Powiązane tematy
×
Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Ten artykuł pomoże Ci rozwiązać i naprawić typowe błędy aktywacji systemu Windows.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows. Aby rozwiązać problemy i uzyskać inne informacje dotyczące aktualizowania systemu Windows 11, zobacz Aktualizacja systemu Windows: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA lub Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania systemu Windows 11, zobacz Uaktualnianie do systemu Windows: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Aktywacja systemu Windows

Jeśli występują problemy z aktywowaniem systemu Windows 11, wykonaj następujące czynności, aby naprawić błędy aktywacji:

 1. Potwierdź, że urządzenie jest aktualne i ma zainstalowany system Windows 11. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz winver, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Winver. Zostanie wyświetlona wersja i kompilacja systemu Windows.
  Nie masz systemu Windows 11? Dowiedz się, jak zaktualizować urządzenie na stronie aktualizowania systemu Windows.

 2. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją, które potrafi usunąć proste błędy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższy temat Próbowanie zastosowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

 3. Jeśli nadal pojawia się błąd, sprawdź listę kodów błędów poniżej i postępuj zgodnie z sugerowanymi instrukcjami, aby go rozwiązać.

 4. Upewnij się, że błąd nie zmienił się. Czasami po uruchomieniu narzędzia do rozwiązywania problemów lub podjęciu próby aktywacji kod błędu i komunikat o błędzie zmienią się. W razie zmiany kodu błędu wyszukaj poniżej nowy kod i wykonaj zalecane czynności. (jeśli występuje kod błędu, który nie znajduje się na tej stronie, skontaktuj się z działem obsługi klienta).

Nie masz jeszcze systemu Windows 11? Zobacz Aktywowanie systemu Windows lub Aktywowanie systemu Windows 7 lub Windows 8.1.

Próbowanie zastosowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją

Jeśli używasz systemu Windows 11, narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows, jeśli w ostatnim czasie została wprowadzona istotna zmiana sprzętowa (np. wymiana płyty głównej) albo system Windows został ponownie zainstalowany.  

Aby użyć tej opcji, musisz być administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją

Naprawianie typowych błędów

Poniżej przedstawiono niektóre najbardziej typowe błędy aktywacji wraz z możliwymi rozwiązaniami w przypadku systemu Windows 11. Jeśli występuje kod błędu, który nie znajduje się na tej stronie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli dokonano bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 11, a Twoje urządzenie nie zostało aktywowane, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu Windows 11. Ta wersja zawiera usprawnienia w zakresie aktywacji i rozwiązywania problemów powodujących występowanie błędów aktywacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dbania o aktualność systemu Windows, zobacz Windows Update: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Błąd

Znaczenie i sposób naprawy

System Windows zgłosił zmianę sprzętu urządzenia.

0xC004F211

Licencja systemu Windows jest skojarzona ze sprzętem urządzenia. Jeśli wprowadzisz znaczące zmiany sprzętowe, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie pasującej licencji po następnym uruchomieniu urządzenia. Jeśli system Windows był wstępnie zainstalowany na urządzeniu, a wprowadzono zmiany, takie jak wymiana płyty głównej, będziesz potrzebować nowej licencji.

Aby kupić nową licencję systemu Windows, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > System  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Przejdź do sklepu Microsoft Store.
 Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli masz klucz produktu systemu Windows, który był używany na urządzeniu przed zmianą sprzętową, wprowadź go, wybierając kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > System  > Aktywacja , a następnie pozycję Zmień klucz produktu

Ponadto firma Microsoft udostępnia ścieżkę wyjątku umożliwiającą przeniesienie licencji systemu Windows po zmianie sprzętu. Musisz się zalogować na to samo konto Microsoft przed dokonaniem zmiany sprzętu i użyciem ścieżki wyjątku.  

Aby przejść do ścieżki wyjątku, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > System > Aktywacja, a następnie pozycję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może usunąć problemu, zobaczysz link do ponownej aktywacji po zmianie sprzętu. Wybierz go, aby przejść tę ścieżkę wyjątku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej

Klucz produktu użyty na tym urządzeniu nie działa z tą wersją systemu Windows. Konieczny może być kontakt ze sklepem lub firmą, gdzie kupiono system Windows. Być może musisz wprowadzić inny klucz produktu lub przejść do sklepu Microsoft Store w celu zakupu oryginalnego systemu Windows.

0xC004F212 

Podczas ponownego instalowania systemu Windows 11 przy użyciu licencji cyfrowej zobaczysz monit o wybór wersji do zainstalowania. Jeśli wybierzesz wersję inną niż ta, na której używanie masz licencję, może zostać wyświetlony ten błąd.  

Jeśli sądzisz, że została zainstalowana niewłaściwa wersja, wybierz pozycję Start  > Ustawienia  > System > Aktywacja , a następnie pozycję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów wykryje prawidłową cyfrową licencję systemu Windows 11 dla wersji, która nie jest obecnie zainstalowana, poinformuje Cię o tym oraz pokaże, jak zainstalować prawidłową wersję.
 Otwórz Ustawienia aktywacji

System Windows zgłosił, że nie znaleziono klucza produktu na urządzeniu. 

0xC004F213

Licencja systemu Windows jest skojarzona ze sprzętem urządzenia. Jeśli wprowadzisz znaczące zmiany sprzętowe, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie pasującej licencji po następnym uruchomieniu urządzenia. Jeśli system Windows był wstępnie zainstalowany na urządzeniu, a wprowadzono zmiany, takie jak wymiana płyty głównej, będziesz potrzebować nowej licencji.

Aby kupić nową licencję systemu Windows, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > System  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Przejdź do sklepu Microsoft Store
 Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli masz klucz produktu systemu Windows, który był używany na urządzeniu przed zmianą sprzętową, wprowadź go, wybierając kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > System  > Aktywacja , a następnie pozycję Zmień klucz produktu

Ponadto firma Microsoft udostępnia ścieżkę wyjątku umożliwiającą przeniesienie licencji systemu Windows po zmianie sprzętu. Musisz się zalogować na to samo konto Microsoft przed dokonaniem zmiany sprzętu i użyciem ścieżki wyjątku.  

Aby przejść do ścieżki wyjątku, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może usunąć problemu, zobaczysz link do ponownej aktywacji po zmianie sprzętu. Wybierz go, aby przejść tę ścieżkę wyjątku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej

Ostrzeżenie „Licencja systemu Windows wkrótce wygaśnie”

Może się tak zdarzyć, jeśli zainstalowano klienta z licencją zbiorczą. Klienci systemu Windows 11 Pro z licencją zbiorczą to rozwiązanie używane przez duże organizacje, które wdrażają system Windows 11 na setkach lub tysiącach komputerów.

W takiej sytuacji aktywacją zwykle zarządza organizacja i trzeba kontaktować się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązanie problemów z wygasaniem licencji systemu Windows.

0x803f7001

Jeśli pojawia się kod błędu 0x803F7001, oznacza to, że nie można znaleźć ważnej licencji systemu Windows 11 w celu aktywowania systemu Windows na Twoim urządzeniu. Oto sposób aktywacji systemu Windows:

 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > System  > Aktywacja .

 2. Jeśli masz ważny klucz produktu, wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź 25-znakowy klucz produktu. Jeśli nie masz ważny klucz produktu, wybierz pozycję Przejdź do Microsoft Store i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kupić cyfrową licencję dla systemu Windows.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Uwaga: Klucz produktu powinien się znajdować w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows, w opakowaniu dostarczonym wraz z urządzeniem lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) dołączonym z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z kodem błędu 0x803F7001, zobacz Naprawianie błędu aktywacji (kod 0x803F7001) systemu Windows.

0x800704cF

Ten błąd oznacza, że na urządzeniu nie znaleziono ważnej licencji systemu Windows.

Do aktywowania systemu Windows konieczne będzie użycie ważnego klucza produktu. Klucz produktu powinien się znajdować w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows, w opakowaniu dostarczonym wraz z urządzeniem lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) dołączonym z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Jeśli masz ważny klucz produktu, możesz go użyć do aktywowania systemu Windows: 
 

 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > System  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź klucz produktu składający się z 25 znaków.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli dokonano istotnej zmiany w sprzęcie urządzenia, np. wymiana płyty głównej, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows dostępne na stronie ustawień aktywacji. Pamiętaj, że może pojawić się monit z prośbą o przeprowadzenie procesu ponownej aktywacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

Uwagi: 

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Przyczyny wyświetlania tych błędów:

 • Wprowadzono klucz produktu, którego nie można użyć do aktywowania systemu Windows. Wprowadź inny klucz produktu lub kup nowy.

 • Przeprowadzono uaktualnianie do systemu Windows 11, ale serwery aktywacji były zajęte. Po przeprowadzeniu uaktualnienia z uaktywnionej kopii systemu Windows 7 lub Windows 8.1 Twoja kopia systemu Windows 11 zostanie automatycznie uaktywniona lub możesz poczekać chwilę, a następnie wybrać pozycję Aktywuj. Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 • System został uaktualniony do Windows 11 w ramach oferty bezpłatnego uaktualnienia, ale po ponownej instalacji system Windows 11 nie jest aktywowany. Twoja kopia systemu Windows 11 powinna zostać aktywowana automatycznie, o ile nie wprowadzono poważnych zmian sprzętowych w urządzeniu (takich jak wymiana płyty głównej). Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

0xC004C003

Ten błąd może zostać wyświetlony, ponieważ wprowadzony klucz produktu systemu Windows 11 jest nieprawidłowy. Klucze produktu są unikatowe — przypisane do określonego użytkownika, aby zainstalować je na jednym urządzeniu. Jeśli użyto klucza (lub próbowano go użyć) na wielu urządzeniach, jest on oznaczony jako nieprawidłowy. W celu aktywowania systemu Windows musisz podać inny klucz systemu Windows, który jest unikatowy dla Twojego urządzenia.   

Jeśli zakupiono urządzenie od sprzedawcy systemu Windows 11 i oczekiwano, że klucz będzie ważny, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli urządzenie zakupiono ze wstępnie zainstalowanym systemem Windows 11, a ten błąd aktywacji jest wyświetlany podczas włączania systemu po raz pierwszy, skontaktuj się z producentem urządzenia. 

Jeśli procesy na urządzeniu przebiegają inaczej niż opisano powyżej, wypróbuj następujące rozwiązania: 

 • Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows: wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > System  > Aktywacja , a następnie wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów
  Otwórz Ustawienia aktywacji

 • Sprawdź, czy posiadasz papierową kopię 25-znakowego klucza produktu systemu Windows, który można wpisać w celu aktywowania systemu Windows 11. 

 • Jeśli urządzenie było niedawno naprawiane w niezależnym serwisie, skontaktuj się z nim i zapytaj, czy po naprawie jest wymagany nowy klucz licencji na system Windows 11. 

 • Jeśli urządzenie jest nowe i nigdy nie był aktywowane, skontaktuj się z producentem urządzenia. 

0xC004F034

Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego klucza produktu lub klucza produktu dla innej wersji systemu Windows.

Wprowadź prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows 11 zainstalowanego na urządzeniu.

Jeśli na urządzeniu, które łączy się z serwerem usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service), jest zainstalowany system Windows, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji, aby uzyskać więcej informacji o sposobie aktywowania systemu Windows.

0xC004F210

Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu innej wersji systemu Windows niż wersja zainstalowana na danym urządzeniu. Ten błąd może także zostać wyświetlony, jeśli wcześniej uaktualniono system do systemu Windows 11, ale bieżąca wersja systemu Windows zainstalowana na urządzeniu nie odpowiada wersji Twojej licencji cyfrowej.

Możesz wpisać prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows zainstalowaną na urządzeniu lub ponownie zainstalować wersję systemu Windows 11 zgodną z Twoją licencją cyfrową.

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany system Windows 11 (wersja 1607 lub nowsza), narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w zainstalowaniu prawidłowej wersji systemu Windows na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

0xC004E016, 0xC004F210

Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu dla innej wersji lub edycji systemu Windows. Na przykład nie możesz użyć klucza produktu systemu Windows 11 w wersji Enterprise do aktywowania systemu Windows 11 Home ani Windows 11 Core.

Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows zainstalowanego na urządzeniu lub kup nową kopię systemu Windows w Microsoft Store.

0xC004FC03

Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub ustawienia zapory uniemożliwiają ukończenie procesu aktywacji systemu Windows w trybie online.

Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj aktywować system Windows przez telefon. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg SLUI 04, z listy wyników wybierz pozycję SLUI 04, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby aktywować system Windows.

Uwaga: Jeśli masz system Windows 11 Pro EDU lub Windows 11 Pro for Workstations, musisz go aktywować przez Internet — aktywacja przez telefon i polecenie SLUI 04 nie zadziałają. Zobacz Jak aktywować systemy Windows 11 Pro for Workstations i Windows 11 Pro EDU.

0xC004E028

Ten błąd może wystąpić w przypadku próby aktywacji urządzenia, które jest już w trakcie procesu aktywacji. Po zakończeniu pierwszego żądania urządzenie powinno zostać uaktywnione.

0x8007267C

Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Jeśli serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny, Twoja kopia systemu Windows zostanie aktywowana automatycznie, gdy usługa będzie ponownie dostępna w trybie online.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Ten błąd może wystąpić, jeśli klucz produktu został już użyty na innym urządzeniu lub jest używany na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, kup osobny klucz produktu dla każdego Twojego urządzenia w celu aktywowania na nim systemu Windows.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 11, możesz kupić system Windows w sklepie Microsoft Store:

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Przejdź do sklepu Microsoft Store, a następnie wykonaj instrukcje zakupu systemu Windows 11.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Uwagi: 

 • Jeśli na stronie Aktywacja nie jest wyświetlana pozycja Przejdź do sklepu Microsoft Store, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

 • Jeśli w urządzeniu dokonano istotnych zmian sprzętowych (takich jak wymiana płyty głównej) i masz ważny klucz produktu, spróbuj aktywować system Windows przez telefon. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg SLUI 04, z listy wyników wybierz pozycję SLUI 04, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby aktywować system Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownej aktywacji systemu Windows 11 (wersja 1607 lub nowsza) po zmianie sprzętowej, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej.

 • Jeśli masz system Windows 11 Pro EDU lub Windows 11 Pro for Workstations, musisz go aktywować przez Internet — aktywacja przez telefon i polecenie SLUI 04 nie zadziałają. Dowiedz się więcej na temat systemu Windows 11 Pro EDU lub Windows 11 Pro for Workstations.

0xC004F00F

Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 11 Home lub Windows 11 Pro. Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.

0xC004C020

Ten błąd występuje, jeśli licencja zbiorcza (licencja zakupiona przez organizację od firmy Microsoft, umożliwiająca zainstalowanie systemu Windows na wielu urządzeniach) została użyta na większej liczbie urządzeń, niż określono w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, może być konieczne aktywowanie systemu Windows na urządzeniu za pomocą innego klucza produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 11 Home lub Windows 11 Pro. Spróbuj wprowadzić klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.

 • Ten błąd może również wystąpić w przypadku próby aktywowania urządzenia służbowego, który nie jest połączony z siecią dostępną w miejscu pracy. Jeśli masz połączenie z siecią służbową i ten błąd jest nadal wyświetlany, może to oznaczać, że trzeba zmienić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

 • Jeśli w Twojej organizacji nie ma osoby zajmującej się pomocą techniczną, może być konieczne ponowne wprowadzenie klucza produktu:

 1. Wybierz pozycję Start Ustawienia > System  > Aktywacja.

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wpisz klucz produktu składający się z 25 znaków.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Wymagane są uprawnienia administratora Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

0x80072F8F

Ten błąd może wystąpić, jeśli data i godzina na urządzeniu są nieprawidłowe lub system Windows nie może nawiązać połączenia z usługą aktywacji w trybie online, co uniemożliwia zweryfikowanie klucza produktu.

Aby sprawdzić datę i godzinę, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Czas i język > Data i godzina.
Sprawdzenie daty i godziny w Ustawieniach
 

Aby sprawdzić połączenie internetowe:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z siecią,a następnie z listy wyników wybierz pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

 2. Wykonaj instrukcje, aby naprawić ewentualne problemy z siecią.

Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią nie znajdzie żadnych problemów z połączeniem sieciowym, spróbuj uruchomić ponownie urządzenie i zobacz, czy w ten sposób uda się rozwiązać problem.

0xC004E003

Ten błąd może wystąpić po zainstalowaniu oprogramowania innej firmy, które zmieniło pliki systemowe. Do ukończenia aktywacji systemu Windows są potrzebne określone pliki systemowe. Można spróbować przywrócić pliki systemowe do stanu z określonego momentu w przeszłości. Wykonanie tej operacji nie wpływa na pliki osobiste i powoduje usunięcie oprogramowania, które zostało zainstalowane od tego momentu.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji dotyczącej sposobu przywracania systemu dla określonego punktu przywracania, która jest dostępna w temacie Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

0x80004005

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do rozwiązywania problemów, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli to nie pomoże, może być konieczne zresetowanie Twojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

0x87e10bc6

Wystąpił błąd naszego serwera aktywacji lub usługi licencjonowania. Poczekaj kilka minut, a następnie wypróbuj następujące kroki odzyskiwania licencji systemu Windows 11 Pro: Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > System  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
Otwórz Ustawienia aktywacji

Po zakończeniu rozwiązywania problemów wybierz opcję Przejdź do sklepu Microsoft Store, aby uruchomić aplikację Microsoft Store. Jeśli aplikacja Microsoft Store pokazuje, że wystąpił problem, wybierz pozycję Spróbuj ponownie. Po kilku minutach powinien pojawić się komunikat z podziękowaniem za aktywowanie oryginalnego systemu Windows, a następnie inny komunikat pokazujący, że system Windows został aktywowany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do rozwiązywania problemów, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

0x80070652

Ten błąd może wystąpić, jeśli na komputerze brakuje składników aktualizacji lub są one uszkodzone. Ten błąd może również wystąpić z powodu słabego połączenia sieciowego, z którego korzysta system.

Użyj Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktualizacją systemu Windows, aby sprawdzić uszkodzone lub brakujące aktualizacje bądź składniki. Narzędzie do rozwiązywania problemów pomoże ustalić i, w niektórych przypadkach, rozwiązać problem.

Należy także sprawdzić jakość połączenia z Internetem.

Wszystkie pozostałe kody błędów

Przejdź do pozycji Pomoc systemu Windows, wprowadź kod błędu w polu Wyszukiwanie pomocy u góry z prawej strony, a następnie uruchom wyszukiwanie. Przejrzyj dokładnie wyniki wyszukiwania, aby upewnić się, że wypróbowane są tylko te rozwiązania, które mają zastosowanie w Twojej sytuacji.

Aktywacja pozwala zweryfikować, czy dana kopia systemu Windows jest oryginalna i nie została użyta na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Ten artykuł pomoże Ci rozwiązać i naprawić typowe błędy aktywacji systemu Windows.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows. Aby rozwiązać problemy i uzyskać inne informacje dotyczące aktualizowania systemu Windows 10, zobacz Aktualizacja systemu Windows: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA lub Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat uaktualniania systemu Windows 10, zobacz Uaktualnianie do systemu Windows: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Aktywacja systemu Windows


Jeśli występują problemy z aktywowaniem systemu Windows 10, wykonaj następujące czynności, aby naprawić błędy aktywacji:

 1. Potwierdź, że urządzenie jest aktualne i ma zainstalowany system Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz winver, a następnie z listy wyników wybierz pozycję Winver. Zostanie wyświetlona wersja i kompilacja systemu Windows.
  Nie masz systemu Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej? Dowiedz się, jak zaktualizować urządzenie na stronie aktualizowania systemu Windows 10.

 2. Użyj narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją, które potrafi usunąć proste błędy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz poniższy temat Próbowanie zastosowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

 3. Jeśli nadal pojawia się błąd, sprawdź listę kodów błędów poniżej i postępuj zgodnie z sugerowanymi instrukcjami, aby go rozwiązać.

 4. Upewnij się, że błąd nie zmienił się. Czasami po uruchomieniu narzędzia do rozwiązywania problemów lub podjęciu próby aktywacji kod błędu i komunikat o błędzie zmienią się. W razie zmiany kodu błędu wyszukaj poniżej nowy kod i wykonaj zalecane czynności. (jeśli występuje kod błędu, który nie znajduje się na tej stronie, skontaktuj się z działem obsługi klienta).

Nie masz jeszcze systemu Windows 10? Zobacz Aktywacja systemu Windows 7 lub Windows 8.1.

Próbowanie zastosowania narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją

Jeśli używasz systemu Windows 10 w wersji 1607 lub nowszej, narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w ponownym aktywowaniu systemu Windows, jeśli w ostatnim czasie została wprowadzona istotna zmiana sprzętowa (np. wymiana płyty głównej) albo system Windows został ponownie zainstalowany.  

Aby użyć tej opcji, musisz być administratorem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją

Naprawianie typowych błędów

Poniżej przedstawiono niektóre najbardziej typowe błędy aktywacji wraz z możliwymi rozwiązaniami w przypadku systemu Windows 10. Jeśli występuje kod błędu, który nie znajduje się na tej stronie, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Jeśli dokonano bezpłatnego uaktualnienia do systemu Windows 10, a Twoje urządzenie nie zostało aktywowane, upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji systemu Windows 10. Ta wersja zawiera usprawnienia w zakresie aktywacji i rozwiązywania problemów powodujących występowanie błędów aktywacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dbania o aktualność systemu Windows, zobacz Windows Update: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.

Błąd

Znaczenie i sposób naprawy

System Windows zgłosił zmianę sprzętu urządzenia.

0xC004F211

Licencja systemu Windows jest skojarzona ze sprzętem urządzenia. Jeśli wprowadzisz znaczące zmiany sprzętowe, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie pasującej licencji po następnym uruchomieniu urządzenia. Jeśli system Windows był wstępnie zainstalowany na urządzeniu, a wprowadzono zmiany, takie jak wymiana płyty głównej, będziesz potrzebować nowej licencji.

Aby kupić nową licencję systemu Windows, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Przejdź do sklepu Microsoft Store.
 Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli masz klucz produktu systemu Windows, który był używany na urządzeniu przed zmianą sprzętową, wprowadź go, wybierając kolejno przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie opcję Zmień klucz produktu

Ponadto firma Microsoft udostępnia ścieżkę wyjątku umożliwiającą przeniesienie licencji systemu Windows po zmianie sprzętu. Musisz się zalogować na to samo konto Microsoft przed dokonaniem zmiany sprzętu i użyciem ścieżki wyjątku.  

Aby przejść do ścieżki wyjątku, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może usunąć problemu, zobaczysz link do ponownej aktywacji po zmianie sprzętu. Wybierz go, aby przejść tę ścieżkę wyjątku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej

Klucz produktu użyty na tym urządzeniu nie działa z tą wersją systemu Windows. Konieczny może być kontakt ze sklepem lub firmą, gdzie kupiono system Windows. Być może musisz wprowadzić inny klucz produktu lub przejść do sklepu Microsoft Store w celu zakupu oryginalnego systemu Windows.

0xC004F212 

Podczas ponownego instalowania systemu Windows 10 przy użyciu licencji cyfrowej zobaczysz monit o wybór wersji do zainstalowania. Jeśli wybierzesz wersję inną niż ta, na której używanie masz licencję, może zostać wyświetlony ten błąd.  

Jeśli sądzisz, że została zainstalowana niewłaściwa wersja, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie pozycję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów wykryje prawidłową cyfrową licencję systemu Windows 10 dla wersji, która nie jest obecnie zainstalowana, poinformuje Cię o tym oraz pokaże, jak zainstalować prawidłową wersję.
 Otwórz Ustawienia aktywacji

System Windows zgłosił, że nie znaleziono klucza produktu na urządzeniu. 

0xC004F213

Licencja systemu Windows jest skojarzona ze sprzętem urządzenia. Jeśli wprowadzisz znaczące zmiany sprzętowe, np. wymieniasz płytę główną, system Windows nie znajdzie pasującej licencji po następnym uruchomieniu urządzenia. Jeśli system Windows był wstępnie zainstalowany na urządzeniu, a wprowadzono zmiany, takie jak wymiana płyty głównej, będziesz potrzebować nowej licencji.

Aby kupić nową licencję systemu Windows, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Przejdź do sklepu Microsoft Store
 Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli masz klucz produktu systemu Windows, który był używany na urządzeniu przed zmianą sprzętową, wprowadź go, wybierając kolejno przycisk Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie opcję Zmień klucz produktu

Ponadto firma Microsoft udostępnia ścieżkę wyjątku umożliwiającą przeniesienie licencji systemu Windows po zmianie sprzętu. Musisz się zalogować na to samo konto Microsoft przed dokonaniem zmiany sprzętu i użyciem ścieżki wyjątku.  

Aby przejść do ścieżki wyjątku, wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktywacja i wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów nie może usunąć problemu, zobaczysz link do ponownej aktywacji po zmianie sprzętu. Wybierz go, aby przejść tę ścieżkę wyjątku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej

Ostrzeżenie „Licencja systemu Windows wkrótce wygaśnie”

Może się tak zdarzyć, jeśli zainstalowano klienta z licencją zbiorczą. Klienci systemu Windows 10 Pro z licencją zbiorczą to rozwiązanie używane przez duże organizacje, które wdrażają system Windows 10 na setkach lub tysiącach komputerów.

W takiej sytuacji aktywacją zwykle zarządza organizacja i trzeba kontaktować się z administratorem systemu w celu uzyskania pomocy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozwiązanie problemów z wygasaniem licencji systemu Windows.

0x803f7001

Jeśli pojawia się kod błędu 0x803F7001, oznacza to, że nie można znaleźć ważnej licencji systemu Windows 10 w celu aktywowania systemu Windows na Twoim urządzeniu. Oto sposób aktywacji systemu Windows:

 1. Wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Jeśli masz ważny klucz produktu, wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź 25-znakowy klucz produktu. Jeśli nie masz ważny klucz produktu, wybierz pozycję Przejdź do Microsoft Store i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kupić cyfrową licencję dla systemu Windows.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Uwaga: Klucz produktu powinien się znajdować w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows, w opakowaniu dostarczonym wraz z urządzeniem lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) dołączonym z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z kodem błędu 0x803F7001, zobacz Naprawianie błędu aktywacji (kod 0x803F7001) systemu Windows.

0x800704cF

Ten błąd oznacza, że na urządzeniu nie znaleziono ważnej licencji systemu Windows.

Do aktywowania systemu Windows konieczne będzie użycie ważnego klucza produktu. Klucz produktu powinien się znajdować w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej po zakupie systemu Windows, w opakowaniu dostarczonym wraz z urządzeniem lub na Certyfikacie Autentyczności (COA) dołączonym z tyłu lub na spodzie urządzenia.

Jeśli potrzebujesz pomocy w znalezieniu klucza produktu, zobacz Znajdowanie klucza produktu systemu Windows.

Jeśli masz ważny klucz produktu, możesz go użyć do aktywowania systemu Windows: 
 

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wprowadź klucz produktu składający się z 25 znaków.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli dokonano istotnej zmiany w sprzęcie urządzenia, np. wymiana płyty głównej, uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows dostępne na stronie ustawień aktywacji. Pamiętaj, że może pojawić się monit z prośbą o przeprowadzenie procesu ponownej aktywacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

Uwaga: Jeśli szukasz informacji o sposobie aktywowania systemu Windows 7 lub Windows 8.1, zobacz Aktywowanie systemu Windows 7 lub Windows 8.1.

0xC004C060, 0xC004C4A2, 0xC004C4A2, 0x803FA067L, 0xC004C001, 0xC004C004, 0xC004F004, 0xC004C007, 0xC004F005, 0xC004C00F, 0xC004C010, 0xC004C00E, 0xC004C4A4, 0xC004C4A5, 0xC004B001, 0xC004F010, 0xC004F050

Przyczyny wyświetlania tych błędów:

 • Wprowadzono klucz produktu, którego nie można użyć do aktywowania systemu Windows. Wprowadź inny klucz produktu lub kup nowy.

 • Przeprowadzono uaktualnianie do systemu Windows 10, ale serwery aktywacji były zajęte. Po przeprowadzeniu uaktualnienia z aktywowanej kopii systemu Windows 7 lub Windows 8.1 Twoja kopia systemu Windows 10 zostanie automatycznie aktywowana lub możesz poczekać chwilę, a następnie wybrać pozycję Aktywuj. Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

 • System został uaktualniony do wersji Windows 10 przy użyciu oferty bezpłatnego uaktualnienia, ale po ponownej instalacji system Windows 10 nie zostanie aktywowany. Twoja kopia systemu Windows 10 powinna zostać aktywowana automatycznie, o ile nie wprowadzono poważnych zmian sprzętowych w urządzeniu (takich jak wymiana płyty głównej). Jeśli nadal masz problemy z aktywacją, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

0xC004C003

Ten błąd może zostać wyświetlony, ponieważ wprowadzony klucz produktu systemu Windows 10 jest nieprawidłowy. Klucze produktu są unikatowe — przypisane do określonego użytkownika, aby zainstalować je na jednym urządzeniu. Jeśli użyto klucza (lub próbowano go użyć) na wielu urządzeniach, jest on oznaczony jako nieprawidłowy. W celu aktywowania systemu Windows musisz podać inny klucz systemu Windows, który jest unikatowy dla Twojego urządzenia.   

Jeśli zakupiono urządzenie od sprzedawcy systemu Windows 10 i oczekiwano, że klucz będzie ważny, skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli urządzenie zakupiono ze wstępnie zainstalowanym systemem Windows 10, a ten błąd aktywacji jest wyświetlany podczas włączania systemu po raz pierwszy, skontaktuj się z producentem urządzenia. 

Jeśli procesy na urządzeniu przebiegają inaczej niż opisano powyżej, wypróbuj następujące rozwiązania: 

 • Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją systemu Windows 10: Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Rozwiązywanie problemów
  Otwórz Ustawienia aktywacji

 • Sprawdź, czy posiadasz papierową kopię 25-znakowego klucza produktu systemu Windows, który można wpisać w celu aktywowania systemu Windows 10. 

 • Jeśli urządzenie było niedawno naprawiane w niezależnym serwisie, skontaktuj się z nim i zapytaj, czy po naprawie jest wymagany nowy klucz licencji na system Windows 10. 

 • Jeśli urządzenie jest nowe i nigdy nie był aktywowane, skontaktuj się z producentem urządzenia. 

0xC004F034

Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia nieprawidłowego klucza produktu lub klucza produktu dla innej wersji systemu Windows.

Wprowadź prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows 10 zainstalowanego na urządzeniu.

Jeśli na urządzeniu, które łączy się z serwerem usługi zarządzania kluczami (KMS, Key Management Service), jest zainstalowany system Windows, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji, aby uzyskać więcej informacji o sposobie aktywowania systemu Windows.

0xC004F210

Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu innej wersji systemu Windows niż wersja zainstalowana na danym urządzeniu. Ten błąd może także zostać wyświetlony, jeśli wcześniej uaktualniono system do wersji Windows 10, ale bieżąca wersja systemu Windows zainstalowana na urządzeniu nie odpowiada wersji Twojej licencji cyfrowej.

Możesz wpisać prawidłowy klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows zainstalowaną na urządzeniu lub ponownie zainstalować wersję systemu Windows 10 zgodną z Twoją licencją cyfrową.

Jeśli na urządzeniu jest zainstalowany system Windows 10 (wersja 1607 lub nowsza), narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją może pomóc w zainstalowaniu prawidłowej wersji systemu Windows na urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

0xC004E016, 0xC004F210

Ten błąd może wystąpić w przypadku wprowadzenia klucza produktu dla innej wersji lub edycji systemu Windows. Na przykład nie możesz użyć klucza produktu systemu Windows 10 w wersji Enterprise do aktywowania systemu Windows 10 Home ani Windows 10 Core.

Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją i edycją systemu Windows zainstalowanego na urządzeniu lub kup nową kopię systemu Windows w Microsoft Store.

0xC004FC03

Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub ustawienia zapory uniemożliwiają ukończenie procesu aktywacji systemu Windows w trybie online.

Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows. Jeśli nadal występują problemy, spróbuj aktywować system Windows przez telefon. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg SLUI 04, z listy wyników wybierz pozycję SLUI 04, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby aktywować system Windows.

Uwaga: Jeśli masz system Windows 10 Pro EDU lub Windows 10 Pro for Workstations, musisz go aktywować przez Internet — aktywacja przez telefon i polecenie SLUI 04 nie zadziałają. Zobacz Jak aktywować systemy Windows 10 Pro for Workstations i Windows 10 Pro EDU.

0xC004E028

Ten błąd może wystąpić w przypadku próby aktywacji urządzenia, które jest już w trakcie procesu aktywacji. Po zakończeniu pierwszego żądania urządzenie powinno zostać uaktywnione.

0x8007267C

Ten błąd może wystąpić, jeśli nie masz połączenia z Internetem lub serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny. Sprawdź, czy masz połączenie z Internetem i czy zapora nie blokuje aktywacji systemu Windows.

0xD0000272, 0xC0000272, 0xc004C012, 0xC004C013, 0xC004C014

Jeśli serwer aktywacji jest tymczasowo niedostępny, Twoja kopia systemu Windows zostanie aktywowana automatycznie, gdy usługa będzie ponownie dostępna w trybie online.

0xC004C008, 0xC004C770, 0x803FA071

Ten błąd może wystąpić, jeśli klucz produktu został już użyty na innym urządzeniu lub jest używany na większej liczbie urządzeń, niż jest to dozwolone w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, kup osobny klucz produktu dla każdego Twojego urządzenia w celu aktywowania na nim systemu Windows.

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10, możesz kupić system Windows w sklepie Microsoft Store:

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Przejdź do sklepu Microsoft Store, a następnie wykonaj instrukcje, aby kupić system Windows 10.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Uwagi: 

 • Jeśli na stronie Aktywacja nie jest wyświetlana pozycja Przejdź do sklepu Microsoft Store, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

 • Jeśli w urządzeniu dokonano istotnych zmian sprzętowych (takich jak wymiana płyty głównej) i masz ważny klucz produktu, spróbuj aktywować system Windows przez telefon. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz ciąg SLUI 04, z listy wyników wybierz pozycję SLUI 04, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby aktywować system Windows. Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownej aktywacji systemu Windows 10 (wersja 1607 lub nowsza) po zmianie sprzętowej, zobacz Ponowne aktywowanie systemu Windows po zmianie sprzętowej.

 • Jeśli masz system Windows 10 Pro EDU lub Windows 10 Pro for Workstations, musisz go aktywować przez Internet — aktywacja przez telefon i polecenie SLUI 04 nie zadziałają. Dowiedz się więcej na temat systemu Windows 11 Pro EDU lub Windows 11 Pro for Workstations.

0xC004F00F

Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Wprowadź klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.

0xC004C020

Ten błąd występuje, jeśli licencja zbiorcza (licencja zakupiona przez organizację od firmy Microsoft, umożliwiająca zainstalowanie systemu Windows na wielu urządzeniach) została użyta na większej liczbie urządzeń, niż określono w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Aby rozwiązać ten problem, może być konieczne aktywowanie systemu Windows na urządzeniu za pomocą innego klucza produktu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

0x8007232B, 0xC004F074, 0xC004F038, 0x8007007B

 • Ten błąd może wystąpić, jeśli wprowadzono klucz produktu dla wersji Enterprise systemu Windows w celu aktywowania systemu Windows 10 Home lub Windows 10 Pro. Spróbuj wprowadzić klucz produktu zgodny z wersją systemu Windows na urządzeniu.

 • Ten błąd może również wystąpić w przypadku próby aktywowania urządzenia służbowego, który nie jest połączony z siecią dostępną w miejscu pracy. Jeśli masz połączenie z siecią służbową i ten błąd jest nadal wyświetlany, może to oznaczać, że trzeba zmienić ustawienia sieciowe. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za pomoc techniczną w Twojej organizacji.

 • Jeśli w Twojej organizacji nie ma osoby zajmującej się pomocą techniczną, może być konieczne ponowne wprowadzenie klucza produktu:

 1. Wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja .

 2. Wybierz pozycję Zmień klucz produktu, a następnie wpisz klucz produktu składający się z 25 znaków.
  Otwórz Ustawienia aktywacji

Wymagane są uprawnienia administratora Może pojawić się monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie wyboru.

0x80072F8F

Ten błąd może wystąpić, jeśli data i godzina na urządzeniu są nieprawidłowe lub system Windows nie może nawiązać połączenia z usługą aktywacji w trybie online, co uniemożliwia zweryfikowanie klucza produktu.

Aby sprawdzić datę i godzinę, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Czas i język > Data i godzina.
Sprawdzenie daty i godziny w Ustawieniach
 

Aby sprawdzić połączenie internetowe:

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z siecią,a następnie z listy wyników wybierz pozycję Identyfikuj i napraw problemy z siecią.

 2. Wykonaj instrukcje, aby naprawić ewentualne problemy z siecią.

Jeśli narzędzie do rozwiązywania problemów z siecią nie znajdzie żadnych problemów z połączeniem sieciowym, spróbuj uruchomić ponownie urządzenie i zobacz, czy w ten sposób uda się rozwiązać problem.

0xC004E003

Ten błąd może wystąpić po zainstalowaniu oprogramowania innej firmy, które zmieniło pliki systemowe. Do ukończenia aktywacji systemu Windows są potrzebne określone pliki systemowe. Można spróbować przywrócić pliki systemowe do stanu z określonego momentu w przeszłości. Wykonanie tej operacji nie wpływa na pliki osobiste i powoduje usunięcie oprogramowania, które zostało zainstalowane od tego momentu.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z sekcji dotyczącej sposobu przywracania systemu dla określonego punktu przywracania, która jest dostępna w temacie Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

0x80004005

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją, wybierz kolejno pozycje Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Rozwiązywanie problemów. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do rozwiązywania problemów, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

Otwórz Ustawienia aktywacji

Jeśli to nie pomoże, może być konieczne zresetowanie Twojego urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

0x87e10bc6

Wystąpił błąd naszego serwera aktywacji lub usługi licencjonowania. Poczekaj kilka minut, a następnie wypróbuj następujące kroki odzyskiwania licencji systemu Windows 10 Pro: Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z aktywacją, wybierz kolejno pozycje Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Aktywacja , a następnie wybierz opcję Rozwiązywanie problemów.
Otwórz Ustawienia aktywacji

Po zakończeniu rozwiązywania problemów wybierz opcję Przejdź do sklepu Microsoft Store, aby uruchomić aplikację Microsoft Store. Jeśli aplikacja Microsoft Store pokazuje, że wystąpił problem, wybierz pozycję Spróbuj ponownie. Po kilku minutach powinien pojawić się komunikat z podziękowaniem za aktywowanie oryginalnego systemu Windows, a następnie inny komunikat pokazujący, że system Windows został aktywowany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia do rozwiązywania problemów, zobacz Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów z aktywacją.

0x80070652

Ten błąd może wystąpić, jeśli na komputerze brakuje składników aktualizacji lub są one uszkodzone. Ten błąd może również wystąpić z powodu słabego połączenia sieciowego, z którego korzysta system.

Użyj Narzędzia do rozwiązywania problemów z aktualizacją systemu Windows, aby sprawdzić uszkodzone lub brakujące aktualizacje bądź składniki. Narzędzie do rozwiązywania problemów pomoże ustalić i, w niektórych przypadkach, rozwiązać problem.

Należy także sprawdzić jakość połączenia z Internetem.

Wszystkie pozostałe kody błędów

Przejdź do pozycji Pomoc systemu Windows, wprowadź kod błędu w polu Wyszukiwanie pomocy u góry z prawej strony, a następnie uruchom wyszukiwanie. Przejrzyj dokładnie wyniki wyszukiwania, aby upewnić się, że wypróbowane są tylko te rozwiązania, które mają zastosowanie w Twojej sytuacji.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×