Przejdź do głównej zawartości
Pomoc techniczna
Zaloguj się przy użyciu konta Microsoft
Zaloguj się lub utwórz konto.
Witaj,
Wybierz inne konto.
Masz wiele kont
Wybierz konto, za pomocą którego chcesz się zalogować.

Adresaci korespondencji seryjnej zwykle pochodzą z istniejącej listy imion, nazwisk i danych, na przykład w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel, lub z Twojej listy kontaktów w programie Outlook. Istniejąca lista może także być dowolną bazą danych, z którą możesz się połączyć. Jeśli nie masz istniejącej listy, możesz stworzyć ją w programie Word w ramach procesu tworzenia korespondencji seryjnej.

Ta lista lub baza danych jest określana jako źródło danych dla Twojej korespondencji seryjnej.

Wybierz typ listy, którego zamierzasz używać jako źródła danych:

Nowa lista

Jeśli nie masz jeszcze źródła danych, wybierz pozycję Stwórz nową listę, a następnie utwórz listę przy użyciu formularza, który zostanie otwarty w programie. Lista zostanie zapisana jako plik bazy danych (.mdb), którego możesz użyć ponownie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia nowej listy, przejdź do Tworzenie nowej listy korespondencji seryjnej w programie Word.

Istniejąca lista

Istniejąca lista może być arkuszem kalkulacyjnym programu Excel, bazą danych programu Access lub bazą danych innego typu. Aby użyć jej jako źródła danych, wybierz pozycję Użyj istniejącej listy.

Ważne: Niezależnie od typu pliku, którego używasz jako źródła danych, pamiętaj, aby zapisać go na komputerze lokalnym lub w udziale plików. W przypadku tworzenia korespondencji seryjnej zapisywanie w lokalizacji HTTP nie jest obsługiwane.

 1. Przejdź do pozycji Korespondencje > Wybieranie adresatów > Użyj istniejącej listy, a następnie wybierz pozycję Nowe źródło w celu otwarcia Kreatora połączenia danych.

  źródło danych korespondencja seryjna

 2. Wybierz typ źródła danych, którego chcesz użyć w korespondencji seryjnej, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator połączenia danych

 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora połączenia danych, aby nawiązać połączenie danych z dokumentem korespondencji seryjnej.

Lista kontaktów programu Outlook

Możesz pobrać dane kontaktowe bezpośrednio ze swojej listy kontaktów programu Outlook w programie Word. Aby użyć jej jako źródła danych, wybierz pozycję Wybierz z kontaktów programu Outlook. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Używanie kontaktów programu Outlook jako źródła danych dla korespondencji seryjnej.

Nowa lista

Jeśli nie masz jeszcze źródła danych, wybierz pozycję Utwórz nową listę, a następnie utwórz listę przy użyciu okien dialogowych, które zostaną otwarte. Lista zostanie zapisana jako plik dokumentu, którego możesz użyć ponownie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tworzenia nowej listy, przejdź do Tworzenie nowej listy korespondencji seryjnej w programie Word.

Istniejące źródła danych

Oto kilka przykładowych źródeł danych, których możesz używać na potrzeby korespondencji seryjnej w programie Word.

 • Arkusz kalkulacyjny programu Excel

  Arkusz kalkulacyjny programu Excel działa poprawnie jako źródło danych dla korespondencji seryjnej. Dane powinny znajdować się w jednym arkuszu i być odpowiednio sformatowane, aby można je było odczytać odpowiednio za pomocą programu Word. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotowanie źródła danych programu Excel dla korespondencji seryjnej.

 • Lista kontaktów programu Outlook

  Możesz pobrać dane kontaktowe bezpośrednio ze swojej listy kontaktów programu Outlook w programie Word. Zobacz Eksportowanie elementów programu Outlook.

 • Lista kontaktów Apple

  Możesz wyeksportować kontakty Apple do arkusza kalkulacyjnego programu Excel i użyć go jako listy adresowej dla korespondencji seryjnej.

 • Pliki tekstowe

  Możesz użyć dowolnego pliku tekstowego, w którym pola danych są rozdzielane znakami tabulacji lub przecinkami, a rekordy danych są rozdzielane znacznikami akapitów.

• Utwórz nową listę

W oknie dialogowym Edytowanie pól listy program Word automatycznie utworzy pola dla niektórych podstawowych informacji, takich jak imię, nazwisko i adres. Aby dodać nowe pole — na przykład pole wiadomości — dodaj je teraz, aby móc je wypełnić podczas wpisywania elementów.

 1. W obszarze Nowa nazwa pola wpisz nazwę pola, które chcesz dodać, a następnie kliknij znak plus (+).

  Porada: Aby zmienić kolejność pól, wybierz pole, które chcesz przenieść, a następnie użyj klawiszy strzałek w górę lub w dół w celu przeniesienia pola.

 2. Gdy wszystkie pola zostaną odpowiednio skonfigurowane, wybierz pozycję Utwórz, aby utworzyć nową listę.

• Użyj istniejącej listy

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Otwieranie skoroszytu wybierz arkusz, którego chcesz użyć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Pozostaw pole Zakres komórek puste, aby użyć całego arkusza.

   lub

  • Wprowadź zakres komórek dla danych, których chcesz użyć.

 3. Wybierz pozycję OK.

• Wybierz z kontaktów programu Outlook

 1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

 2. W oknie dialogowym Opcje kwerendy obok pozycji Wyświetl adresatów korespondencji seryjnej według wybierz pozycję Pełny rekord.

 3. Z listy kontaktów wybierz kontakty, które chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie wybierz przycisk OK.

• Kontakty Apple

 1. Wybierz pozycję Filtruj adresatów, aby wybrać adresatów, których chcesz uwzględnić.

 2. W oknie dialogowym Opcje kwerendy w obszarze Kontakty grupowe Apple wybierz grupę, którą chcesz uwzględnić w korespondencji seryjnej, a następnie wybierz przycisk OK.

• File Maker Pro

 1. Przejdź do pliku, którego chcesz użyć, i wybierz pozycję Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Ograniczniki rekordu i nagłówka wybierz ogranicznik pola w celu oddzielenia każdego pola danych oraz ogranicznik rekordu w celu oddzielenia każdego rekordu danych, a następnie wybierz przycisk OK.

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Społeczności pomagają zadawać i odpowiadać na pytania, przekazywać opinie i słuchać ekspertów z bogatą wiedzą.

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?
Jeśli naciśniesz pozycję „Wyślij”, Twoja opinia zostanie użyta do ulepszania produktów i usług firmy Microsoft. Twój administrator IT będzie mógł gromadzić te dane. Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dziękujemy za opinię!

×