Rozwiązywanie problemów z komputerem za pośrednictwem połączenia zdalnego przy użyciu Szybkiej pomocy


Szybka pomoc to aplikacja systemu Windows 10. Umożliwia komuś, komu ufasz, przejęcie kontroli nad Twoim komputerem i udzielenie pomocy w rozwiązaniu problemu. Aby rozpocząć, osoba pomagająca musi uruchomić aplikację Szybka pomoc, uzyskać 6-cyfrowy kod i udostępnić Ci go. 

 • Udziel pomocy
  • Wybierz opcję Start  > Akcesoria systemu > Szybka pomoc (lub wybierz przycisk Start  i wpisz Szybka pomoc w polu wyszukiwania, a następnie wskaż tę pozycję w wynikach). 
  • Wybierz opcję Pomóż kolejnej osobie, a następnie wyślij 6-cyfrowy kod do osoby, której pomagasz.
  • Po wprowadzeniu go wybierz opcję Przejmij pełną kontrolę lub Wyświetl ekran.
  • Wybierz opcję Kontynuuj i poczekaj, aż osoba, której pomagasz, zezwoli na połączenie. 
 • Uzyskaj pomoc
  • Wybierz opcję Start  > Akcesoria systemu > Szybka pomoc (lub wybierz przycisk Start  i wpisz Szybka pomoc w polu wyszukiwania, a następnie wskaż tę pozycję w wynikach). 
  • W polu Kod od asystenta wprowadź otrzymany 6-cyfrowy kod i wybierz opcję Udostępnij ekran.
  • Poczekaj na osobę pomagającą, a następnie wybierz opcję Zezwól w wyświetlonym oknie.