Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows

Dotyczy: Windows 8.1Windows 8.1 EnterpriseWindows 8.1 Pro

Podsumowanie


“Czysty rozruch” uruchamia system Windows z minimalnym zestawem sterowników i programów startowych, więc można ustalić, czy program działający w tle wpływa na działanie danej gry lub programu..

Jeżeli chcesz zwolnić miejsce na swoim komputerze przed wykonaniem czystego rozruchu, zobaczZwalnianie przestrzeni dyskowej w systemie Windows 10 lub Porady dotyczące zwalniania przestrzeni dyskowej na komputerze PC z systemem Windows 8.1 lub Windows 7.

Jak wykonać czysty rozruch


Chociaż poniższe kroki mogą na pierwszy rzut oka wyglądać na skomplikowane, należy po prostu wykonać je po kolei, krok po kroku,’ a my spróbujemy naprowadzić Cię na właściwą drogę postępowania.

Aby wykonać czysty rozruch w systemie Windows 10, wykonaj poniższe kroki.  Kliknij tutaj, aby uzyskać instrukcje dotyczące systemów Windows 7, Windows 8 i Windows 8.1.

 1. Zaloguj się do komputera jako administrator.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie konta lokalnego użytkownika lub administratora w systemie Windows 10.
 2. Kliknij Start i wpisz msconfig.
 3. W wynikach wyszukiwania wybierz pozycję Konfiguracja systemu.

  Wynik wyszukiwania — Konfiguracja systemu

Ważne Jeśli komputer jest połączony z siecią, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie poniższych czynności. Zdecydowanie zaleca’ się zrezygnowanie z użycia narzędzia konfiguracji systemu do modyfikacji zaawansowanych opcji rozruchu na komputerze, z wyjątkiem okoliczności, w których inżynier pomocy technicznej firmy Microsoft zaleca użycie tego narzędzia. Wykonanie tych czynności może spowodować, że nie będzie już można korzystać z komputera.

 1. Na karcie Usługi w oknie dialogowym Konfiguracja systemu zaznacz naciśnięciem lub kliknięciem pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.

  Okno dialogowe Konfiguracja systemu
   

 2. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu na karcie Uruchamianie naciśnij lub kliknij pozycję Otwórz Menedżera zadań.

  Konfiguracja systemu — Karta Uruchamianie
   
 3. Na karcie Uruchamianie w Menedżerze zadań zaznaczaj poszczególne elementy startowe i klikaj pozycję Wyłącz.

  Menedżer zadań — Karta uruchamianie
   
 4. Zamknij Menedżera zadań.
 5. W oknie dialogowym Konfiguracja systemu na karcie Uruchamianie naciśnij lub kliknij przycisk OK, a następnie ponownie uruchom komputer.  Po uruchomieniu komputera w środowisku czystego rozruchu, możesz postępować zgodnie z procedurą rozwiązywania problemów, aby zainstalować, odinstalować lub uruchomić swoją aplikacjęTwój komputer może tymczasowo utracić pewne funkcjonalności w środowisku czystego rozruchu, ale funkcjonalności te powrócą, kiedy zresetujesz komputer do normalnego uruchomienia po zakończeniu prac nad rozwiązywaniem problemu.

 

Instalowanie, odinstalowywanie lub uruchamianie aplikacji


Po ponownym uruchomieniu komputera będziesz w środowisku czystego rozruchu. Wykonaj teraz jedną z następujących czynności, zależnie od sytuacji:

 

Jak ustalić przyczynę problemu po wykonaniu czystego rozruchu


Jeżeli Twój problem nie występuje, kiedy komputer jest w środowisku czystego rozruchu, wtedy można ustalić, która aplikacja startowa lub usługa jest przyczyną tego problemu poprzez systematyczne ich wyłączanie oraz ponowne uruchomienie komputera.  Kiedy włączenie pojedynczej usługi lub elementu startowego i ponowne uruchamianie w końcu pozwoli odnaleźć problematyczną usługę lub aplikację, najbardziej wydajnym sposobem zrobienia tego jest testowanie ich połowy za każdym razem, co w ten sposób eliminuje połowę elementów jako potencjalną przyczynę przy każdym rozruchu komputera.  Możesz następnie powtórzyć ten proces do czasu wyizolowania problemu.  Sposób wykonania tej czynności opisano w następujących krokach.

Zresetuj komputer w celu uruchamiania w zwykły sposób po rozwiązaniu problemów za pomocą czystego rozruchu


Po zakończeniu rozwiązywania problemów wykonaj następujące czynności, aby zresetować komputer w celu uruchamiania go w zwykły sposób.
 

Więcej informacji


Uwaga Jeśli istniejący ’problem uniemożliwia rozruch systemu Windows, nie będzie można wykonać kroków opisanych w tym artykule. Po kilkukrotnej próbie ponownego uruchomienia przez urządzenie należy sprawdzić Opcje odzyskiwania systemu Windows, których można użyć do rozwiązania tego problemu. Kliknij poniższe łącze, które odpowiada twojej wersji systemu Windows:

 

Jak uruchomić usługę Instalator Windows, gdy usługi systemowe nie są załadowane

Jeśli program instalacyjny jest uruchamiany bez uruchamiania usługi Instalator Windows, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows. Skontaktuj się z pracownikiem Pomocy technicznej, aby sprawdzić, czy usługa Instalator Windows została właściwie zarejestrowana.

Jeśli pole wyboru Załaduj usługi systemowe zostało wyczyszczone w narzędziu konfiguracji systemu, usługa Instalator Windows nie jest uruchamiana. Aby skorzystać z usługi Instalator Windows wówczas, gdy usługi systemowe nie są załadowane, należy uruchomić usługę ręcznie. W tym celu wykonaj następujące czynności.