Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Jak rozwiązywać problemy z usługi Instalator Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

Świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 zakończono 14 lipca 2015.

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows Server 2003 14 lipca 2015. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 2438651
Symptomy
Podczas instalowania, odinstalowywania lub zaktualizować program na komputerze z systemem Windows może zostać wyświetlony jeden z następujących komunikatów o błędach:

Komunikat o b³êdzie 1
Nie można uzyskać dostępu do usługi Instalator Windows.
Komunikat o błędzie 2
Nie można uruchomić usługi Instalator Windows.
Komunikat o błędzie 3
Nie można uruchomić usługi Instalator Windows na komputerze lokalnym. Błąd 5: Odmowa dostępu.

Przyczyna
Proces instalowania lub odinstalowywania programu może się nie powieść z kilku powodów. W tym artykule omówiono następujące zagadnienia (kliknij każdego problemu do rozpoznawania pokrewne):
 • Instalator Windows problemy
 • Instalowania lub aktualizowania programów w systemie Windows może nie zakończyć się pomyślnie
 • Odinstalowywanie programów w systemie Windows może nie zakończyć się pomyślnie
Rozwiązanie

Automatycznie rozwiązać problem

Rozwiązać problem ręcznie

Aby rozwiązać tego rodzaju problemy, wykonaj następujące kroki:

Ważne Możesz zalogować się do komputera przy użyciu konta administratora. Do wykonywania wielu czynności, w tym artykule, musisz być zalogowany na komputerze, na którym ma konto z prawami administratora. Aby ustalić, czy są przy użyciu konta, które ma uprawnienia administratora, wykonaj następujące kroki:
W systemie Windows XP lub Windows Server 2003
 1. Otworzyć okno dialogowe Data i godzina .
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Wpisz następujące polecenie w oknie dialogowym Uruchom , a następnie naciśnij przycisk OK:
   timedate.cpl (zrzut ekranu na ten krok jest poniżej).
   Zrzut ekranu z tego etapu
 2. Użyj jednego z odpowiednie kroki, w zależności od wyniku.
  • Jeśli pojawi się okno dialogowe Właściwości daty i godziny , użytkownik jest już zalogowany jako administrator. Kliknij przycisk Anuluj , aby zamknąć okno dialogoweWłaściwościdaty i godziny. (Zrzut ekranu na ten krok znajduje się poniżej).
   Zrzut ekranu z tego etapu
  • Jeśli użytkownik nie jest zalogowany jako administrator, pojawia się następujący komunikat.
   Zrzut ekranu przedstawiający komunikat pojawia się, gdy użytkownik nie jest zalogowany jako administrator

W systemie Windows Vista lub Windows 7
 1. Otworzyć okno dialogowe Data i godzina .
  1. Kliknij przycisk Start.
  2. Wpisz następujące polecenie w polu Rozpocznij wyszukiwanie lub w Wyszukaj programy i pliki polu, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
   timedate.cpl
   Zostanie otwarte okno dialogowe Data i godzina. (Zrzut ekranu na ten krok znajduje się poniżej).
   Zrzut ekranu z tego etapu
 2. Kliknij przycisk Zmień datę i godzinę w oknie dialogowym Data i godzina . Gdy zostanie otwarte okno dialogowe Kontrola konta użytkownika kliknij przycisk Kontynuuj.(Zrzut ekranu na ten krok znajduje się poniżej).
  Zrzut ekranu z tego etapu
 3. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od tego, co się dzieje po kliknięciu Kontynuuj:
  • Jeśli komputer nie monituje o podanie hasła
   Użytkownik jest już zalogowany przy użyciu konta administratora. Kliknij Anuluj dwa razy, aby zamknąć okno dialogowe Data i godzina , a następnie można przystąpić do Kontynuuj wykonywanie tego zadania.
  • Jeżeli komputer monituje o hasło
   Użytkownik nie jest zalogowany przy użyciu konta administratora.

Instalator Windows problemy

Aparat Instalator Windows może uszkodzona, niepoprawnie zainstalowany lub wyłączona. Może to spowodować problemy z instalacją.

Uwaga Aparat Instalator Windows zarządza instalowaniem oprogramowania, zarządza uzupełnień i skreśleń składników oprogramowania, monitoruje elastyczność plików i utrzymuje odzyskiwanie w przypadku awarii podstawowego przy użyciu wycofywanie zmian.

Metody te można stosować w celu zidentyfikowania ewentualnych problemów Installer firmy Microsoft, które mogą powodować problemy podczas instalowania, odinstalowywania i aktualizacji programów. Uruchom z metody 1, postępuj według tej metody, a następnie przejdź do kolejnej metody, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić lub ukryć informacje szczegółowe

Metoda 1: Ustalić, czy aparat Instalator Windows działa

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, typ cmd Podczas wyszukiwania lub przycisk Uruchom wpisz cmd w oknach (system Windows XP lub Windows Server 2003), a następnie naciśnij klawisz Enter , aby otworzyć okno wiersza polecenia .
 2. W wierszu polecenia wpisz polecenie MSIExec, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 3. Jeśli aparat MSI działa, nie powinno być nie komunikatów o błędach. Jeśli pojawi się komunikat o błędzie, zwróć uwagę na błąd. Jeśli biegle posługujący się jak używać aparatów wyszukiwania, komunikat o błędzie można użyć do lokalizowania dodatkową zawartość do rozwiązania tego problemu.
 4. Spróbuj zainstalować lub odinstalować ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do metody 2.


Metoda 2: Upewnij się, że usługa Instalator Windows nie jest ustawiony na wyłączone

 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, typ Services.msc Podczas wyszukiwania lub przycisk Uruchom wpisz Services.msc okno dialogowe (system Windows XP lub Windows Server 2003), a następnie naciśnij klawisz ENTER Aby otworzyć przystawkę usługi.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Instalator Windows , a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Jeśli w polu Typ uruchomienia jest ustawiony na wyłączone, należy go zmienić ręcznie.
 4. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno właściwości.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Instalator Windows , a następnie kliknij polecenie Uruchom. Usługa powinna być uruchamiana bez błędów.
 6. Spróbuj zainstalować lub odinstalować ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do metody 3.

Metoda 3: Sprawdź wersję programu Instalator Windows, a następnie uaktualnienie do najnowszej wersji, jeśli jest to konieczne

Ważne Ta metoda dotyczy tylko do systemu Windows XP, do systemu Windows Vista, Windows Server 2003, do systemu Windows Server 2003 R2 i Windows Server 2008.
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, typ cmd Podczas wyszukiwania pola lub kliknij polecenie Uruchom , a następnie wpisz services.msc w oknie dialogowym (system Windows XP lub Windows Server 2003), a następnie naciśnij ENTER Aby otworzyć okno wiersza polecenia .
 2. W oknie wiersza polecenia wpisz polecenie MSIExec, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli aparat MSI działa, nie powinno być nie komunikatów o błędach i należy otworzyć oddzielne okno dialogowe. Pokazuje wersję MSI.
 3. Jeśli wersja Instalatora nie jest w wersji 4.5, zobacz następujący artykuł w bazie wiedzy Microsoftu informacji oraz łącze do pobrania Instalator Windows 4.5:
 4. Spróbuj zainstalować lub odinstalować ponownie.

Jeśli problem nie ustąpi, przejdź do metody 4.


Metoda 4: Ponowne zarejestrowanie aparatu Instalatora

Ważne Ta metoda dotyczy tylko do systemu Windows XP i Windows Server 2000.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom wpisz cmd w oknie dialogowym a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące, a następnie naciśnij klawisz Enter po każdym wierszu:
  MSIExec / unregister

  MSIExec/regserver
 3. Spróbuj zainstalować lub odinstalować ponownie.

Instalowania lub aktualizowania programów w systemie Windows może nie zakończyć się pomyślnie

Metoda, która jest używana, aby zainstalować lub zaktualizować program może nie zakończyć się pomyślnie

Istnieje kilka metod, które można zainstalować, odinstalować lub zaktualizować program. Ponadto metody lub metod, które są używane mogą nie mieć uruchomiony lub została ukończona pomyślnie. Wspólne metody, które są używane do instalowania oprogramowania są następujące:
 • Włóż nośnik CD lub DVD, a następnie zezwolić na instalację automatycznego uruchamiania.
 • Przejdź do dysku CD, DVD, nośnik wymienny lub innej lokalizacji, gdzie przechowywane są pliki instalacyjne programów, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę programu instalacyjnego. Plik instalacyjny jest zwykle jedną z następujących czynności:
  • Autouruchamianie lub Autorun.exe
  • Ustawienia lub Setup.exe
  • Zainstaluj lub Install.exe
 • Po pobraniu programu z witryny internetowej, kliknij polecenie Uruchom .

Nośnik instalacyjny może być nieczytelny

Nośnik instalacyjny, taki jak dysk CD, a DVD mogą być mocno zabrudzonych lub porysowanych i może być nieczytelny dla czytnika CD lub DVD i spowodować instalacji, usuwania lub aktualizacji problemów.

Metoda 1: Czysty dysk CD lub DVD, którego używasz do zainstalowania (dotyczy to tylko wtedy, gdy trzeba użyć dysku CD lub DVD).

Wyczyścić nośnik CD lub DVD. Aby to zrobić, należy użyć dysku CD lub DVD zestawu czyszczenia dysków. Lub delikatnie przetrzeć srebrną stronę dysku przy użyciu miękkiej, gładkiej bawełnianą szmatką. Nie należy używać papierowych ręczników. To scratch tworzyw sztucznych lub pozostawić smugi. Podczas oczyszczania dysku, przetrzeć z Centrum dysku na zewnątrz. Nie stosować ruchu okrężnego. Jeśli problem nadal występuje, należy oczyścić dysk przy użyciu dysku CD lub DVD czyszczenia dysków roztwór handlowy lub wilgotną szmatką. Nośnika osusz przed Włóż dysk do stacji dysków.

Metoda 2: Skopiuj pliki instalacyjne do komputera

Skopiuj pliki instalacyjne na lokalnym dysku twardym komputera lub na inny, nośniki wymienne. Zanotuj lokalizację, a następnie uruchom instalację zestawu z tej lokalizacji. Plik instalacyjny jest zazwyczaj nazywany Setup.exe lub Autorun.exe. Ale to może być różna. Jeśli nie masz pewności, sprawdź w folderze plik Readme, aby uzyskać instrukcje dotyczące uruchamiania instalacji. Jeśli plik wykonywalny (.exe) jest dostępna, nie zalecamy uruchamianie plików .msi bezpośrednio, bez szczegółowych instrukcji od dostawcy.

Metoda 3: Uzyskać nową wersję pakietu instalacyjnego

Próbowano zainstalować z dysku CD lub DVD, należy wykonać następujące czynności:
 • Sprawdzanie witryny sieci Web producenta oprogramowania dla nowszej wersji pakietu oprogramowania. Pobierz i zainstaluj nową wersję.
 • Jeśli masz już najnowszą wersję, spróbuj pobrać program z witryny producenta w sieci Web, a następnie uruchom instalację zestawu.

Zaawansowani użytkownicy Jeżeli wymagane są wielu dysków CD lub DVD, zaleca się skopiować wszystkie dyski do tego samego folderu, w odwrotnej kolejności (najpierw w dysku wyższe numery). Przygotuj się na zatwierdzanie pliki zostaną zastąpione, jeśli zostanie wyświetlony monit, a następnie zainstalować z tej lokalizacji.


Instalacja pobrane lub skopiowane pliki mogą zostać uszkodzone

Metoda 1: Skopiuj pliki instalacyjne do komputera

Skopiuj pliki instalacyjne na lokalny dysk twardy na komputerze lub w innych, wymiennych nośników. Zanotuj lokalizację, a następnie uruchom instalację zestawu z tej lokalizacji. Plik instalacyjny zazwyczaj nosi nazwę Setup.exe lub Autorun.exe. Ale to może być różna. Jeśli nie masz pewności, sprawdź w folderze plik Readme, aby uzyskać instrukcje dotyczące uruchamiania instalacji. Jeśli plik wykonywalny (.exe) jest dostępna, nie zalecamy uruchamianie plików .msi bezpośrednio, bez szczegółowych instrukcji od dostawcy.
 • Jeśli instalujesz program z Internetu, ponownie pobrać plik (wybierz opcję Zapisz zamiast Uruchom w oknie dialogowym pobierania), Zapisz plik toa folder na lokalnym dysku twardym, na komputerze lub w innych, wymienny nośnik i uruchom instalację z tej lokalizacji.
 • Jeśli pliki instalacyjne są w sieci (na przykład środowisku handlowego lub firmy), skopiuj wszystkie pliki do folderu na lokalnym dysku twardym komputera, a następnie uruchom instalację zestawu z tej lokalizacji.

Metoda 2: Uzyskać nową wersję pakietu instalacyjnego

Jeśli jakiś czas upłynął między kiedy pobrany pakiet i kiedy próbowano zainstalować go, wykonaj następujące czynności:
 • Sprawdzanie witryny sieci Web producenta oprogramowania dla nowszej wersji pakietu oprogramowania. Pobierz i zainstaluj nową wersję.
 • Jeśli masz już najnowszą wersję, spróbuj ponownie pobrać ten program, a następnie uruchomić instalację.

Programy, które są aktualnie uruchomione na komputerze mogą zakłócać proces instalacji

Wyłącz programy, które mogą zakłócać proces instalacji. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, typ MSCONFIG w polu wyszukiwania , a następnie kliknij przycisk msconfig.exe.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie selektywne, a następnie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Załaduj elementy startowe .
 3. Kliknij usług, kliknij opcję Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, a następnie kliknij przycisk Wyłącz wszystkie.
 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 5. Spróbuj uruchomić oprogramowanie instalacyjne programów.
 6. Po zakończeniu rozwiązywania problemów problem, uruchom komputer w trybie Uruchamianie normalne. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, w polu Wyszukaj wpisz msconfig , a następnie kliknij przycisk msconfig.exe.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
  2. Na karcie Ogólne kliknij opcję Uruchamianie normalne, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu używania narzędzia MSConfig kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Odinstalowywanie programów w systemie Windows może nie zakończyć się pomyślnie

Spróbuj instalowania, odinstalowywania i aktualizowania programów przy użyciu innej metody w systemie Windows

Zazwyczaj istnieje kilka sposobów, aby odinstalować każdy program. Spróbuj następujących metod. Jeśli jedną z metod nie rozwiąże problemu, należy przejść do następnej metody.

Metoda 1: Użyj opcji Odinstaluj programy (jeżeli dostępne)
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy.
 2. Wybierz folder dla programu, który chcesz odinstalować, a następnie otwórz folder.
 3. Jeśli istnieje możliwość odinstalowania, spróbuj go użyć do odinstalowania programu.

Jeśli problem nie został rozwiązany, przejdź do metody 2.

Metoda 2: Użyj Panelu sterowania Opcje
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij przycisk Dodaj lub usuń programy lub Programy i funkcje, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj program.
 2. Wybierz program, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby odinstalować program.

Aby uzyskać pomoc dla instalcji Odinstaluj lub zaktualizuj problem

Jeżeli po tych kroków i ten problem nie zostanie rozwiązany może mieć do kontaktu Support firmy Microsoft, aby uzyskać dodatkową pomoc. Aby uzyskać informacje o kontaktowaniu się z Support firmy Microsoft odwiedź następujące witryny firmy Microsoft. Niektóre opłaty.Można również odwiedzić witrynę sieci Web Microsoft Community gdzie można zadawać pytania i bezpłatnie otrzymywać odpowiedzi od innych użytkowników. Microsoft Community to forum pomocy technicznej dla klientów indywidualnych. Aby odwiedzić Microsoft Community, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

Zaawansowani użytkownicy

Uwaga Następujące kroki są odpowiednie tylko dla użytkowników zaawansowanych.

Ręcznie odinstalować program

Można ręcznie odinstalować niektóre części programu za pomocą interfejsu systemu Windows. Na przykład można ręcznie usunąć pliki programów i folderów. Ponieważ kroki w tym celu mogą być bardzo różne, w zależności od wersji systemu Windows, które masz i program, który chcesz odinstalować, nie szczegółowe kroki są dostarczane w niniejszym artykule, w tym celu. Jeśli nie są znane, z programu, który chcesz odinstalować do jednoznacznego identyfikowania plików i folderów dla tego programu, nie zalecamy wypróbowanie tej metody. Ogólnie rzecz biorąc po rozpoczęciu ręczne usuwanie plików i folderów programu pojawia się ryzyko uszkodzenia systemu operacyjnego. W tym kroku należy stosować na własne ryzyko.

Jeśli zastanawiasz się ręcznie odinstalować program, Oto kilka rzeczy, które należy pamiętać:
 • Należy dołożyć wszelkich starań, aby odinstalować aplikację za pomocą tradycyjnych środków, przed wykonaniem tego kroku. Na przykład użyj apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
 • Aby wykonać ten krok, należy utworzyć punkt przywracania systemu.
 • Zanim zaczniesz, przenosić żadnych danych osobowych lub dokumentów, które mogą mieć zakończył się w folderze instalacji aplikacji. Na przykład przenieść je do folderu dokumenty.
 • Jeśli nie można ręcznie usunąć plik programu, może to oznaczać plik jest używany lub że inny program jest dostęp do pliku i nie można go usunąć najem. Na przykład oprogramowanie antywirusowe mogą mieć dostęp do pliku. Gdy oprogramowanie antywirusowe jest dostęp do pliku programu i niemożliwe było usunąć plik, jest prawdopodobne, to samo oprogramowanie antywirusowe było uniemożliwienie odinstalować program przy użyciu tradycyjny sposób.

Sprawdź nazwy pliku lub folderu przekracza 260 znaków

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń długości maksymalnej ścieżki odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):

Włącz rejestrowanie MSI, a następnie przeczytaj dzienniki verbose MSI

Większość programów spowoduje utworzenie dziennika instalacji. Jeśli dziennik nie można znaleźć, można włączyć pełne rejestrowanie MSI. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących włączania rejestrowania Instalator Windows kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base: 223300 Jak włączyć rejestrowanie Instalator Windows

Uwaga Jeśli korzystasz z pliku .msi bez bootstrap aplikacji (.exe), można dodać parametry dla pełnego rejestrowania. Na przykład:
Msiexec Ścieżka\your_msi.msi / L * v Ścieżka\your_msi_log.txt
Aby uzyskać listę parametrów wiersza polecenia msiexec odwiedź następującą witrynę sieci Web Microsoft Developer Network (MSDN):Niepowodzenia instalacji zazwyczaj można rejestrować powrócić gdzie pojawił się problem i wycofywanie instalacji rozpoczyna się 3 wartości. Opis błędu pojawi się bezpośrednio przed wpisu dziennika zwraca wartość 3.

Z Wilogutl.exe Narzędzie może być przydatne do analizy plików dziennika z instalacji Instalator Windows. Dodatkowo narzędzie może zaproponować rozwiązania błędów, które znajdują się w pliku dziennika. Narzędzie Wilogutil.exe jest dostępne w najnowszej Microsoft Windows Software Development Kit.

Oto przykład sposobu używania narzędzia Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\


Materiały referencyjne
Aby uzyskać ogólne informacje o tym, jak zainstalować lub odinstalować program, odwiedź następujące witryny sieci Web firmy Microsoft:


Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 2438651 — ostatni przegląd: 11/20/2013 12:51:00 — zmiana: 13.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

 • kbsurveynew kbExpertiseInter kbinfo kbcip kbmt KB2438651 KbMtpl
Opinia
var Ctrl = ""; document.write(" t"> Asimov.clickstreamTracker.init();