27 lutego 2020 r. — KB4535996 (kompilacje systemu operacyjnego 18362.693 i 18363.693)

Dotyczy: Windows 10, version 1903, all editionsWindows Server version 1903Windows 10, version 1909, all editions

Najważniejsze informacje


  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający otwarcie aplikacji do syntezy mowy przez kilka minut w środowisku o wysokim poziomie szumu. 
  • Rozwiązuje problem powodujący zmniejszanie jakości obrazu w środowisku domowym Windows Mixed Reality (WMR). 
  • Usuwa problem, który może uniemożliwić załadowanie zawartości ActiveX.
  • Zwiększa wydajność baterii w trybie wstrzymania przy zachowaniu połączenia. 
  •  Rozwiązuje problem powodujący, że Narrator firmy Microsoft może przestawać działać, jeśli sesja użytkownika jest dłuższa od 30 minut. 
  • Usuwa problem powodujący dodanie niechcianego układu klawiatury jako domyślnego po uaktualnieniu, nawet jeśli został już usunięty. 
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne renderowanie pola wyszukiwania Windows Search. 
  • Rozwiązuje problem uniemożliwiający poprawne wyświetlanie interfejsu użytkownika ustawień drukarki. 
  • Rozwiązuje problem, który uniemożliwiał niektórym aplikacjom drukowanie na drukarki sieciowe. 

Ulepszenia i poprawki


Jeśli zainstalowano wcześniejsze aktualizacje, tylko nowe poprawki zawarte w tym pakiecie zostaną pobrane i zainstalowane w urządzeniu.

Znane problemy z tą aktualizacją


Microsoft nie ma obecnie żadnych informacji o występowaniu problemów z tą aktualizacją.

Jak uzyskać tę aktualizację


Przed zainstalowaniem tej aktualizacji

Microsoft zdecydowanie zaleca zainstalowanie najnowszej aktualizacji stosu obsługi (SSU) dla Twojego systemu operacyjnego przed zainstalowaniem najnowszej aktualizacji zbiorczej (LCU). SSU poprawiają skuteczność procesu aktualizacji, aby ograniczyć potencjalne problemy podczas instalowania LCU. Aby uzyskać ogólne informacje na temat SSU, zobacz Aktualizacje stosu obsługi (SSU) i Aktualizacje stosu obsługi (SSU): często zadawane pytania.

Jeśli używasz usługi Windows Update, najnowsze SSU (KB4538674) zostaną zaproponowane automatycznie. Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji dla najnowszych SSU, wyszukaj go na stronie Wykaz usługi Microsoft Update.

Zainstaluj tę aktualizację

Kanał wersji Dostępne Następny krok
Usługa Windows Update lub Microsoft Update Tak Przejdź do Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update. W obszarze Dostępne są opcjonalne aktualizacje znajduje się łącze umożliwiające pobranie i zainstalowanie aktualizacji.
Wykaz usługi Microsoft Update Tak Aby uzyskać autonomiczny pakiet tej aktualizacji, przejdź do witryny internetowej Wykaz usługi Microsoft Update.
Program Windows Server Update Services (WSUS) Tak

Ta aktualizacja zostanie automatycznie zsynchronizowana z programem WSUS w przypadku skonfigurowania produktów i klasyfikacji następująco:

Produkt: Windows 10, wersja 1903 i nowsze

Klasyfikacja: Aktualizacje

 

Informacje o plikach

Aby poznać listę plików zawartych w tej aktualizacji, pobierz informacje o plikach dla aktualizacji zbiorczej 4535996

Uwaga Niektóre pliki błędnie mają „Nie dotyczy” w kolumnie „Wersja pliku” pliku CSV. Może to prowadzić do fałszywych dodatnich lub fałszywych ujemnych wyników podczas korzystania z narzędzi skanujących innych firm w celu weryfikowania kompilacji.