Przejdź do głównej zawartości
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania.  

Problem

Zobacz tę sekcję

Komputer nie działa dobrze i niedawno została zainstalowana aktualizacja

Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows

Komputer nie działa dobrze i minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji

Resetowanie ustawień do stanu początkowego

Komputer nie uruchamia się lub nadal się ładuje

Korzystanie z funkcji Naprawa systemu podczas uruchomienia

Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa.

Użyj nośnika instalacyjnego, aby ponownie zainstalować system Windows 11

Komputer nie uruchamia się i nie został utworzony dysk odzyskiwania

Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się i został utworzony dysk odzyskiwania

Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny

Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Komputer nie działa dobrze i niedawno została zainstalowana aplikacja.

Przywracanie z punktu przywracania systemu

Podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało zainfekowane

Użyj nośnika instalacyjnego, aby ponownie zainstalować system Windows 11


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przywrócić prawidłowe działanie.

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update > Historia aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje .
  Wyświetl historię aktualizacji

 2. Na wyświetlonej liście wybierz aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Ważne: 

 • Jeśli urządzenie zostało zaszyfrowane, do zresetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

 • W trakcie procesu resetowania ekran może być czarny przez dłuższy czas (czasami może wydłużyć się o 15 minut), a urządzenie może próbować ponownie uruchomić się w tym okresie. Ręczna próba ponownego uruchomienia urządzenia w trakcie tego procesu może spowodować niepowodzenie resetowania. Prosimy o cierpliwość!

Zresetowanie powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows 11, ale umożliwia określenie, czy pliki mają zostać zachowane, czy usunięte, a następnie ponownie instaluje system Windows.  Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego.

Resetuj komputer w obszarze Ustawienia

 1. Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > System > Odzyskiwanie.
  Otwórz ustawienia odzyskiwania

 2. Obok pozycjiResetuj ten komputer wybierz pozycję Resetuj komputer. Następnie wybierz jedną z opcji i/lub ustawień przedstawionych w poniższej tabeli.

Opcja

Opis

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Włączone

 • Ponownie instaluje system Windows 11, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Przywraca wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Wyłączone

 • Ponownie instaluje system Windows 11, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Usuń wszystko

 • Ponownie instaluje system Windows 11, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Uwaga: Pozycja Usuń wszystko > Zmień ustawienia umożliwia skorzystanie z dwóch opcji.

Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne.

Funkcja usuwania danych jest skierowana do klientów indywidualnych i nie spełnia rządowych i branżowych standardów usuwania danych.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz z logo systemu Windows + L , aby przejść do ekranu logowania. Następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie > Uruchom ponownie .

 2. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 3. Na ekranie Wybierz opcję zaznacz pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

Naprawa systemu podczas uruchomienia pomaga rozwiązać typowe problemy, które mogą uniemożliwiać uruchomienie systemu Windows.

Uwaga: Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Najpierw uruchom Środowisko odzyskiwania systemu Windows (winRE). Aby to zrobić, należy wielokrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 5. Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 7. Tym razem zezwól urządzeniu na pełne uruchomienie.

 8. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
  Pokazuje ekran Automatyczna naprawa z wyróżnionym przyciskiem "Opcje zaawansowane".

 9. Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia > Uruchom ponownie.Pokazuje ekran "Wybierz opcję" z wybraną opcją "Rozwiązywanie problemów".
  Pokazuje ekran "Rozwiązywanie problemów" z wybraną pozycją "Opcje zaawansowane".
  Pokazuje ekran "Opcje zaawansowane" z wybraną opcją "Naprawa podczas uruchamiania".

Uwaga: Jeśli podejrzewasz zainfekowanie urządzenia, upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe jest aktualne. Możesz również całkowicie ponownie zainstalować system Windows, uruchamiając urządzenie przy użyciu nośnika instalacyjnego i wykonując czystą instalację systemu Windows.

Twoja przeglądarka nie obsługuje klipów wideo. Zainstaluj Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub przeglądarkę Internet Explorer 9.

Masz problemy z odtwarzaniem wideo? Obejrzyj to w serwisie YouTube

Aby ponownie zainstalować system Windows 11, gdy jest uruchomiony system Windows: 

 1. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera.

 2. Otwórz Eksplorator plików i wybierz dysk zawierający nośnik instalacyjny.

 3. W katalogu głównym dysku kliknij dwukrotnie plik setup.exe, a następnie wybierz pozycję Tak , gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu.

 4. Wybierz opcję Zmień elementy do zachowania.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie wybierz opcję Dalej:

  • Zachowaj pliki osobiste i aplikacje — spowoduje zachowanie danych osobistych, aplikacji i ustawień.

  • Zachowaj tylko pliki osobiste — ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane, ale wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte.

  • Nie zachowuj niczego — spowoduje to usunięcie wszystkich aplikacji, ustawień i danych osobistych.

  Ostrzeżenie: Nie można cofnąć ponownej instalacji Windows 10. Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową plików w przypadku wybrania opcji Nie zachowuj niczego

 6. Na zakończenie wybierz pozycję Zainstaluj , aby rozpocząć ponowne instalowanie systemu Windows 11 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Aby ponownie zainstalować system Windows 11, uruchamiając komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego:

 1. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera.

 2. Uruchom komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego.

  Uwaga: Skontaktuj się z producentem komputera, aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer za pomocą nośnika.

 3. Po uruchomieniu instalatora systemu Windows wybierz pozycję Dalej , a następnie pozycję Zainstaluj teraz.

 4. Jeśli masz klucz produktu systemu Windows 11, wprowadź go po wyświetleniu monitu. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie mam klucza produktu.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz wersję systemu Windows (np. Home, Pro) do zainstalowania, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Po wyświetleniu monitu o wybranie typu instalacji wybierz pozycję Niestandardowe: Instalowanie tylko systemu Windows (zaawansowane).

 7. Wybierz dysk lub partycję, na której ma być zainstalowany system Windows 11.

  Uwaga: Jeśli podejrzewasz, że komputer jest zainfekowany, rozważ usunięcie istniejących partycji i ponowne zainstalowanie systemu Windows 11 na czystym dysku. Dane znajdujące się na wszystkich usuniętych partycjach zostaną utracone.

 8. Wybierz pozycję Dalej , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 11 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera i nie masz utworzonego dysku odzyskiwania, pobierz nośnik instalacyjny i za jego pomocą wykonaj przywracanie lub resetowanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu.

 1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.

 2. Pobierz narzędzie do tworzenia nośników systemu Windows 11, a następnie je uruchom.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.

 4. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).

 5. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

 6. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera, który nie działa, a następnie włącz go.

 7. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.

 8. Wybierz pozycję Napraw komputer.

 9. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W tym miejscu można:

  • Przywróć system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierając pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Spowoduje to usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem. Przywracanie z użyciem punktu przywracania nie wpływa na Twoje pliki osobiste.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli komputer nie uruchamia się, można użyć dysku odzyskiwania, aby przywrócić system z punktu przywracania systemu lub odzyskać komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania dla urządzenia Surface, aby pobrać i utworzyć obraz odzyskiwania USB odpowiedni dla posiadanego urządzenia Surface.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

 1. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.

 2. Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L , aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie > Uruchom ponownie .

 3. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 4. Na ekranie Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widać pozycji Wybierz opcję, może to oznaczać, że dany komputer nie został skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera.)

Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 • Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.

 • Aby ponownie zainstalować system Windows 11, wybierz pozycję Opcje zaawansowane Odzyskiwanie z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Ostrzeżenie: Jeśli bieżąca wersja systemu Windows ma aktualizację zabezpieczeń z 9 maja 2023 r. z zastosowanymi zasadami odwołania, a poprzednia wersja nie, ten proces może zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą tego problemu, zobacz KB5025885: Jak zarządzać odwołaniami Menedżera rozruchu systemu Windows w przypadku zmian bezpiecznego rozruchu skojarzonych z CVE-2023-24932.

Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do systemu Windows 11 możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, wybierając pozycję Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

 • Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows.old i $windows.~bt po uaktualnieniu.

 • Usunięcie wszelkich kont użytkowników dodanych po uaktualnieniu.

 • Przygotuj dysk USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 11 (jeśli był używany).

Uwagi: 

 • Opcja w Ustawieniach umożliwiająca powrót do poprzedniej wersji systemu Windows jest dostępna tylko przez ograniczony czas po uaktualnieniu.

 • Aplikacje dodane, usunięte lub zaktualizowane po uaktualnieniu mogą nie być dostępne lub działać poprawnie po powrocie do poprzedniej wersji systemu Windows.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji zapoznawczej nie działa, wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Odzyskiwanie . Następnie, aby Wrócić do poprzedniej wersji , wybierz pozycję Wróć. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników

 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

 3. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie Otwórz przywracanie systemu.

 4. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz pozycję Dalej.

 5. Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.

  • Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Można to sprawdzić w następujący sposób:

   1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

   2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

   3. Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i zobacz, czy została wybrana opcja Włącz ochronę systemu.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie jest wybrana, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu jest wybrana, przejdź do kroku 6.

 6. Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeżeli zgadzasz się na usunięcie elementów, wybierz kolejno pozycje Zamknij > Dalej > Zakończ.

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania.  

Problem

Zobacz tę sekcję

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aktualizacja.

Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows

Komputer nie działa dobrze i minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji lub zmiany ustawień systemowych.

Resetowanie ustawień do stanu początkowego

Komputer nie uruchamia się lub nadal się ładuje

Korzystanie z funkcji Naprawa systemu podczas uruchomienia

Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa.

Ponowne instalowanie systemu Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a nie został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny.

Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja.

Przywracanie z punktu przywracania systemu

Podejrzewasz, że Twoje urządzenie zostało zainfekowane.

Ponowne instalowanie systemu Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby przywrócić prawidłowe działanie.

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia   Windows Update  > Wyświetl historię aktualizacji > Odinstaluj aktualizacje.
  Wyświetlanie ustawień historii aktualizacji

 2. Kliknij prawym przyciskiem aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Ważne: 

 • Jeśli urządzenie zostało zaszyfrowane, do zresetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

 • W trakcie procesu resetowania ekran może być czarny przez dłuższy czas (czasami może wydłużyć się o 15 minut), a urządzenie może próbować ponownie uruchomić się w tym okresie. Ręczna próba ponownego uruchomienia urządzenia w trakcie tego procesu może spowodować niepowodzenie resetowania. Prosimy o cierpliwość!

Zresetowanie powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows 10, ale umożliwia określenie, czy pliki mają zostać zachowane, czy usunięte, a następnie ponownie instaluje system Windows.  Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego.

Resetuj komputer w obszarze Ustawienia

 1. Wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  Aktualizacje i zabezpieczenia   > Odzyskiwanie .
  Otwórz ustawienia odzyskiwania

 2. W obszarze Resetuj ustawienia do stanu początkowegowybierz pozycję Rozpocznij i skorzystaj z opcji i/lub ustawień w tabeli poniżej.

Opcja

Opis

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Włączone

 • Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Przywraca wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Wyłączone

 • Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Usuń wszystko

 • Ponownie instaluje system Windows 10, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa aplikacje zainstalowane przez Ciebie.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Uwaga: Pozycja Usuń wszystko > Zmień ustawienia umożliwia skorzystanie z dwóch opcji.

Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L, aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie  > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 3. Na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

Naprawa systemu podczas uruchomienia pomaga rozwiązać typowe problemy, które mogą uniemożliwiać uruchomienie systemu Windows.

Uwaga: Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Najpierw uruchom Środowisko odzyskiwania systemu Windows (winRE). Aby to zrobić, należy wielokrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 5. Podczas ponownego uruchamiania systemu Windows przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 7. Tym razem zezwól urządzeniu na pełne uruchomienie.

 8. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
  Pokazuje ekran Automatyczna naprawa z wyróżnionym przyciskiem "Opcje zaawansowane".

 9. Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Naprawa systemu podczas uruchomienia > Uruchom ponownie.Pokazuje ekran "Wybierz opcję" z wybraną opcją "Rozwiązywanie problemów".
  Pokazuje ekran "Rozwiązywanie problemów" z wybraną pozycją "Opcje zaawansowane".
  Pokazuje ekran "Opcje zaawansowane" z wybraną opcją "Naprawa podczas uruchamiania".

Uwaga: Jeśli podejrzewasz zainfekowanie urządzenia, upewnij się, że oprogramowanie antywirusowe jest aktualne. Możesz również całkowicie ponownie zainstalować system Windows, uruchamiając urządzenie przy użyciu nośnika instalacyjnego i wykonując czystą instalację systemu Windows.

Aby ponownie zainstalować system Windows 10, gdy jest uruchomiony system Windows: 

 1. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera.

 2. Otwórz Eksplorator plików i wybierz dysk zawierający nośnik instalacyjny.

 3. W katalogu głównym dysku kliknij dwukrotnie plik setup.exe, a następnie wybierz pozycję Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu.

 4. Wybierz opcję Zmień elementy do zachowania.

 5. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie wybierz opcję Dalej:

  • Zachowaj pliki osobiste i aplikacje — spowoduje zachowanie danych osobistych, aplikacji i ustawień.

  • Zachowaj tylko pliki osobiste — ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane, ale wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte.

  • Nie zachowuj niczego — spowoduje to usunięcie wszystkich aplikacji, ustawień i danych osobistych.

  Ostrzeżenie: Nie można cofnąć ponownej instalacji Windows 10. Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową plików, jeśli zostanie wybrana opcja Nie zachowuj niczego

 6. Aby zakończyć, wybierz opcję Zainstaluj, aby rozpocząć ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Aby ponownie zainstalować system Windows 10, uruchamiając komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego:

 1. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera.

 2. Uruchom komputer przy użyciu nośnika instalacyjnego.

  Uwaga: Skontaktuj się z producentem komputera, aby dowiedzieć się, jak uruchomić komputer za pomocą nośnika.

 3. Po uruchomieniu instalatora systemu Windows wybierz pozycję Dalej , a następnie pozycję Zainstaluj teraz.

 4. Jeśli masz klucz produktu systemu Windows 10, wprowadź go po wyświetleniu monitu. W przeciwnym razie wybierz pozycję Nie mam klucza produktu.

 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wybierz wersję systemu Windows (np. Home, Pro) do zainstalowania, a następnie wybierz pozycję Dalej.

 6. Po wyświetleniu monitu o wybranie typu instalacji wybierz pozycję Niestandardowe: Instalowanie tylko systemu Windows (zaawansowane).

 7. Wybierz dysk lub partycję, na której ma być zainstalowany system Windows 10.

  Uwaga: Jeśli podejrzewasz, że komputer jest zainfekowany, rozważ usunięcie istniejących partycji i ponowne zainstalowanie systemu Windows 10 na czystym dysku. Dane znajdujące się na wszystkich usuniętych partycjach zostaną utracone.

 8. Wybierz pozycję Dalej , aby rozpocząć ponowną instalację systemu Windows 10 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera i nie masz utworzonego dysku odzyskiwania, pobierz nośnik instalacyjny i za jego pomocą wykonaj przywracanie lub resetowanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu.

 1. Na działającym komputerze przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.

 2. Pobierz narzędzie do tworzenia nośników systemu Windows 10, a następnie je uruchom.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.

 4. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).

 5. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

 6. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera, który nie działa, a następnie włącz go.

 7. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.

 8. Wybierz pozycję Napraw komputer.

 9. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W tym miejscu można:

  • Przywróć system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierając pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Spowoduje to usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem. Przywracanie z użyciem punktu przywracania nie wpływa na Twoje pliki osobiste.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, aby je zresetować lub przywrócić, musisz mieć klucz funkcji BitLocker w celu użycia dysku odzyskiwania. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli komputer nie uruchamia się, można użyć dysku odzyskiwania, aby przywrócić system z punktu przywracania systemu lub odzyskać komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania dla urządzenia Surface, aby pobrać i utworzyć obraz odzyskiwania USB odpowiedni dla posiadanego urządzenia Surface.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

 1. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.

 2. Naciśnij klawisz logo systemu Windows + L, aby przejść do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku Zasilanie  > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 4. Na ekranie Wybierz opcję, wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów, a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widać pozycji Wybierz opcję, może to oznaczać, że dany komputer nie został skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera.)

Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 • Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.

 • Aby ponownie zainstalować system Windows 10, wybierz Opcje zaawansowaneOdzyskiwanie z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do systemu Windows 10 możesz wrócić do poprzedniej wersji systemu Windows, wybierając przycisk Start , wybierając pozycję Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Odzyskiwanie , a następnie wybierając pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

 • Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows.old i $windows.~bt po uaktualnieniu.

 • Usunięcie wszelkich kont użytkowników dodanych po uaktualnieniu.

 • Pamiętaj, jakiego hasła używano do logowania się do systemu Windows 7 lub Windows 8.1 (jeśli używano).

 • Przygotuj nośnik USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 10 (jeśli był używany).

Uwagi: 

 • Opcja powrotu do wcześniejszej wersji systemu Windows w Ustawieniach jest dostępna tylko przez jakiś czas po uaktualnieniu.

 • Jeśli wrócisz do systemu Windows 8.1, niektóre aplikacje dostarczone z systemem Windows, takie jak Poczta i Kontakty, mogą przestać działać. Aby naprawić te aplikacje, zainstaluj je ponownie ze sklepu Microsoft Store.

 • Aplikacje dodane, usunięte lub zaktualizowane po uaktualnieniu mogą nie być dostępne lub działać poprawnie po powrocie do poprzedniej wersji systemu Windows.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji zapoznawczej nie działa, wybierz przycisk Start , a następnie kolejno pozycje Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Odzyskiwanie . Następnie wybierz pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników

 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

 3. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu.

 4. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz opcję Dalej.

 5. Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.

  • Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Można to sprawdzić w następujący sposób:

   1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

   2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

   3. Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Konfiguruj przywracanie systemu > Konfiguruj i zobacz, czy została wybrana opcjaWłącz ochronę systemu.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie została wybrana, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu jest wybrana, przejdź do kroku 6.

 6. Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeżeli zgadzasz się na usunięcie elementów, wybierz kolejno pozycje Zamknij > Dalej > Zakończ.

Jeśli występują problemy z komputerem:

 • Odśwież komputer: powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane z Microsoft Store.

 • Zresetowanie ustawień do stanu początkowego: spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem.

 • Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

Jeśli masz problemy z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Ustawienia uruchamiania systemu Windows (w tym tryb awaryjny) i przejdź do sekcji „Przechodzenie do ustawień uruchamiania systemu Windows w środowisku odzyskiwania systemu Windows”. Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową plików osobistych i przywrócić je, zobacz Tworzenie kopii zapasowej na komputerze z systemem Windows.

Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

Jeśli zaczniesz odświeżać komputer lub resetować jego ustawienia do stanu początkowego, operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona automatycznie. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczony z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

Jeśli nie takiego dysku ani nośnika, możesz utworzyć je samodzielnie. Potrzebujesz do tego dysku flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. Posiadanie dysku odzyskiwania może ułatwić rozwiązanie problemów z komputerem nawet wtedy, gdy komputer się nie uruchamia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania USB.

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz nośnika instalacyjnego z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Odświeżanie, resetowanie lub przywracanie

Kliknij dowolne z poniższych łączy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Jeśli komputer nie działa tak dobrze jak wcześniej i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, możesz go odświeżyć przy zachowaniu wszystkich plików osobistych i niezmienionych ustawień.

Uwaga: Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do Windows 8.1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, odświeżenie go spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu odświeżania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.1.

Ostrzeżenie: Aplikacje zainstalowane z witryn internetowych i dysków DVD zostaną usunięte. Aplikacje dostarczone z komputerem i zainstalowane z Microsoft Store zostaną ponownie zainstalowane. Po odświeżeniu komputera system Windows umieści na pulpicie listę usuniętych aplikacji.

Aby odświeżyć komputer

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz Zmień ustawienia komputera.)

 2. Naciśnij lub wybierz pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Odśwież komputer z zachowaniem istniejących plików naciśnij lub wybierz pozycję Rozpocznij.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W przypadku pozbywania się komputera, oddawania go lub rozpoczynania z nim pracy od nowa można całkowicie zresetować ustawienia do stanu początkowego. To spowoduje usunięcie wszystkich elementów i ponowne zainstalowanie systemu Windows.

Uwaga: Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do Windows 8.1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, zresetowanie ustawień do stanu początkowego spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu resetowania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.1.

Ostrzeżenie: Wszystkie pliki osobiste zostaną usunięte, a ustawienia zostaną zresetowane. Wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika zostaną usunięte. Tylko aplikacje dostarczone z komputerem zostaną ponownie zainstalowane.

Aby zresetować ustawienia do stanu początkowego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz Zmień ustawienia komputera.)

 2. Naciśnij lub wybierz pozycję Aktualizacje i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Usuń wszystko i zainstaluj ponownie system Windows naciśnij lub wybierz pozycję Rozpocznij.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o to, czy dane mają zostać usunięte szybko, czy dokładnie. W przypadku wybrania szybkiego usuwania danych część danych będzie można odzyskać przy użyciu specjalnego oprogramowania. W przypadku wybrania dokładnego usuwania danych proces ten będzie trwał dłużej, ale po jego zakończeniu możliwość odzyskania danych będzie znacznie mniej prawdopodobna.

Jeśli uważasz, że przyczyną problemów z komputerem może być niedawno zainstalowana aplikacja lub sterownik, możesz przywrócić system Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, czyli tzw. punktu przywracania. Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

Uwagi: 

 • Przywracanie systemu nie jest dostępne w systemie Windows RT 8.1.

 • System Windows automatycznie tworzy punkt przywracania po zainstalowaniu aplikacji klasycznej i nowych aktualizacji systemu Windows, jeśli ostatni punkt przywracania jest starszy niż 7 dni. Punkt przywracania można też utworzyć ręcznie w dowolnym momencie.

Aby przywrócić komputer do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj.
  (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj.)

 2. Wpisz tekst Panel sterowania w polu wyszukiwania, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Panel sterowania.

 3. Wpisz tekst Odzyskiwanie w polu wyszukiwania panelu sterowania, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 4. Naciśnij lub wybierz pozycję Otwórz przywracanie systemu i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy w odświeżeniu, resetowaniu lub przywróceniu komputera, wejdź na strony społeczności dotyczące naprawiania i odzyskiwania na forum systemu Windows, aby znaleźć rozwiązania problemów, z którymi zetknęli się inni użytkownicy.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Znajdź rozwiązania typowych problemów lub uzyskaj pomoc od agenta pomocy technicznej.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×