Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania.  

Problem

Zobacz tę sekcję

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aktualizacja.

Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows

Komputer nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji.

Resetowanie ustawień do stanu początkowego

Nie można uruchomić komputera lub nadal trwa ładowanie

Korzystanie z funkcji Naprawy podczas uruchamiania

Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa.

Ponowne instalowanie pakietu Windows 11 za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a nie został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny.

Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja.

Przywracanie z punktu przywracania systemu


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby spróbować ponownie działać.

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz pozycję Rozpocznij>Ustawienia  > Windows Aktualizowanie>Historia> Odinstalowywanie aktualizacji.
  Wyświetlanie historii aktualizacji

 2. Na wyświetlonej liście wybierz pozycję aktualizacja, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, to aby resetować jego ustawienia do stanu początkowego, musisz mieć klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Resetowanie powoduje ponowne zainstalowanie Windows 11, ale pozwala wybrać, czy chcesz zachować pliki, czy je usunąć, a następnie ponownie zainstalować Windows.  Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego.

Resetuj komputer w obszarze Ustawienia

 1. Wybierz pozycję>Ustawienia > Odzyskiwania > systemowego.
  Otwórz ustawienia odzyskiwania

 2. Obok opcji Resetuj ten komputer  wybierz pozycję Resetuj komputer. Następnie wybierz opcje i/lub ustawienia z poniższej tabeli.

Opcja

Opis

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Włączone

 • Ponowne instalowanie Windows 11 i zachowuje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Przywraca wszystkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera, jeśli komputer był Windows 11.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Wyłączone

 • Ponowne instalowanie Windows 11 i zachowuje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Usuń wszystko

 • Ponowne instalowanie Windows 11 i usuwanie plików osobistych.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera. (Jeśli komputer został zainstalowany z systemem Windows 11, aplikacje od producenta komputera zostaną ponownie zainstalowane.

Uwaga: Przycisk Usuń wszystko > opcji Zmień ustawienia zapewnia dwie opcje.

Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij Windows klawisze logo + L, aby uzyskać dostęp do ekranu logowania. Następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku zasilania, a > Uruchom ponownie.

 2. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 3. Na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

Naprawa uruchamiania pomaga rozwiązać typowe problemy, które mogą uniemożliwić Windows uruchomienie.

Uwaga: Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Najpierw musisz wprowadzić w środowisku odzyskiwania Windows (winRE). Aby to zrobić, należy wielokrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 5. Gdy Windows się ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 7. Tym razem zezwalaj na pełne uruchomienie urządzenia.

 8. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
  Przedstawia ekran Naprawa automatyczna z wyróżnionym przyciskiem "Opcje zaawansowane".

 9. Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > zaawansowane opcje >Autostart >Uruchom ponownie. Przedstawia ekran "Wybierz opcję" z wybraną opcją "Rozwiązywanie problemów".
  Przedstawia ekran "Rozwiązywanie problemów" z wybraną elekcją "Opcje zaawansowane".
  Przedstawia ekran "Opcje zaawansowane" z wybraną elekcją "Naprawa podczas uruchamiania".

Połączenie utworzonym na komputerze nośniku instalacyjnym i ponownie zainstaluj Windows 11. 

 1. Otwórz Eksploratora plików i wybierz dysk z nośnikiem instalacyjnym.

 2. W katalogu głównym dysku kliknij dwukrotnie plik setup.exe, a następnie wybierz pozycję Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu.

 3. Wybierz opcję Zmień elementy do zachowania.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie wybierz opcję Dalej:

  • Zachowaj pliki osobiste i aplikacje — spowoduje zachowanie danych osobistych, aplikacji i ustawień.

  • Zachowaj tylko pliki osobiste — ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane, ale wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte.

  • Nie zachowuj niczego — spowoduje to usunięcie wszystkich aplikacji, ustawień i danych osobistych.

  Ostrzeżenie: Nie można cofnąć ponownej instalacji Windows 10. Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową plików, jeśli zostanie wybrana opcja Nie zachowuj niczego

 5. Aby zakończyć, wybierz pozycję Zainstaluj, aby rozpocząć ponowne Windows 11 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Ważne: Jeśli twoje urządzenie zostało zaszyfrowane, do przywracania lub resetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker do przywracania lub resetowania komputera, jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie mojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera i nie masz utworzonego dysku odzyskiwania, pobierz nośnik instalacyjny i za jego pomocą wykonaj przywracanie lub resetowanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu.

 1. Na komputerze roboczą przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.

 2. Pobierz narzędzie Windows do tworzenia nośników 11, a następnie uruchom je.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.

 4. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).

 5. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

 6. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera, który nie działa, a następnie włącz go.

 7. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.

 8. Wybierz pozycję Napraw komputer.

 9. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W tym miejscu można:

  • Przywróć system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierając pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Spowoduje to usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem. Przywracanie z użyciem punktu przywracania nie wpływa na Twoje pliki osobiste.

Ważne: Jeśli twoje urządzenie zostało zaszyfrowane, do przywracania lub resetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker do przywracania lub resetowania komputera, jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie mojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera, możesz użyć dysku odzyskiwania, aby przywrócić go z punktu przywracania systemu lub odzyskać komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania dla urządzenia Surface, aby pobrać i utworzyć obraz odzyskiwania USB odpowiedni dla posiadanego urządzenia Surface.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

 1. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.

 2. Naciśnij Windows logo + L, aby uzyskać dostęp do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku zasilania, a następnie > Uruchom ponownie.

 3. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 4. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycjęRozwiązywanie problemów , a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widać pozycji Wybierz opcję, może to oznaczać, że dany komputer nie został skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera.)

Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 • Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.

 • Aby ponownie Windows 11, wybierz pozycję Opcje zaawansowane > pozycję Odzyskaj z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do wersji Windows 11 będzie można wrócić do poprzedniej wersji programu Windows, wybierając pozycję Uruchom> Ustawienia> Odzyskiwanie systemu> , a następnie wybierając pozycję Wróć obok przycisku Wróć. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

 • Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows.old i $windows.~bt po uaktualnieniu.

 • Usunięcie wszelkich kont użytkowników dodanych po uaktualnieniu.

 • Niech dysk USB, który został użyty do uaktualnienia do Windows 11 (jeśli był używany).

Uwaga: Opcja powrotu do wcześniejszej wersji systemu Windows w Ustawieniach jest dostępna tylko przez jakiś czas po uaktualnieniu.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji Preview nie działa, wybierz pozycję Uruchom> Ustawienia > Odzyskiwania> systemowego. Obok przycisku Wróć wybierzpozycję Wróć. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

 3. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu.

 4. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz opcję Dalej.

 5. Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.

  • Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Oto jak to sprawdzić:

   1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

   2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

   3. Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Skonfiguruj przywracanie systemu > Skonfiguruj i sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Włącz ochronę systemu.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie jest zaznaczona, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.

    • Jeśli jest zaznaczona opcja Włącz ochronę systemu, przejdź do kroku 6.

 6. Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeśli po usunięciu wszystko jest w porządku, wybierz pozycję Zamknij> dalej > Zakończ.

Jeśli występują problemy z komputerem, poniższa tabela może pomóc w wyborze odpowiedniej opcji odzyskiwania.  

Problem

Zobacz tę sekcję

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aktualizacja.

Usuń zainstalowaną aktualizację systemu Windows

Komputer nie działa dobrze, a minął już pewien czas od zainstalowana aplikacji, sterownika lub aktualizacji.

Resetowanie ustawień do stanu początkowego

Nie można uruchomić komputera lub nadal trwa ładowanie

Korzystanie z funkcji Naprawy podczas uruchamiania

Nie można uruchomić komputera, nie został utworzony dysk odzyskiwania, a resetowanie ustawień komputera do stanu początkowego nie działa.

Ponowne instalowanie systemu Windows 10 za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a nie został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie komputera za pomocą nośnika instalacyjnego

Komputer nie uruchamia się, a został utworzony dysk odzyskiwania.

Przywracanie lub odzyskiwanie komputera za pomocą dysku odzyskiwania

Chcesz ponownie zainstalować poprzedni system operacyjny.

Powrót do poprzedniej wersji systemu Windows

Komputer nie działa dobrze, a niedawno została zainstalowana aplikacja.

Przywracanie z punktu przywracania systemu


Kliknij jedną z poniższych opcji odzyskiwania i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby spróbować ponownie działać.

Jeśli ostatnio zainstalowano aktualizację systemu Windows, należy odinstalować aktualizację, aby spróbować rozwiązać problem.

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Update & Security > Windows Update     >Wyświetl historię aktualizacji> Odinstaluj aktualizacje.
  Wyświetlanie ustawień historii aktualizacji

 2. Kliknij prawym przyciskiem aktualizację, którą chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Odinstaluj.

Ważne: Jeśli masz zaszyfrowane urządzenie, to aby resetować jego ustawienia do stanu początkowego, musisz mieć klucz funkcji BitLocker. Jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie swojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Resetowanie powoduje ponowne Windows 10, ale pozwala wybrać, czy chcesz zachować pliki, czy je usunąć, a następnie zainstalować ponownie Windows.  Możesz zresetować ustawienia do stanu początkowego w sekcji Ustawienia, na ekranie logowania lub przy użyciu dysku odzyskiwania albo nośnika instalacyjnego.

Resetuj komputer w obszarze Ustawienia

 1. Wybierz przycisk Start, a następnie wybierz  pozycję Ustawienia > & odzyskiwania > zabezpieczeń.
  Otwórz ustawienia odzyskiwania

 2. W obszarze Resetuj ustawienia do stanu początkowegowybierz pozycję Rozpocznij i skorzystaj z opcji i/lub ustawień w tabeli poniżej.

Opcja

Opis

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Włączone

 • Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Przywraca wszystkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera osobistego, jeśli komputer został fabrycznie wyposażony w system Windows 10.

Zachowaj moje pliki > Zmień ustawienia > Wstępnie zainstalowane aplikacje Wyłączone

 • Ponownie instaluje system Windows 10, zachowując Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera.

Usuń wszystko

 • Ponownie instaluje system Windows 10, usuwając wszystkie Twoje pliki osobiste.

 • Usuwa zainstalowane aplikacje i sterowniki.

 • Usuwa zmiany wprowadzone w ustawieniach.

 • Usuwa wszelkie aplikacje zainstalowane przez producenta komputera. (Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 10, aplikacje od producenta komputera zostaną ponownie zainstalowane).

Uwaga: Usuń wszystko, > Przycisk Zmień ustawienia zapewnia dwie opcje.

Wymazanie danych Włączone powoduje usunięcie plików i wyczyszczenie dysku. Jeśli planujesz oddać lub sprzedać swój komputer albo przekazać go do recyklingu, użyj tej opcji. Może to zająć od jednej do dwóch godzin, ale utrudni to innym osobom odzyskanie usuniętych przez Ciebie plików.

Wymazanie danych Wyłączone tylko usuwa pliki. Zajmuje to krócej, ale jest mniej bezpieczne.

Resetowanie komputera z poziomu ekranu logowania

Jeśli nie możesz otworzyć ustawień, możesz wykonać resetowanie z poziomu ekranu logowania. Jak to zrobić:

 1. Naciśnij klawisze logo Windows + L, aby uzyskać dostęp do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku zasilania > Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 2. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 3. Na ekranie Wybierz opcję wskaż pozycję Rozwiązywanie problemów > Resetuj ten komputer, a następnie wybierz jedną z opcji z poprzedniej tabeli.

  Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

Naprawa uruchamiania pomaga rozwiązać typowe problemy, które mogą uniemożliwić Windows uruchomienie.

Uwaga: Jeśli masz szyfrowane urządzenie, do włączenia trybu awaryjnego konieczny będzie klucz funkcji BitLocker.

Najpierw musisz wprowadzić w środowisku odzyskiwania Windows (winRE). Aby to zrobić, należy wielokrotnie włączyć i wyłączyć urządzenie:

 1. Przytrzymaj naciśnięty przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 2. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 3. Gdy zobaczysz, że system Windows się uruchomił (np. niektóre urządzenia podczas ponownego uruchamiania wyświetlają logo producenta), przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 4. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 5. Gdy Windows się ponownie, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aby wyłączyć urządzenie.

 6. Naciśnij przycisk zasilania ponownie, aby włączyć urządzenie.

 7. Tym razem zezwalaj na pełne uruchomienie urządzenia.

 8. Wybierz pozycję Opcje zaawansowane.
  Przedstawia ekran Naprawa automatyczna z wyróżnionym przyciskiem "Opcje zaawansowane".

 9. Teraz, gdy jesteś w winRE, na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów > zaawansowane opcje >Autostart >Uruchom ponownie. Przedstawia ekran "Wybierz opcję" z wybraną opcją "Rozwiązywanie problemów".
  Przedstawia ekran "Rozwiązywanie problemów" z wybraną elekcją "Opcje zaawansowane".
  Przedstawia ekran "Opcje zaawansowane" z wybraną elekcją "Naprawa podczas uruchamiania".

Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera i ponownie zainstaluj system Windows 10. 

 1. Otwórz Eksploratora plików i wybierz dysk z nośnikiem instalacyjnym.

 2. W katalogu głównym dysku kliknij dwukrotnie plik setup.exe, a następnie wybierz pozycję Tak, gdy pojawi się pytanie, czy chcesz zezwolić aplikacji na wprowadzanie zmian na urządzeniu.

 3. Wybierz opcję Zmień elementy do zachowania.

 4. Wybierz jedną z następujących opcji, a następnie wybierz opcję Dalej:

  • Zachowaj pliki osobiste i aplikacje — spowoduje zachowanie danych osobistych, aplikacji i ustawień.

  • Zachowaj tylko pliki osobiste — ustawienia i dane osobiste zostaną zachowane, ale wszystkie Twoje aplikacje zostaną usunięte.

  • Nie zachowuj niczego — spowoduje to usunięcie wszystkich aplikacji, ustawień i danych osobistych.

  Ostrzeżenie: Nie można cofnąć ponownej instalacji Windows 10. Pamiętaj, aby najpierw wykonać kopię zapasową plików, jeśli zostanie wybrana opcja Nie zachowuj niczego

 5. Aby zakończyć, wybierz opcję Zainstaluj, aby rozpocząć ponowne instalowanie systemu Windows 10 na komputerze.

Twój komputer osobisty może kilkakrotnie uruchomić się ponownie podczas ponownego instalowania.

Ważne: Jeśli twoje urządzenie zostało zaszyfrowane, do przywracania lub resetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker do przywracania lub resetowania komputera, jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie mojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera i nie masz utworzonego dysku odzyskiwania, pobierz nośnik instalacyjny i za jego pomocą wykonaj przywracanie lub resetowanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu.

 1. Na komputerze roboczą przejdź do witryny internetowej pobierania oprogramowania firmy Microsoft.

 2. Pobierz narzędzie do tworzenia nośników systemu Windows 10, a następnie je uruchom.

 3. Wybierz pozycję Utwórz nośnik instalacyjny dla innego komputera.

 4. Wybierz język, wersję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową).

 5. Wykonaj kroki tworzenia nośnika instalacyjnego, a następnie wybierz przycisk Zakończ.

 6. Podłącz utworzony nośnik instalacyjny do komputera, który nie działa, a następnie włącz go.

 7. Na stronie konfiguracji początkowej określ język i inne preferencje, a następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli nie widzisz ekranu konfiguracyjnego, komputer może nie być skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera, i ponów próbę.

 8. Wybierz pozycję Napraw komputer.

 9. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycję Rozwiązywanie problemów. W tym miejscu można:

  • Przywróć system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierając pozycję Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Spowoduje to usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem. Przywracanie z użyciem punktu przywracania nie wpływa na Twoje pliki osobiste.

Ważne: Jeśli twoje urządzenie zostało zaszyfrowane, do przywracania lub resetowania komputera będzie potrzebny klucz funkcji BitLocker do przywracania lub resetowania komputera, jeśli nie znasz klucza funkcji BitLocker, zobacz Znajdowanie mojego klucza odzyskiwania funkcji BitLocker.

Jeśli nie można uruchomić komputera, możesz użyć dysku odzyskiwania, aby przywrócić go z punktu przywracania systemu lub odzyskać komputer. Aby uzyskać informacje na temat tworzenia dysku odzyskiwania na działającym komputerze, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania.

Uwaga: Jeśli korzystasz z urządzenia Surface, zapoznaj się z tematem Tworzenie i używanie dysku USB odzyskiwania dla urządzenia Surface, aby pobrać i utworzyć obraz odzyskiwania USB odpowiedni dla posiadanego urządzenia Surface.

Aby przywrócić lub odzyskać za pomocą dysku odzyskiwania: 

 1. Podłącz dysk odzyskiwania i włącz komputer.

 2. Naciśnij klawisze Windows logo + L, aby uzyskać dostęp do ekranu logowania, a następnie uruchom ponownie komputer, naciskając klawisz Shift podczas wybierania przycisku zasilania> Uruchom ponownie w prawym dolnym rogu ekranu.

 3. Komputer zostanie ponownie uruchomiony w środowisku odzyskiwania systemu Windows (WinRE).

 4. Na ekranie Wybierz opcję wybierz pozycjęRozwiązywanie problemów , a następnie wybierz jedną z dwóch poniższych opcji. (Jeśli nie widać pozycji Wybierz opcję, może to oznaczać, że dany komputer nie został skonfigurowany do rozruchu z dysku. Sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta komputera są informacje na temat zmiany kolejności rozruchu komputera.)

Ekran wyboru opcji w środowisku odzyskiwania systemu Windows.

 • Aby przywrócić system z użyciem punktu przywracania systemu, wybierz Opcje zaawansowane > Przywracanie systemu. Nie wpłynie to na osobiste pliki, ale spowoduje usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji, sterowników i aktualizacji, które mogą być przyczyną problemów z Twoim komputerem.

 • Aby ponownie zainstalować system Windows 10, wybierz Opcje zaawansowaneOdzyskiwanie z dysku. Spowoduje to usunięcie plików osobistych, zainstalowanych aplikacji i sterowników oraz zmian wprowadzonych w ustawieniach.

Przez ograniczony czas po uaktualnieniu do wersji Windows 10 będzie można wrócić do poprzedniej wersji programu Windows, wybierając przycisk Start, Ustawienia > Update & Security >   Recovery (Odzyskiwanie zabezpieczeń >) i wybierając pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji pakietu Windows 10. Ta operacja umożliwia zachowanie plików osobistych, ale spowoduje usunięcie aplikacji i sterowników zainstalowanych po uaktualnieniu, a także wszelkich zmian wprowadzonych w ustawieniach. W większości przypadków do poprzedniej wersji systemu można wrócić w ciągu 10 dni. 
Otwórz ustawienia odzyskiwania

Konieczne warunki, aby wrócić do poprzedniej wersji systemu:

 • Zachowaj wszystkie elementy w folderach windows.old i $windows.~bt po uaktualnieniu.

 • Usunięcie wszelkich kont użytkowników dodanych po uaktualnieniu.

 • Pamiętaj, jakiego hasła używano do logowania się do systemu Windows 7 lub Windows 8.1 (jeśli używano).

 • Przygotuj nośnik USB użyty podczas uaktualniania systemu do wersji Windows 10 (jeśli był używany).

Uwaga: Jeśli wrócisz do systemu Windows 8.1, niektóre aplikacje dostarczone z systemem Windows, takie jak Poczta i Kontakty, mogą przestać działać. Aby naprawić te aplikacje, zainstaluj je ponownie ze sklepu Microsoft Store.

Uwaga: Opcja powrotu do wcześniejszej wersji systemu Windows w Ustawieniach jest dostępna tylko przez jakiś czas po uaktualnieniu.

Informacje dla niejawnych testerów systemu Windows

Jeśli jesteś niejawnym testerem i bieżąca kompilacja w wersji Preview nie działa, wybierz przycisk Start, a następnie wybierz pozycję Ustawienia > Zaktualizuj & zabezpieczenia >  Odzyskiwanie. Następnie wybierz pozycję Rozpocznij w obszarze Wróć do poprzedniej wersji systemu Windows 10. Nie spowoduje to usunięcia plików osobistych, ale usunie niedawno zainstalowane aplikacje i sterowniki oraz przywróci domyślne wartości ustawień.

Powrót do wcześniejszej kompilacji nie spowoduje usunięcia Cię z niejawnego programu testów. Gdy będzie dostępna kolejna kompilacja w wersji preview, zostanie ona zainstalowana na Twoim komputerze.

Ta opcja przywraca stan komputera do wcześniejszego punktu w czasie (punktu przywracania systemu). Punkty przywracania systemu są tworzone, kiedy instalujesz nową aplikację, sterownik lub aktualizację, a także kiedy ręcznie tworzysz punkt przywracania. Przywracanie nie ma wpływu na pliki osobiste, ale powoduje usunięcie aplikacji, sterowników i aktualizacji zainstalowanych po utworzeniu danego punktu przywracania.

 1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

 2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

 3. Wybierz kolejno pozycje Odzyskiwanie > Otwórz przywracanie systemu.

 4. W polu Przywracanie plików systemowych i ustawień wybierz opcję Dalej.

 5. Na liście wyników wybierz punkt przywracania, którego chcesz użyć, a następnie wybierz Skanuj w poszukiwaniu zależnych programów.

  Uwagi: 

  • Jeśli nie widzisz punktu przywracania, którego chcesz użyć, zaznacz pole Pokaż więcej punktów przywracania, aby wyświetlić więcej punktów przywracania.

  • Jeśli nie widać żadnych punktów przywracania, może to oznaczać, że ochrona systemu nie została włączona. Oto jak to sprawdzić:

   1. W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz go z listy wyników.

   2. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wpisz tekst odzyskiwanie.

   3. Wybierz pozycję Odzyskiwanie > Skonfiguruj przywracanie systemu > Skonfiguruj i sprawdź, czy jest zaznaczona opcja Włącz ochronę systemu.

    • Jeśli opcja Włącz ochronę systemu nie jest zaznaczona, ochrona systemu nie jest włączona i nie ma żadnych punktów przywracania. W tym scenariuszu nie można przywrócić stanu komputera za pomocą punktu przywracania i trzeba użyć innych opcji przywracania wymienionych na tej stronie.

    • Jeśli jest zaznaczona opcja Włącz ochronę systemu, przejdź do kroku 6.

 6. Zobaczysz listę elementów, które zostaną usunięte, jeśli usuniesz ten punkt przywracania. Jeśli po usunięciu wszystko jest w porządku, wybierz pozycję Zamknij> dalej > Zakończ.

Jeśli występują problemy z komputerem:

 • Odśwież komputer: powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows przy zachowaniu plików i ustawień użytkownika. Pozwala także zachować aplikacje dostarczone z komputerem i aplikacje zainstalowane z Microsoft Store.

 • Zresetowanie ustawień do stanu początkowego: spowoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows, jednak z usunięciem plików osobistych, ustawień i aplikacji — z wyjątkiem aplikacji dostarczonych z komputerem.

 • Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu to sposób na cofnięcie ostatnio wprowadzonych zmian w systemie.

Jeśli masz problem z uruchomieniem (rozruchem) komputera, zobacz Windows Uruchamianie Ustawienia (wtym w trybie awaryjnym) i przejdź do sekcji "Uzyskiwanie Windows Ustawienia uruchamiania w sekcji Środowisko odzyskiwania systemu Windows". Komputer można odświeżyć, zresetować jego ustawienia do stanu początkowego albo przywrócić go do wcześniejszego stanu za pomocą środowiska odzyskiwania systemu Windows.

Jeśli chcesz tworzyć kopię zapasową i przywracać pliki osobiste przy użyciu funkcji Historia plików, zobacz Konfigurowanie dysku historii plików.

Przed rozpoczęciem odświeżania komputera lub resetowania jego ustawień do stanu początkowego

Jeśli zaczniesz odświeżać komputer lub resetować jego ustawienia do stanu początkowego, operacja ta zostanie w większości przypadków ukończona automatycznie. Jeśli jednak system Windows będzie potrzebował brakujących plików, pojawi się monit o włożenie nośnika odzyskiwania (zazwyczaj dysku DVD lub napędu przenośnego). W takim przypadku mogą być potrzebne różne rzeczy, zależnie od komputera.

Jeśli komputer został dostarczony z systemem Windows 8.1 lub Windows RT 8.1, będą potrzebne dyski lub napęd przenośny dostarczony z komputerem. Sprawdź informacje dołączone do komputera, aby ustalić, czy producent komputera wyposażył go w ten dysk lub nośnik. W niektórych sytuacjach użytkownik tworzy ten dysk lub nośnik podczas pierwszej konfiguracji komputera.

Jeśli nie takiego dysku ani nośnika, możesz utworzyć je samodzielnie. Potrzebujesz do tego dysku flash USB o pojemności co najmniej 16 GB. Posiadanie dysku odzyskiwania może ułatwić rozwiązanie problemów z komputerem nawet wtedy, gdy komputer się nie uruchamia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie dysku odzyskiwania USB.

Jeśli przeprowadzono uaktualnienie komputera do systemu Windows 8.1 lub Windows RT 8.1 za pomocą dysku DVD, użyj tego dysku. Jeśli nie masz plików multimedialnych w Windows 8.1 Windows RT 8.1, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

Odświeżanie, resetowanie lub przywracanie

Kliknij dowolne z poniższych łączy, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje.

Jeśli komputer nie działa tak dobrze jak wcześniej i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje, możesz go odświeżyć przy zachowaniu wszystkich plików osobistych i niezmienionych ustawień.

Uwaga: Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do Windows 8.1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, odświeżenie go spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu odświeżania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.1.

Ostrzeżenie: Aplikacje zainstalowane z witryn internetowych i dysków DVD zostaną usunięte. Aplikacje dostarczone z komputerem i zainstalowane z Microsoft Store zostaną ponownie zainstalowane. Po odświeżeniu komputera system Windows umieści na pulpicie listę usuniętych aplikacji.

Aby odświeżyć komputer

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawieniakomputera).

 2. Naciśnij lub wybierz pozycję Aktualizuj i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Odśwież komputer bez wpływu na pliki naciśnijlub wybierz pozycję Wprowadzenie.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

W przypadku pozbywania się komputera, oddawania go lub rozpoczynania z nim pracy od nowa można całkowicie zresetować ustawienia do stanu początkowego. Spowoduje to usunięcie wszystkich i ponowne zainstalowanie Windows.

Uwaga: Jeśli komputer został uaktualniony z systemu Windows 8 do Windows 8.1 i ma on partycję odzyskiwania systemu Windows 8, zresetowanie ustawień do stanu początkowego spowoduje przywrócenie systemu Windows 8. Po ukończeniu resetowania konieczne będzie uaktualnienie do systemu Windows 8.1.

Ostrzeżenie: Wszystkie pliki osobiste zostaną usunięte, a ustawienia zostaną zresetowane. Wszystkie aplikacje zainstalowane przez użytkownika zostaną usunięte. Tylko aplikacje dostarczone z komputerem zostaną ponownie zainstalowane.

Aby zresetować ustawienia do stanu początkowego

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Zmień ustawieniakomputera).

 2. Naciśnij lub wybierz pozycję Aktualizuj i odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 3. W obszarze Usuń wszystko i ponownie Windowsnaciśnij lub wybierz pozycję Wprowadzenie.

 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga: Zostanie wyświetlony monit z pytaniem o to, czy dane mają zostać usunięte szybko, czy dokładnie. W przypadku wybrania szybkiego usuwania danych część danych będzie można odzyskać przy użyciu specjalnego oprogramowania. W przypadku wybrania dokładnego usuwania danych proces ten będzie trwał dłużej, ale po jego zakończeniu możliwość odzyskania danych będzie znacznie mniej prawdopodobna.

Jeśli uważasz, że przyczyną problemów z komputerem może być niedawno zainstalowana aplikacja lub sterownik, możesz przywrócić system Windows do stanu z wcześniejszego punktu w czasie, czyli tzw. punktu przywracania. Przywracanie systemu nie powoduje zmian w plikach osobistych, ale może spowodować usunięcie niedawno zainstalowanych aplikacji i sterowników.

Uwagi: 

 • Przywracanie systemu nie jest dostępne w systemie Windows RT 8.1.

 • System Windows automatycznie tworzy punkt przywracania po zainstalowaniu aplikacji klasycznej i nowych aktualizacji systemu Windows, jeśli ostatni punkt przywracania jest starszy niż 7 dni. Punkt przywracania można też utworzyć ręcznie w dowolnym momencie.

Aby przywrócić komputer do stanu z wcześniejszego punktu w czasie

 1. Szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie naciśnij panel Szukaj.
  (Jeśli korzystasz z myszy, wskaż prawy górny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w dół, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj).

 2. W polu wyszukiwania wprowadź nazwę Panel sterowania i naciśnij lub wybierz pozycję Panel sterowania.

 3. W polu wyszukiwania Panelu sterowania wprowadź nazwę Odzyskiwanie, a następnie naciśnij lub wybierz pozycję Odzyskiwanie.

 4. Naciśnij lub wybierz pozycję Otwórz przywracanie systemu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy dotyczącej odświeżania, resetowania lub przywracania komputera, sprawdź strony społeczności naprawiania i odzyskiwania na forum Windows, aby uzyskać informacje o rozwiązaniach znalezionych przez inne osoby w przypadku ich problemów.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×