Windows 10 jest bezpieczniejszy dzięki usłudze Windows Defender i Zaporze systemu Windows.

Po uruchomieniu systemu Windows 10 po raz pierwszy usługa Windows Defender pomaga chronić Twój komputer, skanując w poszukiwaniu złośliwego lub niechcianego oprogramowania.

Usługa Windows Defender używa funkcji ochrony w czasie rzeczywistym do skanowania plików pobieranych na komputer lub na nim uruchamianych.

Zrzut ekranu przedstawiający usługę Windows Defender

W celu przeskanowania określonych plików lub folderów zaznacz je, kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj), a następnie wybierz polecenie Skanuj przy użyciu programu Windows Defender. Jeśli usługa Windows Defender znajdzie coś złośliwego, powiadomi Cię o tym w aplikacji i zaleci, co zrobić dalej, aby zadbać o bezpieczeństwo komputera.

Zapora systemu Windows filtruje informacje przychodzące do komputera z Internetu i blokuje programy, które mogą być szkodliwe. Aby ją wyłączyć:

 1. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie wybierz kolejno pozycje System Windows > Panel sterowania.

 2. Wybierz kolejno pozycje System i zabezpieczenia > Zapora systemu Windows > Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows, a następnie wybierz sieci, dla których chcesz zmienić ustawienia, i wybierz przycisk OK.

Aby tymczasowo wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym:

 1. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Defender.

 2. Wyłącz ochronę w czasie rzeczywistym.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17187 — ostatni przegląd: 27.10.2016 — zmiana: 10

Opinia