Aktualizacje dla programu Skype Business Server 2015 r.

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3061064
W tym artykule określa możliwości zastosowania Microsoft Skype Business Server 2015 aktualizacje dla każdej roli serwera.
Ulepszenia i poprawki z aktualizacji listopada 2016
Ta aktualizacja umożliwia Routing do obsługi programu Skype dla klientów mobilnych biznesowych opartych na lokalizacji. To rozwiązuje również następujące problemy:
 • 3203706 Długie milczenie podczas wybierania do spotkania w programie Skype Business Server 2015, który ma nazwę nagrania, wyłączona
 • 3203153 Może wystąpić opóźnienie dostarczenia wiadomości sporadyczne lub awarii w programie Skype dla Business Server 2015 trwałe pokojów rozmów
 • 3203152 Lync Phone Edition telefony nie może zawiesić połączenie po wyłączeniu funkcji "Muzyki na wstrzymanie"
 • 3203148 Serwer frontonu programu Skype Business Server 2015 ulega awarii po ponownym uruchomieniu komputera
 • 3203707 Japońskie znaki w temacie komunikat z powiadomieniem nieodebranych są zniekształcone

Pobierz aktualizacje, które są dopuszczone do programu Skype Business Server 2015

 • 3199097 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015 r. trwałe serwera rozmów
 • 3199096 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015 r. serwera pośredniczącego
 • 3199095 Listopad 2016 aktualizacji zbiorczej dla programu Skype Business Server 2015 i Unified Communications zarządzane Runtime 5.0 API
 • 3199094 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015, składniki serwera sieci Web
 • 3199093 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015 r., serwer frontonu i serwerem krawędzi
 • 3199092 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015 r. Conferencing Server
 • 3199091 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015 r. Attendant konferencji
 • 3199090 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015, serwer sieci Web konferencje
 • 3199088 Listopad 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.272 dla programu Skype Business Server 2015 r. podstawowe składniki
 • 3149235 Czerwiec 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.259 dla programu Skype Business Server 2015 r. serwera Interop wideo
 • 3149231 Czerwiec 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.259 dla programu Skype Business Server 2015 r., liczniki wydajności
 • 3149229 Czerwiec 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.259 dla programu Skype Business Server 2015 odpowiedzi grupy usług
 • 3137160 Czerwiec 2016 zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.259 dla programu Skype Business Server 2015 r. zajęty, opcje
 • 3124205 2015 listopadzie zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.102 dla programu Skype Business Server 2015 r. odbioru wywołania grupy
 • 3097647 2015 listopadzie zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.102 dla programu Skype Business Server 2015 r. aplikacji sieci Web Enterprise
 • 3092727 2015 listopadzie zbiorczej aktualizacji 6.0.9319.102 dla programu Skype Business Server 2015 r. udostępnione wygląd linii
Metody instalacji

Należy zainstalować aktualizacje zbiorcze

Instalator aktualizacji zbiorczej serwer stosuje wszystkie aktualizacje dla roli odpowiedniego serwera za pomocą jednej operacji.

Uwaga Jeśli Kontrola konta użytkownika (UAC) jest włączona, należy uruchomić Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera za pomocą podniesionego poziomu uprawnień, aby upewnić się, że wszystkie aktualizacje są poprawnie zainstalowane.

Niee aktualizacje dla programu Skype Business Server 2015 nie będzie już automatycznie zainstalowane w witrynie Microsoft Update. Ręczne pobieranie SkypeServerUpdateInstaller.exe z witryny Microsoft Update, a następnie wykonaj następujące kroki instalacji.

Aby zastosować aktualizację do serwerów frontonu w puli

 1. Wpisz następujące polecenia:
  Get-CsPoolFabricState -PoolFqdn <PoolFQDN>
  Jeśli to polecenie cmdlet pokazuje wszystkie brakujące repliki, następnie uruchom następujące polecenia, aby odzyskać puli przed zastosowaniem żadnych poprawek:
  Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType QuorumLossRecovery

 2. Na pierwszym serwerem, który wymaga łatki uruchom następujące polecenia:
  Invoke-CsComputerFailOver -ComputerName <Front End Server to be patched>
  To polecenie cmdlet przenosi wszystkie usługi do innych serwerów frontonu w puli i przyjmuje ten serwer w trybie offline.
 3. Uruchom Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje do uaktualnienia roli serwera.

  Można również uruchomić z poleceniem SkypeServerUpdateInstaller.exe następujące parametry:

  • Przełącznik/silentmode stosuje się wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle.
  • Przełącznik/silentmode się stosuje wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle, a następnie automatycznie uruchamia ponownie serwer na końcu procesu instalacji, jeśli jest to konieczne.
  • Przełącznik extractall wyodrębnia aktualizacje Instalatora, a następnie zapisuje te aktualizacje w podfolderze o nazwie "Wyodrębnione" w folderze, w którym uruchomiono polecenie.
 4. Na uaktualnionym serwerze uruchom następujące polecenia:
  Invoke-CsComputerFailBack -ComputerName <Front End Server to be patched>
  Serwer został zwrócony do serwisu.
 5. Powtórz kroki 2-4 dla każdego serwera, który musi zostać uaktualniony.

Aby zastosować aktualizację do wersji Standard Edition server lub server back-end

 1. Zaloguj się do serwera, który aktualizujesz jako członek roli CsAdministrator.
 2. Uruchomić Skype dla Business Server Management Shell: kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij przycisk programu Skype do 2015 r. Business, a następnie kliknij Skype dla Business Server Management Shell.
 3. Zatrzymaj Skype dla usług Business Server. W wierszu polecenia należy wpisać:
  Stop-CsWindowsService

 4. Zatrzymywanie usługi sieci World Wide Web. W wierszu polecenia należy wpisać:
  net stop w3svc

 5. Zamknij wszystkie Skype dla windows Business Server Management Shell.
 6. Uruchom Instalatora aktualizacji zbiorczej serwera, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj aktualizacje do uaktualnienia roli serwera.

  Można również uruchomić z poleceniem SkypeServerUpdateInstaller.exe następujące parametry:

  • Przełącznik/silentmode stosuje się wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle.
  • Przełącznik/silentmode się stosuje wszystkie odpowiednie aktualizacje w tle, a następnie automatycznie uruchamia ponownie serwer na końcu procesu instalacji, jeśli jest to konieczne.
  • Przełącznik extractall wyodrębnia aktualizacje Instalatora, a następnie zapisuje te aktualizacje w podfolderze o nazwie "Wyodrębnione" w folderze, w którym uruchomiono polecenie.
 7. Uruchomić Skype dla Business Server Management Shell: kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij przycisk programu Skype do 2015 r. Business, a następnie kliknij Skype dla Business Server Management Shell.
 8. Zatrzymaj usługi Skype dla Business Server ponownie, aby złapać zestawów – d w globalnej pamięci podręcznej zestawów (GAC). W wierszu polecenia należy wpisać:
  Stop-CsWindowsService
 9. Uruchom ponownie usługę WWW. W wierszu polecenia należy wpisać:
  net start w3svc
 10. Zastosuj zmiany wprowadzone do bazy danych programu SQL Server, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Jeśli jest to Enterprise Edition powrót serwerem i nie ma żadnych collocated baz danych na tym serwerze, takich jak archiwizacji lub monitorowanie baz danych, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN>

  • Jeśli jest to Enterprise Edition powrót serwerem i istnieją collocated bazy danych na tym serwerze, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
   Install-CsDatabase -Update -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <SQL Server FQDN> -ExcludeCollocatedStores
  • Jeśli jest to serwer Standard Edition, wpisz następujące polecenie w wierszu polecenia:
   Install-CsDatabase -Update -LocalDatabases
Metody dezinstalacji

Odinstalować aktualizacje zbiorcze

Usunąć aktualizacje zbiorcze wydane z puli Enterprise Edition, który ma dwa serwery frontonu
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Na każdym z serwerów frontonu Zatrzymaj nowych połączeń z serwerami frontonu, uruchamiając następujące polecenie na obu serwerach frontonu:
  Stop-CsWindowsService -ComputerName <Computer.FQDN>
 2. Odinstalować aktualizacje zbiorcze.
 3. Ponownie uruchom serwer, a następnie upewnij się, że oba serwery frontonu są akceptować nowe połączenia.
 4. Po aktualizacji zarówno serwery frontonu, należy uruchomić następujące polecenie:
  Reset-CsPoolRegistrarState -ResetType FullReset
  Następnie uruchom następujące polecenie:
  Start-CsPool -PoolFqdn <Pool.FQDN>
Usunąć aktualizacje zbiorcze wydane z puli Enterprise Edition, który ma co najmniej trzy serwery frontonu
Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Uzyskaj listę domen uaktualnienia dla puli Enterprise Edition, który jest skojarzony z serwera typu front-end. Aby to zrobić, należy uruchomić polecenie cmdlet Get-CsPoolUpgradeReadinessState na serwerze frontonu.
 2. Odinstalować aktualizacje zbiorcze dlakażdego uaktualnienia domeny.

  Uwagi

  • Należy odinstalować aktualizacje zbiorcze wydane z jednej domeny uaktualniania naraz.
  • Równolegle ze wszystkich serwerów, które są w tej samej domenie uaktualnienia można usunąć aktualizacje zbiorcze.

  Aby odinstalować wszystkie serwery, które są w tej samej domenie aktualizacji, wykonaj następujące kroki:

  1. Uruchom następujące polecenie:
   Invoke-CsComputerFailover -ComputerName <Computer.FQDN>
  2. Odinstalować aktualizacje zbiorcze na serwerach typu front-end, które są skojarzone z uaktualniania domeny.
  3. Uruchom następujące polecenie:
   Invoke-CsComputerFailback -ComputerName <Computer.FQDN>

  Uwaga: Należy powtórzyć krok 2, aby odinstalować aktualizacje zbiorcze wydane z każdego uaktualnienia domeny, aż wszystkie uaktualnienia domen w puli są aktualizowane.
Należy wykonać kilka operacji konfiguracji, w zależności od rodzaju Skype Serwery back-end Business 2015 Enterprise Edition, które są używane.

Uwaga Jeśli trwała rozmowa jest collocated (trwała rozmowa usługi typu front-end i back-end bazy danych, są uruchomione na tym samym serwerze), należy uruchomić następujące polecenie wraz z parametrem ExcludeCollocatedStores .

Uwaga: Jeżeli dublowanie bazy danych jest włączona dla bazy danych zaplecza, stanowczo zaleca się użyć polecenia Invoke-CsDatabaseFailover-NewPrincipal podstawowej , a następnie uruchom Get-CsDatabaseMirrorState - PoolFqdn <fqdn of="" pool=""></fqdn> polecenia, aby sprawdzić, czy serwer podstawowy jest główny dla wszystkich baz danych, przed uruchomieniem apletu polecenia Instalacji CsDatabase .

Program Skype Business Server 2015 r. monitorowania baz danych

Jeśli Skype dla monitorowania biznesowych baz danych są wdrożone na autonomicznym baz danych SQL, uruchom następujące polecenie:
Install-CsDatabase -ConfiguredDatabases -SqlServerFqdn <FEBE.FQDN>-Verbose
W tym poleceniuFEBE. NAZWA FQDN&gt; jest symbolem zastępczym dla odpowiedniej wartości.

Program Skype Business Server 2015 r. Standard Edition i innych ról

 1. Odinstalować aktualizacje zbiorcze na Standard Edition lub innych ról serwera.
 2. Jeśli jest to wymagane w tym celu po odinstalowaniu tych aktualizacji, należy ponownie uruchomić serwer.

Lista ról serwera i aktualizacje, które mają do nich zastosowanie

Program Skype Business Server 2015 - server Standard Edition

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095
 • Aktualizacja dla serwer frontonu i krawędzi serwera (server edition Standard lub Enterprise): KB 3199093
 • Aktualizacja dla serwera konferencje: KB 3199092
 • Aktualizacja dla serwera sieci Web składniki: KB 3199094
 • Aktualizacja dla serwera sieci Web konferencje: KB 3199090
 • Aktualizacja dla serwera pośredniczącego: KB 3199096
 • Aktualizacja dla usługi wstrzymywanie wywołania: KB 2881703
 • Aktualizacja dla usługi tworzenia kopii zapasowych: KB 2910243
 • Aktualizacja dla serwera centralnego zarządzania: KB 3036869
 • Aktualizacja dla systemu Windows w sieci szkieletowej: KB 2967486
 • Aktualizacja dla usługi zasad przepustowość: KB 3010320
 • Aktualizacja dla Attendant konferencji: KB 3199091
 • Aktualizacja dla usługi grupy odpowiedzi: KB 3149229
 • Aktualizacja dla liczników wydajności: KB 3149231
 • Aktualizacja dla aplikacji sieci Web Enterprise: KB 3097647
 • Aktualizacja dla Attendant konferencji: KB 3199091
 • Aktualizacja dla serwera konferencje: KB 3199092
 • Aktualizacja dla serwera interoperacyjności wideo: KB 3149235
 • Aktualizacja dla zajęty opcje: KB 3137160

Program Skype server Business Server 2015 - Enterprise Edition - frontonu i wewnętrznej serwera

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095
 • Aktualizacja dla serwera frontonu i krawędzi serwera (server edition Standard lub Enterprise): KB 3199093
 • Aktualizacja dla serwera sieci Web składniki: KB 3199094
 • Aktualizacja dla usługi grupy odpowiedzi: KB 3149229
 • Aktualizacja programu Skype dla biznesowych aplikacji internetowych: KB 3061058
 • Aktualizacja dla liczników wydajności: KB 3149231
 • Aktualizacja dla aplikacji sieci Web Enterprise: KB 3097647
 • Aktualizacja dla Attendant konferencji: KB 3199091
 • Aktualizacja dla serwera konferencje: KB 3199090
 • Aktualizacja dla serwera interoperacyjności wideo: KB 3149235
 • Aktualizacja dla zajęty opcje: KB 3137160

Program Skype Business Server 2015 - serwera granicznego

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095
 • Aktualizacja dla serwera frontonu i krawędzi serwera (server edition Standard lub Enterprise): KB 3199093

Program Skype Business Server 2015 - autonomiczne Serwera pośredniczącego

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095

Program Skype Business Server 2015 - Director server

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095
 • Aktualizacja dla serwera frontonu i krawędzi serwera (server edition Standard lub Enterprise): KB 3199093
 • Aktualizacja dla składników sieci Web server: KB 3199094

Program Skype Business Server 2015 - trwała rozmowa serwer frontonu

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095

Program Skype Business Server 2015 - narzędzia administracyjne

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
 • Aktualizacja dla API zarządzanego ujednolicona komunikacja 5.0, podstawowe środowisko wykonawcze 64-bitowych: KB 3199095

Program Skype Business Server 2015 - server Interop wideo

 • Aktualizacji dla podstawowych składników: KB 3199088
Materiały referencyjne
Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3061064 — ostatni przegląd: 11/07/2016 03:44:00 — zmiana: 21.0

Skype for Business Server 2015

 • kbsurveynew atdownload kbfix kbexpertiseinter kbmt KB3061064 KbMtpl
Opinia