Windows 10 jest bezpieczniejszy dzięki usłudze Windows Defender i Zaporze systemu Windows.

Po uruchomieniu systemu Windows 10 po raz pierwszy usługa Windows Defender pomaga chronić Twój komputer, skanując w poszukiwaniu złośliwego lub niechcianego oprogramowania.

Usługa Windows Defender używa funkcji ochrony w czasie rzeczywistym do skanowania plików pobieranych na komputer lub na nim uruchamianych.

Zrzut ekranu przedstawiający usługę Windows Defender

Aby przeskanować określone pliki lub foldery, zaznacz je, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (lub naciśnij i przytrzymaj) i wybierz pozycję Skanuj przy użyciu programu Windows Defender. W przypadku wykrycia przez usługę Windows Defender złośliwego elementu w aplikacji jest wyświetlane powiadomienie oraz zalecenia dotyczące kolejnych kroków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa komputera.

Zapora systemu Windows filtruje informacje przychodzące do komputera z Internetu i blokuje programy, które mogą być szkodliwe. Aby ją wyłączyć:

 1. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie wybierz pozycję System Windows > Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję System i zabezpieczenia > Zapora systemu Windows > Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows, a następnie wybierz sieci, dla których chcesz zmienić ustawienia, i wybierz przycisk OK.

Aby tymczasowo wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym:

 1. Wybierz przycisk Start

  Ikona logo systemu Windows
  , a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Defender.

 2. Wyłącz ochronę w czasie rzeczywistym.

Aby uzyskać dodatkową pomoc na temat programu Windows Defender i jego ustawień, zobacz Quick start: Windows Defender (Szybki start: Windows Defender — PDF, tylko w języku angielskim).

Właściwości

Identyfikator artykułu: 17187 — ostatni przegląd: 06.12.2016 — zmiana: 14

Opinia