Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Wykonywanie czystego rozruchu w celu ustalenia, czy programy działające w tle zakłócają działanie gry lub programu

Streszczenie
W tym artykule opisano sposób uruchamiania komputera przy użyciu minimalnego zestawu sterowników i programów startowych w celu ustalenia, czy program działający w tle zakłóca działanie gry lub programu. Ten rodzaj uruchamiania jest nazywany „czystym rozruchem”. Ten artykuł zawiera również informacje, które umożliwiają rozwiązywanie problemów związanych z konfliktami aplikacji lub usług.

Gdy system Windows jest uruchamiany w normalny sposób, automatycznie są uruchamiane w tle pewne aplikacje i usługi. Są to podstawowe procesy systemowe, oprogramowanie antywirusowe, narzędzia systemowe i inne zainstalowane wcześniej oprogramowanie. Te aplikacje i usługi mogą zakłócać instalację lub działanie programów, takich jak program Microsoft Flight Simulator X lub Streets & Trips 2010.

Artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników.

Wydrukowanie artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim kroków.
Rozwiązanie

Wymagania wstępne

Przed zastosowaniem którejkolwiek z metod przedstawionych w tym artykule należy zapoznać się z poniższymi wymaganiami.
 • Aby móc zastosować metody opisane w tym artykule, użytkownik musi być zalogowany jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeśli jest to komputer osobisty, użytkownik prawdopodobnie jest zalogowany przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu. Aby upewnić się, że konto użyte podczas logowania do systemu Windows jest kontem administratora komputera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Użytkownik musi znać wersję systemu Windows uruchomionego na komputerze. Aby ustalić wersję systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje, z którymi należy się zapoznać przed wykonaniem czystego rozruchu

 • Podczas wykonywania czystego rozruchu niektóre usługi mogą tymczasowo przestać działać. Po przywróceniu ustawień zostanie także przywrócona funkcjonalność. Jednak nadal mogą się pojawiać te same komunikaty o błędach lub może występować to samo zachowanie.
 • Jeśli komputer jest podłączony do sieci, ustawienia zasad sieciowych mogą uniemożliwiać wykonanie procedury czystego ponownego uruchomienia. Jeśli nie można wykonać czystego rozruchu, może być konieczne poproszenie o pomoc administratora systemu.
Jak wykonać czysty rozruch

Krok 1. Ponowne uruchomienie narzędzia konfiguracji systemu

Należy kliknąć przycisk StartPrzycisk Start, wpisać polecenie msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie i nacisnąć klawisz ENTER.

Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Krok 2. Konfigurowanie opcji uruchamiania selektywnego

 1. W oknie dialogowym Narzędzie konfiguracji systemu kliknij pozycję Uruchamianie selektywne na karcie Ogólne.
 2. Wyczyścić kliknięciem pole wyboru Załaduj elementy startowe.
  Uwaga Pole wyboru Użyj oryginalnego pliku Boot.ini jest niedostępne.
 3. Kliknij kartę Usługi.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft.
 5. Kliknij pozycję Wyłącz wszystko, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 3. Sprawdzanie, czy problem został rozwiązany

 • Po uruchomieniu komputera spróbuj uruchomić grę lub program, których dotyczył problem, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany.
 • Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nie będzie występować, oznacza to, że zakłócenia były spowodowane przez program lub usługę działające w tle. W takiej sytuacji należy przejść do sekcji „Ustalanie przyczyny problemu”.
 • Jeśli po wykonaniu czystego rozruchu problem będzie nadal występować, oznacza to, że przyczyną zakłóceń nie jest program lub usługa działające w tle. W takiej sytuacji ten artykuł nie umożliwia rozwiązania problemu. Aby dowiedzieć się, jak wrócić do pierwotnego trybu uruchamiania komputera, należy przejść do sekcji „Jak wrócić do trybu normalnego uruchamiania systemu Windows”. Następnie należy przejść do sekcji „Następne kroki”, aby uzyskać inne zasoby, które mogą ułatwić rozwiązanie tego problemu.
Ustalenie przyczyny problemu

Krok 1. Ponowne uruchomienie narzędzia konfiguracji systemu

Należy kliknąć przycisk StartPrzycisk Start, wpisać polecenie msconfig w polu Rozpocznij wyszukiwanie i nacisnąć klawisz ENTER.

Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

Krok 2. Włączanie połowy zestawu usług

 1. Kliknij kartę Usługi, a następnie kliknij pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby je zaznaczyć.
 2. Kliknij, aby zaznaczyć połowę zestawu pól wyboru na liście Usługi.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 3: Sprawdzanie, czy problem został rozwiązany

 • Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem będzie nadal występować, wykonaj następujące czynności:
  1. Powtórz kroki 1 i 2, z tym że w kroku 2 kliknij, aby wyczyścić połowę zestawu zaznaczonych wcześniej pól wyboru na liście Usługi.
  2. Jesli po ponownym uruchomieniu komputera problem będzie nadal występować, kliknij ponownie, aby wyczyścić połowę pozostałych pól wyboru do momentu pozostawienia jednej uruchomionej usługi.
  3. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nie będzie występować, usuń zaznaczenie pól wyboru. Powtarzaj ten proces do momentu, w którym będzie można wyodrębnić usługę działającą w trakcie występowania tego problemu.
 • Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nie będzie już występować, wykonaj następujące czynności:
  1. Powtórz kroki 1 i 2, z tym że w kroku 2 kliknij, aby zaznaczyć połowę zestawu wyczyszczonych pól wyboru.
  2. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nadal nie będzie występować, kliknij, aby ponownie zaznaczyć połowę zestawu wyczyszczonych pól wyboru. Powtórz tę procedurę do momentu, gdy będą zaznaczone wszystkie pola wyboru i problem nadal nie będzie występować.
  3. Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem będzie występować, kliknij, aby wyczyścić połowę zaznaczonych wcześniej pól wyboru. Powtarzaj ten proces do momentu, w którym będzie można wyodrębnić usługę działającą w trakcie występowania tego problemu.
Jeśli można wyodrębnić usługę działającą w trakcie występowania problemu, oznacza to, że to ta usługa powoduje problem. Jeśli nie można wyodrębnić żadnej usługi w ten sposób, może to oznaczać, że przyczyną problemu jest element startowy.

Jeśli przyczyną problemu jest usługa, przejdź do kroku 6. Jeśli przyczyną problemu nie jest usługa, przejdź do kroku 4.

Krok 4. Włączanie połowy zestawu elementów startowych

 1. Uruchom narzędzie konfiguracji systemu. Aby to zrobić, przejdź do kroku 1.
 2. Kliknij kartę Uruchamianie, a następnie klikaj, aby zaznaczyć połowę pól wyboru na liście Autostart.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Krok 5: Sprawdzenie, czy problem został rozwiązany

Po wykonaniu kroku 4 należy kliknąć pole wyboru Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft, aby je wyczyścić. Następnie należy powtórzyć czynności przedstawione w kroku 3, z tym że tym razem należy wykonać je na liście Uruchamianie, a nie na liście Usługi.

Krok 6. Rozwiązanie problemu

Po ustaleniu, który element startowy lub która usługa jest przyczyną problemu, należy skontaktować się z producentem programu w celu ustalenia, czy można rozwiązać ten problem. Można również uruchomić narzędzie konfiguracji systemu, a następnie kliknąć, aby wyczyścić pole wyboru dotyczące elementu powodującego problem.
Jak wrócić do trybu normalnego uruchamiania systemu Windows
Jeśli problem występuje w trybie czystego rozruchu komputera, oznacza to, że zakłócenia nie są spowodowane przez program działający w tle. W takiej sytuacji należy wrócić do trybu normalnego uruchamiania komputera. W trybie normalnego uruchamiania system Windows jest uruchamiany w normalny sposób przez załadowanie wszystkich sterowników urządzeń i usług.

Przywrócenie trybu normalnego uruchamiania systemu Windows może być również przydatne w sytuacji, gdy występują problemy podczas wykonywania którejkolwiek z procedur rozwiązywania problemów opisanych w tym artykule oraz gdy użytkownik chce przywrócić pierwotne ustawienia usług.

Uwagi
 • W sytuacji, gdy program lub usługa powodujące zakłócenia zostały wyodrębnione i wyłączone, przywrócenie trybu normalnego uruchamiania komputera spowoduje włączenie tego programu lub tej usługi. Spowoduje to również ponowne wyświetlanie pierwotnego komunikatu o błędzie lub ponowne występowanie problemu.
 • Jeśli wykonano czynności przedstawione w sekcji „Ustalanie przyczyny problemu”, nie trzeba przywracać trybu normalnego uruchamiania komputera, ponieważ wykonanie procedur z tej sekcji prawdopodobnie spowodowało włączenie wszystkich usług.
Aby wrócić do trybu normalnego uruchamiania komputera, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start w polu Rozpocznij wyszukiwanie.
 2. Wpisz msconfig, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o podanie hasła administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.
 3. Na karcie Ogólne kliknij pozycję Uruchamianie normalne — załaduj wszystkie sterowniki urządzeń i usługi, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Uruchom ponownie.
Jeśli zastosowanie metod przedstawionych w tym artykule nie rozwiązało problemu, należy przejść do sekcji „Następne kroki”, aby uzyskać inne przydatne zasoby.
Następne kroki
Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, w której można znaleźć inne rozwiązania. Ta witryna sieci Web oferuje następujące usługi:
setup installation hang quit access launch crashing loading online multiplayer problems
Właściwości

Identyfikator artykułu: 331796 — ostatni przegląd: 03/08/2014 17:02:00 — zmiana: 3.0

Microsoft Flight Simulator X Deluxe, Microsoft Flight Simulator X Standard, Microsoft Age of Empires II: The Conqueror's Expansion, Microsoft Age of Empires II Gold Edition, Microsoft Age of Empires III, Microsoft Age of Empires III : The WarChiefs, Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Autoroute 2007, Microsoft Bicycle Board Games 1.5, Microsoft Bicycle Card Games 1.0, Microsoft Bicycle Casino Games 1.5, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator, Microsoft Crimson Skies, Microsoft Digital Image Standard 2006, Microsoft Digital Image Starter Edition 2006, Microsoft Digital Image Suite 2006, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Dungeon Siege II, Microsoft Encarta Premium 2007, Fable: The Lost Chapters PC, Microsoft Flight Simulator 2004 Century of Flight, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2000 Professional Edition, Microsoft Freelancer, Microsoft Gears of War (PC), Microsoft Halo PC 1.0, Microsoft Impossible Creatures, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft MapPoint 2006 Standard Edition, Microsoft MechCommander 2, Microsoft MechWarrior 4: Black Knight, Microsoft MechWarrior 4: Mercenaries, Microsoft MechWarrior 4: Vengeance, Microsoft Midtown Madness, Microsoft RalliSport Challenge PC, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Rise of Legends, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft Shadowrun (PC), Microsoft Streets & Trips 2008, Microsoft Streets & Trips 2008 Real Time, Microsoft Streets & Trips 2008 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2007, Microsoft Streets & Trips 2007 with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2006, Microsoft Student with Encarta Premium 2007, Microsoft Viva Pinata (PC), Microsoft Zoo Tycoon 2, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Zoo Tycoon 2: African Adventure, Microsoft Zoo Tycoon 2: Dino Danger, Microsoft Zoo Tycoon 2: Endangered Species, Microsoft Zoo Tycoon 2: Marine Mania, Microsoft MapPoint 2009 North America, Microsoft MapPoint 2009 North America with GPS Locator, Microsoft Streets & Trips 2009, Microsoft Streets & Trips 2009 with GPS Locator, Microsoft Encarta Premium 2009, Microsoft Student with Encarta Premium 2009, Microsoft Fable III for PC

 • dftsdahomeportal kbresolve kbexpertiseinter kbnomt kbceip kbsetup kbarttypeshowme kbhowto kbinfo KB331796
Opinia