Jak używać aplikacji Alarmy i zegar w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Alarmy i czasomierze

 • Aby uruchomić aplikację, wybierz pozycję Start i wybierz Alarmy i zegar z listy aplikacji lub wpisz nazwę w polu wyszukiwania. 
 • Alarmy i czasomierze działają nawet po zamknięciu aplikacji i zablokowaniu urządzenia. Jeśli pojawi się ostrzeżenie, że powiadomienia są widoczne tylko wtedy, gdy urządzenie jest w stanie aktywności, upewnij się, że komputer nie przejdzie w stan uśpienia (przejdź do menu Ustawienia  > System > Zasilanie i uśpienie, aby dostosować ustawienia uśpienia). 
 • Nie odłączaj zasilania od laptopa lub tabletu i upewnij się, że głośność została tak ustawiona w urządzeniu, że usłyszysz alarm lub czasomierz.
 • Aby zareagować na alarm, wybierz Odłóż lub Odrzuć.
  Wyskakujące powiadomienie alarmu na pasku bocznym z opcjami odłożenia i odrzucenia
 • Jeśli chcesz zmienić strefę czasową zegara, przejdź do menu Ustawienia  > Czas i język > Data i godzina. Skorzystaj z menu rozwijanego w strefie czasowej, aby wybrać preferowaną strefę czasową.

Zegar

Aby dodać lokalizację i porównać czasy na całym świecie:

 • W aplikacji Alarmy i zegar wybierz opcję Zegar, a następnie u dołu opcję Nowy .
 • Wpisz kilka pierwszych liter nazwy lokalizacji, a następnie wybierz ją z listy. Jeśli nie widzisz szukanej lokalizacji, wybierz inną, która znajduje się w tej samej strefie czasowej.

 • Wybierz opcję Porównaj (dwa zegary), a następnie wybierz czas na suwaku na dole. Wybierz lokalizację na mapie, aby zmienić miejsce, do którego odwołuje się suwak. 

  Porównywanie czasów na wyświetlonej mapie świata
 • Aby zatrzymać porównywanie czasów, wybierz opcję Anuluj lub naciśnij Esc.

Stoper

Aby skorzystać ze stopera:

 • Wybierz Stoper, a następnie Start.

 • Aby oznaczyć okrążenie lub międzyczas w trakcie działania stopera, wybierz pozycję Okrążenia/międzyczasy (flaga).

 • Wybierz opcję Rozwiń, aby zwiększyć rozmiar wyświetlacza stopera. 
 • Wybierz opcję Wstrzymaj, aby zatrzymać zegar.

 • Wybierz opcję Resetuj, aby wyczyścić zegar.