Łączenie się z Internetem

Dotyczy: Windows 10

Aby połączyć się z siecią Wi-Fi w systemie Windows, wybierz ikonę Sieć ( lub ) na pasku zadań.

Wybierz odpowiednią sieć Wi-Fi, następnie wybierz polecenie Połącz, wpisz hasło i postępuj zgodnie z instrukcjami. To wszystko — masz połączenie! Ikona pojawi się na pasku zadań.

Ikona Sieć Wi-Fi na pasku zadań

Po nawiązaniu połączenia możesz skonfigurować pocztę e-mail, przeglądać Internet i robić bardzo wiele innych rzeczy online.

Jeśli sieć Wi-Fi jest niedostępna lub po prostu wolisz niezawodne połączenie przewodowe, kabel Ethernet to Twój przyjaciel — wystarczy za jego pomocą podłączyć komputer do modemu lub routera, aby korzystać z sieci.

W przypadku problemów z nawiązywaniem połączenia spróbuj je rozwiązać, korzystając z artykułu Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem?.