Korzystanie z rozpoznawania mowy

Dotyczy: Windows 10

Rozpoznawanie mowy Windows umożliwia sterowanie komputerem wyłącznie za pomocą głosu bez konieczności używania klawiatury i myszy. Istnieje kreator ułatwiający rozpoczęcie pracy. Podłącz mikrofon, a następnie w polu wyszukiwania na pasku zadań wprowadź ciąg rozpoznawanie mowy i wybierz pozycję Rozpoznawanie mowy Windows.

Po zakończeniu pracy kreatora zapoznaj się z samouczkiem, aby dowiedzieć się więcej o poleceniach głosowych i wyszkolić komputer do rozpoznawania Twojego głosu. Więcej informacji o poleceniach głosowych znajdziesz w artykule Polecenia dotyczące rozpoznawania mowy w systemie Windows.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji, w polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz tekst panel sterowania, a następnie wybierz pozycję Panel sterowania. Następnie wybierz pozycję Ułatwienia dostępu > Rozpoznawanie mowy.

Ustawienia funkcji rozpoznawania mowy w Panelu sterowania