Jesteś obecnie w trybie offline. Czekamy na ponowne połączenie z Internetem.

Błąd "Niepowodzenie instalacji aktualizacji Windowsa. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komuptera"

Symptomy
Podczas próby zainstalowania aktualizacji dla systemu Windows występuje następujący błąd:
„Niepowodzenie konfigurowania aktualizacji systemu Windows. Wycofywanie zmian. Nie wyłączaj komputera.

Uwaga W przypadku wystąpienia tego problemu wycofanie zmian może potrwać około 30 minut, po czym system wyświetli ekran logowania systemu Windows.
Rozwiązanie
Aby rozwiązać ten problem, należy użyć następujących metod, zaczynając od metody 1. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy przejść do następnej metody.

Ponowne uruchomienie komputera (tylko system Windows 8)

Aby ponownie uruchomić system Windows 8, wykonaj następujące czynności:
 1. Szybko przesuń od prawego górnego rogu ekranu (jeśli używasz myszy, przesuń wskaźnik w prawy górny róg ekranu), a następnie naciśnij lub kliknij panel Ustawienia.
 2. Naciśnij lub kliknij przycisk Zasilanie, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Uruchom ponownie.
 3. Spróbuj ponownie zainstalować aktualizacje dla systemu Windows.

Odłączenie od komputera wszystkich nośników wymiennych (Windows 8, Windows 7 i Windows Vista)

Należy odłączyć od komputera wszystkie nośniki wymienne, takie jak dyski wymienne (dyski Blu-ray, DVD i CD), karty pamięci (CompactFlash, Secure Digital i Memory Stick) oraz dyski flash USB.

Te nośniki wymienne mogą powodować występowanie tego problemu podczas ponownego uruchamiania systemu Windows.

Uruchomienie narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update (Windows 8, Windows 7 i Windows Vista)

Windows 8 lub Windows 7

Aby pobrać i uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, należy kliknąć przycisk uruchom teraz poniżej lub wykonać następujące czynności:

Microsoft fix it banner
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.

To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.
więcej informacji
uruchom teraz


Uwaga Komunikaty wyświetlane przez narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update mogą być dostępne tylko w języku angielskim. Po zakończeniu działania narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update historia usługi Windows Update może zostać usunięta.

Jeśli w systemie Windows 8 nie ma połączenia z Internetem, można otworzyć narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update dołączonego do systemu Windows 8. Jednak to narzędzie nie wykonuje wszystkich kroków rozwiązywania problemu, które są wykonywane przez narzędzie uruchamiane za pomocą powyższego łącza.
 1. Otwórz narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, szybko przesuwając od prawej krawędzi do środka ekranu i naciskając panel Wyszukiwanie (jeśli używasz myszy: wskazując prawy górny róg ekranu, przesuwając wskaźnik myszy w dół i klikając panel Wyszukiwanie).
 2. Wpisz ciąg rozwiązywanie problemów, naciśnij lub kliknij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów.
 3. W obszarze System i zabezpieczenia naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiąż problemy z usługą Windows Update, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Windows Vista

Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update, należy kliknąć przycisk „uruchom teraz” poniżej:
Microsoft fix it banner
Narzędzie do rozwiązywania problemów Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie typowych problemów z usługą Windows Update umożliwia automatyczne rozwiązanie problemu opisanego w tym artykule.

To narzędzie pozwala rozwiązać wiele problemów.
więcej informacji
uruchom teraz


Uwaga
Komunikaty wyświetlane przez narzędzie do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update mogą być dostępne tylko w języku angielskim. Po zakończeniu działania narzędzia do rozwiązywania problemów z usługą Windows Update historia usługi Windows Update może zostać usunięta.

Zainstalowanie aktualizacji systemu Windows w trybie czystego rozruchu (Windows 8, Windows 7 i Windows Vista)

Zainstalowanie aktualizacji systemu Windows w trybie czystego rozruchu pozwala uniknąć zablokowania tych aktualizacji przez inne aplikacje i usługi zainstalowane w systemie Windows. Aby wykonać czysty rozruch w systemie Windows, zobacz Jak rozwiązać problem przez wykonanie czystego rozruchu w systemie Windows 8, Windows 7 lub Windows Vista.

Przywrócenie systemu (Windows 8, Windows 7 i Windows Vista)

Uwaga Aby wykonać czynności opisane w tej metodzie, należy się zalogować do systemu Windows przy użyciu konta administratora. Jeśli ten komputer należy do sieci w pracy, należy poprosić o pomoc administratora systemu. Aby dowiedzieć się, jak zalogować się do systemu Windows jako administrator, kliknij jedno z poniższych łączy w zależności od używanej wersji systemu Windows:Po uruchomieniu komputera za pomocą dysku instalacyjnego systemu Windows można wybrać opcje odzyskiwania systemu. W tym celu wykonaj następujące czynności:

Uwaga Jeśli komputer nie jest skonfigurowany do uruchamiania z dysku CD lub DVD albo system Windows był preinstalowany na komputerze dostarczonym bez dysków CD czy DVD, należy skorzystać z dokumentacji dołączonej do komputera w celu uzyskania instrukcji umożliwiających kontynuowanie pracy albo przejść do następnej metody.

System Windows 8

 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows 8 do stacji dysków, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu o uruchomienie komputera z dysku naciśnij dowolny klawisz.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Napraw komputer.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Rozwiązywanie problemów, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
 5. Naciśnij lub kliknij wersję używanego systemu Windows 8, naciśnij lub kliknij pozycję Przywracanie systemu, naciśnij lub kliknij odpowiedni punkt przywracania, a następnie naciśnij lub kliknij przycisk Dalej.
 6. Aby wykonać przywracanie systemu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie i po wyświetleniu odpowiedniego monitu uruchom komputer ponownie.

Windows Vista lub Windows 7

Uruchamianie systemu Windows
 1. Włóż dysk instalacyjny systemu Windows Vista lub Windows 7 do stacji dysków, a następnie ponownie uruchom komputer.
 2. Po wyświetleniu monitu o uruchomienie komputera z dysku naciśnij dowolny klawisz.
 3. Po wyświetleniu monitu skonfiguruj opcje Język, który chcesz zainstalować, Format godziny i waluty oraz Klawiatura lub metoda wprowadzania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 4. Kliknij pozycję Napraw komputer.
Wybieranie punktu przywracania
 1. Na stronie Opcje odzyskiwania systemu kliknij wersję systemu operacyjnego Windows, który chcesz naprawić, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 2. Na stronie Opcje odzyskiwania systemu kliknij pozycję Przywracanie systemu.
 3. Na stronie Przywracanie systemu kliknij przycisk Dalej.
 4. Wybierz punkt przywracania, który został utworzony, gdy system operacyjny działał prawidłowo, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Data punktu przywracania powinna być wcześniejsza niż dzień, w którym zauważono występowanie błędu. Aby wybrać datę, użyj opcji Wybierz inny punkt przywracania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit o wybranie dysku do przywrócenia, wybierz dysk twardy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Potwierdzanie punktu przywracania kliknij przycisk Zakończ.
 7. Po ukończeniu procesu przywracania kliknij przycisk Uruchom ponownie.

Wykonanie uaktualnienia w miejscu (ponownej instalacji) (Windows 7 i Windows Vista)

Wykonanie uaktualnienia w miejscu spowoduje przywrócenie wersji systemu zainstalowanej z dysku DVD i zastąpienie nią bieżącej wersji systemu Windows. Wymaga to też zainstalowania wszystkich aktualizacji, które nie są uwzględnione w instalacji na dysku DVD. Jeśli komputer dostarczono z preinstalowanym systemem Windows, informacji o tym, jak wykonać uaktualnienie w miejscu, należy szukać w dokumentacji dołączonej do komputera. W przeciwnym razie wykonaj następujące czynności:

Uwaga Zdecydowanie zaleca się utworzenie kopii zapasowej wszystkich plików osobistych. Aby uzyskać informacje, zobacz Jak utworzyć kopię zapasową plików.
 1. Włóż dysk instalacyjny DVD systemu Windows Vista lub Windows 7 do stacji dysków DVD komputera.
 2. W oknie Instalatora kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
  • Uwaga Jeśli system Windows nie wykryje dysku DVD automatycznie, wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Start, a następnie w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz ciąg Dysk:\setup.exe. Uwaga „Dysk” jest literą stacji dysków DVD komputera, często jest to „D:\”.
   2. Na liście programów kliknij pozycję Setup.exe.
   3. W oknie Instalatora kliknij pozycję Zainstaluj teraz.
 3. Kliknij pozycję Przejdź do trybu online, aby pobrać najnowsze aktualizacje do zainstalowania (zalecane).
 4. Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, wpisz klucz dysku CD.
 5. Na stronie Instalowanie systemu Windows wybierz system operacyjny na potrzeby uaktualnienia.
 6. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft.
 7. Na ekranie Jakiego typu instalację chcesz wykonać kliknij pozycję Uaktualnienie.
 8. Po zakończeniu instalacji ponownie uruchom komputer.

Następne kroki
Jeśli zastosowanie opisanych metod nie rozwiązało problemu, można poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynach pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli problemy będą nadal występować, można skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.
Więcej informacji

Jak naprawić lub odzyskać instalację systemu Windows

Naprawianie i odzyskiwanie systemu Windows

Naprawa systemu podczas uruchomienia systemu Windows 7

Naprawa systemu podczas uruchomienia systemu Windows Vista

Uwaga Te witryny zawierają opcje, których należy użyć w sytuacji, gdy opcje odzyskiwania systemu zostały zainstalowane na komputerze przez producenta.

Jak uniknąć tego problemu w systemie Windows Vista

Aby uniknąć tego problemu w systemie Windows Vista, należy uzyskać i zainstalować aktualizację 937287 z Centrum pobierania Microsoft niezależnie od wszystkich pozostałych aktualizacji w witrynie Windows Update. Zainstalowanie aktualizacji przeznaczonej dla używanej wersji systemu Windows Vista umożliwi pomyślne instalowanie przyszłych aktualizacji.

Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
Systemy Windows Vista przeznaczone dla komputerów z procesorami x86
PobierzPobierz pakiet Windows6.0-KB937287-x86.msu teraz.
Systemy Windows Vista przeznaczone dla komputerów z procesorami x64
PobierzPobierz pakiet Windows6.0-KB937287-x64.msu teraz.
Stan
Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .
Właściwości

Identyfikator artykułu: 949358 — ostatni przegląd: 04/11/2014 13:34:00 — zmiana: 17.0

Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Pro

 • kbPubTypeKC kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbprb KB949358
Opinia