Zapewnianie ochrony dzięki aplikacji Zabezpieczenia Windows

Pracuj w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu dzięki platformie Microsoft 365

Uaktualnij program Microsoft 365, aby pracować w dowolnym miejscu z najnowszymi funkcjami i aktualizacjami.

Zaktualizuj teraz

System Windows 10 zawiera aplikację Zabezpieczenia Windows, która zapewnia najnowszą ochronę antywirusową. Twoje urządzenie będzie aktywnie chronione od chwili uruchomienia systemu Windows 10. Aplikacja Zabezpieczenia Windows stale skanuje w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wirusów i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Oprócz tej ochrony w czasie rzeczywistym automatycznie są pobierane aktualizacje, aby ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia oraz jego ochronę przed zagrożeniami.

Windows Defender Security Center

System Windows 10 w trybie S mode

Niektóre funkcje będą nieznacznie różnić się, jeśli używasz systemu Windows 10 w trybie S mode. Ten tryb jest zoptymalizowany pod kątem zapewnienia większego bezpieczeństwa, dlatego obszar Ochrona przed wirusami i zagrożeniami zawiera mniej opcji. Ale nie martw się — zabezpieczenia wbudowane w tym trybie automatycznie uniemożliwiają uruchomianie wirusów i innych zagrożeń na urządzeniu, a dodatkowo będziesz automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie Windows 10 w trybie S mode — często zadawane pytania.

Ważne informacje o zabezpieczeniach

Poznanie funkcji aplikacji Zabezpieczenia Windows i ich dostosowanie

Aplikacja Zabezpieczenia Windows to miejsce umożliwiające zarządzanie narzędziami, które chronią Twoje urządzenie i dane:

 • Ochrona przed wirusami i zagrożeniami. Monitorowanie zagrożeń dla urządzenia, skanowanie go i pobieranie aktualizacji pomagających wykrywać najnowsze zagrożenia. (Niektóre z tych opcji nie są dostępne, jeśli system Windows 10 jest uruchomiony w trybie S mode).

 • Ochrona konta. Dostęp do opcji logowania i ustawień konta, w tym funkcji Windows Hello i dynamicznej blokady.

 • Zapora i ochrona sieci. Zarządzanie ustawieniami zapory i monitorowanie, co dzieje się z Twoimi sieciami i połączeniami internetowymi.

 • Sterowanie aplikacjami i przeglądarką. Aktualizacja ustawień narzędzia Windows Defender SmartScreen w celu ułatwienia ochrony urządzenia przed potencjalnie groźnymi aplikacjami, plikami, witrynami i zawartością do pobrania. Otrzymasz funkcje ochrony przed wykorzystaniem luk oraz możesz dostosowywać ustawienia ochrony urządzeń.

 • Zabezpieczenia urządzenia. Przeglądanie wbudowanych opcji zabezpieczeń, by chronić urządzenie przed atakami złośliwego oprogramowania.

 • Wydajność i kondycja urządzenia. Wyświetlanie stanu wydajności urządzenia, oczyszczanie urządzenia i aktualizowanie go do najnowszej wersji systemu Windows 10.

 • Opcje rodzinne. Monitorowanie aktywności dzieci w Internecie oraz urządzeń używanych w domu.

Można dostosować, w jaki sposób urządzenie ma być chronione za pomocą tych funkcji aplikacji Zabezpieczenia Windows. Aby uzyskać do nich dostęp, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows Następnie wybierz funkcję, którą chcesz odkryć.
Otwórz ustawienia aplikacji Zabezpieczenia Windows

Ikony stanu wskazują poziom bezpieczeństwa:

 • Kolor zielony oznacza, że urządzenie jest wystarczająco chronione i nie ma żadnych zalecanych działań.

 • Kolor żółty oznacza, że są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.

 • Kolor czerwony jest ostrzeżeniem, że jakiś element wymaga natychmiastowej uwagi.

Ręczne uruchamianie skanowania złośliwego oprogramowania

Jeśli obawiasz się zagrożenia dla określonego pliku lub folderu, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w Eksploratorze plików, a następnie wybrać opcję Skanuj przy użyciu programu Windows Defender.

Jeśli podejrzewasz, że urządzenie jest zaatakowane przez złośliwe oprogramowani lub wirus, uruchom szybkie skanowanie. Jest to znacznie szybsze niż wykonanie pełnego skanowania wszystkich plików i folderów.

Uruchamianie szybkiego skanowania w aplikacji Zabezpieczenia Windows

 1. Wybierz kolejno pozycję Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows , a następnie wybierz Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.
  Otwórz ustawienia aplikacji Zabezpieczenia Windows

 2. W obszarze Bieżące zagrożenia wybierz opcję Szybkie skanowanie (lub w poprzednich wersjach systemu Windows 10 w obszarze Historia zagrożeń wybierz opcję Skanuj teraz).

Jeśli podczas skanowania nie zostaną znalezione żadne problemy, ale nadal masz obawy, możesz zechcieć dokładniej sprawdzić urządzenie.

Uruchamianie zaawansowanego skanowania w aplikacji Zabezpieczenia Windows

 1. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows , a następnie wybierz Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

 2. W obszarze Bieżące zagrożenia wybierz pozycję Opcje skanowania (lub w poprzednich wersjach systemu Windows 10 w obszarze Historia zagrożeń wybierz opcję Uruchom nowe skanowanie zaawansowane).

 3. Wybierz jedną z opcji skanowania:

  • Pełne skanowanie (sprawdzanie plików i programów, które są aktualnie uruchomione na danym urządzeniu)

  • Skanowanie niestandardowe (skanowanie określonych plików lub folderów)

  • Skanowanie przy użyciu programu Microsoft Defender Offline (uruchom to skanowanie, jeśli Twoje urządzenie zostało lub mogło zostać zainfekowane przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie). Dowiedz się więcej o programie Microsoft Defender Offline

 4. Wybierz pozycję Skanuj teraz.

Dowiedz się więcej na temat uruchamiania skanowania zaawansowanego

Uwaga: Ze względu na zoptymalizowane zabezpieczenia ten proces nie jest dostępny w przypadku używania systemu Windows 10 w trybie S mode.

Planowanie własnego skanowania

Mimo że program Zabezpieczenia Windows regularnie skanuje urządzenie, aby zapewnić jego bezpieczeństwo, można ustawić czas i częstotliwość skanowania.

Planowanie skanowania

 1. Wybierz przycisk Start , wpisz tekst zaplanuj zadania w polu Szukaj i z listy wyników wybierz pozycję Zaplanuj zadania.

 2. W lewym okienku wybierz strzałkę (>) obok elementu Biblioteka Harmonogramu zadań, aby go rozwinąć, wykonaj to samo z elementem Microsoft > Windows, a następnie przewiń w dół i wybierz folder Windows Defender.

 3. W środkowym okienku u góry wybierz opcję Windows Defender: Skanowanie zaplanowane(Wskaż opcje wyboru, aby zobaczyć pełne nazwy).

 4. W okienku Akcje po prawej stronie przewiń w dół, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

 5. W otworzonym oknie wybierz kartę Wyzwalacze, a następnie pozycję Nowy.

 6. Ustaw odpowiednią godzinę i częstotliwość, a następnie wybierz przycisk OK.

 7. Przejrzyj harmonogram i wybierz przycisk OK.

Uwaga: Ze względu na zoptymalizowane zabezpieczenia ten proces nie jest dostępny w przypadku używania systemu Windows 10 w trybie S mode.

Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym Programu antywirusowego Microsoft Defender

Czasami może być konieczne krótkotrwałe wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym. Gdy ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona, otwierane lub pobierane pliki nie są skanowane pod kątem zagrożeń. Jednak ochrona w czasie rzeczywistym zostanie wkrótce ponownie włączona automatycznie, aby chronić urządzenie.

Tymczasowe wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Zabezpieczenia Windows , a następnie wybierz Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Zarządzaj ustawieniami. (W poprzednich wersjach systemu Windows 10 wybierz kolejno pozycje Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami).
  Otwórz ustawienia aplikacji Zabezpieczenia Windows

 2. Przełącz ustawienie Ochrona w czasie rzeczywistym na wartość Wyłączona i wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić.

Uwaga: Ze względu na zoptymalizowane zabezpieczenia ten proces nie jest dostępny w przypadku używania systemu Windows 10 w trybie S mode.

Zobacz też:

Jak złośliwe oprogramowanie może zainfekować komputer

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×