Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Firma Microsoft obsługuje usługę lokalizyjną, która pomaga określić dokładną lokalizację geograficzną urządzenia z systemem Windows. Dokładna lokalizacja urządzenia umożliwia aplikacjom zapewnianie wskazówek dojazdu, pokazywanie sklepów i restauracji znajdujących się w pobliżu i nie tylko.

Wiele aplikacji i usług żąda informacji o lokalizacji z twojego urządzenia, a usługa lokalizacjowa systemu Windows zapewnia użytkownikowi kontrolę nad tym, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do dokładnej lokalizacji użytkownika.

Sposób działania ustawień lokalizacji

Usługi lokalizacyjne to ustawienie dla całego urządzenia, które może być kontrolowane przez administratora urządzenia. Gdy ta funkcja jest włączona, niektóre funkcje systemu Windows , takie jak automatyczne ustawianie strefy czasowej lub Znajdź moje urządzenie, działają prawidłowo. Gdy to ustawienie lokalizacji jest włączone, usługa lokaliacyjna firmy Microsoft będzie używać połączenia globalnej usługi pozycyjnej (GPS), pobliskich punktów dostępu bezprzewodowego, masztów telefonii komórkowej i Twojego adresu IP (lub domyślnej lokalizacji) w celu określenia lokalizacji urządzenia użytkownika. W zależności od możliwości urządzenia jego lokalizację można określić z różną dokładnością i w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie.

Jeśli użytkownik włączył usługi lokalizacyjne, urządzenie wysyła do firmy Microsoft informacje o lokalizacji (w tym informacje o punktach dostępu bezprzewodowego, wieżach komórkowych i dokładnej lokalizacji GPS, jeśli są dostępne) po usunięciu danych identyfikujących osobę lub urządzenie przed opuszczeniem urządzenia. Te pozbawione cech identyfikacyjnych informacje o lokalizacji są używane do ulepszania usług lokalizacyjnych firmy Microsoft, a w niektórych przypadkach udostępniane naszym partnerom dostawców usług lokalizacyjnych, obecnie TUTAJ i Skyhook, w celu doskonalenia usług lokalizacyjnych dostawcy.

Ponadto po włączeniu tego ustawienia każdy użytkownik urządzenia może zezwolić aplikacjom na korzystanie z lokalizacji i historii lokalizacji urządzenia w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji z taką częstotliwością, jak obsługuje to urządzenie. Jeśli określonej aplikacji udzielisz dostępu do lokalizacji urządzenia na stronie ustawień, aplikacja ta będzie miała dostęp do informacji o dokładnej lokalizacji. W przeciwnym wypadku udostępniane aplikacji informacje o lokalizacji są mniej dokładne. Jeśli Twoja lokalizacja jest używana przez aplikację albo usługę lub funkcję systemu Windows rozpoznającą lokalizację, informacje o lokalizacji oraz historia ostatnich lokalizacji są przechowywane w urządzeniu.

Jeśli aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia i użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Microsoft, informacje o Twojej ostatniej znanej lokalizacji są również zapisywane w chmurze, gdzie są dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach dla innych aplikacji lub usług korzystających z Twojego konta Microsoft i na które udzielono ci pozwolenia. Jeśli zalogowano się przy użyciu konta Microsoft i urządzenie nie może samodzielnie ustalić Twojej bieżącej lokalizacji (na przykład w budynku lub w piwnicy), aplikacje lub usługi mogą używać Twojej ostatniej znanej lokalizacji z historii lokalizacji przechowywanej w chmurze, jeśli jest dostępna. Dane dotyczące historii ostatnich lokalizacji urządzenia z systemem Windows są również przechowywane na urządzeniu, nawet jeśli nie jest używane żadne konto Microsoft, a niektóre aplikacje i funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do tej historii lokalizacji.

Istnieją pewne wyjątki, jeśli chodzi o sposób ustalenia lokalizacji urządzenia, którymi nie zarządza się bezpośrednio za pomocą ustawień lokalizacji.

Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o osobne zezwolenie na wykrywanie informacji o lokalizacji urządzenia i nie są wyświetlane na liście pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. Co to są aplikacje klasyczne? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku .EXE lub .DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze).

Nawet po wyłączeniu usług lokalizacyjnych w systemie Windows niektóre aplikacje i usługi mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) do określania lokalizacji twojego urządzenia z różną dokładnością. Firma Microsoft wymaga, aby inni deweloperzy oprogramowania, którzy opracowują aplikacje dla naszego sklepu Microsoft Store lub opracowują aplikacje przy użyciu narzędzi firmy Microsoft, respektowali ustawienia lokalizacji systemu Windows, chyba że uzyskali od Ciebie wszelkie wymagane przez prawo zgody na ustalanie Twojej lokalizacji. Jednak aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, że aplikacja lub usługa może ustalić Twoją lokalizację, gdy ustawienie lokalizacji urządzenia z systemem Windows jest wyłączone, należy instalować aplikacje i usługi z zaufanych źródeł. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę Twojej lokalizacji, możesz rozważyć wyłączenie radiowych składników urządzenia, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, modem sieci komórkowej i GPS, które mogą być używane przez aplikację do ustalenia Twojej dokładnej lokalizacji. Jednak utrudni to korzystanie z innych funkcji, takich jak telefonowanie (w tym wybieranie numerów alarmowych), obsługa wiadomości, łączność z Internetem oraz łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi, np. słuchawkami. Przeczytaj zasady ochrony prywatności dotyczące instalowanych aplikacji i usług, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób mogą one używać informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

W celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, ilekroć wybierasz numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Ponadto operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia, jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej.

Zarządzanie ustawieniami lokalizacji

Usługa lokalizacyjna

 1. Przejdź do menu Start   ustawienia > > prywatność &> lokalizacji zabezpieczeń.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, możesz użyć ustawienia Usługi lokalizacyjne, aby określić, czy usługa lokalilokalizacji może być używana na tym urządzeniu. Jeśli nie jesteś administratorem na tym urządzeniu, nie zobaczysz tego ustawienia.

  • Aby kontrolować lokalizację tylko dla konta użytkownika, przełącz ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do lokalizacjiWłączone lub Wyłączone. Jeśli na stronie ustawień pojawi się komunikat "Usługi lokalizacyjne są wyłączone", nie będzie można włączyć ustawienia Zezwalaj aplikacjom na dostęp do Twojej lokalizacji dla poszczególnych kont użytkowników.

Historia lokalizacji

Niektóre aplikacje i usługi systemu Windows korzystające z informacji o lokalizacji używają także historii lokalizacji. Gdy ustawienie lokalizacji jest włączone, lokalizacje wyszukane przez aplikacje lub usługi będą przechowywane na urządzeniu przez ograniczony czas (24 godziny), a następnie usunięte. Aplikacje, które mają dostęp do tych informacji, będą na stronie ustawień lokalizacji oznaczone informacją Używa historii lokalizacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji, uruchom ponownie urządzenie lub przejdź do menu Start  > Ustawienia > prywatność & zabezpieczeń > lokalizacji i w obszarze Historia lokalizacji wybierz pozycję Wyczyść. Wyczyszczenie historii lokalizacji powoduje wyczyszczenie historii tylko na danym urządzeniu. Aplikacje, które uzyskały dostęp do historii przed jej wyczyszczeniem, mogły zapisać ją w innym miejscu. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności aplikacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji przechowywaną w chmurze i skojarzoną z Twoim kontem Microsoft, przejdź do account.microsoft.com i upewnij się, że zalogowano się do konta. Wybierz opcję Wyczyść aktywność lokalizacji, a następnie pozycję Wyczyść.

Lokalizacja domyślna

Możesz ustawić domyślną lokalizację dla swojego urządzenia, z którego mogą korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie można wykryć dokładniejszej lokalizacji za pomocą systemu GPS lub innych metod.

Aby zmienić domyślną lokalizację urządzenia, z której mogą korzystać aplikacje i usługi systemu Windows, gdy nie można wykryć dokładniejszej lokalizacji

 1. Przejdź do menu Start   ustawienia >> prywatność &> lokalizacji zabezpieczeń.

 2. W obszarze Lokalizacja domyślna wybierz opcję Ustaw domyślne.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Mapy Windows. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ustawić lub zmienić lokalizację domyślną.

Zezwalaj na zastępowanie lokalizacji

Zamiast korzystać z sygnałów GPS lub Wi-Fi urządzenia dla lokalizacji, możesz zezwolić na zastępowanie lokalizacji, co pozwoli aplikacjom na korzystanie z lokalizacji urządzenia zdalnego. Na przykład podczas korzystania z pulpitu zdalnego można znaleźć lokalne drukarki wokół urządzenia klienckiego zamiast w pobliżu serwera hostującego połączoną maszynę wirtualną.

Aby ustawienie Zezwalaj na zastępowanie lokalizacji działało, należy włączyć ustawienie Usługi lokalizacyjne zarówno dla urządzeń lokalnych, jak i zdalnych. Ponadto aplikacja używana do zarządzania połączeniem zdalnym powinna mieć dostęp do lokalizacji.

Aby zezwolić aplikacjom na tym urządzeniu na korzystanie z lokalizacji innego urządzenia

Na urządzeniu tworzącym połączenie:

 1. Przejdź do menu Start   ustawienia >> prywatność &> lokalizacji zabezpieczeń.

 2. Upewnij się, że ustawienie Usługi lokalizacyjne zostało włączone.

 3. Upewnij się, że aplikacji używanej do połączeń zdalnych udzielono dostępu do Twojej lokalizacji.

Na urządzeniu podłączonym do urządzenia:

 1. Przejdź do menu Start   ustawienia >> prywatność &> lokalizacji zabezpieczeń.

 2. Upewnij się, że ustawienie Usługi lokalizacyjne zostało włączone.

 3. Włącz ustawienieZezwalaj na zastępowanie lokalizacji.

Lokalizacja witryn internetowych w przeglądarce Microsoft Edge

Jeśli lokalizacja jest włączona dla programu Microsoft Edge, nadal możesz decydować, które witryny internetowe mogą korzystać z danych dotyczących lokalizacji urządzenia. Program Microsoft Edge poprosi o odpowiednie pozwolenie podczas pierwszej wizyty w witrynie internetowej potrzebującej informacji o lokalizacji. Możesz wyłączyć uprawnienia dotyczące lokalizacji dla danej witryny internetowej, korzystając z ustawień programu Microsoft Edge. Dowiedz się więcej o lokalizacji i prywatności w przeglądarce Microsoft Edge

W jaki sposób budujemy bazę danych usług lokalizacyjnych

Jeśli usługi lokalizacyjne są włączone, a urządzenie ma funkcje GPS, firma Microsoft zarejestruje lokalizację mobilnych masztów telefonii komórkowej i Wi-Fi punktów dostępu, aby pomóc nam w świadczenia usług lokalizacyjnych. Nasza baza danych może zawierać adresy MAC routera bezprzewodowego lub innych sąsiadujących Wi-Fi urządzeń sieciowych. Nie kojarzymy adresów MAC z Twoją osobą ani z urządzeniami podłączonymi do Twojej sieci.

Aby uniemożliwić firmie Microsoft korzystanie z adresów MAC Twoich Wi-Fi punktów dostępu w bazie danych usług lokalizacyjnych, zobacz Rezygnacja z usług lokalizacyjnych.

W jaki sposób przekazujemy Ci informacje: ikona lokalizacji

Gdy co najmniej jedna aplikacja korzysta obecnie z lokalizacji urządzenia za pośrednictwem usługi lokalizacyjnych systemu Windows, ikona lokalizacji jest wyświetlana w obszarze powiadomień na pasku zadań. Umieść wskaźnik myszy na ikonie, aby wyświetlić nazwę aplikacji lub aplikacji korzystających z lokalizacji.

Możesz również sprawdzić, które aplikacje obecnie korzystają z Twojej dokładnej lokalizacji lub ostatnio uzyskały dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji na urządzeniu z systemem Windows, przechodząc do obszaru Start  > Ustawienia > Prywatność & zabezpieczenia > Lokalizacja i w obszarze Zezwalaj aplikacjom na dostęp do Twojej lokalizacji zobaczysz datę i godzinę ostatniego użycia lokalizacji. 

Firma Microsoft obsługuje usługę lokalizyjną, która pomaga określić dokładną lokalizację geograficzną urządzenia z systemem Windows. Dokładna lokalizacja urządzenia umożliwia aplikacjom zapewnianie wskazówek dojazdu, pokazywanie sklepów i restauracji znajdujących się w pobliżu i nie tylko.

Wiele aplikacji i usług żąda informacji o lokalizacji z twojego urządzenia, a usługa lokalizacjowa systemu Windows zapewnia użytkownikowi kontrolę nad tym, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do dokładnej lokalizacji użytkownika.

Sposób działania ustawień lokalizacji

Ustawienie lokalizacji urządzenia zapewnia poprawne działanie pewnych funkcji systemu Windows, takich jak automatyczne ustawianie strefy czasowej czy Znajdź moje urządzenie. Jeśli jest włączone ustawienie lokalizacji urządzenia, usługa lokalizacyjna firmy Microsoft używa połączenia globalnego satelitarnego systemu pozycyjnego (GPS), pobliskich punktów dostępu bezprzewodowego, masztów telefonii komórkowej i Twojego adresu IP w celu ustalenia lokalizacji urządzenia. W zależności od możliwości urządzenia jego lokalizację można określić z różną dokładnością i w niektórych przypadkach można ją ustalić precyzyjnie.

Jeśli zostało włączone ustawienie lokalizacji urządzenia, urządzenie wysyła pozbawione cech identyfikacyjnych informacje o lokalizacji (w tym informacje o punktach dostępu bezprzewodowego, wieży sieci komórkowej i dokładnej lokalizacji GPS, jeśli są dostępne) do firmy Microsoft po usunięciu danych identyfikujących osobę lub urządzenie przed opuszczeniem urządzenia. Te pozbawione cech identyfikacyjnych informacje o lokalizacji są używane do ulepszania usług lokalizacyjnych firmy Microsoft, a w niektórych przypadkach udostępniane naszym partnerom dostawców usług lokalizacyjnych, obecnie TUTAJi Skyhook, w celu doskonalenia usług lokalizacyjnych dostawcy.

Ponadto po włączeniu tego ustawienia każdy użytkownik na urządzeniu może zezwolić aplikacjom na korzystanie z lokalizacji i historii lokalizacji urządzenia w celu świadczenia usług opartych na lokalizacji tak dokładnie, jak obsługuje to urządzenie. Jeśli określonej aplikacji udzielisz dostępu do lokalizacji urządzenia na stronie ustawień, aplikacja ta będzie miała dostęp do informacji o dokładnej lokalizacji. W przeciwnym wypadku udostępniane aplikacji informacje o lokalizacji są mniej dokładne. Jeśli Twoja lokalizacja jest używana przez aplikację albo usługę lub funkcję systemu Windows rozpoznającą lokalizację, informacje o lokalizacji oraz historia ostatnich lokalizacji są przechowywane w urządzeniu.

Gdy aplikacja lub funkcja uzyskuje dostęp do lokalizacji urządzenia, a użytkownik jest zalogowany za pomocą konta Microsoft, informacje o Twojej ostatniej znanej lokalizacji są również zapisywane w chmurze, gdzie są dostępne na wszystkich Twoich urządzeniach dla innych aplikacji lub usług korzystających z Twojego konta Microsoft i dla których udzielono na to zgody. Jeśli zalogujesz się przy użyciu swojego konta Microsoft i urządzenie nie może samo niezawodnie ustalić Twojej bieżącej lokalizacji (np. w budynku lub w piwnicy), aplikacje lub usługi mogą używać Twojej ostatniej znanej lokalizacji z historii lokalizacji przechowywanej w chmurze, o ile jest dostępna.

Istnieją pewne wyjątki, jeśli chodzi o sposób ustalenia lokalizacji urządzenia, którymi nie zarządza się bezpośrednio za pomocą ustawień lokalizacji.

Aplikacje klasyczne to szczególny typ aplikacji, które nie proszą o osobne zezwolenie na wykrywanie informacji o lokalizacji urządzenia i nie są wyświetlane na liście pozwalającej wybrać aplikacje, które mogą korzystać z informacji o Twojej lokalizacji. Co to są aplikacje klasyczne? Aplikacje klasyczne są zwykle pobierane z Internetu lub instalowane za pomocą nośnika (np. dysku CD, DVD lub urządzenia magazynującego USB). Są one uruchamiane za pomocą pliku .EXE lub .DLL i zazwyczaj pracują na urządzeniu, w odróżnieniu od aplikacji internetowych (które działają w chmurze).

Nawet w przypadku wyłączenia ustawienia lokalizacji urządzenia niektóre usługi i aplikacje innych firm mogą używać innych technologii (takich jak Bluetooth, Wi-Fi, modem sieci komórkowej itp.) do określania lokalizacji Twojego urządzenia z różną dokładnością. Firma Microsoft wymaga, aby inni deweloperzy oprogramowania, którzy opracowują aplikacje dla naszego sklepu Microsoft Store lub opracowują aplikacje przy użyciu narzędzi firmy Microsoft, respektowali ustawienia lokalizacji systemu Windows, chyba że uzyskali od Ciebie wszelkie wymagane przez prawo zgody na ustalanie Twojej lokalizacji. Jednak aby jeszcze bardziej ograniczyć ryzyko, że aplikacja lub usługa może ustalić Twoją lokalizację, gdy ustawienie lokalizacji urządzenia z systemem Windows jest wyłączone, należy instalować aplikacje i usługi z zaufanych źródeł. Aby zapewnić bardziej kompleksową ochronę Twojej lokalizacji, możesz rozważyć wyłączenie radiowych składników urządzenia, takich jak Wi-Fi, Bluetooth, modem sieci komórkowej i GPS, które mogą być używane przez aplikację do ustalenia Twojej dokładnej lokalizacji. Jednak utrudni to korzystanie z innych funkcji, takich jak telefonowanie (w tym wybieranie numerów alarmowych), obsługa wiadomości, łączność z Internetem oraz łączenie się z urządzeniami peryferyjnymi, np. słuchawkami. Przeczytaj zasady ochrony prywatności dotyczące instalowanych aplikacji i usług, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób mogą one używać informacji o lokalizacji Twojego urządzenia.

W celu ułatwienia uzyskiwania pomocy w nagłych wypadkach, ilekroć wybierasz numer alarmowy, system Windows próbuje ustalić i udostępnić Twoją dokładną lokalizację, niezależnie od ustawień lokalizacji. Ponadto operator komórkowy będzie miał dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia, jeśli w urządzeniu znajduje się karta SIM lub urządzenie w inny sposób korzysta z łączności komórkowej.

Historia lokalizacji

Niektóre aplikacje i usługi systemu Windows korzystające z informacji o lokalizacji używają także historii lokalizacji. Jeśli ustawienie lokalizacji jest włączone, wyszukiwania dotyczące lokalizacji w aplikacjach i usługach są przez określony czas przechowywane na urządzeniu (w systemie Windows 10 są to 24 godziny), a następnie usuwane. Aplikacje, które mają dostęp do tych informacji, będą na stronie ustawień lokalizacji oznaczone informacją Używa historii lokalizacji.

Lokalizacja domyślna

Możesz ustawić domyślną lokalizację dla swojego urządzenia, z której będą mogły korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie możliwości określenia dokładniejszej lokalizacji przy pomocy systemu GPS lub innych metod.

Geofencing

Niektóre aplikacje korzystają z geofencingu. Geofencing może włączyć lub wyłączyć określone usługi bądź wyświetlić przydatne informacje, gdy znajdujesz się w obszarze zdefiniowanym (czyli „ogrodzonym”) przez aplikację. Dana aplikacja może używać geofencingu tylko wtedy, gdy włączono dla niej lokalizację. Jeśli dowolna z aplikacji systemu Windows używa geofencingu, na stronie ustawień lokalizacji będzie widoczna następująca informacja: Co najmniej jedna aplikacja aktualnie używa geofencingu.

Cortana

Cortana działa najlepiej, gdy ma dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia i historii lokalizacji, których używa do udzielania pomocy — na przykład udostępniając alerty dotyczące ruchu drogowego przed rozpoczęciem jazdy lub przypomnienia na podstawie lokalizacji, takie jak „Znajdujesz się w pobliżu sklepu spożywczego, w którym chcesz kupić mleko”. Cortana gromadzi okresowo informacje o lokalizacji, nawet jeśli nie komunikujesz się z nią, na przykład po nawiązaniu połączenia z siecią Wi‑Fi lub po rozłączeniu się z siecią Bluetooth. Gdy Cortana jest włączona, aplikacja Wyszukiwanie również ma dostęp do informacji o lokalizacji Twojego urządzenia i automatycznie wysyła te informacje do usługi Bing, kiedy Cortana podpowiada usłudze Bing terminy i wyniki wyszukiwania w Internecie, jak opisano w oświadczeniu o ochronie prywatności. Jeśli nie chcesz, aby Cortana miała dostęp do danych o lokalizacji urządzenia, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do menu Start > Ustawienia > Cortanę.

 2. Wybierz opcję Uprawnienia lub Uprawnienia i historia.

 3. Wybierz opcję Zarządzaj informacjami z tego urządzenia, do których Cortana może uzyskiwać dostęp.

 4. Przełącz ustawienie opcji Lokalizacja na pozycję Wyłączone.

Microsoft Edge

Jeśli lokalizacja jest włączona dla programu Microsoft Edge, nadal możesz decydować, które witryny internetowe mogą korzystać z danych dotyczących lokalizacji urządzenia. Program Microsoft Edge poprosi o odpowiednie pozwolenie podczas pierwszej wizyty w witrynie internetowej potrzebującej informacji o lokalizacji. Możesz wyłączyć uprawnienia dotyczące lokalizacji dla danej witryny internetowej, korzystając z ustawień programu Microsoft Edge.

Istnieją dwie wersje Microsoft Edge, które można zainstalować w Windows 10. Nowa Microsoft Edge jest dostępna do pobrania. Jest to aplikacja klasyczna. Wykonaj następujące czynności, aby włączyć lokalizację w nowej przeglądarce Microsoft Edge:

 1. Przejdź do menu Start   ustawienia > > lokalizacja>prywatności .

 2. Następnie włącz opcję Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu.

 3. Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji.

 4. Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom klasycznym na dostęp do Twojej lokalizacji, jeśli będzie dostępna.

Starsza wersja przeglądarki Microsoft Edge to przeglądarka oparta na języku HTML, która została wydana wraz z Windows 10 w lipcu 2015 r.  Wykonaj poniższe czynności, aby włączyć lokalizację dla starszej wersji przeglądarki Microsoft Edge:

 1. Przejdź do menu Start   ustawienia > > lokalizacja>prywatności .

 2. Następnie włącz opcję Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu.

 3. Włącz opcję Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji.

 4. W obszarze Wybierz, które aplikacje mogą uzyskać dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji przełącz ustawienie Microsoft Edge na Wł..

Dowiedz się więcej o lokalizacji i prywatności w nowej Microsoft Edge

W jaki sposób budujemy bazę danych usług lokalizacyjnych

Gdy usługi lokalizacyjne są włączone, aby pomóc nam w świadczenia usług lokalizacyjnych, firma Microsoft rejestruje dokładną lokalizację mobilnych masztów telefonii komórkowej i Wi-Fi punktów dostępu, jeśli urządzenie ma funkcje GPS. Nasza baza danych może zawierać adresy MAC routera bezprzewodowego lub innych sąsiadujących Wi-Fi urządzeń sieciowych. Nie kojarzymy adresów MAC z Twoją osobą ani z urządzeniami podłączonymi do Twojej sieci.

Aby uniemożliwić firmie Microsoft korzystanie z adresów MAC Twoich Wi-Fi punktów dostępu w bazie danych usług lokalizacyjnych, zobacz Rezygnacja z usług lokalizacyjnych.

W jaki sposób przekazujemy Ci informacje: ikona lokalizacji

Jeśli choć jedna aplikacja korzysta aktualnie z informacji o lokalizacji urządzenia za pośrednictwem usługi lokalizacyjnej systemu Windows, w obszarze powiadomień na pasku zadań (na komputerach z systemem Windows 10) lub na pasku stanu w górnej części ekranu (urządzenia przenośne z systemem Windows 10 Mobile) pojawi się ikona lokalizacji. Ta ikona nie będzie wyświetlana w przypadku korzystania z geofencingu.

Aby wyświetlić lub ukryć ikonę lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

Komputery osobiste z systemem Windows 10:

 1. Przejdź do menu Start ustawienia > > Personalizacja > pasku zadań.

 2. W sekcji Obszar powiadomień wybierz opcję Wybierz ikony wyświetlane na pasku zadań.

 3. Przełącz ustawienie Powiadomienie lokalizacji do pozycji Wł. lub Wył.

System Windows 10 Mobile:

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia .

 2. Wybierz pozycję Prywatność > Lokalizacja.

 3. Włącz lub wyłącz opcję Pokaż ikonę lokalizacji.

Jeśli korzystasz z urządzenia służbowego albo z urządzenia prywatnego, ale w miejscu pracy, ustawienia lokalizacji mogą być niedostępne. W takiej sytuacji u góry strony z ustawieniami dotyczącymi lokalizacji jest wyświetlony komunikat Niektórymi ustawieniami zarządza Twoja organizacja.

Kontrolowanie ustawień lokalizacji

Usługi lokalizacyjne systemu Windows pozwalają zdecydować, które funkcje systemu Windows mogą uzyskiwać dostęp do lokalizacji Twojego urządzenia i które aplikacje systemu Windows mogą korzystać z informacji dotyczących lokalizacji urządzenia i historii lokalizacji. Aby sprawdzić ustawienia lokalizacji, przejdź do menu Start > Ustawienia > Lokalizacja > prywatności .

Aby wyczyścić historię lokalizacji, uruchom ponownie urządzenie lub przejdź do menu Start > Ustawienia > prywatność > lokalizacji, a następnie w obszarze Historia lokalizacji wybierz pozycję Wyczyść. Wyczyszczenie historii lokalizacji powoduje wyczyszczenie historii tylko na danym urządzeniu. Aplikacje, które uzyskały dostęp do historii przed jej wyczyszczeniem, mogły zapisać ją w innym miejscu. Dodatkowe informacje znajdziesz w zasadach ochrony prywatności danej aplikacji.

Aby wyczyścić historię lokalizacji przechowywaną w chmurze i skojarzoną z Twoim kontem Microsoft, przejdź do account.microsoft.com i upewnij się, że zalogowano się do konta. Wybierz opcję Wyczyść aktywność lokalizacji, a następnie pozycję Wyczyść.

Aby włączyć lub wyłączyć ustawienia lokalizacji systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

Na komputerze:

 1. Przejdź do menu Start ustawienia > > lokalizacja > prywatności .

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby kontrolować lokalizację całego urządzenia, jeśli jesteś administratorem na urządzeniu, wybierz opcję Zmień, a następnie po wyświetleniu komunikatu Lokalizacja tego urządzenia przełącz ustawienie na Włącz lub Wyłącz.

  • Aby sterować usługą lokalizacji tylko dla konta użytkownika, należy przełączyć ustawienie Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji na Włącz lub Wyłącz. Jeśli na stronie ustawień pojawia się informacja Lokalizacja tego urządzenia jest wyłączona, nie będzie można włączyć opcji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji dla poszczególnych kont użytkowników. (Zwróć uwagę, że w poprzednich wersjach systemu Windows to ustawienie miało nazwę Usługa lokalizacyjna).

Na komputerach z Windows 10 można dodać lub usunąć kafelek Lokalizacja z obszaru powiadomień po skrajnej prawej stronie paska zadań. Oto, jak to zrobić:

 1. Przejdź do menu Start > Ustawienia > System  > Powiadomienia & akcje.

 2. W obszarze Szybkie akcje wybierz pozycję Edytuj swoje szybkie akcje.

 3. Dodawanie, usuwanie i przenoszenie kafelka Lokalizacja.

Na urządzeniu przenośnym:

 1. Przejdź do obszaru Ustawienia > lokalizacja > prywatności.

 2. Wybierz opcję Lokalizacja, aby ją włączyć lub wyłączyć.

Aby zmienić ustawienia dostępu poszczególnych aplikacji do informacji o dokładnej lokalizacji:

 1. Przejdź do menu Start ustawienia > > lokalizacja > prywatności .

 2. W sekcji Określ, które aplikacje mogą uzyskiwać dostęp do Twojej dokładnej lokalizacji włącz lub wyłącz poszczególne aplikacje. Na urządzeniu każda osoba może wykonać te same czynności dla swojego konta. Jeśli opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji jest dla konta użytkownika wyłączona, przełącznika nie będzie można włączyć, chyba że opcja Zezwalaj aplikacjom na dostęp do swojej lokalizacji zostanie przełączona na Włącz.

Aby zmienić domyślną lokalizację swojego komputera, z której będą mogły korzystać aplikacje, usługi i system Windows, gdy nie będzie możliwości określenia dokładniejszej lokalizacji, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do menu Start ustawienia > > lokalizacja > prywatności .

 2. W obszarze Lokalizacja domyślna wybierz opcję Ustaw domyślne.

 3. Zostanie otwarta aplikacja Mapy Windows. Aby zmienić lokalizację domyślną, postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×