Lokalizacja i prywatność w przeglądarce Microsoft Edge

Dotyczy: Microsoft EdgeWindows 10Windows 8.1

 

Niektóre witryny internetowe mogą zapewniać dokładniejsze wyniki, gdy udostępnisz im swoją lokalizację. Jeśli na przykład udostępnisz swoją lokalizację, wyszukiwarki mogą dawać bardziej pasujące wyniki dotyczące restauracji i kawiarni w pobliżu.

Domyślnie

new Microsoft Edge 

zawsze poprosi o Twoje pozwolenie, kiedy witryna będzie chciała poznać Twoją lokalizację. Gdy witryna zażąda lokalizacji, zostanie wyświetlony monit:

The location permissions prompt in Microsoft Edge

Aby zezwolić witrynie na dostęp do Twojej lokalizacji, wybierz pozycję Zezwól. Przed udostępnieniem lokalizacji witrynie sieci web należy zawsze zapoznać się z zasadami zachowania poufności informacji witryny.

Kontrolowanie, czy witryny internetowe mogą uzyskiwać dostęp do Twojej lokalizacji w Microsoft Edge

Aby zablokować możliwość udostępniania lokalizacji witrynom sieci web przez Microsoft Edge:

 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz opcję Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia .
 2. Wybierz Uprawnienia witryny > Lokalizacja.
 3. Wyłącz Pytaj przed uzyskaniem dostępu. Microsoft Edge nie udostępni Twojej lokalizacji żadnej witrynie internetowej.

Aby zezwolić Microsoft Edge na udostępnianie Twojej lokalizacji witrynom internetowym:

 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz opcję Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia .
 2. Wybierz Uprawnienia witryny > Lokalizacja.
 3. Włącz Pytaj przed uzyskaniem dostępu. Microsoft Edge wyświetli monit za każdym razem, gdy witryna internetowa będzie chciała uzyskać dostęp do Twojej lokalizacji.

Nawet po zablokowaniu udostępniania lokalizacji w witrynach internetowych przez przeglądarkę Microsoft Edge niektóre witryny mogą używać informacji, takich jak Twój adres IP, w celu określenia lokalizacji Twojego urządzenia z różną dokładnością.

Kontrolowanie dostępu do Twojej lokalizacji przez konkretne witryny internetowe

Możesz również zezwolić na dostęp do Twojej lokalizacji konkretnym witrynom albo zablokować im ten dostęp:

 1. Odwiedź witrynę internetową w programie Microsoft Edge.
 2. W rogu paska adresu wybierz ikonę Blokada  , Informacje lub Niebezpieczna  i wybierz Uprawnienia witryny.
 3. Obok elementu Lokalizacja wybierz z listy opcję Zapytaj (domyślne), Zezwól lub Zablokuj.

Jak przeglądarka Microsoft Edge wchodzi w interakcję z uprawnieniami systemu operacyjnego podczas udostępniania lokalizacji witrynie internetowej


Jeśli zezwolisz na udostępnianie Twojej lokalizacji witrynie, system Windows może używać takich informacji, jak adres IP, pobliskie punkty dostępu sieci Wi-Fi czy dane GPS, jeśli będą one dostępne, aby oszacować współrzędne lokalizacji i przekazać te informacje do przeglądarki Microsoft Edge. Te informacje będą następnie udostępniane witrynie żądającej informacji o Twojej lokalizacji. 

Systemy Windows 10 i Windows 8

Jeśli włączysz Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu i Zezwalaj aplikacjom na uzyskiwanie dostępu do Twojej lokalizacji w obszarze Ustawienia lokalizacji w systemie Windows, przeglądarka Microsoft Edge może dostarczać witrynom bardziej precyzyjne informacje o lokalizacji. Te informacje są udostępniane tylko witrynom, które uzyskały zezwolenie na wyświetlanie lokalizacji. 

Należy pamiętać, że witryny sieci Web mogą korzystać z innych metod, takich jak wyszukiwanie Twojego adresu IP w celu oszacowania lokalizacji, jeżeli ustawienia lokalizacji w systemie Windows są wyłączone.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach prywatności i lokalizacji w systemie Windows, zobacz Usługa lokalizacyjna systemu Windows 10 a prywatność.

Inne systemy operacyjne 

W przypadku systemów operacyjnych innych niż Windows 10 i Windows 8 przeglądarka Microsoft Edge będzie używać pozwoleń określonych w obszarze Ustawienia i nie tylko > Uprawnienia witryny > Lokalizacja do określania, czy udostępniać witrynie Twoją lokalizację.

Microsoft Edge może użyć informacji, takich jak adres IP czy pobliskie punkty dostępu sieci Wi-Fi, aby oszacować Twoją lokalizację. Te informacje będą następnie udostępniane witrynie żądającej informacji o Twojej lokalizacji.

Ochrona prywatności podczas udostępniania lokalizacji


Przed zezwoleniem na dostęp do lokalizacji należy zapoznać się z zasadami zachowania poufności informacji w konkretnej witrynie internetowej.

Microsoft szanuje Twoją prywatność. Microsoft Edge zawiera kilka wbudowanych mechanizmów zabezpieczających zapewniających, że uzyskujemy dostęp do Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją zgodę i w sposób chroniący Twoją prywatność:

 • Microsoft Edge nie zbiera i nie przechowuje informacji o lokalizacji za pomocą konta Microsoft.
 • Microsoft Edge zawsze respektuje uprawnienia witryn przypisane do zalogowanego profilu na potrzeby kontrolowania dostępu do lokalizacji:
  • Jeśli korzystasz z przeglądania InPrivate, Microsoft Edge będzie używać ustawienia uprawnień do lokalizacji profilu, z którego uruchomiono sesję InPrivate.
  • Jeśli korzystasz z trybu gościa, Microsoft Edge zawsze poprosi o Twoją zgodę przed udostępnieniem konkretnej witrynie Twojej lokalizacji.