Tworzenie i formatowanie partycji dysku twardego

Dotyczy: Windows 7

Aby utworzyć na dysku twardym partycję lub wolumin (te dwa terminy często są używane zamiennie), musisz się zalogować jako administrator i musi być dostępne nieprzydzielone miejsce na dysku lub wolne miejsce na partycji rozszerzonej dysku twardego.

Jeśli na dysku twardym nie ma nieprzydzielonego miejsca, możesz je utworzyć, zmniejszając istniejącą partycję, usuwając partycję lub używając programu do dzielenia dysków na partycje innej firmy.