Październik 2016 Podgląd miesięczne zestawienia jakości dla Windows 8.1 i systemu Windows Server 2012 R2

WAŻNE: Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu oprogramowania firmy Microsoft do tłumaczenia maszynowego i może być poprawiony przy użyciu technologii Community Translation Framework (CTF). Firma Microsoft udostępnia artykuły tłumaczone maszynowo, poprawione przez społeczność, a także tłumaczone przez tłumaczy profesjonalnych, aby zapewnić dostęp do wszystkich artykułów w bazie wiedzy w wielu językach. Artykuły tłumaczone maszynowo i poprawione mogą zawierać błędy pisowni, składniowe i gramatyczne. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieścisłości, błędy ani szkody spowodowane przez niepoprawne tłumaczenia zawartości ani przez korzystanie z niej przez klientów. Więcej o strukturze CTF: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/pl.

Anglojęzyczna wersja tego artykułu to: 3192404
Październik 2016 Podgląd miesięczny jakości zbiorczy zawiera niektóre nowe ulepszenia i poprawki dla platform Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1. Zaleca się zastosowanie tego pakietu zbiorczego jakości w ramach własnych procedur regularnej konserwacji. Przed zainstalowaniem tej aktualizacji, zobacz Wymagania wstępne oraz Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia sekcje.
Ulepszenia i poprawki
Aby dowiedzieć się więcej na temat ulepszeń niezwiązana z zabezpieczeniami i poprawek w tej aktualizacji, zobacz sekcję "18 października 2016 – KB3192404" w Historia aktualizacji systemu Windows Server 2012 R2 i Windows 8.1.
Jak uzyskać tę aktualizację
Ważne Jeśli po zainstalowaniu tej aktualizacji zainstalowany zostanie pakiet językowy, należy ponownie zainstalować tę aktualizację. Dlatego zaleca się zainstalowanie pakietu językowego który potrzebujesz przed zainstalowanie tej aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pakietu językowego do systemu Windows.

Metoda 1: Usługi Windows Update

Ta aktualizacja jest dostępna jako Opcjonalna aktualizacja w witrynie Windows Update. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uruchamiania usługi Windows Update Zobacz Jak uzyskać aktualizację za pośrednictwem witryny Windows Update.

Metoda 2: Katalog Microsoft Update

Aby uzyskać pakiet autonomiczny tej aktualizacji, przejdź do Wykazu usług Microsoft Update .

Uwaga: Zostanie uruchomiony program Microsoft Internet Explorer 6 lub nowszym.

Metoda 3: Microsoft Download Center

Następujące pliki są dostępne do pobrania za pośrednictwem Centrum pobierania firmy Microsoft.
System operacyjnyAktualizacja
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x86PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows 8.1 dla komputerów z procesorami x64 PobierzPobierz pakiet teraz.
Wszystkie obsługiwane wersje systemu Windows Server 2012 R2 dla komputerów z procesorami x64PobierzPobierz pakiet teraz.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów, które było dostępne w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Szczegółowe informacje o aktualizacji

Wymagania wstępne

Aby zastosować tę aktualizację, musi mieć Pakiet zbiorczy aktualizacji kwietnia 2014 r. dla Windows RT 8.1, 8.1 systemu Windows i systemu Windows Server 2012 R2 (2919355) zainstalowany na Windows 8.1 lub systemu Windows Server 2012 R2.

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej aktualizacji należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje dotyczące rejestru

Aby zastosować tę aktualizację, nie trzeba wprowadzać żadnych zmian w rejestrze.

Informacje dotyczące zastępowania aktualizacji

Ta aktualizacja nie zastępuje żadnej wcześniej wydanej aktualizacji.
Informacje o pliku

Informacje o plikach mieszania

Nazwa plikuSHA1 hashSkrót SHA256
Windows8.1-KB3192404-arm.msu590052FB8524C47B7106A5AF2544EBB0C1338749D533B389969E20E16E76A95309AC9199B197688DE64949AFC24B6315C6762B1D
Windows8.1-KB3192404-x86.msu.D1763291B52ED6FA73B5EEC31069AB4ADB0B2543AF47494DC8240779DE2CBF126CE1B74D0423BB6FD62D08137DF2A923DBF1DAD4
Windows8.1-KB3192404-x64.msu.C838D6F2FA12B484418AAEA83759DD84FBCAC3B98894C2AD08B5765F36A6DC974113C11D0B2912FB4BA2D0BA06E7758DB3308FDC

Informacje o plikach

Aby uzyskać listę plików, które znajdują się w tej aktualizacji Pobierz informacje o pliku Aby uzyskać pakiet zbiorczy aktualizacji 3192404.
Więcej informacji
Ten pakiet aktualizacji usługi diagnostyki i telemetrycznego w celu zapewnienia korzyści dla przedsiębiorstw przy użyciu Uaktualnij Analytics proces uaktualniania systemu Windows do planowania i zarządzania. Ta aktualizacja zawiera:
 • Pomocy technicznej, aby umożliwić przekazywanie telemetrycznego i pobieranie ustawień w środowisku Uwierzytelniony serwer proxy przy użyciu personifikacji zalogowanego użytkownika
 • Obsługuje do konfigurowania określonego serwera proxy telemetrycznego przekazywania i pobierania ustawień
Usługi diagnostyki i Telemetrii zbiera informacje o użytkowaniu i diagnostyczne z systemu Windows. Użytkownik może dowiedzieć się więcej o Program poprawy jakości obsługi klienta (CEIP) w tym miejscu.

Ta aktualizacja używa protokołu SSL (Port TCP 443), aby pobrać manifestów i przesłać do firmy Microsoft, która wykorzystuje następujące punkty końcowe DNS telemetrycznego:
 • Wir win.data.microsoft.com
 • Ustawienia win.data.microsoft.com
Ta aktualizacja zawiera następujące dwa manifestów, które są używane przez usługę.
 • telemetrycznego. ASM-WindowsDefault.json
 • UTC.App.JSON

Informacje dotyczące rejestru

Ważne Uważnie należy wykonać kroki opisane w tej sekcji. Nieprawidłowa modyfikacja rejestru może spowodować poważne problemy. Przed przystąpieniem do modyfikacji, kopię zapasową rejestru w celu przywrócenia w przypadku, gdy wystąpią problemy.

Domyślnie w systemach Windows 8.1 i Windows Server 2012 R2, obsługę wysyłania użycia i diagnostyki jest informacji za pośrednictwem uwierzytelniony serwer proxy nie jest wyłączona (0x0) i usługi diagnostyczne i telemetrycznego personifikuje zalogowanego użytkownika do uwierzytelnienia przez serwer proxy do wysyłania informacji. To zachowanie można skonfigurować przy użyciu następującego podklucza rejestru:
 1. Zlokalizuj i zaznacz podklucz rejestru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
 2. Na Edycja w menu wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk Wartość DWORD.
 3. Wpisz DisableEnterpriseAuthProxy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. W Szczegóły okienko, kliknij prawym przyciskiem myszy DisableEnterpriseAuthProxy, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj.
 5. W polu dane wartości wpisz 0 (wyłączone) lub 1 (wyłączone), a następnie kliknij OK.
Można również skonfigurować usługę diagnostyki i Telemetrii przesyłania informacji o użytkowaniu i diagnostyczne do określonego serwera proxy za pomocą następującej ścieżki rejestru. Można określić nazwę FQDN lub adres IP serwera proxy i opcjonalnie numer portu.
 1. Zlokalizuj i zaznacz podklucz rejestru
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\DataCollection
 2. Na Edycja w menu wskaż Nowy, a następnie kliknij przycisk wartość ciągu.
 3. Wpisz TelemetryProxy, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 4. WSzczegółyokienko, kliknij prawym przyciskiem myszyTelemetryProxy, a następnie kliknij przyciskModyfikuj.
 5. W polu dane wartości wpisz port serwera:, a następnie kliknij przyciskOK.
Materiały referencyjne
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących usługi Windows Update przejdź do następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązywanie problemów z instalowaniem aktualizacji

Windows Update: Często zadawane pytania

Dowiedz się więcej o terminologia używaną przez firmę Microsoft do opisywania aktualizacji oprogramowania.

Ostrzeżenie: ten artykuł przetłumaczono automatycznie

Właściwości

Identyfikator artykułu: 3192404 — ostatni przegląd: 10/18/2016 14:16:00 — zmiana: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1

 • kbsurveynew kbfix kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB3192404 KbMtpl
Opinia