Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z portami USB w systemie Windows

Aby automatycznie zdiagnozować i rozwiązać typowe problemy z portami USB, wykonaj następujące czynności:

  • Wybierz przycisk Pobierz na tej stronie.
  • W oknie dialogowym Pobieranie pliku kliknij pozycję Uruchom lub Otwórz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w narzędziu do rozwiązywania problemów portami USB systemu Windows.

Pobierz
 

  • Urządzenia dźwiękowe, pamięci i urządzenia drukujące USB — takie jak pendrive’y, dyski twarde USB i drukarki USB — których nie można usunąć za pomocą okna dialogowego Bezpieczne usuwanie sprzętu.
  • Windows 7
  • Windows 8
  • Windows 8.1
  • Windows 10
Właściwości

Identyfikator artykułu: 17614 — ostatni przegląd: 14.06.2016 — zmiana: 1

Opinia