Jeśli korzystasz z najnowszej wersji programu Excel i jesteś subskrybentem usługiMicrosoft 365, może się okazać, że przyciski dotyczące funkcji "Skoroszyt udostępniony" nie znajdują się już na karcie Recenzja. Usunęliśmy je, ponieważ istnieje znacznie łatwiejszy i lepszy sposób udostępniania skoroszytów — jest to współtworzenie.

Nadal możesz uzyskać dostęp do przycisków funkcji Skoroszyt udostępniony, jeśli ich potrzebujesz. Na przykład zechcesz wyłączyć funkcję Skoroszyt udostępniony lub akurat jesteś w trakcie używania tej funkcji. Najszybszym sposobem przywrócenia tych przycisków jest dodanie ich do paska narzędzi Szybki dostęp. Pasek narzędzi Szybki dostęp to pasek z małymi przyciskami znajdujący się u góry okna programu Excel, po prawej stronie przycisku Zapisz.

Ważne: Przed kontynuowaniem upewnij się, że na pewno chcesz skorzystać z tych przycisków. Ta funkcja ma wiele ograniczeń i dlatego zdecydowanie zalecane jest używanie funkcji współtworzenia, która zastępuje skoroszyty udostępnione.

Dodawanie przycisków skoroszytu udostępnionego do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 2. Rozwiń listę w obszarze Wybierz polecenia z i wybierz pozycję Wszystkie polecenia.

 3. Przewijaj tę listę, aż zobaczysz pozycję Skoroszyt udostępniony (Starsze). Zaznacz tę pozycję i kliknij przycisk Dodaj.

 4. Następnie przewijaj listę, aż zobaczysz pozycję Śledź zmiany (Starsze). Zaznacz tę pozycję i kliknij przycisk Dodaj.

 5. Przewijaj listę, aż zobaczysz pozycję Chroń udostępniane (Starsze). Zaznacz tę pozycję i kliknij przycisk Dodaj.

 6. Przewijaj listę, aż zobaczysz pozycję Porównaj i scal skoroszyty. Zaznacz tę pozycję i kliknij przycisk Dodaj.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. Teraz w górnej części okna programu Excel będą widoczne cztery nowe przyciski. Każdy z tych przycisków wygląda następująco:

  • Przycisk Udostępnij skoroszyt: Pozycja Udostępnianie skoroszytu

  • Przycisk Śledź zmiany: Przycisk Śledź zmiany

  • Przycisk Chroń i udostępnij: Przycisk Chroń i udostępnij

  • Przycisk Porównaj i scal skoroszyty: Przycisk Porównaj i scal

Możesz napotkać inne artykuły, które odwołują się do tych przycisków, gdy znajdowały się na karcie Recenzja. Jednak po wykonaniu powyższych czynności, przyciski będą dostępne na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Dodawanie przycisków skoroszytu udostępnionego do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij Excel > Preferencje > wstążce & narzędzi (w obszarze Tworzenie)

 2. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 3. W obszarze Wybierz polecenia zkliknij kartę Recenzja.

 4. Wybierz z listy pozycję Udostępnij skoroszyt (Starsze), a następnie kliknij pozycję >, aby przenieść polecenie na listę Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Zobacz też

Współpraca z innymi osobami nad skoroszytem za pomocą współtworzenia

Informacje o funkcji skoroszytów udostępnionych

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności

Poznaj szkolenia >

Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności

Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft >

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość języka?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×