Ponowne aktywowanie systemu Windows 10 po zmianie sprzętowej

Dotyczy: Windows 10

Podczas instalowania systemu Windows 10 licencja cyfrowa kojarzy się ze sprzętem urządzenia. Dlatego jeśli wprowadzasz znaczące zmiany, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie licencji, która odpowiada Twojemu komputerowi.

Poniżej opisano, jak przygotować Windows 10 do aktywacji, przed wprowadzeniem poważnych zmian sprzętowych. Jeśli nie możesz przygotować się przed zmianą sprzętową, możemy także udostępnić kroki, aby pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows 10.

Przygotowanie do zmiany sprzętu urządzenia z Windows 10

Upewnij się, że Windows 10 został już aktywowany

Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja . Jeśli komputer nie zostanie aktywowany, zakończ proces aktywacji. Jeśli wystąpi błąd podczas aktywowania, zobacz uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows.

Kojarzenie licencji na Windows 10 z kontem Microsoft.

W systemie Windows 10 (w wersji 1607 lub nowszej) można połączyć swoje konto Microsoft z licencją cyfrową systemu Windows 10 na urządzeniu. Może to pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją w przypadku wprowadzenia istotnej zmiany sprzętowej.

Najpierw należy sprawdzić, czy Twoje konto Microsoft (co to jest konto Microsoft?) jest połączone z licencją cyfrową Windows 10.

Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno polecenia Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja 

Jeśli konto Microsoft jest połączone, zobaczysz tę wiadomość na stronie Aktywacja:  

System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft

Jeśli nie widzisz tego komunikatu, konto nie jest połączone. Zamiast tego będziesz mieć możliwość Dodania konta. Poniżej opisano, jak to zrobić:

 1. Zaloguj się jako administrator na konto Microsoft. Aby upewnić się, że używasz konta administratora, naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno polecenia Ustawienia  > Konta  > Twoje informacje . W obszarze Nazwa, zobaczysz Administrator. Jeśli nie jesteś administratorem, zobacz Tworzenie konta użytkownika lokalnego lub administratora.
 2. Potwierdź, że konto administratora jest również kontem Microsoft przez sprawdzenie, czy adres e-mail jest wyświetlany nad Administratorem. Jeśli adres e-mail jest wyświetlony, jest to konto Microsoft. W przeciwnym razie użytkownik zalogował się przy użyciu konta lokalnego. Jeśli nie masz jeszcze konta Microsoft, zobacz Tworzenie nowego konta Microsoft.
 3. Po potwierdzeniu, że jesteś administratorem i używasz konta Microsoft, wróć na stronę Aktywacja , wybierz Dodaj konto, wprowadź konto Microsoft i hasło, a następnie wybierz Zaloguj się.

Po dodaniu swojego konta Microsoft na stronie Aktywacja zobaczysz informację System Windows jest aktywowany za pomocą licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft.

Potwierdzenie wersji Windows 10

Sprawdź, posiadaną wersję systemu Windows 10, aby wersję systemu Windows 10 (na przykład Windows 10 Professional), która jest wyświetlany w obszarze specyfikacje systemu Windows. Upewnij się, cyfrowa licencja pasuje do wersji systemu Windows po zmianie sprzętowej.

Pobierz klucz produktu

Jeśli był używany klucz produktu do pobrania systemu Windows 10, musisz wpisać ten klucz ponownie po zmianie sprzętowej. Aby dowiedzieć się, jak znaleźć klucz, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji kluczach produktu i licencjach cyfrowych, zobacz Aktywacja w systemie Windows 10.

Jak ponownie aktywować system Windows 10 po zmianie sprzętowej

Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją

Po dodaniu konta Microsoft i połączeniu go z licencją cyfrową możesz za pomocą narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows w przypadku istotnej zmiany sprzętowej.

Opcja Rozwiązywanie problemów jest dostępna tylko wtedy, gdy kopia systemu Windows 10 (wersja 1607 lub nowsza) nie została aktywowana. Zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją Opcja Rozwiązywanie problemów z aktywacją pomaga reaktywować system Windows tylko po dodaniu konta Microsoft i połączeniu go z licencją cyfrową na urządzenie. Aby sprawdzić, której wersji używasz, wybierz kolejno opcje Start  > Ustawienia  > System > Informacje .

Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją

 1. Zaloguj się jako administrator. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.

 2. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja  >Rozwiązywanie problemów .

 3. W narzędziu do rozwiązywania problemów zostanie wyświetlony komunikat, że nie można aktywować systemu Windows na danym urządzeniu. Wybierz pozycję W tym urządzeniu dokonano niedawno zmiany sprzętu, a następnie wybierz przycisk Dalej.

 4. Wprowadź nazwę połączonego konta Microsoft oraz hasło, a następnie wybierz pozycję Zaloguj się. Narzędzie do rozwiązywania problemów będzie działać tylko z połączonym kontem Microsoft.

 5. Z listy urządzeń, które są połączone z Twoim kontem Microsoft, wybierz urządzenie, którego obecnie używasz. Następnie zaznacz pole wyboru obok pozycji Aktualnie korzystam z tego urządzenia i naciśnij przycisk Aktywuj.

Jeśli na liście wyników nie widzisz aktualnie używanego urządzenia, upewnij się, że do logowania zostało użyte to samo konto Microsoft, które jest połączone z licencją cyfrową systemu Windows 10 na Twoim urządzeniu. Jeśli logowanie odbyło się przy użyciu właściwego konta Microsoft, możliwe, że systemu Windows nie można ponownie aktywować z jednego z następujących powodów:

 • Wersja systemu Windows na urządzeniu nie odpowiada wersji systemu Windows połączonej z licencją cyfrową.
 • Typ aktywowanego urządzenia nie odpowiada typowi urządzenia połączonego z licencją cyfrową.
 • System Windows nigdy nie został aktywowany na danym urządzeniu.
 • Osiągnięto limit dotyczący liczby ponownych aktywacji systemu Windows na danym urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki użytkowania).
 • Urządzenie ma kilku administratorów, a inny administrator już aktywował ponownie system Windows na tym urządzeniu.
 • Urządzenie jest zarządzane przez organizację, a opcja ponownej aktywacji systemu Windows jest niedostępna. Aby uzyskać pomoc dotyczącą ponownej aktywacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

Wprowadź klucz produktu

Jeśli Windows 10 nie był wstępnie zainstalowany na urządzeniu podczas zakupu i klucz produktu został użyty do uaktualnienia do Windows 10, musisz użyć tego samego klucza produktu po zmianie sprzętowej.

Naciśnij przycisk Start , wybierz kolejno opcje Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia   > Aktywacja  > Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź klucz produktu.

Jeśli została zainstalowana detaliczna kopia systemu Windows 10 na urządzeniu za pomocą klucza produktu Windows 10, a następnie wprowadzono zmiany sprzętowe, należy wykonać ten sam proces, za pomocą klucza produktu Windows 10.

Jeśli nadal występują błędy podczas aktywacji, zobacz uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows i Znajdź błąd.

Jeśli nie masz klucza produktu lub licencji cyfrowej

Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej, możesz kupić licencję na system Windows 10 po zakończeniu instalacji. Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno polecenia Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja . Następnie wybierz pozycję Przejdź do Store, aby przejść do sklepu Microsoft Store, gdzie możesz kupić licencję na system Windows 10.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy ponownej aktywacji systemu Windows na urządzeniu, skontaktuj się z pomocą techniczną