączyć klawiaturę, mysz lub inne urządzenie Bluetooth

 1. Włącz urządzenie i ustaw je jako wykrywalne.

 2. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie pozycję Ustawienia > Urządzenia > Bluetooth.

 3. Włącz opcję Bluetooth > wybierz urządzenie > Paruj.

 4. Jeśli zostaną wyświetlone jakiekolwiek dodatkowe instrukcje, wykonaj je.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17156 — ostatni przegląd: 13.10.2016 — zmiana: 9

Opinia