Uzyskiwanie pomocy dotyczącej aktywowania systemu Microsoft Windows

Zakończono świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP

Firma Microsoft zakończyła świadczenie pomocy technicznej dla systemu Windows XP 8 kwietnia 2014. Ta zmiana wpłynęła na Twoje aktualizacje oprogramowania i opcje zabezpieczeń. Dowiedz się, co to oznacza dla Ciebie i jak zapewnić sobie kontynuację ochrony.

P. Chcesz zadzwonić do Centrum aktywacji produktów firmy Microsoft, aby aktywować produkt firmy Microsoft?

O. Nie musisz dzwonić do Centrum aktywacji produktów firmy Microsoft, aby aktywować produkt firmy Microsoft. Kreator aktywacji produktu dołączony do produktu może przeprowadzić Cię przez proces aktywacji w trybie online. Jeśli jednak nie masz połączenia internetowego lub występuje błąd, może być konieczne zadzwonienie do Centrum aktywacji produktów firmy Microsoft, aby aktywować produkt.

P. Chcesz odnaleźć właściwy numer telefonu, pod który musisz zadzwonić?

O. Na całym świecie jest wiele Centrów aktywacji produktów. Właściwy numer telefonu zależy od produktu i lokalizacji. W tym artykule opisano, jak za pomocą wbudowanych funkcji aktywacji znaleźć numer telefonu Centrum aktywacji produktów.

P. Czy dla produktów objętych licencjonowaniem zbiorowym jest dostępny osobny numer telefonu do aktywacji produktów?

O. Tak, w przypadku licencjonowania zbiorowego firmy Microsoft dostępna jest osobna obsługa aktywacji. Jeśli używasz licencji zbiorczej lub chcesz uzyskać więcej informacji o numerach telefonów, pod którymi można aktywować produkty objęte licencjonowaniem zbiorowym, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft: Numerów telefonów Centrów aktywacji firmy Microsoft z całego świata (dla licencji zbiorczych).

Rozwiązanie
Wybierz produkt, który próbujesz aktywować, z menu rozwijanego Wybierz wersję produktu, a następnie wykonaj podane poniżej czynności odpowiednie dla Twojego produktu — niezależnie od tego, czy jest to system operacyjny, czy program.

Windows 10

Aby rozpocząć aktywowanie produktu:
 1. Przejdź do menu Start, wybierz pozycję Ustawienia, pozycję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie pozycję Aktywacja.
 2. Jeśli urządzenie nie jest aktywowane, będzie dostępna opcja Aktywuj przez telefon.

Windows 8.1 i Windows 8
Aby uruchomić Kreatora aktywacji produktu, wykonaj następujące czynności:

 1. Na ekranie startowym szybko przesuń od prawej krawędzi do środka ekranu lub wskaż myszą prawy górny róg ekranu, aby wyświetlić menu z panelami funkcji.
 2. Naciśnij lub kliknij panel Ustawienia.
 3. Naciśnij lub kliknij pozycję Zmień ustawienia komputera.
 4. Naciśnij lub kliknij pozycję Aktywuj system Windows.
 5. Jeśli komputer nie jest aktywowany, w obszarze Ustawienia komputera będą dostępne instrukcje dostosowane do występującego błędu związanego z aktywacją. Jeśli telefoniczna pomoc techniczna może ułatwić usunięcie tego błędu, naciśnij lub kliknij odpowiedni link — może on przypominać jeden z następujących:
  • Aktywuj
  • Aktywuj przez telefon
  • Skontaktuj się z pomocą techniczną, aby uzyskać pomoc
Windows 7
Aby uruchomić Kreatora aktywacji produktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartStart.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer.
 3. Wybierz polecenie Właściwości.
 4. U dołu okna kliknij pozycję Aktywuj system Windows teraz.
W Kreatorze aktywacji produktu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Użyj automatycznego systemu telefonicznego do aktywacji.
 2. Kliknij menu rozwijane, wybierz lokalizację najbliższą własnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Numer telefonu Centrum aktywacji produktów zostanie wyświetlony w sekcji Krok 1.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak aktywować system Windows 7, zobacz Aktywowanie systemu Windows 7 na tym komputerze.
Windows Vista
Aby uruchomić Kreatora aktywacji produktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk StartStart.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Komputer.
 3. Wybierz polecenie Właściwości.
 4. U dołu okna kliknij pozycję Aktywuj system Windows.
W Kreatorze aktywacji produktu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Użyj automatycznego systemu telefonicznego do aktywacji.
 2. Kliknij menu rozwijane, wybierz lokalizację najbliższą własnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Numer telefonu Centrum aktywacji produktów zostanie wyświetlony u góry okna.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak aktywować system Windows Vista, zobacz Aktywowanie systemu Windows Vista na tym komputerze.
Windows XP
Aby uruchomić Kreatora aktywacji produktu, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start.
 2. Kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia systemowe.
 4. Kliknij pozycję Aktywuj system Windows.
W Kreatorze aktywacji produktu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Użyj automatycznego systemu telefonicznego do aktywacji.
 2. Kliknij menu rozwijane, wybierz lokalizację najbliższą własnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Numer telefonu Centrum aktywacji produktów zostanie wyświetlony u góry okna.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak aktywować system Windows XP, zobacz Konfigurowanie systemu Windows XP.
Numerów telefonów do aktywacji produktów objętych licencjonowaniem zbiorowym
Aby uzyskać więcej informacji o numerach telefonów, pod którymi można aktywować produkty objęte licencjonowaniem zbiorowym, odwiedź następującą witrynę internetową firmy Microsoft:

Aktywacja konkretnych produktów
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak aktywować produkty wymienione w tym artykule, odwiedź następujące witryny internetowe firmy Microsoft.

Uwaga Są to te same linki kontaktowe, które podano w poszczególnych sekcjach dotyczących wymienionych produktów. Zebrano je tutaj w jednym miejscu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 950929 — ostatni przegląd: 07/29/2015 17:13:00 — zmiana: 27.0

Customer Service and Support Information, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbquadrantinstall kmcustomerservice kbhowto kbcip kbfixme kbmsifixme kbamarketplace kbconsumer kbprodselector KB950929
Opinia