Ponowne aktywowanie systemu Windows 10 po zmianie sprzętowej

W systemie Windows 10 (w wersji 1607 lub nowszej) można połączyć swoje konto Microsoft z licencją cyfrową systemu Windows 10 na urządzeniu. Może to pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany sprzętowej, takiej jak wymiana płyty głównej.

Aby dodać konto Microsoft i połączyć je z licencją cyfrową:

 1. Wybierz przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja , a następnie wybierz pozycję Dodaj konto. Aby dodać konto Microsoft, trzeba się zalogować jako administrator.
 2. Wprowadź nazwę swojego konta Microsoft oraz hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się. Jeśli dane konto Microsoft nie jest kontem połączonym, trzeba także podać hasło do konta lokalnego.
 3. Po dodaniu swojego konta Microsoft na stronie Aktywacja zobaczysz informację System Windows jest aktywowany za pomocą licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft.


Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją po istotnej zmianie sprzętowej

Po dodaniu konta Microsoft i połączeniu go z licencją cyfrową możesz za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows w przypadku istotnej zmiany sprzętowej.


 1. Wybierz przycisk Start , wybierz pozycję Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja , a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. Trzeba się zalogować jako administrator.
 2. W narzędziu do rozwiązywania problemów zostanie wyświetlony komunikat, że nie można aktywować systemu Windows na danym urządzeniu. Wybierz pozycję W tym urządzeniu dokonano niedawno zmiany sprzętu, a następnie wybierz przycisk Dalej.
 3. Wprowadź nazwę swojego konta Microsoft oraz hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się. Jeśli dane konto Microsoft nie jest kontem połączonym, trzeba także podać hasło do konta lokalnego.
 4. Z listy urządzeń połączonych z Twoim kontem Microsoft wybierz obecnie używane urządzenie, zaznacz pole wyboru obok pozycji Aktualnie korzystam z tego urządzenia, a następnie wybierz pozycję Aktywuj.

  Jeśli na liście wyników nie widzisz aktualnie używanego urządzenia, upewnij się, że do logowania zostało użyte to samo konto Microsoft, które jest połączone z licencją cyfrową systemu Windows 10 na Twoim urządzeniu.

  Jeśli logowanie odbyło się przy użyciu właściwego konta Microsoft, możliwe, że systemu Windows nie można ponownie aktywować z jednego z następujących powodów:

    • Wersja systemu Windows na urządzeniu nie odpowiada wersji systemu Windows połączonej z licencją cyfrową.
    • Typ aktywowanego urządzenia nie odpowiada typowi urządzenia połączonego z licencją cyfrową.
    • System Windows nigdy nie został aktywowany na danym urządzeniu.
    • Osiągnięto limit dotyczący liczby ponownych aktywacji systemu Windows na danym urządzeniu.
    • Urządzenie ma kilku administratorów, a inny administrator już aktywował ponownie system Windows na tym urządzeniu.
    • Urządzenie jest zarządzane przez organizację, a opcja ponownej aktywacji systemu Windows jest niedostępna. Aby uzyskać pomoc dotyczącą ponownej aktywacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.
    Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy ponownej aktywacji systemu Windows na urządzeniu, skontaktuj się z obsługą klienta.

    Właściwości

    Identyfikator artykułu: 20530 — ostatni przegląd: 14.09.2016 — zmiana: 2

    Windows 10

    Opinia