Dbaj o bezpieczeństwo dzięki Zabezpieczeniom Windows

Dotyczy: SecurityWindows 10

Konsola Zabezpieczenia Windows zapewnia najnowszą ochronę antywirusową w systemie Windows 10. Twoje urządzenie będzie aktywnie chronione od chwili uruchomienia systemu Windows 10. Konsola Zabezpieczenia Windows stale skanuje w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania, wirusów i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Oprócz tej ochrony w czasie rzeczywistym są pobierane automatycznie aktualizacje, aby ułatwić zapewnienie bezpieczeństwa urządzenia oraz jego ochronę przed zagrożeniami.

Windows Defender Security Center

Niektóre funkcje usługi Zabezpieczenia Windows działają nieco inaczej, jeśli używasz systemu Windows 10 w trybie S mode. Ten tryb jest zoptymalizowany dla większego bezpieczeństwa, dlatego obszar Ochrona przed wirusami i zagrożeniami zawiera mniej opcji. Ale nie martw się — zabezpieczenia wbudowane w tym trybie automatycznie uniemożliwiają uruchomianie wirusów i innych zagrożeń na urządzeniu, a dodatkowo będziesz automatycznie otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń.

    Ręczne wykonywanie skanowania


    Jeśli obawiasz się zagrożenia dla określonego pliku lub folderu, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy plik lub folder w Eksploratorze plików, a następnie wybierz polecenie Skanuj przy użyciu programu Windows Defender.

    Jeśli podejrzewasz, że na urządzeniu masz wirusa lub złośliwe oprogramowanie, uruchom szybkie skanowanie. Jest to znacznie szybsze niż wykonanie pełnego skanowania wszystkich plików i folderów.

    Aby uruchomić szybkie skanowanie w aplikacji Zabezpieczenia Windows:

    1. Wybierz opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.
    2. W obszarze Bieżące zagrożenia wybierz opcję Szybkie skanowanie (w poprzednich wersjach systemu Windows 10 w obszarze Historia zagrożeń wybierz opcję Skanuj teraz).

    Jeśli nie widać żadnych pilnych problemów, warto dokładniej sprawdzić urządzenie.

    Aby uruchomić zaawansowane skanowanie w aplikacji Zabezpieczenia Windows:

    1. Wybierz opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.
    2. W obszarze Bieżące zagrożenia wybierz opcję Opcje skanowania (w poprzednich wersjach systemu Windows 10 w obszarze Historia zagrożeń wybierz opcję Uruchom nowe skanowanie zaawansowane).
    3. Wybierz jedną z opcji skanowania: Pełne skanowanie (sprawdzanie plików i programów aktualnie uruchomionych na urządzeniu), Skanowanie niestandardowe (skanować określonych plików lub folderów) albo Skanowanie za pomocą programu Windows Defender Offline (uruchom to skanowanie, jeśli Twoje urządzenie zostało lub potencjalnie może być zainfekowane przez wirusa lub złośliwe oprogramowanie). Dowiedz się więcej o usłudze Windows Defender Offline.
    4. Kliknij przycisk Skanuj teraz.

     Dowiedz się więcej na temat uruchamiania skanowania w trybie zaawansowanym.

     Planowanie własnego skanowania


     Mimo że program Zabezpieczenia Windows regularnie skanuje urządzenie, aby zapewnić jego bezpieczeństwo, można ustawić czas i częstotliwość skanowania.

     Aby zaplanowanie skanowanie:

     1. Kliknij Start , wpisz zaplanuj zadania w polu Wyszukaj , a następnie wybierz z listy wyników Zaplanuj zadania.
     2. W lewym okienku rozwiń kolejno pozycje Biblioteka Harmonogramu zadań > Microsoft > Windows, a następnie przewiń w dół i wybierz folder Windows Defender.
     3. W środkowym okienku u góry wybierz opcję Windows Defender: Skanowanie zaplanowane.
     4. W okienku Akcje wybierz pozycję Właściwości.
     5. W otwartym oknie wybierz kartę Wyzwalacze, a następnie wybierz pozycję Nowy.
     6. Ustaw czas i częstotliwość, a następnie wybierz przycisk OK.
     7. Przejrzyj harmonogram i wybierz pozycję OK.

     Włączanie lub wyłączanie ochrony w czasie rzeczywistym programu antywirusowego Windows Defender


     Czasami może być konieczne krótkotrwałe wyłączenie ochrony w czasie rzeczywistym. Gdy ochrona w czasie rzeczywistym jest wyłączona, otwierane lub pobierane pliki nie są skanowane pod kątem zagrożeń. Jednak ochrona w czasie rzeczywistym wkrótce znów się włączy automatycznie, aby ponownie chronić urządzenie.

     Aby tymczasowo wyłączyć ochronę w czasie rzeczywistym:

     1. Wybierz Start Ustawienia  > Aktualizacja i zabezpieczenia  > Zabezpieczenia Windows  > Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Zarządzaj ustawieniami. (W poprzednich wersjach systemu Windows 10 wybierz opcje Ochrona przed wirusami i zagrożeniami > Ustawienia ochrony przed wirusami i zagrożeniami).
     2. W ustawieniu Ochrona w czasie rzeczywistym zaznacz wartość Wyłączone i naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.