Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Podsumowanie

W tym artykule omówiono kody błędów generowane przez Menedżera urządzeń w systemie Windows. Prawdopodobnie ten artykuł został otwarty, ponieważ Menedżer urządzeń lub inne narzędzie (np. DXDiag) zgłosiło kod błędu i użytkownik nie wie, jak rozwiązać problem. Zawartość tego artykułu ułatwia znalezienie kodu błędu i prezentuje wskazówki pozwalające podjąć próbę usunięcia błędu.

Aby uzyskać rozwiązania ogólnych problemów w Menedżerze urządzeń, zobacz następujące artykuły:

W przypadku problemów z określonymi typami urządzeń, zobacz następujące artykuły:

Najpierw wypróbuj te kroki

Na początek spróbuj usunąć problem przy użyciu tych typowych rozwiązań:

Windows 7 oraz Windows 8.1 Znajdowanie i rozwiązywanie problemów z urządzeniami i sprzętem

W systemie Windows 10 zapoznaj się z sekcją „Aktualizacja sterownika urządzenia” poniżej.

Aktualizacje sterownika urządzenia przy użyciu usługi Windows Update

Zaktualizuj sterownik urządzenia przy użyciu usługi Windows Update.


Aktualizacja sterownika urządzenia z witryny producenta

Zaktualizuj sterownik urządzenia z witryny producenta. Wykonaj podane instrukcje instalacji lub aktualizacji.

 • Jeśli urządzenie było fabrycznie zamontowane w komputerze, przejdź do witryny producenta komputera.

 • Jeśli urządzenie zostało zamontowane po zakupie komputera, przejdź do witryny producenta urządzenia.

 • Jeśli urządzenie było fabrycznie zamontowane w komputerze, ale producent komputera nie udostępnia zaktualizowanego sterownika urządzenia, przejdź do witryny producenta urządzenia.

Uwaga Upewnij się, że instalowane sterowniki urządzenia są zgodne z używaną wersją systemu Windows i platformą.

Kody błędów wyświetlanych w Menedżerze urządzeń

Jeśli powyższe kroki nie pomogły w rozwiązaniu problemu lub ich wykonanie nie było możliwe, odszukaj kod błędu w tabeli poniżej i wykonaj zalecane instrukcje jego rozwiązania. Możesz też kliknąć dany kod błędu, by uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Uwaga Artykuł nie zawiera wszystkich kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń. Jeśli wyświetlany kod błędu nie został tu wymieniony, możesz uzyskać wsparcie, kontaktując się z pomocą techniczną dostawcy urządzenia lub pomocą techniczną firmy Microsoft.

Jak znaleźć kod błędu wyświetlany w Menedżerze urządzeń

 

 1. W Menedżerze urządzeń kliknij dwukrotnie typ urządzenia, którego dotyczy problem.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, którego dotyczy problem, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Właściwości dla tego urządzenia. Kod błędu można sprawdzić w obszarze Stan urządzenia tego okna dialogowego.

Kody błędów i sposoby rozwiązania problemu

Przyczyna

Na komputerze nie są zainstalowane sterowniki urządzenia lub nie są one poprawnie skonfigurowane.

Zalecane rozwiązanie

Zaktualizowanie sterownika

W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować sterownik. Jeśli aktualizacja sterownika nie rozwiąże problemu, zajrzyj do dokumentacji sprzętu, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika. System Windows może zawierać wbudowany sterownik. Mogą też być nadal dostępne pliki sterownika zainstalowane podczas poprzedniego konfigurowania urządzenia. W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

„Sterownik tego urządzenia może być uszkodzony lub w systemie może być za mało pamięci bądź innych zasobów. (Kod 3)”

Przyczyna

Sterownik urządzenia może być uszkodzony albo może brakować pamięci. W systemie może być za mało pamięci i może być konieczne jej zwolnienie lub rozszerzenie.

Zalecane rozwiązania

Zamknięcie niektórych otwartych aplikacji

Jeśli w systemie nie ma wystarczającej ilości pamięci do uruchomienia urządzenia, należy zamknąć niektóre aplikacje, aby zwolnić pamięć. Można też sprawdzić zasoby pamięci i systemowe oraz ustawienia pamięci wirtualnej.

 • Aby sprawdzić zasoby pamięci i systemowe, otwórz Menedżera zadań. W tym celu naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, a następnie kliknij polecenie Menedżer zadań.

 • Aby sprawdzić ustawienia pamięci wirtualnej, otwórz okno dialogowe Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij pozycję Ustawienia w obszarze Wydajność.

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie sterownika

Sterownik urządzenia mógł ulec uszkodzeniu. Należy odinstalować sterownik za pomocą Menedżera urządzeń i przeprowadzić skanowanie w poszukiwaniu nowego sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

 1. W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

 2. Uruchom ponownie komputer.

 3. Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij menu Akcja, a następnie kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika. System Windows może zawierać wbudowany sterownik. Mogą też być nadal dostępne pliki sterownika zainstalowane podczas poprzedniego konfigurowania urządzenia. Niekiedy jest otwierany Kreator nowego sprzętu, w którym może zostać wyświetlony monit o sterownik. W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM

Może być konieczne zainstalowanie dodatkowej pamięci RAM.

Pełny komunikat o błędzie

„System Windows nie może zidentyfikować tego sprzętu, ponieważ nie ma on prawidłowego numeru identyfikacyjnego sprzętu. Aby uzyskać pomoc, skontaktuj się z producentem sprzętu. (Kod 9)”

Przyczyna

Komputer wykrył nieprawidłowe identyfikatory urządzeń dla sprzętu.

Zalecane rozwiązania

Skontaktuj się z dostawcą sprzętu. Sprzęt lub sterownik jest uszkodzony.

Pełny komunikat o błędzie

„Nie można uruchomić tego urządzenia. Spróbuj zaktualizować sterownik tego urządzenia. (Kod 10)”

Przyczyna

Zazwyczaj klucz sprzętowy urządzenia zawiera wartość „FailReasonString”. Zapisany w tej wartości ciąg jest wyświetlany jako zdefiniowany przez producenta sprzętu komunikat o błędzie. Jeśli klucz sprzętowy nie zawiera wartości „FailReasonString”, wyświetlany jest powyższy komunikat.

Zalecane rozwiązania

Zaktualizowanie sterownika

W oknie dialogowym Właściwości urządzenia kliknij kartę Sterownik, a następnie przycisk Aktualizuj sterownik, aby uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zaktualizować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie nie może odnaleźć wystarczającej ilości wolnych zasobów, których mogłoby użyć. Aby użyć tego urządzenia, należy wyłączyć jedno z innych urządzeń uruchomionych w tym systemie. (Kod 12)

Przyczyna

Ten błąd może wystąpić w przypadku przypisania tych samych portów We/Wy, tego samego przerwania lub tego samego kanału bezpośredniego dostępu do pamięci (w systemie BIOS, w systemie operacyjnym lub w obu tych systemach) do dwóch urządzeń zainstalowanych na komputerze. Ten komunikat o błędzie może również zostać wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzielił urządzeniu wystarczającej ilości zasobów.

Zalecane rozwiązanie

Windows Vista lub nowsza wersja systemu Windows

Przy użyciu Menedżera urządzeń określ źródło konfliktu i rozwiąż go. Więcej informacji o sposobie rozwiązywania konfliktów urządzeń można znaleźć w pomocy dotyczącej używania Menedżera urządzeń. Ten komunikat o błędzie może również zostać wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzielił urządzeniu wystarczającej ilości zasobów. Komunikat zostanie na przykład wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzieli przerwania kontrolerowi USB ze względu na nieprawidłową tabelę specyfikacji wieloprocesorowej (MPS).

Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000

 1. Otwórz Menedżera urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie ikonę, która reprezentuje urządzenie w oknie Menedżera urządzeń.

 3. Na wyświetlonym arkuszu właściwości urządzenia kliknij pozycję Rozwiąż problemy, by uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów sprzętowych z urządzeniem.

Ten komunikat o błędzie może również zostać wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzielił urządzeniu wystarczającej ilości zasobów. Komunikat zostanie na przykład wyświetlony, jeśli system BIOS nie przydzieli przerwania kontrolerowi USB ze względu na nieprawidłową tabelę specyfikacji wieloprocesorowej (MPS).

Pełny komunikat o błędzie

„To urządzenie nie będzie działać właściwie, dopóki komputer nie zostanie uruchomiony ponownie. Aby uruchomić ponownie komputer, kliknij pozycję Uruchom komputer ponownie. (Kod 14)”

Zalecane rozwiązanie

Uruchom ponownie komputer. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Pełny komunikat o błędzie

„System Windows nie może zidentyfikować wszystkich zasobów używanych przez to urządzenie. Aby określić dodatkowe zasoby tego urządzenia, kliknij kartę Zasoby w Menedżerze urządzeń i wypełnij brakujące ustawienia. Sprawdź w dokumentacji sprzętu, jakich ustawień użyć. (Kod 16)”

Przyczyna

Urządzenie jest jedynie częściowo skonfigurowane i może wymagać dodatkowej ręcznej konfiguracji zasobów, których potrzebuje.

Zalecane rozwiązanie

Następująca procedura może zadziałać tylko w przypadku urządzeń typu Plug and Play. Jeśli urządzenie nie jest typu Plug and Play, więcej informacji można uzyskać w jego dokumentacji lub kontaktując się z producentem.

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij dwukrotnie urządzenie na liście i wybierz kartę Zasoby.

 3. Na liście Ustawienia zasobu sprawdź, czy obok zasobu jest wyświetlany znak zapytania. Jeśli tak jest, wybierz ten zasób i przypisz go do urządzenia.

 4. Jeśli nie można zmienić zasobu, kliknij przycisk Zmień ustawienia. Jeśli przycisk Zmień ustawienia jest niedostępny, wyczyść pole wyboru Użyj ustawień automatycznych, aby go udostępnić.

Zalecane rozwiązanie

Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia przy użyciu Kreatora aktualizacji sprzętu

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, by uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu.

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może uruchomić tego urządzenia sprzętowego, ponieważ jego informacje o konfiguracji (w rejestrze) są niekompletne lub uszkodzone.  (Kod 19)

Przyczyna

Ten problem może wystąpić wtedy, gdy dla urządzenia zdefiniowano więcej niż jedną usługę, wystąpił błąd przy otwieraniu klucza usługi albo nie można uzyskać nazwy sterownika z klucza usługi.

Zalecane rozwiązanie

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie sterownika

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Przywrócenie ostatniej działającej konfiguracji rejestru

Aby przywrócić ostatnią działającą konfigurację rejestru komputera, należy ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym i wybrać opcję Ostatnia znana dobra konfiguracja lub też, jeśli utworzono punktu przywracania systemu, można spróbować przywrócić komputer do niego.

Opcja przywracania w systemie Windows 10

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie plików (Windows 8.1)

Jakie są opcje odzyskiwania systemu w systemie Windows? (Windows 7)

Pełny komunikat o błędzie

System Windows usuwa to urządzenie. (Kod 21)

Przyczyna

Ten błąd oznacza, że trwa usuwanie urządzenia z systemu Windows. Usuwanie urządzenia nie zostało jeszcze ukończone.  Ten kod błędu jest tymczasowy i występuje jedynie podczas prób zapytania o urządzenie, a następnie jego usunięcia.

Zalecane rozwiązania

Możesz poczekać, aż system Windows zakończy usuwanie urządzania, lub uruchomić ponownie komputer.

 1. Zaczekaj kilka sekund, a następnie naciśnij klawisz F5, aby zaktualizować widok Menedżera urządzeń.

 2. Jeśli to nie rozwiąże problemu, ponownie uruchom komputer. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Zamknij, a następnie opcję Uruchom ponownie w oknie dialogowym Zamykanie systemu Windows, aby ponownie uruchomić komputer.

 

Przyczyna 

Użytkownik wyłączył urządzenie w Menedżerze urządzeń.

Zalecane rozwiązanie

W Menedżerze urządzeń kliknij menu Akcja, a następnie polecenie Włącz urządzenie. Zostanie uruchomiony kreator włączania urządzeń. Należy postępować zgodnie z instrukcjami.

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie nie istnieje, nie działa właściwie lub nie ma zainstalowanych wszystkich potrzebnych sterowników. (Kod 24)

Przyczyna

Urządzenie jest niepoprawnie zainstalowane. Przyczyną problemu może być awaria sprzętu. Może też być wymagany nowy sterownik. W takim stanie znajdują się urządzenia przeznaczone do usunięcia z systemu. Po usunięciu urządzenia ten błąd zniknie.

Zalecane rozwiązanie

Błąd powinien przestać występować po usunięciu urządzenia.

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie jest wyłączone, ponieważ jego oprogramowanie układowe nie przydzieliło mu wymaganych zasobów. (Kod 29)

Zalecane rozwiązanie

Włącz urządzenie w jego systemie BIOS. Aby uzyskać informacje o sposobie dokonywania tej zmiany, zajrzyj do dokumentacji sprzętu lub skontaktuj się z producentem komputera. 

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie nie działa poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia. (Kod 31)

Zalecane rozwiązanie

Zainstaluj ponownie sterownik urządzenia przy użyciu Kreatora aktualizacji sprzętu

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, by uruchomić Kreatora aktualizacji sprzętu.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

Wyłączono sterownik (usługę) dla tego urządzenia. Możliwe, że tę funkcję zapewnia sterownik alternatywny. (Kod 32)

Przyczyna

Typ uruchamiania tego sterownika ustawiono w rejestrze jako „Wyłączony”.

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Przyczyna

Uległ awarii translator określający rodzaje zasobów, których wymaga urządzenie.

Zalecane rozwiązania

 1. Użyj narzędzia do konfiguracji systemu BIOS lub zaktualizuj system BIOS.

 2. Skonfiguruj, napraw lub wymień urządzenie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji systemu BIOS oraz konfigurowania lub wymiany urządzenia, skontaktuj się z jego dostawcą.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może określić ustawień dla tego urządzenia. Zajrzyj do dokumentacji, która została dostarczona z tym urządzeniem, i ustaw konfigurację przy użyciu karty Zasób. (Kod 34)

Zalecane rozwiązanie

Urządzenie wymaga konfiguracji ręcznej. W celu uzyskania instrukcji dotyczących ręcznego konfigurowania urządzenia zapoznaj się z dokumentacją sprzętu lub skontaktuj się z jego dostawcą. Po skonfigurowaniu urządzenia można użyć karty Zasoby Menedżera urządzeń, aby skonfigurować ustawienia zasobów w systemie Windows.

Pełny komunikat o błędzie

Oprogramowanie układowe systemu komputera nie zawiera wystarczających informacji, aby można było poprawnie skonfigurować to urządzenie i używać go. Aby używać tego urządzenia, skontaktuj się z producentem komputera w celu uzyskania aktualizacji oprogramowania układowego lub systemu BIOS. (Kod 35)

Przyczyna

Tabela systemu wieloprocesorowego przechowująca przydziały zasobów systemu BIOS nie zawiera wpisu dla urządzenia i należy ją zaktualizować.

Zalecane rozwiązanie

Skontaktuj się z producentem komputera, aby zaktualizować system BIOS. 

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie żąda przerwania PCI, lecz jest skonfigurowane dla przerwania ISA (lub odwrotnie). Użyj programu konfigurującego system komputera, aby ponownie skonfigurować przerwanie tego urządzenia. (Kod 36)

Przyczyna

Nie powiodła się translacja żądania przerwania.

Zalecane rozwiązanie

Zmień ustawienia zastrzegania żądań przerwań w systemie BIOS.

Aby uzyskać informacje o sposobie zmiany ustawień systemu BIOS, zajrzyj do dokumentacji sprzętu lub skontaktuj się z producentem komputera. Jeśli istnieje taka opcja, można spróbować użyć narzędzia do konfigurowania systemu BIOS, aby zmienić ustawienia zastrzegania żądań przerwań. Być może w systemie BIOS są dostępne opcje rezerwacji pewnych przerwań dla urządzeń PCI lub ISA. 

Przyczyna

Sterownik zgłosił błąd w trakcie wykonywania procedury DriverEntry.

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ poprzednie wystąpienie sterownika urządzenia jest wciąż obecne w pamięci. (Kod 38)

Przyczyna

Nie można załadować sterownika, ponieważ jego poprzednie wystąpienie nadal znajduje się w pamięci.

Zalecane rozwiązanie

Uruchom ponownie komputer. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu. Być może brakuje sterownika lub jest on uszkodzony. (Kod 39)

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może uzyskać dostępu do tego sprzętu, ponieważ w rejestrze brakuje informacji o kluczu usługi lub są one niewłaściwie zapisane. (Kod 40)

Przyczyna

Informacje w rejestrze o podkluczu usługi dotyczącej sterownika są nieprawidłowe.

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows pomyślnie załadował sterownik urządzenia dla tego sprzętu, ale nie może odnaleźć urządzenia sprzętowego. (Kod 41)

Przyczyna

Ten problem występuje po zainstalowaniu sterownika dla urządzenia, które nie jest typu Plug and Play, gdy system Windows nie może odnaleźć tego urządzenia.

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może załadować sterownika urządzenia dla tego sprzętu, ponieważ istnieje duplikat urządzenia już uruchomiony w systemie. (Kod 42)

Przyczyna

Wykryto duplikat urządzenia. Ten błąd występuje w przypadku, gdy sterownik magistrali niepoprawnie utworzył dwa podprocesy o takiej samej nazwie (tak zwany błąd sterownika magistrali) albo gdy urządzenie z numerem seryjnym zostało odnalezione w nowej lokalizacji przed usunięciem go z poprzedniej lokalizacji.

Zalecane rozwiązanie

Uruchom ponownie komputer. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie.

Przyczyna

Jeden ze sterowników urządzenia powiadomił system operacyjny o awarii urządzenia.

Zalecane rozwiązanie

Jeśli skorzystano już z kreatorów rozwiązywania problemów w sekcji „Najpierw wypróbuj te kroki”, można poszukać dodatkowych informacji o diagnozowaniu tego problemu w dokumentacji sprzętu lub kontaktując się z jego producentem.

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Zalecane rozwiązanie

Uruchom ponownie komputer. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie

Pełny komunikat o błędzie

Aktualnie to urządzenie sprzętowe nie jest podłączone do komputera. Aby rozwiązać ten problem, ponownie podłącz to urządzenie sprzętowe do komputera. (Kod 45)

Przyczyna

Ten błąd występuje, jeśli urządzenie wcześniej podłączone do komputera nie jest już podłączone. Aby rozwiązać ten problem, należy ponownie podłączyć to urządzenie sprzętowe do komputera.

Zalecane rozwiązanie

Nie trzeba stosować żadnego rozwiązania. Ten kod błędu służy tylko do wskazania stanu urządzenia (odłączonego) i nie wymaga rozwiązania. Ten kod błędu automatycznie przestaje być wyświetlany po podłączeniu skojarzonego z nim urządzenia do komputera.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może uzyskać dostępu do tego urządzenia sprzętowego, ponieważ system operacyjny jest w trakcie procesu zamykania. Urządzenie sprzętowe powinno działać poprawnie po ponownym uruchomieniu komputera. (Kod 46)

Przyczyna

Urządzenie jest niedostępne, ponieważ trwa zamykanie systemu.

Zalecane rozwiązanie

Nie trzeba stosować żadnego rozwiązania. Urządzenie sprzętowe powinno działać poprawnie po ponownym uruchomieniu komputera. Ten kod błędu pojawia się tylko wtedy, gdy włączona jest opcja weryfikatora sterowników, a wszystkie aplikacje zostały już zamknięte.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może użyć tego urządzenia sprzętowego, ponieważ zostało ono przygotowane do bezpiecznego usunięcia, ale nie zostało usunięte z komputera. Aby rozwiązać ten problem, odłącz to urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie. (Kod 47)

Przyczyna

Ten błąd występuje tylko w przypadku użycia aplikacji do bezpiecznego usuwania w celu przygotowania urządzenia do usunięcia albo w przypadku naciśnięcia fizycznego przycisku wysunięcia.

Zalecane rozwiązanie

Odłącz urządzenie od komputera, a następnie podłącz je ponownie. Uruchom komputer ponownie, jeśli nie rozwiąże to problemu. W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie

Pełny komunikat o błędzie

Oprogramowanie dla tego urządzenia zostało zablokowane przed uruchomieniem, ponieważ wiadomo o nim, że powoduje problemy z systemem Windows. Skontaktuj się z producentem sprzętu w celu uzyskania nowego sterownika. (Kod 48)

Zalecane rozwiązanie

Należy skontaktować się z producentem urządzenia sprzętowego, aby uzyskać najnowszą wersję sterownika lub zaktualizowany sterownik. Następnie należy zainstalować go na komputerze.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może uruchomić nowych urządzeń sprzętowych, ponieważ gałąź systemu jest za duża (przekracza limit rozmiaru rejestru). (Kod 49)

Przyczyna

Został przekroczony maksymalny rozmiar gałęzi systemowej i nowe urządzenia nie będą działać aż do zmniejszenia jej rozmiaru. Gałąź systemowa jest stałą częścią rejestru skojarzoną z zestawem plików zawierających informacje na temat konfiguracji komputera, na którym zainstalowany jest system operacyjny. Do konfigurowanych elementów należą aplikacje, preferencje użytkowników, urządzenia itd. Problem może dotyczyć określonych urządzeń, które nie są już podłączone do komputera, ale informacje o nich nadal znajdują się w gałęzi systemowej.

Zalecane rozwiązanie

Odinstaluj urządzenia sprzętowe, których już nie używasz.

 1. Skonfiguruj Menedżera urządzeń do wyświetlania urządzeń, które nie są już podłączone do komputera.

  • W menu Start kliknij polecenie Uruchom.

  • W polu Otwórz wpisz ciąg cmd. Zostanie otwarte okno Wiersz polecenia.

  • W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz Enter: set devmgr_show_nonpresent_devices=1

 2. Otwórz Menedżera urządzeń, kliknij menu Widok, a następnie kliknij polecenie Pokaż ukryte urządzenia. Będą teraz widoczne urządzenia, które nie są podłączone do komputera.

 3. Wybierz niepodłączone urządzenie. Na karcie Sterownik wybierz opcję Odinstaluj.

 4. Powtórz krok 3 dla wszystkich niepodłączonych urządzeń, których już nie używasz. Następnie ponownie uruchom komputer.

 5. W oknie dialogowym Właściwości urządzenia w Menedżerze urządzeń sprawdź, czy błąd został usunięty.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może zastosować wszystkich właściwości dla tego urządzenia. Właściwości urządzenia mogą zawierać informacje opisujące możliwości i ustawienia urządzenia (takie jak ustawienia zabezpieczeń). Aby rozwiązać ten problem, można spróbować zainstalować to urządzenie ponownie. Mimo tego, zalecane jest skontaktowanie się z producentem sprzętu w celu uzyskania nowego sterownika. (Kod 50)

Zalecane rozwiązanie

Ręcznie zainstaluj ponownie sterownik urządzenia

 1. W menu Start wyszukaj menedżer urządzeń i wybierz z wyników pozycję Menedżer urządzeń.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie na liście.

 3. Z wyświetlonego menu wybierz polecenie Odinstaluj.

 4. Po odinstalowaniu urządzenia z paska menu wybierz pozycję Akcja.

 5. Wybierz polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu, aby ponownie zainstalować sterownik.

Uwaga Może zostać wyświetlony monit o podanie ścieżki do sterownika.  W przypadku monitu o sterownik, który nie jest dostępny, można spróbować pobrać najnowszy sterownik z witryny dostawcy sprzętu.

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie obecnie czeka na uruchomienie innego urządzenia lub zestawu urządzeń. (Kod 51).

Zalecane rozwiązanie

Rozwiązanie tego problemu aktualnie nie jest dostępne. Aby zdiagnozować ten problem, sprawdź w drzewie urządzeń inne niedziałające urządzenia, od których działania może być uzależnione dane urządzenie. Jeśli uda się określić, dlaczego inne powiązane urządzenie się nie uruchamia, być może uda się rozwiązać problem.

Pełny komunikat o błędzie

System Windows nie może zweryfikować podpisu cyfrowego sterowników wymaganych dla tego urządzenia. Niedawna zmiana sprzętu lub oprogramowania mogła doprowadzić do instalacji pliku, który jest niepoprawnie podpisany lub uszkodzony albo może być złośliwym oprogramowaniem z nieznanego źródła. (Kod 52)

Przyczyna

Sterownik nie jest podpisany lub jest uszkodzony.

Zalecane rozwiązanie

Pobierz najnowszy sterownik z witryny producenta sprzętu lub skontaktuj się z nim, by uzyskać pomoc.

Pełny komunikat o błędzie

To urządzenie jest zarezerwowane do użytku przez debugera jądra systemu Windows na czas trwania tej sesji rozruchu. (Kod 53)

Zalecane rozwiązanie

Wyłącz debugowanie jądra systemu Windows, aby umożliwić normalne uruchomienie urządzenia.

Przyczyna

To kod przejściowego problemu przypisywany podczas wykonywania metody resetowania ACPI. Jeśli urządzenie nie uruchomi się ponownie z powodu awarii, pozostanie w tym stanie i należy ponownie uruchomić system.

Zalecane rozwiązanie

Uruchom ponownie komputer.  W menu Start kliknij pozycję Zamknij, a następnie wybierz pozycję Uruchom ponownie

 

Informacje

Więcej informacji na temat rozwiązywania problemów dotyczących konfliktu urządzeń przy użyciu Menedżera urządzeń można znaleźć w artykule Rozwiązywanie problemów dotyczących konfliktu urządzeń przy użyciu Menedżera urządzeń.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×