Wskazówki pomocne w poprawieniu wydajności komputera z systemem Windows 10

Windows 10

Poniższe sugestie mogą pomóc w pełnym wykorzystaniu możliwości komputera z systemem Windows 10. Wskazówki są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.