Lokalizacja i prywatność w przeglądarce Microsoft Edge

Uwaga: Ten artykuł dotyczy nowej wersji przeglądarki Microsoft Edge . Uzyskaj pomoc dotyczącą starszej wersji przeglądarki Microsoft Edge.

Niektóre witryny internetowe mogą zapewniać dokładniejsze wyniki, gdy udostępnisz im swoją lokalizację. Jeśli na przykład udostępnisz swoją lokalizację, wyszukiwarki mogą dawać bardziej pasujące wyniki dotyczące restauracji i kawiarni w pobliżu.

Domyślnie witrynanowa przeglądarka Microsoft Edge  zawsze zapyta o Twoją zgodę, gdy witryna będzie chciała poznać Twoją lokalizację. Gdy witryna zażąda lokalizacji, zostanie wyświetlony monit:

Monit o uprawnienia do lokalizacji w przeglądarce Microsoft Edge

Aby zezwolić witrynie na dostęp do Twojej lokalizacji, wybierz pozycję Zezwól. Przed udostępnieniem lokalizacji witrynie sieci web należy zawsze zapoznać się z zasadami zachowania poufności informacji witryny.

Kontrolowanie, czy witryny internetowe mogą uzyskiwać dostęp do Twojej lokalizacji w Microsoft Edge

Aby zablokować możliwość udostępniania lokalizacji witrynom sieci web przez Microsoft Edge:

 1. W programie Microsoft Edge wybierz pozycję Ustawienia i > ustawienia

 2. Wybierz Uprawnienia witryny > Lokalizacja.

 3. Wyłącz Pytaj przed uzyskaniem dostępu. Microsoft Edge nie udostępni Twojej lokalizacji żadnej witrynie internetowej.

Aby zezwolić Microsoft Edge na udostępnianie Twojej lokalizacji witrynom internetowym:

 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz opcję Ustawienia i nie tylko  > Ustawienia .

 2. Wybierz Uprawnienia witryny > Lokalizacja.

 3. Włącz Pytaj przed uzyskaniem dostępu. Microsoft Edge wyświetli monit za każdym razem, gdy witryna internetowa będzie chciała uzyskać dostęp do Twojej lokalizacji.

Nawet po zablokowaniu udostępniania lokalizacji w witrynach internetowych przez przeglądarkę Microsoft Edge niektóre witryny mogą używać informacji, takich jak Twój adres IP, w celu określenia lokalizacji Twojego urządzenia z różną dokładnością.

Kontrolowanie dostępu do Twojej lokalizacji przez konkretne witryny internetowe

Możesz również zezwolić na dostęp do Twojej lokalizacji konkretnym witrynom albo zablokować im ten dostęp:

 1. Odwiedź witrynę internetową w programie Microsoft Edge.

 2. W rogu paska adresu wybierz ikonę Blokada  , Informacje lub Niebezpieczna  i wybierz Uprawnienia witryny.

 3. Obok elementu Lokalizacja wybierz z listy opcję Zapytaj (domyślne), Zezwól lub Zablokuj.

Jak przeglądarka Microsoft Edge wchodzi w interakcję z uprawnieniami systemu operacyjnego podczas udostępniania lokalizacji witrynie internetowej

Jeśli zezwolisz na udostępnianie Twojej lokalizacji witrynie, system Windows może używać takich informacji, jak adres IP, pobliskie punkty dostępu sieci Wi-Fi czy dane GPS, jeśli będą one dostępne, aby oszacować współrzędne lokalizacji i przekazać te informacje do przeglądarki Microsoft Edge. Te informacje będą następnie udostępniane witrynie żądającej informacji o Twojej lokalizacji. 

Systemy Windows 10 i Windows 8

Jeśli włączysz Zezwalaj na dostęp do lokalizacji na tym urządzeniu i Zezwalaj aplikacjom na uzyskiwanie dostępu do Twojej lokalizacji w obszarze Ustawienia lokalizacji w systemie Windows, przeglądarka Microsoft Edge może dostarczać witrynom bardziej precyzyjne informacje o lokalizacji. Te informacje są udostępniane tylko witrynom, które uzyskały zezwolenie na wyświetlanie lokalizacji. 

Należy pamiętać, że witryny sieci Web mogą korzystać z innych metod, takich jak wyszukiwanie Twojego adresu IP w celu oszacowania lokalizacji, jeżeli ustawienia lokalizacji w systemie Windows są wyłączone.

Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach prywatności i lokalizacji w systemie Windows, zobacz Usługa lokalizacyjna systemu Windows 10 a prywatność.

Inne systemy operacyjne 

W przypadku systemów operacyjnych innych niż Windows 10 i Windows 8 przeglądarka Microsoft Edge będzie używać uprawnień w ustawieniach i nie tylko > Uprawnienia witryny > Lokalizacja, aby określić, czy udostępnić swoją lokalizację witrynie internetowej.

Microsoft Edge może użyć informacji, takich jak adres IP czy pobliskie punkty dostępu sieci Wi-Fi, aby oszacować Twoją lokalizację. Te informacje będą następnie udostępniane witrynie żądającej informacji o Twojej lokalizacji.

Ochrona prywatności podczas udostępniania lokalizacji

Przed zezwoleniem na dostęp do lokalizacji należy zapoznać się z zasadami zachowania poufności informacji w konkretnej witrynie internetowej.

Microsoft szanuje Twoją prywatność. Microsoft Edge zawiera kilka wbudowanych mechanizmów zabezpieczających zapewniających, że uzyskujemy dostęp do Twojej lokalizacji tylko wtedy, gdy mamy na to Twoją zgodę i w sposób chroniący Twoją prywatność:

 • Microsoft Edge nie zbiera i nie przechowuje informacji o lokalizacji za pomocą konta Microsoft.

 • Microsoft Edge zawsze respektuje uprawnienia witryn przypisane do zalogowanego profilu na potrzeby kontrolowania dostępu do lokalizacji:

  • Jeśli korzystasz z przeglądania InPrivate, Microsoft Edge będzie używać ustawienia uprawnień do lokalizacji profilu, z którego uruchomiono sesję InPrivate.

  • Jeśli korzystasz z trybu gościa, Microsoft Edge zawsze poprosi o Twoją zgodę przed udostępnieniem konkretnej witrynie Twojej lokalizacji.

Potrzebna dalsza pomoc?

Dołącz do dyskusji
Zapytaj społeczność
Uzyskaj pomoc techniczną
Kontakt z nami

Czy te informacje były pomocne?

Jak zadowalająca jest jakość tłumaczenia?

Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Czy chcesz przekazać jakieś inne uwagi? (Opcjonalnie)

Dziękujemy za opinię!

×