Dbaj o bezpieczeństwo dzięki Zabezpieczeniom Windows

Dotyczy: SecurityWindows 10

Konsola Windows Security zapewnia najnowszą ochronę antywirusową w systemie Windows 10. Po uruchomieniu systemu Windows 10 po raz pierwszy funkcja Zabezpieczenia Windows jest włączona i aktywnie chroni Twój komputer, skanując w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wirusów i zagrożeń bezpieczeństwa.

Funkcja Zabezpieczenia Windows używa ochrony w czasie rzeczywistym do skanowania pobieranej zawartości i programów uruchomionych na urządzeniu. Oprócz tego usługa Windows Update automatycznie pobiera aktualizacje programu Zabezpieczenia Windows, aby ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia oraz jego ochronę przed zagrożeniami.

Konsola Zabezpieczenia Windows pomaga aktualizować ochronę antywirusową poprzez informowanie, kiedy:

 • Urządzenie było po raz ostatni skanowane pod kątem zagrożeń.
 • Definicje były ostatnio aktualizowane. Definicje to pliki, których konsola Zabezpieczenia Windows używa do ochrony Twojego urządzenia przed najnowszymi zagrożeniami.
 • Zostało wykonane skanowanie wydajności i kondycji urządzenia w celu uzyskania pewności, że urządzenie pracuje sprawnie.

Windows Defender Security Center

Konsola Zabezpieczenia Windows ma siedem obszarów, które chronią urządzenie i umożliwiają wybór sposobów jego ochrony:

 • Ochrona przed wirusami i zagrożeniami. Monitorowanie zagrożeń dla urządzenia, skanowanie go i pobieranie aktualizacji pomagających wykrywać najnowsze zagrożenia. (Niektóre z tych opcji nie są dostępne, jeśli system Windows 10 uruchomiono w trybie S mode).  
 • Ochrona konta. Dostęp do opcji logowania i ustawień konta, w tym funkcji Windows Hello i dynamicznej blokady.
 • Zapora i ochrona sieci. Zarządzanie ustawieniami zapory i monitorowanie, co dzieje się z Twoimi sieciami i połączeniami internetowymi.
 • Sterowanie aplikacjami i przeglądarką. Aktualizacja ustawień narzędzia Windows Defender SmartScreen w celu ochrony urządzenia przed potencjalnie groźnymi aplikacjami, plikami, witrynami i zawartością do pobrania. Zawiera również funkcje ochrony przed wykorzystaniem luk umożliwiające dostosowanie ustawień ochrony urządzeń.
 • Zabezpieczenia urządzenia. Przeglądanie wbudowanych opcji zabezpieczeń, by chronić urządzenie przed atakami złośliwego oprogramowania.
 • Wydajność i kondycja urządzenia. Wyświetlanie stanu wydajności urządzenia, oczyszczanie urządzenia i aktualizowanie go do najnowszej wersji systemu Windows 10.
 • Opcje rodziny. Monitorowanie aktywności dzieci w Internecie oraz wykorzystania urządzeń w domu. 

W niektórych z tych obszarów jest wyświetlana ikona statusu:

 • Zielony oznacza, że urządzenie jest wystarczająco chronione i nie ma żadnych zalecanych działań.
 • Żółty oznacza, że są zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
 • Czerwony jest ostrzeżeniem, że jakiś element wymaga natychmiastowej uwagi.

Ręczne wykonywanie skanowania


Jeśli podejrzewasz, że na urządzeniu masz wirusa lub złośliwe oprogramowanie, natychmiast je sprawdź, uruchamiając szybkie skanowanie. Dzięki tej opcji oszczędzisz czas, gdy nie chcesz skanować wszystkich plików i folderów. Aby uruchomić szybkie skanowanie w konsoli Zabezpieczenia Windows, wybierz Ochrona przed wirusami i zagrożeniami, a następnie w obszarze Bieżące zagrożenia wybierz Szybkie skanowanie (lub w poprzednich wersjach systemu Windows 10 w obszarze Historia zagrożeń wybierz Skanuj teraz).

Jeśli chcesz bardziej szczegółowo sprawdzić bezpieczeństwo urządzenia, uruchom jedną z zaawansowanych procedur skanowania dostępnych w programie Zabezpieczenia Windows. Aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji skanowania, wybierz Ochrona przed wirusami i zagrożeniami, a następnie w obszarze Bieżące zagrożenia wybierz Opcje skanowania (lub w poprzednich wersjach systemu Windows 10 w obszarze Historia zagrożeń wybierz polecenie Uruchom nowe skanowanie zaawansowane). Wybierz jedną z następujących opcji: 

 • Pełne skanowanie. Sprawdza pliki i programy, które są aktualnie uruchomione na danym urządzeniu.
 • Skanowanie niestandardowe. Skanowanie określonych plików lub folderów na urządzeniu.
 • Skanowanie przy użyciu programu Windows Defender Offline. Uruchom to skanowanie, jeśli martwisz się, że Twoje urządzenie mogło zostać zainfekowane przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie. Dowiedz się więcej o usłudze Windows Defender Offline.

Dowiedz się więcej na temat uruchamiania skanowania w trybie zaawansowanym

Planowanie własnego skanowania


Mimo że program Zabezpieczenia Windows regularnie skanuje urządzenie, aby zapewnić jego bezpieczeństwo, można ustawić czas i częstotliwość skanowania.

 1. Kliknij Start , wpisz zaplanuj zadania w polu Wyszukaj , a następnie wybierz z listy wyników Zaplanuj zadania.
 2. W lewym okienku rozwiń kolejno pozycje Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Windows, a następnie przewiń w dół i wybierz folder Windows Defender.
 3. W środkowym okienku u góry wybierz opcję Windows Defender Scheduled Scan.
 4. Wybierz kartę Wyzwalacze, a następnie wybierz pozycję Nowy.
 5. Ustaw czas i częstotliwość, a następnie wybierz przycisk OK.

Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym programu antywirusowego Windows Defender


Czasami może być potrzebne tymczasowe wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym. Jednak ochrona w czasie rzeczywistym zostanie włączona automatycznie po krótkim czasie, aby wznowić ochronę urządzenia. Gdy ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona, otwierane lub pobierane pliki nie są skanowane pod kątem zagrożeń.

 1. Wybierz Start Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows  > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Zarządzaj ustawieniami. (W poprzednich wersjach systemu Windows 10 wybierz opcje Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami).
 2. W ustawieniu Ochrona w czasie rzeczywistym zaznacz wartość Wyłączona.