Pobieranie sterowników i oprogramowania układowego dla urządzenia Surface

Dotyczy: Surface DevicesSurface

Wybierz posiadany model Surface z poniższej listy, a następnie wybierz przypisane łącze prowadzące do najnowszego oprogramowania układowego i sterowników dźwięku, ekranu, sieci Ethernet i Wi-Fi przeznaczone dla Twojego urządzenia Surface. 

Użytkownik zostanie przekierowany do strony szczegółów Centrum pobierania dla danego urządzenia. Może być dostępnych wiele plików do pobrania, w zależności od wybranego produktu.

  • Jeśli nie znasz modelu urządzenia Surface, wybierz pole wyszukiwania na pasku zadań i wpisz Surface, wybierz aplikację Surface z menu, a następnie opcję Your Surface . Model zostanie wyświetlony na ekranie.
  • Aby dowiedzieć się, której wersji i kompilacji systemu Windows używasz, wybierz opcję Start > Ustawienia  > System  > Informacje , a następnie w obszarze Specyfikacje systemu Windows znajdź wersję i numer kompilacji systemu operacyjnego.
    Otwieranie ustawień informacji
  • Aby zaktualizować urządzenie Surface za pomocą najnowszych sterowników i oprogramowania układowego z Centrum pobierania, wybierz plik .msi, którego nazwa pasuje do modelu Twojego urządzenia Surface i wersji systemu Windows. Na przykład aby zaktualizować urządzenie Surface Book 2 o kompilację 15063 systemu Windows 10, wybierz pozycję SurfaceBook2_Win10_15063_1702009_2.msi. Aby zaktualizować urządzenie Surface Book 2 z kompilacją 16299 systemu Windows 10, wybierz pozycję SurfaceBook2_Win10_16299_1703009_2.msi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konwencji nazewnictwa Surface MSI, zobacz Wdrażanie najnowszego oprogramowania układowego i sterowników dla urządzeń Surface.

Jeśli nie ma pliku .msi, który odnosi się do kompilacji systemu Windows 10 zainstalowanej na urządzeniu, wybierz plik .msi, którego numer jest niższy od numeru kompilacji, a przy tym najbardziej do niego zbliżony.

Surface Go


 

Inne modele Surface


Jeśli dane urządzenie Surface nie jest wymienione — na przykład, jeśli masz starszy produkt, taki jak Surface RT — oznacza to, że pliki aktualizacji .msi nie są obecnie dostępne dla tego urządzenia. Zaleca się połączenie z witryną Windows Update, aby zaktualizować te modele urządzeń Surface. W tym celu:

  1. Wybierz opcję Start  > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update
  2. Wybierz pozycję Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje. Jeśli aktualizacje są dostępne, zostaną zainstalowane automatycznie. Po zainstalowaniu aktualizacji może być konieczne ponowne uruchomienie tabletu Surface.
    Sprawdzanie, czy są dostępne aktualizacje systemu Windows

Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Windows Update oraz dowiedzieć się, jak sprawdzić, które aktualizacje zostały zainstalowane, zobacz Aktualizowanie oprogramowania układowego urządzenia Surface i systemu Windows 10.

Obsługa tworzenia obrazów


Jeśli jesteś specjalistą IT i przygotowujesz lub aktualizujesz niestandardowe obrazy systemu Windows dla posiadanych urządzeń Surface, pobierz pliki obrazów z Centrum pobierania, aby zapewnić, że w obrazach użyto najnowszego oprogramowania i sterowników.

Jeśli tworzysz nowy obraz referencyjny do wdrożenia, pobierz pakiet .msi, który można zaimportować do programu System Center Configuration Manager, zestaw narzędzi firmy Microsoft do wdrażania lub inne narzędzia do wdrażania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie aktualizacjami sterowników i oprogramowania układowego urządzenia Surface.