Ponowne aktywowanie systemu Windows 10 po zmianie sprzętowej

Dotyczy: Windows 10

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft.

Podczas instalowania systemu Windows 10 licencja cyfrowa kojarzy się ze sprzętem urządzenia. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian sprzętowych urządzenia, takich jak wymiana płyty głównej, system Windows nie będzie już mógł znaleźć licencji odpowiadającej Twojemu urządzeniu i będzie trzeba ponownie aktywować system Windows, aby mógł on działać.  

Aby dokonać aktywacji systemu Windows, potrzeba licencji cyfrowej lub klucza produktu. Aby dowiedzieć się, której z tych opcji potrzebujesz, zobacz „Jakiej metody aktywacji używam?” w temacie Aktywacja systemu Windows 10. Następnie przygotuj się na zmianę sprzętową i ponownie aktywuj system Windows 10, korzystając z poniższych informacji.

Przygotowanie do zmiany sprzętowej urządzenia z systemem Windows 10


Po pierwsze, należy zastosować się tych kroków, aby dowiedzieć się, czy system Windows 10 już jest aktywowany. 

Wybierz przycisk Start , a następnie opcję Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

Jeśli komputer nie ma aktywacji, ukończ proces aktywowania, wykonując kroki podane na stronie Aktywacja. Jeśli podczas aktywowania wystąpi błąd, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej błędów aktywacji systemu Windows.

Po potwierdzeniu, że system Windows 10 został aktywowany, wykonaj następujące czynności:

Aby uzyskać więcej informacji o kluczach produktu i licencjach cyfrowych, zobacz Aktywacja systemu Windows 10.

Ponowne aktywowanie systemu Windows 10 po zmianie sprzętowej


Gdy wszystko będzie gotowe do ponownego aktywowania, upewnij się, że urządzenie jest połączone z Internetem, a następnie wykonaj czynności dotyczące albo licencji cyfrowej, albo klucza produktu.

Jeśli nie masz licencji cyfrowej ani klucza produktu


Jeśli nie masz klucza produktu ani licencji cyfrowej, możesz kupić licencję cyfrową na system Windows 10 po zakończeniu instalacji. Wykonaj następujące czynności, aby dokonać zakupu:

Naciśnij przycisk Start , a następnie wybierz kolejno polecenia Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja . Następnie wybierz pozycję Przejdź do Store, aby przejść do aplikacji Microsoft Store, gdzie możesz kupić licencję cyfrową na system Windows 10.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?


Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy przy ponownej aktywacji systemu Windows na urządzeniu, skontaktuj się z pomoc techniczna