Szyfrowanie urządzeń w systemie Windows 10

Dotyczy: Windows 10

Szyfrowanie urządzenia — informacje


Szyfrowanie urządzenia pomaga chronić Twoje dane i jest dostępne na wielu urządzeniach z systemem Windows. Jeśli włączysz funkcję szyfrowania urządzenia, do danych na urządzeniu będą miały dostęp wyłącznie uprawnione osoby. Jeśli ta funkcja nie jest dostępna na urządzeniu, zamiast niej może być możliwe włączenie standardowego szyfrowania za pomocą funkcji BitLocker. 

Czy funkcja jest dostępna na moim urządzeniu?


Szyfrowanie urządzenia jest dostępne na obsługiwanych urządzeniach z dowolną wersją systemu Windows 10. Jeśli chcesz użyć standardowego szyfrowania za pomocą funkcji BitLocker, jest ono dostępne na obsługiwanych urządzeniach z systemem Windows 10 Pro, Enterprise lub Education. Niektóre urządzenia mają oba typy szyfrowania. Na przykład urządzenie Surface Pro z systemem Windows 10 Pro ma możliwość korzystania z uproszczonego szyfrowania urządzenia lub kompletnych opcji zarządzania w ramach funkcji BitLocker. Nie masz pewności, którą wersję systemu Windows posiadasz? Zobacz Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?

Aby sprawdzić, czy można użyć szyfrowania urządzenia

  1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Informacje o systemie, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Informacje o systemie na liście wyników, a następnie wybierz opcję Uruchom jako administrator. Możesz też wybrać przycisk Start , a następnie w obszarze Narzędzia administracyjne systemu Windows wybrać opcję Informacje o systemie.
  2. W dolnej części okna Informacje o systemie znajdź pozycję Obsługa szyfrowania urządzeń. Jeśli wartość to Spełnia wymagania wstępne, oznacza to, że funkcja szyfrowania urządzenia jest dostępna na tym urządzeniu. Jeśli nie jest dostępna, zamiast tego można użyć standardowego szyfrowania funkcją BitLocker.

Aby włączyć szyfrowanie urządzenia

  1. Zaloguj się do systemu Windows przy użyciu konta administratora (może być konieczne wylogowanie się i zalogowanie ponowne, aby przełączyć konto). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.
  2. Wybierz przycisk Start , a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia > Szyfrowanie urządzenia. Jeśli opcja Szyfrowanie urządzenia nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie jest dostępna. Zamiast tego można włączyć standardowe szyfrowanie funkcją BitLocker.
  3. Jeśli funkcja szyfrowania urządzenia jest wyłączona, wybierz opcję Włącz

Aby włączyć standardowe szyfrowanie funkcją BitLocker

  1. Zaloguj się na urządzeniu z systemem Windows przy użyciu konta administratora (może być konieczne wylogowanie się i zalogowanie ponowne, aby przełączyć konto). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta użytkownika lub administratora lokalnego w systemie Windows 10.
  2. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz Zarządzaj funkcją BitLocker, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników. Możesz też wybrać przycisk Start , a następnie w obszarze System Windows wybrać opcję Panel sterowania. W Panelu sterowania wybierz opcję System i zabezpieczenia, a następnie w obszarze Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker wybierz opcję Zarządzaj funkcją BitLocker.
  3. Wybierz opcję Włącz funkcję BitLocker i postępuj zgodnie z instrukcjami. (Jeśli funkcja BitLocker jest włączona i chcesz ją wyłączyć, wybierz opcję Wyłącz funkcję BitLocker.)

Dodatkowe zasoby


Jeśli urządzenie wymaga klucza odzyskiwania do odblokowania, zobacz Znajdowanie klucza odzyskiwania