Oczyszczanie dysku w systemie Windows 10


 • Aby usunąć pliki tymczasowe:
  • Na pasku zadań poszukaj hasła Oczyszczanie dysku, a następnie wybierz odnośną aplikację z listy wyników.

  • Wybierz dysk, który chcesz oczyścić, a następnie wybierz pozycję OK.

  • W obszarze Pliki do usunięcia wybierz typy plików, których chcesz się pozbyć. Aby uzyskać opis typu pliku, wybierz go.

  • Wybierz przycisk OK.

 • Jeśli potrzebujesz więcej miejsca, możesz też usunąć pliki systemowe:

  • Uruchom funkcję Oczyszczanie dysku i wybierz polecenie Oczyść pliki systemowe.

  • Wybierz typy plików, których chcesz się pozbyć. Aby uzyskać opis typu pliku, wybierz go.

  • Wybierz przycisk OK.

 • Uwaga: Jeśli zauważysz, że folder Temp wypełnia się szybko po uruchomieniu Oczyszczania dysku, zobacz Błąd Mało miejsca na dysku z powodu zapełnienia folderu Temp.
 • Aby uzyskać więcej o zwalnianiu miejsca na komputerze, zobacz Zwalnianie miejsca na dysku w systemie Windows 10.