Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows

Dotyczy: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

 

Podsumowanie

„Czysty rozruch” uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów startowych, więc można ustalić, czy program działający w tle wpływa na działanie danej gry lub programu.  Jest to podobne do uruchamiania systemu Windows w trybie awaryjnym, ale zapewnia większą kontrolę nad tym, które usługi i programy są uruchamiane podczas uruchamiania, aby pomóc w wyodrębnieniu przyczyny problemu.

Jak wykonać czysty rozruch


Chociaż poniższe kroki mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na skomplikowane, wykonanie ich po kolei, krok po kroku, pomoże naprowadzić Cię na właściwą drogę postępowania.

Aby wykonać czysty rozruch w systemie Windows 10, wykonaj poniższe kroki.  Wykonaj czysty rozruch systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1.

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.  Jeśli nie masz konta administratora, możesz je utworzyć.  Utwórz konto użytkownika lokalnego lub administratora w systemie Windows 10.
 2. Wpisz tekst msconfig w polu wyszukiwania na pasku narzędzi, a następnie wybierz opcję Konfiguracja syetemu spośród wyników.

Search result - System Configuration

Ważne Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie poniższych czynności. Użyj narzędzia konfiguracji systemu, aby zmienić zaawansowane opcje rozruchu na komputerze tylko z wytycznymi od inżyniera pomocy technicznej firmy Microsoft.  Korzystanie z narzędzia konfiguracji systemu może spowodować, że komputer nie będzie nadawać się do użytku.

 1. Na karcie Usługi w Konfiguracji systemu wybierz opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie wybierz pozycję Wyłącz wszystkie.

  System Configuration - Services tab - Hide all Microsoft services check box checked - Disable all

 2. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu na karcie Uruchamianie naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz Menedżera zadań.
  System Configuration - Startup tab - Open Task Manager button
 3. Na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań zaznaczaj poszczególne elementy startowe i klikaj pozycję Wyłącz.

  Task Manager - Startup tab
 4. Zamknij Menedżera zadań.
 5. Na karcie Uruchamianie w Konfiguracji systemu wybierz przycisk OK.  Po ponownym uruchomieniu komputera będziesz w środowisku czystego rozruchu.  Wykonaj kroki rozwiązywania problemów, aby zainstalować, odinstalować lub uruchomić aplikację.   Komputer może tymczasowo utracić niektóre funkcje w środowisku czystego rozruchu.  Zresetuj komputer w celu uruchamiania w zwykły sposób po rozwiązaniu problemów za pomocą czystego rozruchu i przywróć funkcjonalność.

 

Jak ustalić przyczynę problemu po wykonaniu czystego rozruchu


Jeżeli Twój problem nie występuje, kiedy komputer jest w środowisku czystego rozruchu, wtedy można ustalić, która aplikacja startowa lub usługa jest przyczyną tego problemu poprzez systematyczne ich włączanie lub wyłączanie oraz ponowne uruchomienie komputera.  Choć włączenie pojedynczej usługi lub elementu startowego i ponowne uruchamianie za każdym razem w końcu pozwoli odnaleźć problematyczną usługę lub aplikację, najbardziej wydajnym sposobem na jej znalezienie jest testowanie ich połowy za każdym razem, co wyeliminuje połowę elementów jako potencjalną przyczynę przy każdym rozruchu komputera.  Możesz następnie powtórzyć ten proces do czasu wyizolowania problemu.  Poniżej opisano, jak to zrobić:

Zresetuj komputer w celu uruchamiania w zwykły sposób po rozwiązaniu problemów za pomocą czystego rozruchu


Po zakończeniu rozwiązywania problemów wykonaj następujące czynności, aby zresetować komputer w celu uruchamiania go w zwykły sposób.
 

Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy usługi systemowe nie są załadowane


Jeśli program instalacyjny jest uruchamiany bez uruchamiania usługi Instalator Windows, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z pracownikiem działu pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy usługa Instalatora Windows została właściwie zarejestrowana.

Jeśli pole wyboru Załaduj usługi systemowe zostało wyczyszczone w narzędziu konfiguracji systemu, usługa Instalator Windows nie jest uruchamiana. Aby skorzystać z usługi Instalator Windows wówczas, gdy usługi systemowe nie są załadowane, należy uruchomić usługę ręcznie. Poniżej opisano, jak to zrobić: