Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Windows Rozpoznawanie mowy umożliwia sterowanie komputerem wyłącznie za pomocą głosu bez konieczności używania klawiatury i myszy. W tym artykule wymieniono polecenia, których można używać z funkcją rozpoznawania mowy.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące konfigurowania rozpoznawania mowy po raz pierwszy, zobacz Korzystanie z rozpoznawania głosu w systemie Windows.

Uwagi: 

  • Za każdym razem, gdy chcesz dowiedzieć się, jakich poleceń użyć, powiedz "What can I say?" (Co mogę powiedzieć?).

  • Rozpoznawanie mowy jest dostępne tylko w następujących językach: angielski (Stany Zjednoczone, Zjednoczone Królestwo, Kanada, Indie i Australia), francuski, niemiecki, japoński, mandaryński (chiński uproszczony i chiński tradycyjny) i hiszpański.

  • W poniższych tabelach pogrubiony wyraz lub fraza oznacza, że jest to przykład. Aby uzyskać oczekiwany wynik, taki fragment możesz zastąpić podobnymi wyrazami.

W tym temacie

Najczęściej używane polecenia dotyczące rozpoznawania mowy

Aby to wykonać

Powiedz to

Otwieranie menu Start

Ekran startowy

Uruchom Cortanę

Uwaga: Cortana jest dostępna tylko w niektórych krajach/regionach, a pewne opcje Cortany mogą nie być dostępne wszędzie. Jeśli Cortana jest niedostępna lub wyłączona, możesz nadal korzystać z funkcji wyszukiwania.

Naciśnij Windows C

Otworzyć wyszukiwanie

Press Windows S

Wykonać akcję w aplikacji

Right-click; Press Windows Z; Press Ctrl B

Wybrać element, używając jego nazwy

Plik; Start; Widok

Wybrać element lub ikonę

Click Kosz; Click Komputer; Click nazwa pliku

Kliknąć dwukrotnie element

Kliknij dwukrotnie Kosz; Kliknij dwukrotnie Komputer; Kliknij dwukrotnie nazwa pliku

Przełączyć się do otwartej aplikacji

Switch to Paint; Switch to WordPad; Switch to nazwa programu; Switch application

Przewinąć w wybranym kierunku

Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w lewo; Przewiń w prawo

Wstawić nowy akapit lub wiersz w dokumencie

Nowy akapit; Nowy wiersz

Zaznaczyć wyraz w dokumencie

Zaznaczanie wyrazu

Zaznaczyć wyraz i rozpocząć jego poprawianie

Popraw wyraz

Zaznaczyć i usunąć określone wyrazy

Usuwanie wyrazu

Pokazać listę poleceń, które można wykonać

What can I say? („Co mogę powiedzieć?”)

Zaktualizować listę obecnie dostępnych poleceń mowy

Refresh speech commands

Włączyć tryb słuchania

Start listening

Wyłączyć tryb słuchania

Przestań słuchać

Przesunąć pasek mikrofonu funkcji rozpoznawanie mowy

Przesuń rozpoznawanie mowy

Zminimalizować pasek mikrofonu

Minimize speech recognition

Góra strony 

Polecenia służące do dyktowania

Aby to wykonać

Powiedz to

Wstawić nowy wiersz do dokumentu

Nowy wiersz

Wstawić nowy akapit do dokumentu

Nowy akapit

Wstawić tabulator

Tab

Wstawić literał słowny (np. wstawić wyraz „przecinek” zamiast znaku interpunkcyjnego)

Literal wyraz

Wstawić liczbę zapisaną cyframi (np. wstawić 3 zamiast wyrazu „trzy”)

Numeral numberal number

Umieścić kursor przed określonym wyrazem

Przejdź do wyraz

Umieścić kursor za określonym wyrazem

Przejdź za wyraz

Nie wstawiać spacji przed następnym wyrazem

No space

Przejść do początku bieżącego zdania

Go to start of sentence

Przejść do początku bieżącego akapitu

Go to start of paragraph

Przejść do początku bieżącego dokumentu

Przejdź do początku dokumentu

Przejść na koniec bieżącego zdania

Przejdź na koniec zdania

Przejść na koniec bieżącego akapitu

Go to end of paragraph

Przejść na koniec bieżącego dokumentu

Przejdź na koniec dokumentu

Zaznaczyć wyraz w bieżącym dokumencie

Zaznaczanie wyrazu

Zaznaczyć zakres wyrazów w bieżącym dokumencie

Zaznacz zakres wyrazów; Zaznacz od wyraz do wyraz

Zaznaczyć cały tekst w bieżącym dokumencie

Zaznaczenie wszystkiego

Wybrać liczbę wyrazów przed lokalizacją kursora

Zaznacz poprzednie 20 wyrazów; Zaznacz poprzednie 10 wyrazów

Wybrać liczbę wyrazów po lokalizacji kursora

Zaznacz następne 20 wyrazów; Zaznacz następne 10 wyrazów

Zaznaczyć ostatnio dyktowany tekst

Zaznacz

Wyczyścić zaznaczenie na ekranie

Wyczyszczenie zaznaczenia

Zmienić pierwszą literę wyrazu na wielką

Caps Word

Zmienić wszystkie litery wyrazu na wielkie

All caps word

Zmienić wszystkie litery wyrazu na małe

No caps word

Zmienić litery na wielkie w kolejnych wyrazach

Zmień litery na wielkie w kolejnych 10 wyrazach

Zmienić litery na małe w kolejnych wyrazach

Zmień litery na małe w kolejnych 10 wyrazach

Usunąć poprzednie zdanie

Usuń poprzednie zdanie

Usunąć następne zdanie

Usuń następne zdanie

Usunąć poprzedni akapit

Usuń poprzedni akapit

Usunąć następny akapit

Usuń następny akapit

Usunąć zaznaczony lub ostatnio dyktowany tekst

Usuń to

Góra strony 

Polecenia dotyczące klawiatury

Aby to wykonać

Powiedz to

Nacisnąć klawisz lub kombinację klawiszy

Naciśnij klawisz klawiatury; naciśnij klawisz A; naciśnij kapitał B; naciśnij klawisze Shift plus A; naciśnij klawisze Ctrl plus A

Nacisnąć określone klawisze na klawiaturze bez uprzedniego mówienia „press”

Usuń; Backspace; Enter; Page Up; Page Down; Strona główna; Koniec; Zakładka

Uwagi: 

  • Możesz też używać alfabetu fonetycznego ICAONATO. Możesz na przykład powiedzieć „press alpha”, aby nacisnąć „A” lub „press bravo”, aby nacisnąć „B”.

  • Obsługa klawiatury za pomocą poleceń rozpoznawania mowy działa tylko w przypadku języków, w których używa się alfabetu łacińskiego.

Góra strony 

Polecenia dotyczące znaków interpunkcyjnych i specjalnych

Aby wstawić

Powiedz to

,

Przecinek

;

Średnik

.

Kropka; Punkt; Separator dziesiętny

:

Dwukropek

"

Otwórz cudzysłów

"

Zamknij cudzysłów

'

Apostrof

'

Otwórz pojedynczy cudzysłów

'

Zamknij pojedynczy cudzysłów

>

Znak większości

<

Znak mniejszości

/

Ukośnik

\

Ukośnik odwrotny

~

Tylda

@

Małpa

!

Wykrzyknik

?

Znak zapytania

#

Znak numeru; Znak funta

USD

Znak dolara

%

Znak procentu

^

Daszek

(

Otwórz nawias

)

Zamknij nawias

_

Podkreślenie

-

Łącznik; Znak minus; Kreska

-

Półpauza

-

Em dash

=

Znak równości

+

Znak plus

{

Otwórz klamrę

}

Zamknij klamrę

[

Otwórz nawias kwadratowy

]

Zamknij nawias kwadratowy

|

Kreska pionowa

:-)

Buźka

:-(

Smutna twarz

;-)

Mrugnięcie

Znak towarowy

¾

Three-quarter sign

¼

One-quarter sign

½

One-half sign

£

Znak funta szterlinga

&

Ampersand; Handlowe „i”

*

Gwiazdka

//

Podwójny ukośnik

`

Odwrotny apostrof

<

Otwórz nawias trójkątny

>

Zamknij nawias trójkątny

±

Znak plus lub minus

«

Otwórz cudzysłów trójkątny

»

Zamknij cudzysłów trójkątny

×

Znak mnożenia

÷

Znak dzielenia

¢

Znak centa

¥

Znak jena

§

Paragraf

©

Znak praw autorskich

®

Registered sign; Registered trademark sign

°

Znak stopni

Paragraph sign

...

Ellipsis; Dot dot dot

ƒ

Function sign

Góra strony 

Polecenia dotyczące Windows i aplikacji

Aby to wykonać

Powiedz to

Wybrać element, używając jego nazwy

Plik; Start; Widok

Wybrać element lub ikonę

Kliknij pozycję Kosz; kliknij pozycję Komputer; Kliknij nazwę pliku

Kliknąć dwukrotnie element

Kliknij dwukrotnie pozycję Komputer; kliknij dwukrotnie Kosz; kliknij dwukrotnie nazwę folderu

Kliknięcie elementu prawym przyciskiem myszy

Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Komputer; kliknij prawym przyciskiem myszy Pozycję Kosz; nazwa folderu wyświetlana po kliknięciu prawym przyciskiem myszy

Zminimalizować wszystkie okna i pokazać pulpit

Pokaż pulpit

Wybrać element, gdy nie znasz jego nazwy

Show numbers (na ekranie zostaną wyświetlone numery poszczególnych elementów w aktywnym oknie — wypowiedz numer odpowiadający elementowi, aby go wybrać)

Wybrać element numerowany

19 OK; 5 OK

Kliknąć dwukrotnie element numerowany

Kliknij dwukrotnie 19; Kliknij dwukrotnie 5

Kliknąć prawym przyciskiem myszy element numerowany

Kliknij prawym przyciskiem myszy 19; Kliknij prawym przyciskiem myszy 5

Otworzyć aplikację

Otwórz Paint; Otwórz WordPad; Otwórz nazwa aplikacji

Przełączyć się do otwartej aplikacji

Przełącz do Paint; Przełącz do WordPad; Przełącz do nazwa aplikacji; Przełącz aplikację

Zamykanie aplikacji

Zamknij to; Zamknij Paint; Zamknij Dokumenty

Minimalizuj

Minimalizuj to; Minimalizuj Paint; Minimalizowanie dokumentów

Maksymalizuj

Zmaksymalizuj to; Zmaksymalizuj Paint; Zmaksymalizuj Dokumenty

Przywracanie

Przywróć to; Przywróć Paint; Przywróć Dokumenty

Wyciąć

Wytnij to; Wytnij

Kopiowanie

Kopiuj to; Kopiuj

Wklej

Wklej

Usunięcie

Usuń to; Usuń

Cofnij

Cofnij to; Wykreśl to; Cofnij

Przewinąć w wybranym kierunku

Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w prawo; Przewiń w lewo

Przewinąć dokładnie o określoną liczbę stron

Przewiń w dół o 2 strony; Przewinięcie w górę o 10 stron

Przewinąć dokładnie o określoną odległość w innych jednostkach

Przewiń w górę 5; Przewiń w dół 7

Przejść do pola w formularzu lub aplikacji

Przejdź do nazwy pola; Przejdź do tematu; Przejdź do adresu; Przejdź do obszaru DW

Góra strony 

Polecenia dotyczące obsługi myszy

Aby to wykonać

Powiedz to

Pokazać siatkę myszy

Mousegrid

Przesunąć wskaźnik do środka kwadratu siatki myszy

Numer kwadratu; 1; 7; 9

Wybrać kwadrat siatki myszy

Kliknij numer kwadratu

Wybrać element do przeciągnięcia za pomocą myszy

Numer kwadratu, w którym pojawia się element (po nim) znacznik; 3 znak; 7 znak; 9 znacznik

Wybrać obszar docelowy w siatce myszy, do którego ma zostać przeciągnięty element

Numer kwadratu, w którym chcesz przeciągnąć element (następnie) kliknij; 4 kliknięcie; 5 kliknij; 6 kliknij pozycję

Góra strony 

Zobacz też: 

Korzystanie z rozpoznawania głosu w systemie Windows 

Poznawanie funkcji ułatwień dostępu systemu Windows

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×